Kategorie

Kto i na jakich zasadach może usuwać drzewa lub krzewy z nieruchomości

Kto i na jakich zasadach może usuwać drzewa lub krzewy z nieruchomości./ fot. Fotolia
Kto i na jakich zasadach może usuwać drzewa lub krzewy z nieruchomości./ fot. Fotolia
W praktyce stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody pojawiają się wątpliwości co do kręgu stron postępowania w sprawie wycinki drzew, wszczętego na wniosek wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Ustawa o ochronie przyrody zawiera reguły dotyczące tego kto i na jakich zasadach może usuwać drzewa lub krzewy z nieruchomości. Regułą jest, iż drzewo lub krzew z nieruchomości może usunąć jej właściciel po uzyskaniu zezwolenia. Drzewa i krzewy są bowiem częściami składowymi gruntu w rozumieniu art. 48 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Polecamy: Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym (książka)

Właściciel, którego zgoda na wycinkę jest wymagana jest bez wątpienia stroną postępowania o udzielenie zezwolenia

W ustawie o ochronie przyrody [dalej: uop] przewidziano jednak, iż poza właścicielem nieruchomości, drzewa lub krzewy może usuwać również posiadacz nieruchomości ale, co do zasady, musi legitymować się zgodą właściciela. Oczywistym jest, że w przypadku gdy posiadacz np. dzierżawca nieruchomości występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z dzierżawionej nieruchomości, jej właściciel nie tylko musi wyrazić zgodę na wycinkę, ale również jest w takim przypadku stroną postępowania o udzielenie posiadaczowi zezwolenia.

Wycinka bez zgody właściciela a krąg stron

Uop przewiduje jednak kilka przypadków, kiedy nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Jeśli z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą o własności lokali, nie jest wymagane przedłożenie do wniosku zgody właścicieli poszczególnych lokali, a więc współwłaścicieli nieruchomości, z której drzewa lub krzewy mają zostać usunięte. Spółdzielnie i wspólnoty muszą jednak do wniosku załączyć oświadczenia o przeprowadzeniu konsultacji z członkami spółdzielni lub wspólnoty. NSA w wyroku z dnia 09 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 2214/15 przyjął, że nie tylko po nowelizacji uop dokonanej ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, nie ma obowiązku załączania do wniosku przez spółdzielnię mieszkaniową będąca współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, zgody właścicieli poszczególnych lokali, ale co więcej, nie było go również wcześniej. Co istotne, przed nowelizacją uop z 2015 r., kwestia ta budziła wątpliwości w praktyce.

Problematyczne ustalanie kręgu stron postępowania

Reklama

Obecnie zatem bez wątpienia zgoda właścicieli poszczególnych lokali nie jest wymagana w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia występuje spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, jednakże w dalszym ciągu nie jest rozstrzygnięta wprost kwestia tego, czy właściciele poszczególnych lokali są stronami postępowania o udzielenie zezwolenia.

Krąg stron postępowania o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie został uregulowany w ustawie o ochronie przyrody. Skoro zatem przepisy tej ustawy nie zawierają żadnych regulacji w tym przedmiocie, krąg stron postępowania ustalany jest na zasadach ogólnych, na podstawie 28 kpa, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zobacz: Prawo administracyjne

Co istotne, żaden przepis uop nie stanowi o tym, że w przypadku gdy w świetle uop nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów do uzyskania zezwolenia na ich usunięcie, to nie jest on automatycznie stroną postępowania o udzielenie zezwolenia na wycinkę.

Reklama

NSA  w wyroku z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt II OSK 1771/15, LEX nr 2348983 wskazał, że „(…) stroną postępowania w sprawie usunięcia drzew lub krzewów jest właściciel danej nieruchomości, którego zgoda na wycinkę jest wymagana, a niebędący jej właścicielem posiadacz nieruchomości (nie dysponujący innym prawnorzeczowym tytułem do nieruchomości) tylko wówczas, jeżeli jest on wnioskodawcą w tej sprawie”. [podkreślenie moje EWG]. A contrario można by wnioskować, iż jeśli zgoda właściciela nie jest wymagana, nie jest on stroną postępowania, choć nie wynika to wprost z przywołanego orzeczenia NSA.

Problem ten dotyczy w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Między innymi po to, by ułatwić tym podmiotom uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, znowelizowano w 2015 r. przepisy ustawy o ochronie. Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie są stronami postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, gdy z wnioskiem występuje zarząd wspólnoty. Wydaje się zatem, iż taki właśnie był zamysł ustawodawcy i do takiego wniosku prowadzi wykładania celowościowa przepisów uop.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt II SAB/Gl 25/17 zaprezentował podobne stanowisko. W stanie faktycznym, na kanwie którego zapadł analizowany wyrok, organ domagał się od spółdzielni podania listy posiadaczy nieruchomości, której dotyczył wniosek o wydanie zezwolenia wraz z ich danymi adresowymi, po to by uznać ich za strony postępowania. Sąd uznał, że niezasadnie. Wskazał, że ustawodawca jednoznacznie przewidział, że spółdzielnia mieszkaniowa nie musi legitymować się zgodą ani właściciela nieruchomości, ani też innych osób. W tym wypadku obowiązuje bowiem tryb powiadomienia, którego dochowanie wymaga złożenia oświadczenia o przeprowadzonych konsultacjach. W ocenie Sądu, skoro takie oświadczenie zostało dołączone do wniosku, to bezzasadne było wezwanie organu do uzupełnienia wniosku poprzez podanie listy posiadaczy nieruchomości. Mając na uwadze powyższe, pomimo, iż żaden przepis uop nie stanowi wprost o tym, wydaje się iż należy uznać, że właściciele odrębnych lokali nie są stronami postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, gdy z wnioskiem występuje zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?