REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gminy nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Gminy wbrew prawu nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]
Gminy wbrew prawu nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Gminy odmawiają przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o dodatek węglowy dla kilku rodzin mieszkających pod jednym adresem. Takie informacje otrzymuje redakcja od Internautów.

Część pierwsza artykułu: Gminy naruszają przepisy o kilku dodatkach węglowych na jeden adres? Spory będą rozstrzygać sądy.

REKLAMA

O problemie "Dziennik Gazeta Prawna":

Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe

Wzór odwołania – dodatek węglowy

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wywiad środowiskowy u kilku rodzin spod jednego adresu

Od 3 listopada 2022 r. art. 2 ust. 3c-3d ustawy o dodatku węglowym wprowadziły takie zasady:

„Dodatek węglowy przyznaje się gospodarstwu domowemu, które zajmuje odrębny lokal, dla którego nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. W tym przypadku wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

1) zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz

2) wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania."

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową, która jest podstawowym dowodem w tym postępowaniu (prowadzonym według uproszczonych zasad).

Gmina "musi", czy tylko "może" przeprowadzić wywiad środowiskowy?

Nowe przepisy sugerują, że gmina musi przeprowadzić wywiad środowiskowy. Według gmin wcale tak nie jest. Uzależniają przeprowadzenie wywiadu środowiskowego od przedstawienia szeregu dokumentów przez wnioskodawców według zasady "najpierw dokumenty, potem wywiad środowiskowy". Chodzi o zaświadczenia wynikające z postępowań opisanych pod tym linkiem na biznes.gov.pl.

Nie ma w przepisach podstawy prawnej dla zasady "najpierw dokumenty, potem wywiad środowiskowy".

REKLAMA

Gminy przyjęły jednak interpretację, że wywiad środowiskowy wcale nie jest obligatoryjny. I przeprowadzą go jedynie wtedy, gdy dokumenty z akt sprawy wskazują na możliwość wyodrębnienia kilku adresów z jednego. Na forach internetowych przewija się więc proste "kontr-pytanie" do tej argumentacji - "Po co jest potrzebny w ustawie o dodatku węglowym wywiad środowiskowy, w sytuacji dysponowania przez gminę tymi dokumentami? Dokumenty przecież to mocniejszy dowód niż wywiad środowiskowy."

Gminy są przytłoczone liczbą wniosków o dodatek węglowy. I nie są w stanie przeprowadzić wywiadu środowiskowego u każdej rodziny, która złożyła wnioski spod jednego adresu. W takiej sytuacji należało to zapisać wprost w ustawie o dodatku węglowym poprzez np. zasadę: "Gmina przeprowadza wywiad środowiskowy po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę możliwości nadania odrębnego adresu". I wtedy obecne traktowanie przez gminy wniosków o dodatek byłoby legalne.

Poradnik dla samorządów

Gminy stosują się do "Poradnika dla samorządów dotyczącego wypłaty dodatku węglowego" oraz załączonych do tego poradnika "Pytań i odpowiedzi". Dokumenty te opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

 

Poradnik (Word)

 

 

Pytania i odpowiedzi (Word)

Trzy normy, których nie ma w ustawie

"Poradnik" i "Pytania i odpowiedzi" wprowadzają trzy normy, których nie ma w ustawie o dodatku węglowym, a które są obecnie stosowane przez gminy:

Norma nr 1. Przyznawanie kolejnego dodatku węglowego na dany adres jest możliwe, pod warunkiem podjęcia kroków formalnych, prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Norma nr 2. Gmina nie musi przeprowadzić wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi gminie wskazanych przez Ministerstwo dokumentów. W poradnikach Ministerstwa czytamy:

REKLAMA

"Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy)".

Mając tak mocne wsparcie jak przytoczony pogląd Ministerstwa, gminy uważają, że nie muszą przeprowadzać wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie wykazał dokumentami, że ma szansę na wyodrębnienie lokalu i adresu.

Norma nr 3. Ministerstwo zadecydowało jak należy rozumieć pojęcie "odrębny lokal" pomimo, że ustawa nie zawiera takiej definicji. W dokumentach Ministerstwa czytamy: 

"Przez odrębny lokal należy rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych."

Jak gminy wdrażają zasady Ministerstwa Klimatu i Środowiska?

Przykładem gminy, która wdrożyła w 100% zasady wyznaczone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest Gmina Sierakowice. 15 listopada 2022 r. opublikowała pismo znajdujące się pod tym linkiem.

Przykładem są też takie pisma jak poniżej:

pismo z gminy

 

 

Infor.pl

Wnioskodawcy są rozżaleni

Pojawiły się pierwsze osoby, które pytają, co mają zrobić bo właśnie spotkały się z odmową gminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

Kasia - Dzisiaj pani z MOPSu poinformowała mnie, że muszę dostarczyć dokument ze starostwa o możliwości rozdzielenia domu na 2 mieszkania. bez tego nie dostanę dodatku węglowego. Byłam w starostwie i dowiedziałam się, że mogę to zrobić po dostarczeniu wszystkich dokumentów związanych z planami domu, działki i wielu innych potrzebnych dokumentów. Jeśli udało by mi się je dostarczyć (te dokumenty) nawet dziś do urzędu to nie jest możliwe w drodze administracyjnej otrzymanie zgody lub odrzucenia na piśmie wydzielenia 2 lokali do końca listopada. Panie z MOPS w (…) nie przeprowadzają wywiadu i poinformowały mnie, że odrzucą mój wniosek mimo, że wszystkie media mam osobno i na to mam zgody budowlane i innych organów, płacę za śmieci. Myślę że nikt nie jest w stanie dostarczyć do urzędu dokumentów na to, że podzielił dom (zrobił dwa wejścia bez zmiany kształtu domu). Bo nie było potrzeby zawiadamiania o tym organów nadzoru budowlanego. Gdy podział następuje bez naruszania głównej konstrukcji i bez rozbudowy. Myślę, że założenia ustawy o dodatku węglowym są nie trafione lub MOPS źle interpretuje przepisy. (…) MOPS nie prowadzi wywiadów i nie sporządza notatek.

Co zrobić z odmową przyznania dodatku węglowego bez wywiadu środowiskowego?

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego dla rodzin żyjących pod jednym adresem bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (wydanej po 3 listopada 2022 r.) warto odwołać się od takiej decyzji.

I wskazać tą wadę postępowania.

Nie ma potrzeby korzystać z pomocy prawnika.

Jak wnieść odwołanie?

Jako odwołanie - po uzupełnieniu o dane osobowe, adresowe, datę, podpis, sygnaturę sprawy - wystarczy jednozdaniowe pismo o treści:

data, miejscowość

Anna Marczyńska, ul. Lipowa 23, Palinów 34-599

Sygnatura decyzji

Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …….

za pośrednictwem Burmistrza ………

Wnoszę odwołanie od decyzji z dnia ….. wydanej przez …..

Domagam się:

  1. uchylenia w całości decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego z dnia …;
  2. przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi ...... ;
  3. zobowiązania Burmistrza ….. do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w domu przy ul. Lipowa 23 Palinów 34-599.  

Uzasadnienie

Oświadczam, że zamieszkuję pod adresem ul. Lipowa 23, Palinów 34-599 w odrębnym lokalu w rozumieniu art. 2 ust 3c-3d ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236). Spełniam więc przesłanki do otrzymania dodatku węglowego. Z uwagi na nieprzeprowadzenie wywiadu środowiskowego nie jestem jednak tego w stanie udowodnić.

 

Anna Marczyńska

Zastrzegamy, że przed pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych nie wiadomo, kto ma rację w opisanym sporze. Nie wiemy, jaki efekt przyniesie takie odwołanie. Jednak jego niewniesienie zamyka drogę do sądu.

Wzór opracowano dla osób, którym gmina odmówiła przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydała decyzję odmowną.

Jest jednak możliwe, że tej decyzji nie będzie. Wnioskodawca otrzyma "Informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia".

dodatek węglowy

 

 

Infor.pl

Wtedy należy złożyć ponaglenie do SKO

 

data, miejscowość

Dane składającego ponaglenie

……………………………

                 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                            ..... dane adresowe SKO ......

                                                                              za pośrednictwem

...... dane wójta, burmistrza prezydenta miasta......

Ponaglenie

Na podstawie art. 37 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o stwierdzenie bezczynności wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w sprawie mojego wniosku z dnia ……………………….. r. o przyznanie i wypłatę dodatku węglowego.
 

Uzasadnienie

Spełniam kryteria przyznania dodatku węglowego. Potwierdzają to czynności przeprowadzone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który przystąpił do rozpoznania mojego wniosku z dnia …. o przyznanie i wypłatę dodatku węglowego. Dowodem na to jest:
 

1) żądanie ze strony MOPS/GOPS przedstawienia następujących dokumentów: …………………..

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dniu …… 
 

Wójt/burmistrz/prezydent miasta nie wydał decyzji administracyjnej (pozytywnej albo negatywnej), a informację o pozostawieniu mojego wniosku bez rozpoznania. Pomimo przeprowadzenia czynności potwierdzających moje prawo do dodatku węglowego. 
 

podpis

załącznik

"Informacja o pozostawieniu wniosku o dodatek węglowy bez rozpoznania"

 

Więcej w artykule:

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA

Wojsko wypłaci 6000 zł mężczyznom i kobietom 18-35 lat. Ochotnicy zasilą rezerwę [Wakacje z wojskiem]

W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób.

Rada Języka Polskiego opublikowała PDF-a z nowymi zasadami ortografii. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami

Rada Języka Polskiego opublikowała 11 nowych zasad polskiej ortografii. Nowe reguły pisowni w PDF-ie w artykule. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami. 

REKLAMA