reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa naturalnego (cz.3)

Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa naturalnego (cz.3)

Jedną z form ochrony przyrody w jest ochrona gatunkowa, która obejmuje okazy gatunków oraz ich siedliska i ostoje. Zapewnia ona trwałe zachowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów, występujących w przyrodzie w stanie dzikim.

Ochroną gatunkową obejmowane są gatunki rzadkie (endemity, relikty), zagrożone wyginięciem w wyniku zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka lub wyniszczeniem bezpośrednio przez niego samego, odgrywające ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów. Populacje tych gatunków wykazują tendencje zmniejszania się ich liczebności.

Gatunki roślin, zwierząt i grzybów mogą być objęte ochroną ścisłą tj. całoroczną ochroną osobników i stadiów ich rozwoju z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej tj. stosowania w razie potrzeby zabiegów ochronnych w celu zachowania ich siedlisk.

Rośliny, zwierzęta i grzyby mogą być objęte też ochroną częściową, która dopuszcza możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części.

Listę  gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ścisłą (czynną) i częściową ustala i publikuje w formie rozporządzenia Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.

Minister ustala zakazy dla poszczególnych gatunków lub ich grup, sposoby ich ochrony w tym wielkość stref ochronnych ich ostoi lub stanowisk. Wprowadzając rozporządzenia minister kieruje się potrzebą ochrony dziko występujących gatunków, ich siedlisk lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także bierze pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 09.151.1220 z 10 kwietnia 2004 r.) w stosunku do roślin i grzybów wprowadza m.in. następujące zakazy:

•    zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i hodowli,

•    niszczenia ich siedlisk i ostoi,

•    dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach,

•    pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetrzymywania okazów gatunków,

•    zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,

•    wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

Ustawa przewiduje odstępstwa od tych zakazów dotyczące m.in.

•    wykonanie czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,

•    usuwanie roślin lub grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane.

Czytaj także: Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa narodowego (cz.1)>>

W stosunku do gatunków zwierząt ustawa wprowadza m.in. następujące zakazy:

•    umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania i płoszenia,

•    transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli,

•    umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych,

•    niszczenia siedlisk i ostoi,

•    niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień,

•    wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj (wydmuszek),

•    preparowania okazów gatunków,

•    zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,

•    wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,

•    fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie i niepokojenie,

•    przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

Ustawa przewiduje odstępstwa od tych zakazów dotyczące m.in.:

•    usuwania od 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków,

•    usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne,

•    chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania,

•    chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do ośrodków rehabilitacji zwierząt,

•    zapobiegania poważnym szkodom, w szczególności w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Klasyfikacja budżetowa 2020129.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama