REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżki dla nauczycieli 2024. Co proponuje MEN a czego oczekują związki zawodowe? Wynagrodzenie nauczycieli w Polsce najbardziej zawikłane w historii świata?

Podwyżki dla nauczycieli 2024. Co proponuje MEN a czego oczekują związki zawodowe? Wynagrodzenie nauczycieli w Polsce najbardziej zawikłane w historii świata?
Podwyżki dla nauczycieli 2024. Co proponuje MEN a czego oczekują związki zawodowe? Wynagrodzenie nauczycieli w Polsce najbardziej zawikłane w historii świata?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podwyżki dla nauczycieli to temat budzący spore emocje środowiska nauczycielskiego. Rząd proponuje podwyżki o 30% dla większości nauczycieli (mianowanych i dyplomowanych) i o 33% dla nauczycieli początkujących. Weszły już w życie ustawa budżetowa i okołobudżetowa gwarantujące pieniądze na te podwyżki. Jest już projekt rozporządzenia pokazujący konkretne kwoty podwyżek. Jednak minister edukacji nadal negocjuje kwestie podwyżek z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Czego oczekują związki zawodowe nauczycieli?

Podwyżki dla nauczycieli 2024 – co proponuje rząd i minister edukacji. Kwoty podwyżek i stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

W dniu 1 lutego 2024 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 123) ustawa z 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (tzw. ustawa okołobudżetowa). Ustawa ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. 

Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw (poz. 122) opublikowano ustawę budżetową na 2024 rok, która również weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przepis art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2024, ustala kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5176,02 zł – co daje wzrost średnich wynagrodzeń o 30% w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. 
Natomiast na podstawie art. 3 ustawy „okołobudżetowej”, w roku 2024 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zwiększa się o 2,308%. Tak więc zgodnie z projektowanymi przepisami średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w roku 2024 zwiększa się dodatkowo o 2,308%. 

Te akty prawne gwarantują w budżecie państwa pieniądze na podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., tak by średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrosło o 33%, zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30%.

Chodzi o realizację obietnic wyborczych, by każdy nauczycieli otrzymał przynajmniej 1500 zł podwyżki. Podwyżki wynagrodzeń dotyczą także nauczycieli przedszkolnych.

W dniu 19 stycznia 2024 r. opublikowano i przekazano do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt (z 18 stycznia 2024 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Ten projekt w załączniku (tabeli) przedstawia nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 roku. 

Minister edukacji proponuje, by od 1 stycznia 2024 r.:

1) minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym:
- w przypadku nauczyciela początkującego (bez stopnia awansu zawodowego) wyniosło 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), 
- w przypadku  nauczyciela mianowanego wyniosło 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), 
- w przypadku nauczyciela dyplomowanego wyniosło 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto). 
Warto wiedzieć, że ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli ma tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne.

2) minimalne wynagrodzenie zasadnicze pozostałych nauczycieli (czyli nauczycieli z tytułem magistra ale bez przygotowania pedagogicznego, albo z innymi tytułami zawodowymi licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym i bez przygotowania pedagogicznego, czy z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, czy z innym wykształceniem):
- w przypadku nauczyciela początkującego (bez stopnia awansu zawodowego) wyniosło 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), 
- w przypadku  nauczyciela mianowanego wyniosło 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), 
- w przypadku nauczyciela dyplomowanego wyniosło 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Jak informuje minister edukacji:
-  wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem wynagrodzenia średniego, dlatego w związku ze wzrostem wynagrodzenia średniego, wzrośnie również wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, określane w tabeli stanowiącej załącznik do nowelizowanego rozporządzenia.
- wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli powoduje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków.

Koszty związane ze wzrostem wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mają zostać uwzględnione przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach polityki kształtowania wydatków ponoszonych w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach 
– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli składające się ze składników, o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. Podwyżki mają być wypłacone nauczycielom w marcu lub kwietniu 2024 roku, z wyrównaniem od początku 2024 roku (czyli za styczeń, luty i ew. marzec – już w nowej, podwyższonej kwocie).

REKLAMA

Czego oczekują nauczycielskie związki zawodowe?

Wyżej wskazane kwoty podwyżek nie satysfakcjonują w pełni nauczycieli. W dniu 1 lutego 2024 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu (w tym minister edukacji Barbary Nowackiej i wiceministrów Pauliny Piechny-Więckiewicz i Henryka Kiepury) z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata". Omawiany był właśnie ww. projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział po tym spotkaniu: "Niestety nie osiągnęliśmy dzisiaj porozumienia w kwestiach, które są dla nas kluczowe, czyli relacji między wynagrodzeniem nauczyciela mianowanego, a nauczyciela dyplomowanego". Dodał, że "związek widzi tutaj możliwości", wskazał m.in. na godziny ponadwymiarowe i niektóre dodatki do wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto zdaniem prezesa Broniarza, ZNP widzi też możliwość zwiększenia udziału wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w tzw. średnim wynagrodzeniu.

Zaś przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Waldemar Jakubowski powiedział przed spotkaniem, że zaproponowane w rozporządzeniu stawki są poniżej oczekiwań, bo "są poniżej skumulowanej inflacji". "Proponowaliśmy podwyżki o 30 proc. w czerwcu ubiegłego roku, wtedy byłaby zrekompensowana inflacja" – dodał przewodniczący Jakubowski. Według niego podwyżka powinna być zwiększona jeszcze o 12 proc. "I to jak najszybciej, żeby zrekompensować inflację".

Kolejne spotkanie ministra edukacji ze związkami nauczycielskimi ma się odbyć 8 lutego br. Oczywiście temat będzie ten sam – podwyżki na 2024 rok i projekt ww. rozporządzenia. Nie jest wykluczone, że MEN pójdzie na jakiś kompromis ze związkowcami i podniesie kwoty podwyżek.

Póki co obie strony są zgodne co do jednego, że - jak mówiła ministra Barbara Nowacka po spotkaniu 1 lutego: "wynagrodzenie nauczycieli w Polsce to jedno z najbardziej zawikłanych wynagrodzeń w ogóle, występujących nie tylko w sferze budżetowej, ale – jak podkreślają nauczyciele – pewnie i w historii świata".

Wynagrodzenia nauczycieli będą waloryzowane wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia?

W dniu 25 stycznia 2024 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 28). Ten projekt został już wniesiony w IX kadencji Sejmu (druk nr 1840). Ale na podstawie art. 4. ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. Projekt ten został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 
Ten projekt to inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego, której celem jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli – w taki sposób, by wysokość płac nauczycielskich była powiązana z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Chodzi o to by wynagrodzenia nauczycieli rosły automatycznie wraz z zarobkami w innych branżach i nie były uzależnione do bieżących decyzji politycznych. 

Projekt ten zakłada, że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowiłoby:
- w przypadku nauczyciela stażysty 90%,
- w przypadku kontraktowego 100%,
- w przypadku nauczyciela mianowanego 125%,
- w przypadku nauczyciela dyplomowanego 155%,
przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego ustalonego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto wskazać, że to przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 roku wyniosło 7194,95 zł brutto.

Zatem - jeżeli ten obywatelski projekt stałby się obowiązującym prawem jeszcze w 2024 roku - to przykładowo wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wzrosłoby do 11 152,17 zł brutto, a nauczyciela mianowanego do 8993,69 zł brutto.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(14)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Zwykły
  2024-02-03 13:03:10
  Oszust Tusk nie tylko nie da obiecanych podwyżek, ale okroi godziny zajęć. Co oznacza w przyszłości mniejsze wynagrodzenia:). I mniej miejsc pracy. Przy okazji wyprodukuje nowych eurogłupków - swoich wyborców, którzy mu uwierzą. Bo tylko ćwierćinteligent może mi ufać;).
  6
 • Baba
  2024-02-03 14:15:56
  Ja w swojej pracy nie mam przerwy co 45 minut na siku i kawę.Czasami nawet przysługującej całej przerwy w pracy nie mogę wykorzystać Mało co zjem i wypiję w biegu to i mało korzystam z toalety Bawi mnie jak ktoś ocenia moją osobę nic o mnie nie wiedząc,co do nauczycieli to mam kilku w rodzinie to wiem jak to wygląda , owszem praca nilelekka,ale w zamian dużo przywilei i ulg choćby trzymiesięczny płatny urlop wypoczynkowy,a płatne urlopy na poratowanie zdrowia i tak jak napisałam czas pracy troszkę przykrótki.Nie tylko nauczyciele ciężko pracują a o urlopach na poratowanie zdrowia nawet nie mogą pomarzyć
  28
  pokażodpowiedzi (4)
 • Baba
  2024-02-02 22:34:42
  Jak najbardziej podwyżki należą się może nawet powinny być wyższe ale powinno być trochę więcej godzin pracy przy tablicy.Nawet jeżeli drugie tyle pracują w domu jak nauczyciele mówią to wynosi ok. 27h w sumie Bo te słynne 18 godzin to w rzeczywistości 13,5h .
  28
  pokażodpowiedzi (3)
 • Rita
  2024-02-03 19:17:25
  W Częstochowie już zaczęły się zwolnienia pracowników szkół i oświaty żeby zapewnić pieniążki dla nauczycieli. Było do przewidzenia...
  8
 • Baba
  2024-02-06 00:34:43
  Uczyłam się też mam wyższe wykształcenie i zarabiam sporo więcej od nauczycieli tylko że mi płacą za konkretną pracę i czas pracy ściśle określony,a nie niby drugie tyle poza miejscem zatrudnienia .Pensji nauczycielom nie zazdroszczę ale tych nieuzasadnionych przywilejów może tak
  2
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

REKLAMA

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

REKLAMA

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

REKLAMA