REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawidłowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych a obowiązujące terminy

REKLAMA

Dużo zamieszania i niepokoju wzbudził nowy zapis w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - dotyczący nieprzekazania w terminie sprawozdań.

Pytanie jednostki:

REKLAMA

REKLAMA

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono termin sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego (także tych za marzec, czerwiec, wrzesień, rocznych – 1 lutego). Sprawozdaniem jednostkowym jest także sprawozdanie urzędu jako jednostki budżetowej i organu – wynika to wprost z zapisów § 6 ust. 1 pkt 3, który stanowi, że sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu. Jednocześnie od 1 stycznia 2010 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (sporządzanym do 10 dnia następnego miesiąca za marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień do 1 lutego) dochody wykonane, należności oraz zaległości i nadpłaty dotyczące dochodów pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy urzędy skarbowe mają termin przekazania sprawozdań Rb-27 do zarządów jednostek samorządu terytorialnego 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, za grudzień do 13 lutego? W praktyce urzędy skarbowe wysyłają 15 dnia sprawozdania, natomiast otrzymujemy je około 20 dnia (są to sprawozdania urzędów skarbowych z całej Polski). Wiemy, że poprzednie terminy były takie same, ale także nie mogliśmy dotrzymywać terminów sporządzenia sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego ze względów przedstawionych powyżej (nie było to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Zaznaczamy, że te sprawozdania jednostkowe pozostają w jednostce samorządu terytorialnego, nie są nigdzie składane.

Jednocześnie nie możemy prawidłowo w tym terminie sporządzić jednostkowego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy są odpowiednie tylko dla sprawozdań zbiorczych, które są składane do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Jednocześnie prosimy o odpowiedź odnośnie do sporządzania sprawozdania Rb-28S jednostkowego urzędu jako jednostki budżetowej. W związku z terminem sporządzenia tego sprawozdania w zobowiązaniach ujmujemy tylko te faktury, które wpłyną do 8. dnia po okresie sprawozdawczym, natomiast wpływające później ujmujemy do zobowiązań miesiąca, w którym otrzymaliśmy te dokumenty, mimo że dotyczą poprzedniego miesiąca. Niestety, chcąc dotrzymać terminu sporządzenia sprawozdania, nie zachowujemy jednej z istotnych zasad rachunkowości – zasady memoriału. Czy prawidłowo postępujemy?

W związku z naszymi wątpliwościami prosimy o odpowiedź, jak również o rozważenie możliwości zmiany terminu na sporządzenie sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i organu.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje również sprawozdanie Rb-ZN. Jaką gotówkę i depozyty oraz jakie należności Skarbu Państwa wykazywać w tym sprawozdaniu z tytułu wykonywania zadań zleconych przez gminę?

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

W związku z pismem nr (...) dotyczącym zasad sporządzania i terminów przesyłania sprawozdań budżetowych – Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Od 2010 r. – zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz terminy ich przekazywania, w odniesieniu do sprawozdań Rb-27S, określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), które w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-27S nie uległy zmianom.

Zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N i terminy przekazywania ich odbiorcom określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w formie załączników, określone zostały m.in. instrukcje sporządzania sprawozdań budżetowych oraz terminy ich przekazywania i odbiorcy tych sprawozdań. W § 3 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia, określone zostały tytuły dochodów, z których sporządzane są sprawozdania jednostkowe.

Przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie określają terminów sporządzania sprawozdań budżetowych, natomiast w załączniku nr 44 określają terminy przekazywania oraz odbiorców tych sprawozdań.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dane o zrealizowanych przez urząd skarbowy dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powinny być ujmowane w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych.

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdań jednostkowych jednostek samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu w szczegółowości sprawozdań jednostkowych.

Zgodnie z § 10 ust. 2 załącznika nr 37 do ww. rozporządzenia, urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za miesiące kończące kwartał, tj. za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok i zgodnie z załącznikiem nr 42 przekazują te sprawozdania do zarządów jednostek samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału.

Zamów komplet informacji PAKIET SPRAWOZDAWCZOŚĆ!

Natomiast zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują zbiorcze sprawozdania Rb-27S do regionalnych izb obrachunkowych w terminach określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia, tj. odpowiednio za:

● marzec – do 22 kwietnia,

● czerwiec – do 22 lipca,

● wrzesień – do 22 października,

● grudzień – do 22 stycznia.

Czytaj także: Sprawozdawczość za I półrocze 2010 r. w JST>>

W związku z powyższym to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może tak określić terminy sporządzania sprawozdań jednostkowych, by zostały dotrzymane terminy przekazywania sprawozdań zbiorczych do regionalnych izb obrachunkowych określone w ww. rozporządzeniu.

Natomiast terminy przekazywania sprawozdań Rb-27 – przez urzędy skarbowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego, określone w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, pozwalają na terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-27S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego odnośnie do sporządzania sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych, Ministerstwo Finansów, przy najbliższej zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozważy doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdanie Rb-ZN jest sprawozdaniem uzupełniającym do sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych z zakresu ogółu operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), dysponenci środków budżetu państwa (odbiorcy sprawozdań Rb-ZN), na jego podstawie mogą uzupełnić swoje sprawozdania Rb-Z i Rb-N o wartość środków zgromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. z tytułu dochodów budżetu państwa pobranych, ale nieprzekazanych na rachunek budżetu państwa) oraz o stan należności przypisany do budżetu państwa w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Sprawozdanie Rb-ZN posiada identyczny ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N układ grup wierzycieli i dłużników, jak również nazwy kategorii dłużnych i aktywów finansowych, dlatego, zgodnie z § 10 ust. 9 rozporządzenia, przy wypełnianiu sprawozdania Rb-ZN należy stosować zawarte w instrukcji wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

W zakresie wykazywania dotacji udzielonych innym jednostkom, w sprawozdaniu Rb-N nie należy ujmować nierozliczonych dotacji. W związku z powyższym, udzielona, ale nierozliczona dotacja, niezależnie od stopnia wykorzystania środków, nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu Rb-ZN, ani w Rb-N, podmiotu przekazującego dotację. Do momentu rozliczenia takiej dotacji jednostki samorządu terytorialnego wykazują te środki jako własne na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N. Istotną informacją jest to, że sprawozdanie Rb-ZN nie stanowi źródła informacji o stopniu wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone, lecz powinno zawierać m.in. informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego, przypisanych budżetowi państwa (Skarbowi Państwa), ale jeszcze nieodprowadzonych na rachunek budżetu państwa oraz stan należności budżetu państwa z tytułu realizowanych zadań zleconych.

Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania zlecone, poprzez sprawozdanie Rb-ZN, nie będą zmuszone do wykazywania we własnych sprawozdaniach należności lub stanu środków na rachunkach bankowych, które nie są przypisane budżetowi jednostki samorządu, tylko budżetowi państwa.

Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

znak pisma: ST 2-4834-14/SZH/2010/557

źródło: www.lublin.rio.gov.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA

Wojsko wypłaci 6000 zł mężczyznom i kobietom 18-35 lat. Ochotnicy zasilą rezerwę [Wakacje z wojskiem]

W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób.

Rada Języka Polskiego opublikowała PDF-a z nowymi zasadami ortografii. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami

Rada Języka Polskiego opublikowała 11 nowych zasad polskiej ortografii. Nowe reguły pisowni w PDF-ie w artykule. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami. 

REKLAMA