reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Czy istnieje etyczny samorząd

Czy istnieje etyczny samorząd

Na pracownikach administracji spoczywa szczególna odpowiedzialność. Od sposobu, w jaki traktują interesantów, zależy wizerunek nie tylko samej instytucji, lecz również samorządu. Dlatego właśnie warto powracać do tematu etyki w administracji.

Wspólny dokument

Kwestią wartą zaznaczenia jest sposób przygotowywania i ogłaszania kodeksu etycznego. Zgodnie z zasadą zaangażowania, istotne jest, by do tworzenia kodeksu włączyć możliwie najszersze grono jego przyszłych użytkowników. W czasach zmniejszającej się roli organizacji pracowniczych i bardzo szybkiej wymiany informacji warto doprowadzić do realnej debaty nt. wartości w urzędzie. Jeżeli z jakichś względów nie może to być cykl dyskusji lub zaproszenie do wyrażenia swojej opinii większego grona pracowników, to warto zaproponować formę anonimowych ankiet lub powołania grupy roboczej wyłonionej przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wdrażanie wysokich standardów etycznych to zadanie wieloetapowe. Rozpoczyna je analiza i zebranie w jeden dokument standardów istniejących. Urzędowy kodeks etyczny powinien mieć wartość informacyjną i doradczą – poza listą cech i wartości powinien zawierać ich szczegółowy opis oraz praktyczne zastosowanie. Takiej zmianie kultury organizacyjnej powinny towarzyszyć działania informacyjne do wewnątrz urzędu, szkolenia i doradztwo dla urzędników oraz na końcu działania informacyjne do wspólnoty lokalnej.

WYJAŚNIENIE ZASAD W TREŚCI KODEKSU ETYCZNEGO

Jedną z zasad etosu urzędniczego jest zasada profesjonalizmu. Aby kodeks etyki spełniał swoją funkcję informacyjną i wyjaśniającą, zasady trzeba wyjaśnić na poziomie praktycznym – dotyczącym konkretnych sytuacji lub kategorii działań. Takie wyjaśnienie znajduje się w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Miasta Gdyni.

„Kierujemy się profesjonalizmem. Stale dążymy do podnoszenia kwalifikacji oraz pogłębiania wiedzy zawodowej. Dbamy o wysoką jakość wykonywanej pracy pod względem merytorycznym i etycznym. Szczegółowo i rzetelnie wyjaśniamy wszystkie aspekty rozstrzyganej sprawy. Jasno, zrozumiale i wyczerpująco pod względem merytorycznym i prawnym uzasadniamy decyzje, stanowiska Urzędu i swój sposób postępowania”.

Innym przykładem jest zastosowanie wyjaśnienia na podstawie schematu od ogółu do szczegółu w Zasadach Etyki Pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Zasady uczciwości i rzetelności są dodatkowo opisane w następujący sposób: „Pracownik Urzędu podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich obywateli, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności. W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności”.

REJESTR KORZYŚCI

Praca w urzędzie wiąże się z udziałem w spotkaniach i imprezach, np. o charakterze promocyjnym, targowym czy związanym ze współpracą międzynarodową. W czasie takich spotkań może dojść do sytuacji, w której urzędnik np. z uwagi na zasady wynikające z różnicy kultur, nie powinien lub krępuje się odmówić przyjęcia upominku. Jest to bardzo wrażliwa kwestia i budząca emocje, ponieważ od razu kierunkuje rozważania w stronę korupcji. Nie mówi się tu jednak o przyjęciu korzyści majątkowej za określone działania lub zaniechanie działania, ale o sytuacjach, w których ze względu na obiektywne przesłanki (np. rolę upominków w kulturze kraju podmiotu partnerskiego) trudne albo niemożliwe jest odmówienie przyjęcia prezentu.

Kultura organizacyjna urzędu nie może być „ślepa” na trudne sytuacje w pracy urzędników – np. odpowiedzialnych za współpracę z inwestorami czy partnerami ponadnarodowymi. Przykładem może tu być Rejestr Korzyści stosowany w Urzędzie m.st. Warszawy. Do Rejestru wpisywane są wszystkie korzyści – np. w postaci artykułów promocyjnych, jeśli ich wartość rynkowa przekracza 100 zł. Do rejestru wpisuje się dane obdarowanego, darującego oraz okoliczności otrzymania korzyści.

Czytaj także: Nauczyciele chcą stworzyć własny kodeks etyki>>

Łukasz Małecki-Tepicht

Podstawy prawne:

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)

• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458)

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

• Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. nr 132, poz. 1110)

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 216, poz. 1676)

• Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607; sprost. Dz.U. z 2006 r. nr 154, poz. 1107)

reklama

Czytaj także

Aktualizacja: 05.07.2014

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia


CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama