REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Organizacja wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół

Izabela Motowilczuk
Izabela Motowilczuk
magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych
DGP

REKLAMA

REKLAMA

Jako Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (BOSS), będące samorządową jednostką budżetową, prowadzimy obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów funkcjonujących na terenie naszej gminy. Czy dla prawidłowej działalności wystarczający jest tylko zapis w statucie BOSS mówiący o obsłudze finansowo-księgowej placówek z terenu naszej gminy, czy też powinny być również zawarte porozumienia pomiędzy BOSS a poszczególnymi szkołami, regulujące zakres tej obsługi? Jak powinny być zorganizowane kwestie związane z wyznaczeniem głównego księgowego dla poszczególnych szkół i w jaki sposób powinny być przekazane obowiązki głównemu księgowemu i pozostałym pracownikom BOSS, zajmującym się prowadzeniem ksiąg rachunkowych szkół (prosimy o podanie wzoru dokumentu)?

REKLAMA

Przepisy art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), stanowiące, że: organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki. W celu wykonywania ww. zadań organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, nie zawierają poza tym żadnych szczegółowych uregulowań w zakresie sposobu organizacji wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek oświatowych w formie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek.

REKLAMA

Unormowanie tych spraw (w tym między innymi wskazanie zadań, których wykonywanie będzie należało do tej jednostki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości obsługiwanych jednostek oświatowych), należy do organu prowadzącego szkół i placówek, który decyduje o utworzeniu jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej – a w tym konkretnym przypadku zgłoszonym przez Czytelnika – do kompetencji rady gminy (zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Odpowiednie zapisy powinny się więc znaleźć w uchwale rady gminy o utworzeniu jednostki ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz w jej statucie. Wzmianka o tym, że obsługę administracyjną, finansową i księgową danej szkoły i placówki sprawuje jednostka administracyjno-ekonomiczna szkół, powinna się również znaleźć w statutach poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Czytaj także: Połączenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół szkół>>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Zakres zadań przekazywanych jednostce ekonomiczno-administracyjnej szkół odnośnie do prowadzenia ich gospodarki finansowej i rachunkowości w różnych jednostkach samorządu terytorialnego może się różnie kształtować. Może do niego należeć nie tylko prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, statystycznej i budżetowej, ale również organizowanie wspólnych zamówień publicznych czy prowadzenie spraw socjalnych pracowników jednostek oświatowych w ramach połączonego funduszu świadczeń socjalnych. Przy ustalaniu tego zakresu należy pamiętać, że do skutecznego powierzenia realizacji pewnych zadań jednostce obsługi ekonomiczno-administracyjnej nie zawsze wystarczy samo zawarcie odpowiednich postanowień w statucie tej jednostki. Na przykład:

● powierzenie obowiązków z zakresu rachunkowości jednostki przez kierownika tej jednostki innej osobie jest skuteczne tylko wtedy, jeśli przyjęcie ich przez tę osobę zostało potwierdzone na piśmie – zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor),

● prowadzenie wspólnej działalności socjalnej wymaga, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zawarcia przez pracodawców umowy, w której należy określić przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy, a także warunki odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu,

● wyznaczenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej jako jednostki właściwej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na rzecz obsługiwanych jednostek oświatowych należy do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku gminnej jednostki organizacyjnej będzie to uchwała zarządu gminy), zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W niektórych jednostkach samorządu terytorialnego praktykuje się również zawieranie porozumień pomiędzy dyrektorami poszczególnych szkół i placówek a dyrektorem jednostki obsługi administracyjno-ekonomicznej, normujących szczegółowo tryb i zasady współpracy przy wykonywaniu powierzonych zadań (np. zasady i terminy opracowywania projektów planów finansowych jednostek i projektów ich zmian oraz ich przedkładania do zatwierdzenia przez kierowników jednostek oświatowych, tryb i terminy przekazywania i zatwierdzania dokumentów księgowych itp.).

Czytaj także: Jak rozliczać wspólne wydatki zespołów szkół>>

Jeśli chodzi o kwestie związane z pełnieniem obowiązków głównego księgowego poszczególnych jednostek oświatowych obsługiwanych przez jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej, to praktykowane są generalnie dwa rozwiązania, gdzie funkcję tę pełnią:

główny księgowy jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej lub

wyznaczeni pracownicy komórki księgowości jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej (jeden pracownik dla wszystkich szkół i placówek lub kilku pracowników, którym powierza się pełnienie funkcji głównego księgowego dla wskazanych jednostek).

Powierzenie obowiązków głównego księgowego jednostek oświatowych odbywa się na zasadach określonych w art. 4 ust. 5 uor oraz art. 53 i 54 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – najczęściej w formie odrębnego pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:

● wskazanie strony przekazującej i przyjmującej obowiązki (przez podanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego),

● szczegółowy wykaz powierzanych obowiązków (pokrywający się zakresem z obowiązkami przekazanymi do realizacji jednostce obsługi ekonomiczno-administracyjnej),

● wyraźne oświadczenie strony przyjmującej o przyjęciu odpowiedzialności za realizację powierzonych obowiązków wraz ze wskazaniem daty.

Przedstawiamy przykładowy wzór takiego upoważnienia.

WZÓR. Upoważnienie dla głównego księgowego jednostki oświatowej

Ponieważ główny księgowy wykonuje swoje obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej przy pomocy pracowników zatrudnionych w komórce księgowości, w przepisach wewnętrznych jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół powinny znaleźć się unormowania określające szczegółowy podział tych obowiązków przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy (zapisy ogólne w regulaminie organizacyjnym, ich uszczegółowienie w zakresach obowiązków/odpowiedzialności, nadawanych pracownikom przez kierownika jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej). Podział obowiązków pomiędzy pracowników powinien zapewniać ich terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie.

PODSTAWY PRAWNE

● Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 54, poz. 320)

● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778)

● Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

DGP
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

Kongresmeni USA: Charków na krawędzi upadku, sytuacja jest rozpaczliwa

Charków jest na krawędzi upadku, historia nas osądzi, czy będziemy Chamberlainem, czy Churchillem - powiedział 16 kwietnia 2024 r. szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Wezwał do przyjęcia ustaw o pomocy Ukrainie i Izraelowi mimo gróźb rewolty skrajnego skrzydła partii.

ZNP interweniuje przeciwko zwolnieniom z pracy nauczycieli albo zmniejszeniu im liczby godzin

W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie przedmiotu HIT oraz edukacja obywatelska. Co z nauczycielami prowadzącymi te przedmioty. Niektórzy dla nich wrócili do pracy w szkole. Czy będą zwolnieni? Co ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycieli, którzy nie zostaną zwolnieni?

Żmije pojawiły się w Tatrach. Co robić, gdy spotkamy je na szlaku?

Na tatrzańskich szlakach pojawiły się żmije zygzakowate. To efekt wyjątkowo ciepłego początku kwietnia. Jak się zachować, gdy natkniemy się na ten jadowity gatunek węża? 

REKLAMA

Nowy wzór legitymacji nauczyciela [Rozporządzenie z 11 kwietnia 2024 r. Dziennik Ustaw poz. 565]

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca 2024 r. nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

Rząd: Nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karty tylko terminowe

Niestety nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację.

Nowa era komunikacji. RDK może ułatwić Ci życie

Rejestr Danych Kontaktowych, znany jako RDK, to baza danych zawierająca aktualne dane kontaktowe obywateli, do której mają dostęp urzędnicy administracji państwowej. Usługa ta, uruchomiona 22 grudnia 2019 roku, ma na celu usprawnienie komunikacji między urzędem a obywatelem.

Wybory 2024 - druga tura. Czy cisza wyborcza będzie obowiązywać w całym kraju?

Druga tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę i potrwa do godz. 21 w niedzielę. Czy będzie obowiązywać w całym kraju? 

REKLAMA

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ [WNIOSEK]

Kto może się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ? Jak to zrobić? Kiedy trzeba uiścić opłatę dodatkową? 

Oszuści podszywają się pod NFZ. Na te strony uważaj

Oszuści próbują nowych sposobów, tym razem "na NFZ". W internecie pojawiły się fałszywe strony, które łudząco przypominają oficjalny serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czym polega oszustwo?

REKLAMA