REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji

Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji
Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji
Media

REKLAMA

REKLAMA

Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2761

Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

Załącznik 1. [WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM ODPOWIADAJĄ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

REKLAMA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2761)

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM ODPOWIADAJĄ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP - Komendę Główną Policji;

2) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;

3) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;

4) BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA";

5) CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;

6) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

7) KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji;

8) KPP (KMP, KRP) - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji;

9) KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji;

10) WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;

11) SP - szkołę policyjną;

12) OSzP- ośrodek szkolenia Policji;

13) OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji;

14) SPKP - samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji.

Lp. Stanowiska Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe Staż służby w latach
1 2 3 4 5
1 Komendant Główny Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
2 I Zastępca Komendanta Głównego Policji, zastępca Komendanta Głównego Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
3 Komendant CBŚP, BSWP, CBZC wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
4 Dowódca BOA wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
5 Dyrektor CLKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
6 Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
7 Komendant-Rektor według odrębnych przepisów oficerskie 7
8 Zastępca Komendanta CBŚP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
9 Zastępca Komendanta BSWP, CBZC wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
10 Zastępca Dowódcy BOA wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
11 Zastępca Dyrektora CLKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
12 I zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
13 Komendant SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
14 Zastępca komendanta-prorektor według odrębnych przepisów oficerskie 6
15 Kanclerz według odrębnych przepisów oficerskie 6
16 Zastępca komendanta SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
17 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
18 I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
19 Komendant KP wyższe1) oficerskie1) 5
wyższe2) aspiranckie2) 6
średnie lub średnie branżowe3) aspiranckie3) 7
20 Zastępca komendanta KP wyższe1) oficerskie1) 4
wyższe2) aspiranckie2) 5
średnie lub średnie branżowe3) aspiranckie3) 6
21 Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
22 Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
23 Rzecznik prasowy w KGP, CBŚP, CBZC, CLKP i BSWP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
24 Główny księgowy budżetu według odrębnych przepisów oficerskie 5
podstawowe 7
25 Naczelnik zarządu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
26 Dyrektor instytutu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
27 Dowódca oddziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
28 Profesor i profesor uczelni według odrębnych przepisów podstawowe 3
29 Główny księgowy - naczelnik wydziału według odrębnych przepisów oficerskie 5
30 Kwestor według odrębnych przepisów oficerskie 5
31 Zastępca naczelnika zarządu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
32 Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału według odrębnych przepisów oficerskie 5
33 Radca wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
34 Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
35 Kierownik rektoratu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
36 Kierownik działu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
37 Dowódca SPKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
38 Zastępca dyrektora instytutu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
39 Kierownik zakładu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
40 Naczelnik wydziału - radca prawny według odrębnych przepisów oficerskie 5
41 Redaktor naczelny wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
42 Kierownik ośrodka wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
43 Zastępca dowódcy oddziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
44 Dowódca samodzielnego pododdziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
45 Radca prawny według odrębnych przepisów podstawowe 3
46 Adiunkt według odrębnych przepisów oficerskie 5
47 Dyżurny w KGP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
48 Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
49 Zastępca kierownika działu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
50 Zastępca dowódcy SPKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
51 Kierownik studium w WSPol. według odrębnych przepisów oficerskie 5
52 Kierownik studium w SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
53 Zastępca kierownika zakładu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
54 Zastępca kierownika ośrodka wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
55 Zastępca redaktora naczelnego wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
56 Rzecznik prasowy w KWP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym podstawowe 3
57 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
58 Zastępca dyżurnego w KGP, dyżurny w CBŚP, CBZC i KWP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
59 Naczelnik wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) wyższe oficerskie 4
aspiranckie 5
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
60 Kierownik sekcji wyższe oficerskie 4
aspiranckie 5
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
61 Kierownik sekcji4) wyższe podstawowe 3
średnie lub średnie branżowe podstawowe 5
62 Ekspert wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
63 Starszy pilot4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
64 Starszy mechanik4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
65 Starszy wykładowca w WSPol. według odrębnych przepisów oficerskie 5
66 Starszy wykładowca w SP i OSzP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
67 Pomocnik dowódcy oddziału wyższe oficerskie 4
aspiranckie 6
68 Lekarz według odrębnych przepisów podstawowe -
69 Zastępca naczelnika wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) wyższe oficerskie 3
aspiranckie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
70 Kapelmistrz wyższe podstawowe -
71 Kierownik policyjnej izby dziecka wyższe pedagogiczne oficerskie 4
72 Lektor wyższe podstawowe 2
73 Dowódca kompanii w OPP wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
74 Wykładowca w WSPol. według odrębnych przepisów oficerskie 4
aspiranckie 5
75 Wykładowca w SP i OSzP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
aspiranckie 5
wyższe oficerskie 5
aspiranckie 6
76 Asystent6) i instruktor7) według odrębnych przepisów oficerskie 3
77 Dyżurny w KPP (KMP, KRP) oraz dyżurny w KP1) wyższe oficerskie 5
aspiranckie 6
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 8
78 Zastępca dyżurnego w CBŚP, CBZC i KWP wyższe oficerskie 5
aspiranckie 6
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 7
79 Zastępca dowódcy kompanii wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
80 Młodszy wykładowca wyższe aspiranckie 5
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 8
81 Kierownik referatu wyższe oficerskie 3
aspiranckie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
82 Dowódca kompanii w WSPol., SP i OSzP wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
83 II kapelmistrz wyższe podstawowe -
84 Specjalista wyższe aspiranckie 3
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 5
85 Pilot4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
86 Mechanik4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
87 Dyżurny OPP wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 5
88 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
89 Zastępca dyżurnego w KPP (KMP, KRP), dyżurny w KP2), zastępca dyżurnego w KP1) średnie lub średnie branżowe aspiranckie 5
90 Kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwa średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
91 Kierownik posterunku Policji średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
92 Detektyw, asystent, instruktor średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
93 Technik kryminalistyki średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
94 Starszy dzielnicowy średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
95 Dzielnicowy średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
96 Kontroler ruchu drogowego średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
97 Przewodnik psa służbowego średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
98 Dowódca drużyny średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
99 Pomocnik dyżurnego średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
100 Dyżurny samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego

Policji

średnie lub średnie branżowe podstawowe 2
101 Referent średnie lub średnie branżowe podstawowe 2
102 Pielęgniarka według odrębnych przepisów podstawowe -
103 Ratownik medyczny według odrębnych przepisów podstawowe -
104 Policjant średnie lub średnie branżowe nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) podstawowe -
105 Kursant średnie lub średnie branżowe nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) - -

Objaśnienia odnośników:

1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powyżej 60 etatów;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów;

3) w komisariacie Policji o stanie etatowym poniżej 25 etatów;

4) w lotnictwie policyjnym;

Autopromocja

5) dotyczy służby kontraktowej;

6) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 76 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.);

7) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 77 załącznika nr 2 do rozporządzenia wymienionego w odnośniku 6.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Młody
    2023-01-30 12:55:38
    Czyli ktoś kto dostał mł. aspiranta w zeszłym roku będąc na grupie referenta żeby dostał asystenta musi pójść na kurs aspirancki??? Ale bazsens skoro już jest aspirantem
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Cząstkowy raport komisji ds. rosyjskich wpływów: W czasie rządów D.Tuska Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji. Zaistniał rosyjski wpływ na polski kontrwywiad. Korzystając ze zgody premiera D. Tuska na współpracę podpisano porozumienie między SKW i FSB - to główne tezy cząstkowego raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 przedstawione przez jej członków w środę 29 listopada 2023 r. na konferencji prasowej.

Rząd Tuska już 11 grudnia? Marszałek Hołownia: tego dnia M. Morawiecki wygłosi expose i będzie głosowanie nad wotum zaufania

W dniu 11 grudnia o godzinie 10 premier M. Morawiecki wygłosi expose; ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - powiedział 29 listopada 2023 r. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

Rząd ostrzega przed "zaświadczeniami na druku MEN/MEiN". Ministerstwo nie wydaje takich dokumentów na potwierdzenie kwalifikacji po kursach

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach - informuje MEiN. 

Zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 roku na koszt Orlenu? D.Obajtek: dziś opozycja powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł

29 listopada 2023 r. na platformie X prezes Orlenu Daniel Obajtek napisał: - Najpierw opozycja atakowała fuzje, potem zapowiadała rozbijanie koncernu, a dziś powoduje spadek wartości Orlenu o ponad 5,5 mld zł. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, że zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych do połowy 2024 roku odbędzie się na koszt Orlenu.

REKLAMA

Jak przechowywać leki? Jak je prawidłowo przyjmować? Czym jest wielolekowość?

W ramach "Środy z Profilaktyką" NFZ przypomniał, jak prawidłowo przechowywać i przyjmować leki oraz przybliżył temat wielolekowości. Co trzeci Polak po 65. roku życia przyjmuje wiele leków oraz suplementów diety jednocześnie.

Przyznanie świadczenia wspierającego – 32 obszary codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej [rozporządzenie, test 32 czynności]

Ocena 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Jest rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dz.U. poz. 2581 [świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, PDF]

Rozporządzenie reguluje szczegóły przyznawania punktów osobom niepełnosprawnym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czy umowa o dożywocie wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

Fakt istnienia umowy o dożywocie zawartej między osobą wymagającą opieki a jedną z osób wskazanych przez ustawodawcę jako ta, której potencjalnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, nie ma wpływu na ocenę spełniania przez inną z tych osób przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego. Taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 

REKLAMA

MRiRW: lista firm importujących zboże z Ukrainy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę firm importujących zboże z Ukrainy.

Antysemityzm w Europie Zachodniej. Tysiące przypadków od 7 października 2023 r. Francja, Niemcy, Belgia

Mnożą się doniesienia o wzroście liczby zdarzeń antysemickich we Francji, Niemczech, Belgii i innych państwach Europy Zachodniej po 7 października 2023 r., czyli od ostatniego ataku Hamasu na Izrael.

REKLAMA