REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji

Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji
Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji
Media

REKLAMA

REKLAMA

Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2761

Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

Załącznik 1. [WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM ODPOWIADAJĄ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

REKLAMA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2761)

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM ODPOWIADAJĄ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP - Komendę Główną Policji;

2) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;

3) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;

4) BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA";

5) CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;

6) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

7) KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji;

8) KPP (KMP, KRP) - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji;

9) KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji;

10) WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;

11) SP - szkołę policyjną;

12) OSzP- ośrodek szkolenia Policji;

13) OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji;

14) SPKP - samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji.

Lp. Stanowiska Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe Staż służby w latach
1 2 3 4 5
1 Komendant Główny Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
2 I Zastępca Komendanta Głównego Policji, zastępca Komendanta Głównego Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
3 Komendant CBŚP, BSWP, CBZC wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
4 Dowódca BOA wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
5 Dyrektor CLKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
6 Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
7 Komendant-Rektor według odrębnych przepisów oficerskie 7
8 Zastępca Komendanta CBŚP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
9 Zastępca Komendanta BSWP, CBZC wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
10 Zastępca Dowódcy BOA wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
11 Zastępca Dyrektora CLKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
12 I zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
13 Komendant SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
14 Zastępca komendanta-prorektor według odrębnych przepisów oficerskie 6
15 Kanclerz według odrębnych przepisów oficerskie 6
16 Zastępca komendanta SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
17 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
18 I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
19 Komendant KP wyższe1) oficerskie1) 5
wyższe2) aspiranckie2) 6
średnie lub średnie branżowe3) aspiranckie3) 7
20 Zastępca komendanta KP wyższe1) oficerskie1) 4
wyższe2) aspiranckie2) 5
średnie lub średnie branżowe3) aspiranckie3) 6
21 Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
22 Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 6
23 Rzecznik prasowy w KGP, CBŚP, CBZC, CLKP i BSWP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
24 Główny księgowy budżetu według odrębnych przepisów oficerskie 5
podstawowe 7
25 Naczelnik zarządu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
26 Dyrektor instytutu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
27 Dowódca oddziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
28 Profesor i profesor uczelni według odrębnych przepisów podstawowe 3
29 Główny księgowy - naczelnik wydziału według odrębnych przepisów oficerskie 5
30 Kwestor według odrębnych przepisów oficerskie 5
31 Zastępca naczelnika zarządu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
32 Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału według odrębnych przepisów oficerskie 5
33 Radca wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
34 Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
35 Kierownik rektoratu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
36 Kierownik działu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
37 Dowódca SPKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
38 Zastępca dyrektora instytutu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 7
39 Kierownik zakładu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
40 Naczelnik wydziału - radca prawny według odrębnych przepisów oficerskie 5
41 Redaktor naczelny wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
42 Kierownik ośrodka wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
43 Zastępca dowódcy oddziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
44 Dowódca samodzielnego pododdziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
45 Radca prawny według odrębnych przepisów podstawowe 3
46 Adiunkt według odrębnych przepisów oficerskie 5
47 Dyżurny w KGP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
48 Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
49 Zastępca kierownika działu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
50 Zastępca dowódcy SPKP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
51 Kierownik studium w WSPol. według odrębnych przepisów oficerskie 5
52 Kierownik studium w SP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
53 Zastępca kierownika zakładu wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
54 Zastępca kierownika ośrodka wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
55 Zastępca redaktora naczelnego wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
56 Rzecznik prasowy w KWP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym podstawowe 3
57 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
58 Zastępca dyżurnego w KGP, dyżurny w CBŚP, CBZC i KWP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
59 Naczelnik wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) wyższe oficerskie 4
aspiranckie 5
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
60 Kierownik sekcji wyższe oficerskie 4
aspiranckie 5
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
61 Kierownik sekcji4) wyższe podstawowe 3
średnie lub średnie branżowe podstawowe 5
62 Ekspert wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
63 Starszy pilot4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
64 Starszy mechanik4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
65 Starszy wykładowca w WSPol. według odrębnych przepisów oficerskie 5
66 Starszy wykładowca w SP i OSzP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 5
67 Pomocnik dowódcy oddziału wyższe oficerskie 4
aspiranckie 6
68 Lekarz według odrębnych przepisów podstawowe -
69 Zastępca naczelnika wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) wyższe oficerskie 3
aspiranckie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
70 Kapelmistrz wyższe podstawowe -
71 Kierownik policyjnej izby dziecka wyższe pedagogiczne oficerskie 4
72 Lektor wyższe podstawowe 2
73 Dowódca kompanii w OPP wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
74 Wykładowca w WSPol. według odrębnych przepisów oficerskie 4
aspiranckie 5
75 Wykładowca w SP i OSzP wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym oficerskie 4
aspiranckie 5
wyższe oficerskie 5
aspiranckie 6
76 Asystent6) i instruktor7) według odrębnych przepisów oficerskie 3
77 Dyżurny w KPP (KMP, KRP) oraz dyżurny w KP1) wyższe oficerskie 5
aspiranckie 6
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 8
78 Zastępca dyżurnego w CBŚP, CBZC i KWP wyższe oficerskie 5
aspiranckie 6
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 7
79 Zastępca dowódcy kompanii wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
80 Młodszy wykładowca wyższe aspiranckie 5
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 8
81 Kierownik referatu wyższe oficerskie 3
aspiranckie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
82 Dowódca kompanii w WSPol., SP i OSzP wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 6
83 II kapelmistrz wyższe podstawowe -
84 Specjalista wyższe aspiranckie 3
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 5
85 Pilot4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
86 Mechanik4) średnie lub średnie branżowe podstawowe -
87 Dyżurny OPP wyższe oficerskie 4
średnie lub średnie branżowe aspiranckie 5
88 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
89 Zastępca dyżurnego w KPP (KMP, KRP), dyżurny w KP2), zastępca dyżurnego w KP1) średnie lub średnie branżowe aspiranckie 5
90 Kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwa średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
91 Kierownik posterunku Policji średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
92 Detektyw, asystent, instruktor średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
93 Technik kryminalistyki średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
94 Starszy dzielnicowy średnie lub średnie branżowe aspiranckie 3
95 Dzielnicowy średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
96 Kontroler ruchu drogowego średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
97 Przewodnik psa służbowego średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
98 Dowódca drużyny średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
99 Pomocnik dyżurnego średnie lub średnie branżowe podoficerskie 3
100 Dyżurny samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego

Policji

średnie lub średnie branżowe podstawowe 2
101 Referent średnie lub średnie branżowe podstawowe 2
102 Pielęgniarka według odrębnych przepisów podstawowe -
103 Ratownik medyczny według odrębnych przepisów podstawowe -
104 Policjant średnie lub średnie branżowe nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) podstawowe -
105 Kursant średnie lub średnie branżowe nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) - -

Objaśnienia odnośników:

1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powyżej 60 etatów;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów;

3) w komisariacie Policji o stanie etatowym poniżej 25 etatów;

4) w lotnictwie policyjnym;

5) dotyczy służby kontraktowej;

6) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 76 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.);

7) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 77 załącznika nr 2 do rozporządzenia wymienionego w odnośniku 6.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA

Wojsko wypłaci 6000 zł mężczyznom i kobietom 18-35 lat. Ochotnicy zasilą rezerwę [Wakacje z wojskiem]

W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób.

Rada Języka Polskiego opublikowała PDF-a z nowymi zasadami ortografii. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami

Rada Języka Polskiego opublikowała 11 nowych zasad polskiej ortografii. Nowe reguły pisowni w PDF-ie w artykule. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami. 

REKLAMA