Kategorie

Inteligentne Systemy Transportowe - korzyści z zastosowania

B. W.
Nieustanny rozwój naukowo-techniczny w zakresie informatyki, telekomunikacji oraz multimediów oraz ciągły  postęp w dziedzinie zarządzania ruchem drogowym w krajach o rozwiniętej motoryzacji i systemie dróg bardzo często wymaga od służb zarządzających ruchem sięgania po najnowocześniejsze technologie.

W chwili obecnej  Polsce daleko jeszcze do eksploatacji nowoczesnych autostrad, dróg ekspresowych, czy dróg o niższej kategorii, ale ciągle słyszymy z ust przedstawicieli Rządu oraz Ministerstwa Infrastruktury, że kiedyś będą - miejmy nadzieję, iż nie jest to tylko działanie PR-owskie. Wydaje się zatem, iż warto zastanowić się jak w przyszłości w efektywny sposób zarządzać potokiem poruszających się po wspomnianych drogach pojazdów.

W Europie z telematyką, która w transporcie zwłaszcza drogowym utożsamiana jest z nazwą Inteligentne Systemy Transportowe (w skrócie: ITS), termin ten zaczęto stosować bardziej powszechnie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to Unia Europejska zaczęła brać pod uwagę rozwiązania telematyczne w programach ramowych. W chwili obecnej mamy do czynienia z olbrzymim rozwojem inteligentnych systemów w transporcie.

Tematyka ta jest silnie rozwijana nie tylko w Europie ale przede wszystkim w USA oraz w Japonii, Kanadzie czy Australii.

Mimo licznych publikacji na temat Inteligentnych Systemów Transportowych wydaje się, iż w Polsce tematyka ta wciąż nie jest na tyle znana, promowana i dostrzegana (głównie przez przedstawicieli służb odpowiadających za rozwój transportu w Polsce). Warto wspomnieć, iż Ministerstwo Infrastruktury wciąż nie opracowało strategii rozwoju ITS w Polsce. Może warto zacząć pracować nad tym bardziej intensywnie?

Artykuł ten poświęcony jest zatem próbie wyjaśnienia w „pigułce” czym jest zatem ów ITS

Definicja

Nazwa "Inteligentne Systemy Transportowe" została opracowana na pierwszym w dziedzinie systemów transportowych Światowym Kongresie w Paryżu w 1994 roku.

Oznacza ona systemy, które stanowią szeroki zbiór różnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych), jak również technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu zwiększania bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Korzyści

Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych są różnorakie. Z badań wynika, iż zastosowanie ITS powoduje:

•    Zwiększenie przepustowości sieci ulic o średnio 22,5%

•    Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków o średnio 60%)

•    Zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii (o blisko 60%)

•    Poprawę jakości środowiska naturalnego (redukcję emisji spalin o średnio 40%)

•    Poprawę komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych

•    Redukcję kosztów zarządzania taborem drogowym

•    Redukcję kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni

•    Zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie, w którym zastosowane są rozwiązania ITS

Czytaj także: Jednolity system poboru opłat drogowych >>

Architektura ITS

Jednym z najważniejszych zadań jakie stawiają sobie regiony europejskie, czy też światowe wprowadzając inteligentne rozwiązania w transporcie jest ustanowienie tzw. architektury ITS.

Co to oznacza?

Reklama

Architektura ITS jest rozumiana jako zbiór powiązań (logicznych, fizycznych i komunikacyjnych) pomiędzy elementami systemów jakie tworzą Inteligentne Systemy Transportowe w celu stworzenia rozwiązań mierzalnych, prostych w utrzymaniu i zarządzaniu [por.5]..

W chwili obecnej w Polsce rozwiązania ITS mają charakter „wyrywkowy”, tzn. iż oddzielnie spełniają zadaną rolę, natomiast w przypadku ich połączenia może dojść do sytuacji, w której systemy te będą niekompatybilne i nie będą mogły ze sobą współpracować nie przynosząc tym samym potencjalnych korzyści.

Czytaj także: Inteligentne Systemy Transportowe - cele i źródła finansowania>>

ITS w Polce – stan obecny

W chwili obecnej należy zintensyfikować prace legislacyjno – organizacyjne w celu rozwoju zastosowania ITS w Polsce.

Od sektora publicznego należy oczekiwać, w szczególności na szczeblu rządowym, działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ITS w Polsce zgodnie z przyjętym przez Radę Unii Europy planem, oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających i stymulujących ten rozwój.


Oczekiwania:

- standaryzacja rozwiązań ITS, w sposób zapewniający kompatybilność techniczną poszczególnych podsystemów ITS oraz otwartość tych podsystemów. Opracowanie i realizacja rządowej strategii rozwoju ITS zapewni możliwości biznesowe w tej dziedzinie. Niestety, jest to jeszcze odległa i tym samym niepewna perspektywa.

- należałoby zapewnić niezbędne środki na kształtowanie świadomości społecznej w obszarze ITS, w tym na:

• opracowanie materiałów informacyjnych i popularyzujących ITS,

• opracowanie materiałów edukacyjnych na temat ITS,

• promocję i popularyzację ITS.

Należy pamiętać, iż jedną z barier rozwoju ITS w transporcie stanowią rozporządzenia i przepisy resortowe. Wdrożenie dostępnych, zaawansowanych rozwiązań ITS uzależnione jest od modyfikacji ram prawnych.

Reklama

Przyspieszenie procesu tych modyfikacji jest konieczne, m.in. ze względu na terminy wejścia w życie ustaw – aktów prawnych wyższego rzędu, krajowych i unijnych. M.in. niepokoi postęp prac nad ramami prawnymi dla elektronicznych systemów poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej.

Zwrócić należy również uwagę na konieczność modyfikacji wielu obowiązujących aktów prawnych tak, aby nie blokowały one wdrażania dobrych rozwiązań w dziedzinie zarządzania ruchu.

Należy też zwrócić większą uwagę na zgodność projektów ITS z istniejącymi zapisami prawa. W szczególności należy zmienić istniejący stan prawny – tak, aby umożliwić szersze wykorzystanie podsystemów ITS w egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Co na to UE?

Komisja Europejska w dniu 16 grudnia 2008r. opublikowała Komunikat "Plan wdrożenia inteligentnych systemów transportowych w Europie, COM(2008)886". Plan przedstawia w bardzo ogólnych zarysach priorytetowe obszary działań w celu przyspieszenia skoordynowanego wdrażania aplikacji i usług ITS w Unii Europejskiej.

Co przewiduje Plan wdrożenia ITS w Europie?

Plan przewiduje działania w sześciu obszarach:

1. Optymalne wykorzystanie danych dotyczących dróg, ruchu i podróży.

2. Ciągłość usług ITS w zakresie zarządzania ruchem i transportem towarowym w europejskich korytarzach transportowych i konurbacjach.

3. Bezpieczeństwo i ochrona w transporcie drogowym.

4. Integracja pojazdu z infrastrukturą transportową.

5. Bezpieczeństwo i ochrona danych oraz kwestie odpowiedzialności.

6. Europejska współpraca i koordynacja w zakresie ITS.

Należy zwrócić uwagę, iż Inteligentne systemy transportowe mogą przyczynić się do optymalizacji zarówno transportowej mobilności społeczeństwa, jak i jakości usług transportowych, co przekłada się m.in. na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie presji na środowisko oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumentem towarzyszącym Komunikatowi jest propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla wdrożenia inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego i powiązania z innymi gałęziami transportu: COM(2008)887.

Słowniczek podstawowych pojęć transportowych >>

Czytaj także: Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach miejskich >>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?