reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Odwołanie dyrektora szkoły - cz. 2

Odwołanie dyrektora szkoły - cz. 2

Odwołanie dyrektora i innej osoby ze stanowiska kierowniczego w szkole stanowi czynność z zakresu administracji publicznej co powoduje, że np. dyrektor samo zarządzenie albo uchwałę jako akt administracyjny może kwestionować przed sądem administracyjnym, natomiast własnych praw w sferze skutków tego aktu - w sferze praw pracowniczych - może dochodzić w postępowaniu przed sądem pracy.

Zobacz również: Odwołanie dyrektora szkoły - cz. 1

Czwarta wskazana w artykule przyczyna odwołania jest najczęstszą stosowaną przyczyną odwołania osoby zajmującej stanowisko kierownicze. Z uwagi na użycie przez ustawodawcę ogólnego i nieostrego zwrotu „przypadki szczególne uzasadnione” wykształciło się w tym zakresie bogate orzecznictwo.

Jednym z orzeczeń najpełniej oddających właściwą interpretację powyższego zwrotu jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2012 r. II SA/Bk 924/2011, w który wskazał, że za przypadki szczególnie uzasadnione należy uznać:

1. zdarzenia (działania lub zaniechania) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne);
2. mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień, określonych prawem, przez nauczyciela – dyrektora szkoły;
3. przy czym stwierdzone uchybienie nauczyciela są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) szkoły;
4. konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny.
Następnie w dalszej części orzeczenia WSA w Białymstoku wskazał, że zaistnienie tak rozumianego, szczególnie uzasadnionego przypadku, upoważnia organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, do odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
Zasadnym jest wskazanie, że zarządzenia albo uchwała organu o odwołaniu osoby zajmującej stanowisko kierownicze jest aktem administracyjnym, a tym samym ma charakter decyzji administracyjnej. Tym samym uzasadnienie odwołania musi zawierać szczegółowo wskazane okoliczności, które organ uznał za podstawę swojej decyzji. Natomiast organ nie możne następnie w toku postępowania czy to sądowo-administracyjnego czy przed sądem pracy uzupełniać czy zgłaszać nowych przyczyny mających uzasadniać odwołanie.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z przeważającym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny odwołanie ze stanowiska kierowniczego stanowi czynność z zakresu administracji publicznej co powoduje, że np. dyrektor samo zarządzenie albo uchwałę jako akt administracyjny może kwestionować przed sądem administracyjnym, natomiast własnych praw w sferze skutków tego aktu - w sferze praw pracowniczych - może dochodzić w postępowaniu przed sądem pracy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2010 r. I OSK 817/2010).

W sytuacji gdy występujemy na drogę postępowania sądowego przed sądem pracy pozywamy pracodawcę tj. właściwą szkołę, a nie organ który wydał zarządzenie albo uchwałę np. burmistrza miasta czy wójta gminy.

Należy również zwrócić uwagę, że dokonując odwołania osoby ze stanowiska kierowniczego bez wypowiedzenia podobnie jak i za wypowiedzeniem przedmiotowe oświadczenie zostaje złożone z chwilą gdy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią zgodnie z treścią art. 61 § 1 kc w zw. z art. 300 kp.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) (stan prawny na dzień 30 grudnia 2013 r.);
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) (stan prawny na dzień 30 grudnia 2013 r.).

Polecamy serwis: Oświata

reklama

Czytaj także

Autor:

specjalizuje się w prawie pracy, w tym prawie oświatowym, www.makulec.com

Źródło:

INFOR
INFORLEX Księgowość i Kadry425.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama