REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa naturalnego (cz.3)

dr Hanna Sztrantowicz

REKLAMA

Jedną z form ochrony przyrody w jest ochrona gatunkowa, która obejmuje okazy gatunków oraz ich siedliska i ostoje. Zapewnia ona trwałe zachowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów, występujących w przyrodzie w stanie dzikim.

Ochroną gatunkową obejmowane są gatunki rzadkie (endemity, relikty), zagrożone wyginięciem w wyniku zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka lub wyniszczeniem bezpośrednio przez niego samego, odgrywające ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów. Populacje tych gatunków wykazują tendencje zmniejszania się ich liczebności.

REKLAMA

Gatunki roślin, zwierząt i grzybów mogą być objęte ochroną ścisłą tj. całoroczną ochroną osobników i stadiów ich rozwoju z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej tj. stosowania w razie potrzeby zabiegów ochronnych w celu zachowania ich siedlisk.

Rośliny, zwierzęta i grzyby mogą być objęte też ochroną częściową, która dopuszcza możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części.

Listę  gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ścisłą (czynną) i częściową ustala i publikuje w formie rozporządzenia Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.

Minister ustala zakazy dla poszczególnych gatunków lub ich grup, sposoby ich ochrony w tym wielkość stref ochronnych ich ostoi lub stanowisk. Wprowadzając rozporządzenia minister kieruje się potrzebą ochrony dziko występujących gatunków, ich siedlisk lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także bierze pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 09.151.1220 z 10 kwietnia 2004 r.) w stosunku do roślin i grzybów wprowadza m.in. następujące zakazy:

•    zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i hodowli,

•    niszczenia ich siedlisk i ostoi,

•    dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach,

•    pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetrzymywania okazów gatunków,

•    zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,

•    wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

Ustawa przewiduje odstępstwa od tych zakazów dotyczące m.in.

•    wykonanie czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,

•    usuwanie roślin lub grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane.

Czytaj także: Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa narodowego (cz.1)>>

W stosunku do gatunków zwierząt ustawa wprowadza m.in. następujące zakazy:

•    umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania i płoszenia,

•    transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli,

•    umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych,

•    niszczenia siedlisk i ostoi,

•    niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień,

•    wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj (wydmuszek),

•    preparowania okazów gatunków,

•    zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,

•    wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,

•    fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie i niepokojenie,

•    przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

Ustawa przewiduje odstępstwa od tych zakazów dotyczące m.in.:

•    usuwania od 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków,

•    usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne,

•    chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania,

•    chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do ośrodków rehabilitacji zwierząt,

•    zapobiegania poważnym szkodom, w szczególności w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich.


REKLAMA

Odstępstwa od zakazów związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów wprowadza na czas określony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Może też on wpisać w postaci prawa miejscowego, ochronę gatunków które nie znajdują się na liście gatunków chronionych.

Regionalny Dyrektor wydaje też pozwolenia na pozyskiwania roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Zezwolenia wydawane są na pisemny wniosek. Regionalna Dyrekcja kontroluje spełnianie warunków określonych w wydanym przez siebie zezwoleniu.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków. Programy te zawierają:

•    opis sposobu prowadzenia działań ochronnych zmierzających do odbudowy zagrożonych wyginięciem gatunków,

•    określenie czasu i miejsca wykonywania działań ochronnych,

•    wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych,

•    informacje o kosztach i źródłach finansowania.

Minister Środowiska przygotowuje i przedstawia Komisji Europejskiej raporty dotyczące ochrony gatunkowej, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej.

Ochroną gatunkową zajmuje się stała komisja ds. Ginących Roślin i Zwierząt (Survival Sernice Commission) przy IUCP.

REKLAMA

Unikalną formą ochrony przyrody są  pomniki przyrody, które pojedynczymi tworami przyrody żywej i nieożywionej lub ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, krajobrazowymi, historyczno – pamiątkowymi, kulturowymi lub estetycznymi. Twory te odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi się wśród innych tworów.

Do pomników przyrody zalicza się: okazałe zabytkowe drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, aleje, parki, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Kryteria uznania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody ustala Minister Środowiska.

Potrzeba ochrony drzew i krzewów ustalana jest ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a tworów przyrody nieożywionej ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.

Czytaj także: Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa narodowego (cz.2)>>

Ustanowienie jak i zniesienie obiektu jako pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy, która określa:

•    nazwę danego obiektu lub obszaru,

•    położenie obiektu,

•    sprawującego nadzór,

•    szczególne cechy obiektu,

•    jego czynną ochronę (jeśli jest taka potrzebna),

•    zakazy dla obiektu, obszaru lub jego części.

Zniesienie ochrony obiektu jako pomnika przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono tą formę ochrony lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, czy prowadzenia akcji ratowniczych.

W stosunku do pomnika przyrody mogą być wprowadzone m.in. następujące zakazy:

•    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

•    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

•    uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

•    dokonywania zmian stosunków wodnych,

•    zmiany sposobu użytkowania ziemi

•    umieszczania tablic reklamowych.

Wszelkie prace, które niezbędne są do wykonania dla potrzeb obiektu muszą być uzgodnione z organem ustanawiającym pomnik przyrody i są przez ten organ finansowane.

Wykonaniem prawa dotyczącego ochrony przyrody w Polsce zajmują się wyznaczone do tego jednostki administracji publicznej oraz powołane przez nie specjalistyczne zespoły.

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MEN: Rozporządzenie zostało podpisane - nauczyciele mają już zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń

  Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30%.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

  REKLAMA

  Dofinansowaniem inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw [wnioski do 23 lutego]

  Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 23 lutego 2024 roku.

  Lek na porost zębów jeszcze w tej dekadzie? Dr Takahashi w połowie 2024 roku rozpocznie badania kliniczne. Jak daleko do rewolucji w stomatologii?

  W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja o tym, że japoński naukowiec zapowiedział, iż jeszcze w tej dekadzie powstanie lek na porost zębów. Ta wiadomość zelektryzowała środowisko medyczne, a także pacjentów implantologicznych i protetycznych. Ale zdaniem dr n. med. Piotra Przybylskiego należy trochę ostudzić emocje w tym zakresie. Lek na porost zębów, jak każdy lek, musiałby przejść wiele badań klinicznych, aby potwierdzono jego skuteczność i bezpieczeństwo, a następnie dopuszczono do obrotu. Jak wskazuje ekspert, sam ewentualny proces odrastania zębów musi być też dokładnie monitorowany, aby nie wywołał poważnych problemów z układem zgryzowym i funkcją żucia. Nawet jeśli lek rozpocznie nową erę w stomatologii, to upłynie jeszcze wiele lat, zanim w ogóle trafi do Polski. Sami lekarze będą musieli też przejść liczne szkolenia, aby móc go podawać pacjentom. I to też nie będzie łatwy proces do zrealizowania.

  REKLAMA