Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gminy nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Gminy wbrew prawu nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]
Gminy wbrew prawu nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych [kilka dodatków węglowych na jeden adres]
Fotolia
Gminy odmawiają przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o dodatek węglowy dla kilku rodzin mieszkających pod jednym adresem. Takie informacje otrzymuje redakcja od Internautów.

Część pierwsza artykułu: Gminy naruszają przepisy o kilku dodatkach węglowych na jeden adres? Spory będą rozstrzygać sądy.

O problemie "Dziennik Gazeta Prawna":

Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe

Są wątpliwości, czy gminy działają na podstawie obowiązującego prawa. Zaskakuje też sposób uzasadnienia odmowy. Gminy stosują bowiem zasady prowadzenia postępowania, których nie ma zapisanych w ustawie o dodatku węglowym. Zostały wyinterpretowane przez gminy. I wiele wskazuje na to, że ta interpretacja jest wadliwa.

Wywiad środowiskowy u kilku rodzin spod jednego adresu

Od 3 listopada 2022 r. art. 2 ust. 3c-3d ustawy o dodatku węglowym wprowadziły takie zasady:

„Dodatek węglowy przyznaje się gospodarstwu domowemu, które zajmuje odrębny lokal, dla którego nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. W tym przypadku wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

1) zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz

2) wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania."

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową, która jest podstawowym dowodem w tym postępowaniu (prowadzonym według uproszczonych zasad).

Gmina "musi" przeprowadzić wywiad środowiskowy, czy tylko "może"?

Nowe przepisy sugerują, że gmina musi przeprowadzić wywiad środowiskowy. Według gmin wcale tak nie jest. Uzależniają przeprowadzenie wywiadu środowiskowego od przedstawienia szeregu dokumentów przez wnioskodawców według zasady "najpierw dokumenty, potem wywiad środowiskowy". Chodzi o zaświadczenia wynikające z postępowań opisanych pod tym linkiem na biznes.gov.pl.

Nie ma w przepisach podstawy prawnej dla zasady "najpierw dokumenty, potem wywiad środowiskowy".

Gminy przyjęły jednak interpretację, że wywiad środowiskowy wcale nie jest obligatoryjny. I przeprowadzą go jedynie wtedy, gdy dokumenty z akt sprawy wskazują na możliwość wyodrębnienia kilku adresów z jednego. Na forach internetowych przewija się więc proste "kontr-pytanie" do tej argumentacji - "Po co jest potrzebny w ustawie o dodatku węglowym wywiad środowiskowy, w sytuacji dysponowania przez gminę tymi dokumentami? Dokumenty przecież to mocniejszy dowód niż wywiad środowiskowy."

Gminy są przytłoczone liczbą wniosków o dodatek węglowy. I nie są w stanie przeprowadzić wywiadu środowiskowego u każdej rodziny, która złożyła wnioski spod jednego adresu. W takiej sytuacji należało to zapisać wprost w ustawie o dodatku węglowym poprzez np. zasadę: "Gmina przeprowadza wywiad środowiskowy po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę możliwości nadania odrębnego adresu". I wtedy obecne traktowanie przez gminy wniosków o dodatek byłoby legalne.

Poradnik dla samorządów

Gminy stosują się do "Poradnika dla samorządów dotyczącego wypłaty dodatku węglowego" oraz załączonych do tego poradnika "Pytań i odpowiedzi". Dokumenty te opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Poradnik (Word)

Pytania i odpowiedzi (Word)

Trzy normy, których nie ma w ustawie

"Poradnik" i "Pytania i odpowiedzi" wprowadzają trzy normy, których nie ma w ustawie o dodatku węglowym, a które są obecnie stosowane przez gminy:

Norma nr 1. Przesłanka przyznawania kolejnego dodatku węglowego na dany adres, pod warunkiem podjęcia kroków formalnych, prowadzących do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Kroki te ma podjąć wnioskodawca starający się o dodatek węglowy. Dlatego zdaniem gmin wnioskodawca musi udać się do powiatu i zdobyć np. zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Norma nr 2. Teza, że gmina nie musi przeprowadzić wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi gminie wskazanych przez Ministerstwo dokumentów. W poradnikach Ministerstwa czytamy:

"Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy)".

Mając tak mocne wsparcie jak przytoczony pogląd Ministerstwa, gminy uważają, że nie muszą przeprowadzać wywiadu środowiskowego, jeżeli wnioskodawca nie wykazał dokumentami, że ma szansę na wyodrębnienie lokalu i adresu.

Norma nr 3. Ministerstwo zadecydowało jak należy rozumieć pojęcie "odrębny lokal". W dokumentach Ministerstwa czytamy: 

"Przez odrębny lokal należy rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wskazane w art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych."

Jak gminy wdrażają zasady Ministerstwa Klimatu i Środowiska?

Przykładem gminy, która wdrożyła w 100% zasady wyznaczone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest Gmina Sierakowice. 15 listopada 2022 r. opublikowała poniższe pismo znajdujące się pod tym linkiem. Dla osoby nieznającej ustawy o dodatku węglowym wygląda ono jak relacja z treści ustawy z uwzględnieniem informacji z Ministerstwa. Tymczasem nic z komunikatu Gminy nie ma zapisu w ustawie o dodatku węglowym. Nie ma nic w ustawie o dodatku węglowym o "samodzielnych lokalach" - mówi ona o "odrębnych lokalach". Ustawa ta nie odwołuje się do definicji z Prawa Budowlanego i ustawy o własności lokali, na co powołuje się gmina. Ustawa nie nakazuje też udania się przez jej mieszkańców do Starosty Kartuskiego albo zdobycia przez nich zawiadomienia w sprawie ustalenia numeru porządkowego. Uderza jeszcze jedna rzecz. Gmina nie poinformowała swoich mieszkańców o tym, że podstawą przyznania dodatku węglowego jest wywiad środowiskowy. Informacji o tej jednej kwestii, która w odróżnieniu od pozostałych informacji przekazanych mieszkańcom rzeczywiście jest w ustawie o dodatku, w komunikacie Gminy nie ma.

Poniżej komunikat Gminy Sierakowice:

„Jeżeli np. w budynku jednorodzinnym znajdują się dwa lokale mieszkalne to do wniosku o dodatek węglowy należy przedstawić zaświadczenie Starosty Kartuskiego o samodzielności lokalu. Informacja w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz wzór wniosku o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali dostępna są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kartuskiego:
https://bip.kartuskipowiat.pl/sprawa-do-zalatwienia/655/wydanie-zaswiadczenia-o-samodzielnosci-lokali

Szczegóły w tym zakresie określa Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

w art. 2 ust. 2 „(…) Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. (…)

Spełnienie wymagań, o których mowa w w/w artykule stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

Jeżeli np. na jednej działce znajdują się dwa budynki mieszkalne to do wniosku o dodatek węglowy należy przedstawić zawiadomienie Wójta Gminy Sierakowice w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości. Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sierakowice: http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_08/BIPF5CA367C460A13Z/Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego_.pdf

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym pozwala na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe wyodrębnienie samodzielnego lokalu lub ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy/powiatu w nadaniu odrębnego adresu/wyodrębnienia lokalu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania/potwierdzenia wyodrębnienia lokalu.

Niezależnie od powyższego wskazać należy też na przepisy wynikające z Prawa budowlanego. Z art. 3 ust. 2a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynika, że o ile mowa o „budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”

Wnioskodawcy są rozżaleni

Pojawiły się pierwsze osoby, które pytają, co mają zrobić bo właśnie spotkały się z odmową gminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

Kasia - Dzisiaj pani z MOPSu poinformowała mnie, że muszę dostarczyć dokument ze starostwa o możliwości rozdzielenia domu na 2 mieszkania. bez tego nie dostanę dodatku węglowego. Byłam w starostwie i dowiedziałam się, że mogę to zrobić po dostarczeniu wszystkich dokumentów związanych z planami domu, działki i wielu innych potrzebnych dokumentów. Jeśli udało by mi się je dostarczyć (te dokumenty) nawet dziś do urzędu to nie jest możliwe w drodze administracyjnej otrzymanie zgody lub odrzucenia na piśmie wydzielenia 2 lokali do końca listopada. Panie z MOPS w (…) nie przeprowadzają wywiadu i poinformowały mnie, że odrzucą mój wniosek mimo, że wszystkie media mam osobno i na to mam zgody budowlane i innych organów, płacę za śmieci. Myślę że nikt nie jest w stanie dostarczyć do urzędu dokumentów na to, że podzielił dom (zrobił dwa wejścia bez zmiany kształtu domu). Bo nie było potrzeby zawiadamiania o tym organów nadzoru budowlanego. Gdy podział następuje bez naruszania głównej konstrukcji i bez rozbudowy. Myślę, że założenia ustawy o dodatku węglowym są nie trafione lub MOPS źle interpretuje przepisy. (…) MOPS nie prowadzi wywiadów i nie sporządza notatek.

Co zrobić z odmową przyznania dodatku węglowego bez wywiadu środowiskowego?

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego dla rodzin żyjących pod jednym adresem bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (wydanej po 2 listopada 2022 r.) warto odwołać się od takiej decyzji.

I wskazać tą wadę postępowania.

Nie ma potrzeby korzystać z pomocy prawnika.

Jak wnieść odwołanie?

Jako odwołanie - po uzupełnieniu o dane osobowe, adresowe, datę, podpis, sygnaturę sprawy - wystarczy jednozdaniowe pismo o treści:

„Odwołuję się od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego z dnia .... z uwagi na naruszenie art. 2 ust. 3c-3d ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236) poprzez:

1) nieprzeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

2) uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ........."

Odwołanie wnosi się do organu II instancji wskazanego w decyzji i w terminie tam podanym.

UWAGA! Jest możliwe, że wnioskodawcy, którym gmina odmówiła wywiadu środowiskowego, nie otrzymają też decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego. Wątpliwość wynika z art. 2 ust. 3b ustawy o dodatku węglowym. Przepis nakazuje gminie pozostawić bez rozpoznania drugi, trzeci itd. wniosek o dodatek spod jednego adresu. I być może przepis ten będzie stosowany, gdy gmina nie przeprowadzi wywiadu środowiskowego według zasad od 3 listopada 2022 r. 

W ciągu kilku tygodni dowiemy się, czy gminy wydają decyzje negatywne.

W przypadku nie otrzymania decyzji negatywnej trzeba rozstrzygnąć, czy wnioskodawca może wnieść do sądu skargę na bezczynność gminy. Na pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. To bardzo skomplikowane i w praktyce większość z osób poszkodowanych się na to nie zdecyduje. 

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu »
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(24)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Felicjan
  2022-11-20 04:56:17
  Jak widać gminy idą na tzw. rympał. Prawo? A kto by się tym przejmował. Wnioskodawcy nie będą się kopać z koniem.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • TO JA
  2022-11-20 14:04:20
  Dziękuję za wreszcie pierwszy rzetelny artykuł . 👍 Niestety wszystko potwierdza fakt , iż ustawa jest tak przemyślana , żeby osoby y ubogie nie otrzymały owego dodatku . To jest dodatek Węglowy , jak sama nazwa sugeruje na zakup węgla .To co powinno interesować ur,ędników - To posiadanie w danej rodzinie ilości piecy , osobność prowadzenia gospodarstwa domowego i wpis w terminie źródła ogrzewania .Wszystko inne w mojej ocenie jest tworzeniem pretekstów do odmowy .Następna rzecz od lat GOPS czy MOPS były urzędami do pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej . Natomiast na skutek owej ustawy ...Ponieważ o zgrozo nie ustalono do niej kryterium dochodowego . Pieniądze,e dodatkowe 3000 zł bez problemu otrzymją niejednokrotnie wcale tego nie potrzebujące majętne osoby ale spełniające warunki ustawy czyli właściciele swojego domu . Nic oprócz kłopotów i przykrości otrzymają ubożsi obywatele , cisnący się po kilka rodzin pod jednym dachem . I nie wystarczy iż mają np .3 osobne piece I są trzy osobno utrzymujące się gospodarstwa domowe . Ich winą jest brak własnego domu . A z wymagań ustawy brak środków finansowych na kosztowne !!! i czasochłonne wyodrębnianie lokali . Ponadto opowiadano mi , iż bynajmniej tej gminie , są opóźnione wypłaty alimentów i świadczeń rodzinnych z Opieki społecznej ... Bo Gmina nie ma pieniędzy ...
  1
  pokażodpowiedzi (3)
 • Cyrk
  2022-11-21 00:53:18
  W moim mieście w urzędzie miasta jest normalnie cyrk na kółkach. Mieszkam na działce w której znajduje się dwa domy oraz dwa odrębne piece. Owe dwa domy mają jeden i ten sam nr domu ponieważ nie został zrobiony podział majątku. Wcześniej gdy obowiązywał przepis jeden dodatek na jeden adres dodatek dostał mój wuj, który złożył jako pierwszy wniosek. Teraz gdy obecna ustawa mówi że nie na jeden adres a w zależności ile jest źródeł ogrzewania nie dostałem dodatku. Urząd miasta odrzucił mój wniosek. Później powiedział że wniosku nie muszę składać. Następnie powiedzieli że środki mi się nie należą ponieważ w nowelizacji ustawy z dnia 10 listopada trzeba mieć odrębny adres. Później po 2 zadzwonili z urzędu żebym złożył ponownie wniosek. Po pierwsze nie wiem skąd wzięli sobie 10 listopada bo nowelizacja była 3 listopada. A po drugie ustawa mówi że jeśli nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada decyzje podejmuje w moim przypadku burmistrz. W moim przypadku nie jest to możliwe ustalenie odrębnego adresu do 30 listopada ponieważ musi nastąpić podział majątku, a na to trzeba czekać. Najgorsze jest to że w mieszkam z niepełnosprawnym tatą który przeszedł udar pnia mózgu i musimy się martwić o to czy będzie miał się czym ogrzać.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Ja
  2022-11-20 21:51:40
  A u mnie byli zobaczyli co chcieli i na koniec pani stwierdziła że zobaczyła co chciała i wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Marek
  2022-11-20 09:37:55
  Niech wyplacane są te wnioski które powinny być bo jest zima a umnie wegla brak wniosek byl zlozony 12 wrzesniamnie na kupno niemam kasy a dodatku jeszcze nie otrzymałem
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Obywatelka
  2022-11-21 08:17:26
  Koniec z cwaniactwem. Jeden dom jeden piec i 3 dodatki węglowe - dziadkowie, rodzice i syn z żoną. Inny przykład dom w którym jest piec i kominek z rozprowadzeniem, zamieszkuje go matka z dorosłym synem - 2 dodatki dla syna na węgiel, dla matki na drewno do kominka. Cwaniactwo i tyle.
  5
  pokażodpowiedzi (1)
 • Aga
  2022-11-22 22:27:03
  Zależy od gminy. U nas wywiady środowiskowe były przeprowadzane
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wzór wniosku o dodatek elektryczny obowiązuje od 29 listopada 2022 r. [Dz.U. poz. 2443]
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2443
Wzór: Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.
Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB. Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r. zużyłeś 5000 kWh i więcej. Jest tu domniemanie, że tak wysokie zużycie prądu powtórzy się zimą 2022/2023 r. I to uzasadnia 1500 zł dodatku.
Rak prostaty, jądra i prącia to typowe męskie nowotwory
Rak prostaty, jądra, prącia. Najistotniejszymi z punktu widzenia epidemiologicznego nowotworami typowo męskimi są rak prostaty, jądra i prącia – wyjaśnił ekspert dr Maciej Kaczorowski. W każdym z narządów urologicznych może wystąpić co najmniej kilkanaście nowotworów, więc globalnie jest ich ponad sto.
DGP: Dodatek elektryczny nie na bojler podgrzewający wodę [Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu]
Od 1 grudnia 2022 r. odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej będą mogli składać wnioski o dodatek do prądu. Jego wysokość wynosi 1000 zł może sięgnąć nawet 1500 złotych. Czy skorzystają z niego także użytkownicy bojlerów elektrycznych, czyli popularnych term?
Ilu Polaków otrzyma zwrot VAT zapłaconego w cenie gazu w 2023 r.? [Projekt ustawy]
300 000 osób i rodzin otrzyma zwrot podatku VAT od ceny gazu w 2023 r. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh.
Polacy opracowali metodę wykrywania kobiet zagrożonych genetycznie rakiem piersi [badania, patent]
Prof. Andrzej Pławski oraz inż. Emilia Lis-Tanaś z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu uzyskali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do agresywnego nowotworu piersi.
Neonatolog: W tej chwili mamy dziewczynkę, która waży 440 gramów, mieści się w dłoni pielęgniarki [Wcześniaki, Wywiad]
Obecnie nie przerażają nas wcześniaki, które ważą 1000 gramów, tylko takie, które ważą 500 gramów. Ale i takie dzieci mają szansę na to, żeby nie tylko żyć, ale także dobrze żyć - mówi w rozmowie z PAP pediatra i neonatolog, prof. Bożena Kociszewska-Najman.
Niewidzialna maska antywirusowa
Naukowcy z Technion-Israel Institute of Technology w Hajfie opracowali niewidzialną maskę, która chroni użytkowników przed przenoszeniem Covid, MERS, grypy i innych wirusów, poinformował w niedzielę 27 listopada 2022 r. The JerusalemPost.
Nadciśnienie może nasilać neurotyzm
Wysokie ciśnienie tętnicze, szczególnie rozkurczowe, z dużym prawdopodobieństwem przyczynia się do rozwoju neurotyzmu. Ta cecha osobowości wiąże się z podatnością na negatywne emocje i sprzyja zaburzeniom nastroju.
20 pytań o „tani prąd” [Kompendium, oświadczenie, 79 groszy/kWh]
W artykule zebraliśmy pytania czytelników o „tani prąd” wraz z odpowiedziami. 30 listopada 2022 r. mija termin na złożenie oświadczenia o tanim prądzie.
Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu
Definicja „podstawowej działalności”, to mina w ustawie o tanim prądzie. Do 30 listopada 2022 r. przedsiębiorcy mają oszacować, ile zużyją prądu na „działalność podstawą” w roku 2022/2023, a ile na "nie-podstawową". Tylko ta pierwsza może korzystać z prądu z ceną netto 79 groszy/kWh.
Zwrot VAT od gazu – dochody do 2100 zł dla osób samotnych, 1500 zł na osobę w rodzinach [nie będzie dodatku gazowego w 2023 r.]
W 2023 r. osoby, które uzyskują dochód nie większy niż 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, mogą liczyć na zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.
Tani prąd: Zawiesiłem firmę. Czy składam oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada 2022 r.? [prąd 79 groszy/kWh]
Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może złożyć "oświadczenie odbiorcy uprawnionego". Na tej podstawie skorzysta z taniego prądu w w cenie do 79 groszy/kWh (785 zł/MWh).
Zaostrzenie zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych [projekt ustawy]
W dniu 18 listopada 2022 r. pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji kolejna wersja projektu nowelizacji UOPZ (datowana na dzień 3 listopada 2022 r.). Widać więc, że w Ministerstwie trwają pracę nad projektem nowelizacji.
Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami
Najemca bez umowy na dostawę prądu nie skorzysta z "taniego prądu". Bo obowiązuje zasada „tani prąd dla właściciela licznika”. Inaczej jest przy dodatku węglowym i osłonowym. Tam to najemca, a nie właściciel otrzymywał dodatek. Decydowało faktyczne miejsce zamieszkania.
Masz kilka mieszkań. Jedno wynajmujesz. Co z zamrożeniem cen prądu? [2600 kWh 3000 kWh]
Jestem osobą niepełnosprawną z prawem do limitu 2600 kWh taniego prądu. Mam dwa mieszkania. Czy limit 2600 kWh jest dla każdego mieszkania? Czyli mam 2600 kWh x 2 = 5200 kWh?
Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Gminy nie muszą wyłączać oświetlenia ulicznego. Obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST). Ministerstwo udostępniło na swojej stronie www kalkulator oszczędzania energii.
Czy oświadczenie odbiorcy uprawnionego można złożyć przez email?
Czy oświadczenie o tanim prądzie składam emailem czy przez ePUAP?
Czy oświadczenie odbiorcy uprawnionego wysyłam przez ePuap?
Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe
Rodziny, które mają ten sam adres miejsca zamieszkania, mogą otrzymać dodatki węglowe, jeśli do 30 listopada nie da się ustanowić dla nich odrębnych adresów. Wątpliwości budzi to, czy i w jaki sposób mają potwierdzać, że podjęły jakieś kroki w tym celu.
Lekarka w Białymstoku pozbawiona prawa wykonywania zawodu na rok za wypowiedź przeciwko szczepionkom na COVID-19
Karę roku pozbawienia prawa wykonywania zawodu wymierzył Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku lekarce dr Dorocie Marzenie Sienkiewicz za opublikowany w internecie filmik, w którym krytykowała szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że lekarka "nie może korzystać z ochrony wynikającej z wolności słowa", bo zaniechanie takich zabiegów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się – zwłaszcza chorób zakaźnych – powoduje negatywne konsekwencje społeczne.
Rynek terminowy, czyli jak ustala się cenę prądu na kolejny rok
O wysokości cen energii decydują mechanizmy precyzyjnie zapisane w polskim i europejskim prawie. Obejmują one głównych uczestników rynku: producentów energii, jej sprzedawców oraz odbiorców końcowych, czyli konsumentów. Transakcje między producentami i sprzedawcami odbywają się m.in. na Towarowej Giełdzie Energii po określonych stawkach. I to one mają największy wpływ na wysokość cen energii sprzedawanej dalej do odbiorców końcowych
Leczenie SMA. Sukcesy polskiej medycyny wobec rdzeniowego zaniku mięśni
Refundacja pierwszej przełomowej terapii w leczeniu SMA. Od stycznia 2019 roku w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”, którą obecnie otrzymuje ponad 830 pacjentów, a następnie wprowadzenie badań przesiewowych, którymi od marca br. są objęte wszystkie noworodki, sprawiają, że Polska stała się jednym z liderów leczenia SMA w Europie.
Tani prąd. Czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą? Sprawdź [Przykłady]
Z maksymalnej ceny prądu do 785 zł/MHW korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W oświadczeniu odbiorcy uprawnionego, nie musisz precyzować: "Moja firma, to mikroprzedsiębiorca".
Drogi prąd: Gminy wyłączają oświetlenie na ulicach. Bo przepisy nakazują im zaoszczędzić nie 10%, a 37% prądu w grudniu 2022 r. [błąd w przepisach]
W grudniu ograniczenie zużycia prądu o 10 proc. graniczy z cudem – uważa wójt Marek Śmiech. Jeśli do końca listopada nie zostaną zmienione przepisy, to w gminie Walce zrobi się ciemno – ostrzega.