Kategorie

Jak otrzymać wsparcie na dożywianie dzieci w szkołach

Andrzej Okrasiński
inforCMS
Dożywianie dzieci jest zadaniem należącym do kompetencji gminy. Samorządy mogą otrzymać dotacje na ten cel z budżetu państwa. Można także za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego zorganizować bezpłatne dostawy mleka do szkół. Od przyszłego roku ruszy unijny program dostawy owoców i warzyw dla dzieci w wieku do dziesięciu lat.

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728) art. 17 do zadań własnych gminy należy właśnie dożywianie dzieci. Z kolei ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. 267, poz. 2259), umożliwia funkcjonowanie programu dożywiania uczniów. Jest to program rządowy ustanowiony na lata 2006-2009. Program ma zasięg krajowy. Jest realizowany przez poszczególne województwa, w województwach zaś przez gminy. Program koordynuje w województwie wojewoda, w gminie wójt (burmistrz, prezydent miasta). Uczestnictwo w programie zgłaszają m.in.: szkoły, przedszkola i żłobki. Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin.

Cele programu

Reklama

Pomoc w dożywianiu skierowana jest w szczególności do: dzieci do siódmego roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki programowi, o którym mowa, udzielana jest pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Udzielanie pomocy w powyższych formach precyzują przepisy ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dostarczanie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci dostarczania produktów żywnościowych może być zlecone np. organizacjom pozarządowym. Pomoc, o której mowa, zależy od dochodów. Dochód ten nie może przekraczać 150 proc. tzw. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu tego kryterium dochodowego.

Dożywianie w szkołach

Reklama

Gmina realizuje program pomocy w dożywaniu przy wykorzystaniu ośrodków pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych gminy, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych. Aby otrzymać pomoc, przewidzianą programem, należy zgłaszać się do ośrodka pomocy społecznej. W dożywianiu kierownik ośrodka pomocy społecznej współpracuje z dyrektorami szkół.

Jeżeli szkoła posiada warunki umożliwiające przygotowanie lub wydawanie posiłków, można je wydawać u siebie. Jeśli szkoła nie posiada takich warunków, wówczas kierownik ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, powinien zorganizować możliwość spożywania posiłków poza szkołą. Posiłki spożywane przez dzieci w szkole powinny być jednakowe pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety. Przepisy te mają odpowiednio zastosowanie do dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły może przygotować listę odpowiednio dzieci i uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Mleko dla uczniów

Od czterech lat Agencja Rynku Rolnego (ARR) realizuje program unijny - Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych popularnie zwany - Szklanką mleka. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach programu unijnego uczeń może otrzymać każdego dnia 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego po obniżonej cenie. Dotychczas było to mleko, mleko smakowe, jogurty naturalne lub sery i twarogi (bez dodatków smakowych). Od roku szkolnego 2008/2009 gama produktów będzie rozszerzona o smakowe i niesmakowe fermentowane produkty mleczne oraz smakowe sery i twarożki.

Poza dopłatą ze środków UE spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowane z budżetu krajowego i ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

O dopłatę może wnioskować:

• placówka oświatowa, np. przedszkole, gimnazjum, szkoła podstawowa, średnia,

• dostawca mleka i przetworów mlecznych, np. zakład mleczarski, firma handlowa,

• władza działająca w imieniu placówki oświatowej, np. gmina,

• organizacja działająca w imieniu placówki oświatowej.

Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć w programie są zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, a następnie do złożenia we właściwym oddziale terenowym ARR wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

Do programu można przystąpić w ciągu całego roku kalendarzowego.

Zatwierdzeni wnioskodawcy organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w trakcie roku szkolnego i składają odpowiednie wnioski o dopłaty w oddziałach terenowych ARR.

Najprostszym sposobem, dla placówek oświatowych, jest skorzystanie z usług dostawcy, który zapewni dostawy mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach i przejmie obowiązki związane ze składaniem dokumentów w ARR. Lista zatwierdzonych dostawców jest dostępna na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl). Są tam zamieszczone także szczegółowe informacje o programie.

WARZYWA I OWOCE

Komisja Europejska zaproponowała, by od roku szkolnego 2009/2010 wdrożyć w krajach unijnych bezpłatne dostawy owoców i warzyw do szkół. W Polsce dofinansowanie unijne wynosiłoby 75 proc. Pozostałe 20 proc. pochodziłoby z budżetu państwa lub samorządów.

WAŻNE ADRESY

www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

www.arr.gov.pl - Agencja Rynku Rolnego.

4 KROKI JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ

1 Lista

Należy we współpracy z dyrektorem szkoły rozpoznać potrzeby uczniów w zakresie dożywiania. Trzeba stworzyć listę uczniów potrzebujących posiłków.

2 Ośrodek pomocy

O potrzebach uczniów należy poinformować miejscowy ośrodek pomocy społecznej (OPS). Dyrektor szkoły ma obowiązek współpracy z OPS.

3 Władze gminy

Władze gminy w porozumieniu z dyrektorem szkoły występują z wnioskiem do wojewody o udzielenie dotacji na dożywianie dzieci, których rodziców nie stać na zapłatę za takie dożywianie.

4 Decyzja

O udzieleniu dotacji bezzwrotnych decyduje wojewoda.

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728).

• Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 267, poz. 2259).

 

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?