REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawidłowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych a obowiązujące terminy

REKLAMA

Dużo zamieszania i niepokoju wzbudził nowy zapis w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - dotyczący nieprzekazania w terminie sprawozdań.

Pytanie jednostki:

REKLAMA

REKLAMA

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono termin sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-27S i Rb-28S dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego (także tych za marzec, czerwiec, wrzesień, rocznych – 1 lutego). Sprawozdaniem jednostkowym jest także sprawozdanie urzędu jako jednostki budżetowej i organu – wynika to wprost z zapisów § 6 ust. 1 pkt 3, który stanowi, że sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu. Jednocześnie od 1 stycznia 2010 r. – zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (sporządzanym do 10 dnia następnego miesiąca za marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień do 1 lutego) dochody wykonane, należności oraz zaległości i nadpłaty dotyczące dochodów pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy urzędy skarbowe mają termin przekazania sprawozdań Rb-27 do zarządów jednostek samorządu terytorialnego 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, za grudzień do 13 lutego? W praktyce urzędy skarbowe wysyłają 15 dnia sprawozdania, natomiast otrzymujemy je około 20 dnia (są to sprawozdania urzędów skarbowych z całej Polski). Wiemy, że poprzednie terminy były takie same, ale także nie mogliśmy dotrzymywać terminów sporządzenia sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego ze względów przedstawionych powyżej (nie było to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Zaznaczamy, że te sprawozdania jednostkowe pozostają w jednostce samorządu terytorialnego, nie są nigdzie składane.

Jednocześnie nie możemy prawidłowo w tym terminie sporządzić jednostkowego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy są odpowiednie tylko dla sprawozdań zbiorczych, które są składane do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Jednocześnie prosimy o odpowiedź odnośnie do sporządzania sprawozdania Rb-28S jednostkowego urzędu jako jednostki budżetowej. W związku z terminem sporządzenia tego sprawozdania w zobowiązaniach ujmujemy tylko te faktury, które wpłyną do 8. dnia po okresie sprawozdawczym, natomiast wpływające później ujmujemy do zobowiązań miesiąca, w którym otrzymaliśmy te dokumenty, mimo że dotyczą poprzedniego miesiąca. Niestety, chcąc dotrzymać terminu sporządzenia sprawozdania, nie zachowujemy jednej z istotnych zasad rachunkowości – zasady memoriału. Czy prawidłowo postępujemy?

W związku z naszymi wątpliwościami prosimy o odpowiedź, jak również o rozważenie możliwości zmiany terminu na sporządzenie sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i organu.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje również sprawozdanie Rb-ZN. Jaką gotówkę i depozyty oraz jakie należności Skarbu Państwa wykazywać w tym sprawozdaniu z tytułu wykonywania zadań zleconych przez gminę?

Autopromocja

Czytaj także: Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z>>

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

W związku z pismem nr (...) dotyczącym zasad sporządzania i terminów przesyłania sprawozdań budżetowych – Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Od 2010 r. – zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz terminy ich przekazywania, w odniesieniu do sprawozdań Rb-27S, określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), które w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-27S nie uległy zmianom.

Zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N i terminy przekazywania ich odbiorcom określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w formie załączników, określone zostały m.in. instrukcje sporządzania sprawozdań budżetowych oraz terminy ich przekazywania i odbiorcy tych sprawozdań. W § 3 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia, określone zostały tytuły dochodów, z których sporządzane są sprawozdania jednostkowe.

Przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie określają terminów sporządzania sprawozdań budżetowych, natomiast w załączniku nr 44 określają terminy przekazywania oraz odbiorców tych sprawozdań.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dane o zrealizowanych przez urząd skarbowy dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powinny być ujmowane w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych.

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdań jednostkowych jednostek samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu w szczegółowości sprawozdań jednostkowych.

Zgodnie z § 10 ust. 2 załącznika nr 37 do ww. rozporządzenia, urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za miesiące kończące kwartał, tj. za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok i zgodnie z załącznikiem nr 42 przekazują te sprawozdania do zarządów jednostek samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału.

Zamów komplet informacji PAKIET SPRAWOZDAWCZOŚĆ!

Natomiast zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują zbiorcze sprawozdania Rb-27S do regionalnych izb obrachunkowych w terminach określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia, tj. odpowiednio za:

● marzec – do 22 kwietnia,

● czerwiec – do 22 lipca,

● wrzesień – do 22 października,

● grudzień – do 22 stycznia.

Czytaj także: Sprawozdawczość za I półrocze 2010 r. w JST>>

W związku z powyższym to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może tak określić terminy sporządzania sprawozdań jednostkowych, by zostały dotrzymane terminy przekazywania sprawozdań zbiorczych do regionalnych izb obrachunkowych określone w ww. rozporządzeniu.

Natomiast terminy przekazywania sprawozdań Rb-27 – przez urzędy skarbowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego, określone w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, pozwalają na terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-27S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych.

Biorąc pod uwagę wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego odnośnie do sporządzania sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych, Ministerstwo Finansów, przy najbliższej zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozważy doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdanie Rb-ZN jest sprawozdaniem uzupełniającym do sprawozdań Rb-Z i Rb-N dla dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych z zakresu ogółu operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), dysponenci środków budżetu państwa (odbiorcy sprawozdań Rb-ZN), na jego podstawie mogą uzupełnić swoje sprawozdania Rb-Z i Rb-N o wartość środków zgromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. z tytułu dochodów budżetu państwa pobranych, ale nieprzekazanych na rachunek budżetu państwa) oraz o stan należności przypisany do budżetu państwa w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Sprawozdanie Rb-ZN posiada identyczny ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N układ grup wierzycieli i dłużników, jak również nazwy kategorii dłużnych i aktywów finansowych, dlatego, zgodnie z § 10 ust. 9 rozporządzenia, przy wypełnianiu sprawozdania Rb-ZN należy stosować zawarte w instrukcji wyjaśnienia dotyczące sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

W zakresie wykazywania dotacji udzielonych innym jednostkom, w sprawozdaniu Rb-N nie należy ujmować nierozliczonych dotacji. W związku z powyższym, udzielona, ale nierozliczona dotacja, niezależnie od stopnia wykorzystania środków, nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu Rb-ZN, ani w Rb-N, podmiotu przekazującego dotację. Do momentu rozliczenia takiej dotacji jednostki samorządu terytorialnego wykazują te środki jako własne na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N. Istotną informacją jest to, że sprawozdanie Rb-ZN nie stanowi źródła informacji o stopniu wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone, lecz powinno zawierać m.in. informacje o stanie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego, przypisanych budżetowi państwa (Skarbowi Państwa), ale jeszcze nieodprowadzonych na rachunek budżetu państwa oraz stan należności budżetu państwa z tytułu realizowanych zadań zleconych.

Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania zlecone, poprzez sprawozdanie Rb-ZN, nie będą zmuszone do wykazywania we własnych sprawozdaniach należności lub stanu środków na rachunkach bankowych, które nie są przypisane budżetowi jednostki samorządu, tylko budżetowi państwa.

Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

znak pisma: ST 2-4834-14/SZH/2010/557

źródło: www.lublin.rio.gov.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  UWAGA! Ratownik medyczny zrobi USG i poda leki na ciśnienie, przeciwpłytkowe i przeciwkrwotoczne. I pobierze wymaz na obecność grypy

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  Zmiany na maturze: zwolnienie z opłat, przechowywanie protokołów, liczba członków komisji [projekt rozporządzenia]

  Nowy termin końcowy składania wniosku o zwolnienie z opłat, zmiany w komisjach i terminach przechowywania protokołów zbiorczych. I matura z łaciny oraz biznesu.

  Kto deklaruje przekazanie swojego ciała po śmierci do celów naukowych? "Ludzkiej anatomii nie da się odtworzyć na żadnym plastikowym modelu"

  Przekazanie zwłok po śmierci na cele dydaktyczne funkcjonuje w społecznej świadomości znacznie mniej, niż dawstwo narządów. Kto przekazuje swoje ciało po śmierci do celów naukowych? Dlaczego żaden model nie będzie tak doskonały jak ciało człowieka?  

  Połowa Polaków nie wie, gdzie wyrzucać elektrośmieci

  Czy Polacy potrafią prawidłowo zidentyfikować elektroodpad? Czy wiedzą, gdzie oddawać zużyte sprzęty? W teorii tak, w praktyce niekoniecznie. 

  REKLAMA

  Dodatek osłonowy wraca w 2024 r.! 2,3 mld do wydania! Dla 7 mln rodzin. Poprzednio do 1437,50 zł! Ile dostaną w 2024 r.? [druk sejmowy nr 72]

  Dodatek osłonowy ma być wypłacony jednorazowo do końca czerwca 2024 r. Projekt ustawy złożyli posłowie (druk sejmowy nr 72). I nie są to posłowie PIS, a mający większość posłowie KO i Polski 2050 - TD.

  Koszt miesięcznego utrzymania studenta wynosi średnio 3 867 zł. Coraz więcej żaków się zadłuża

  O ile wzrosło miesięczne utrzymanie studenta? Jaki procent studentów bierze pod uwagę rezygnację z kształcenia z przyczyn materialnych? Na jaką kwotę średnio zadłużony jest student? 

  Kiedy zgłosić się do okulisty, a kiedy do optometrysty?

  Wady i choroby oczu dotykają coraz więcej osób. Przyczynia się do tego również nadmierna ekspozycja na ekrany oraz brak profilaktyki. Kiedy umówić się na badanie wzroku z optometrystą, a kiedy konieczna jest wizyta u lekarza okulisty wyjaśnia ekspert.

  Cząstkowy raport komisji ds. rosyjskich wpływów: W czasie rządów D.Tuska Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

  Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji. Zaistniał rosyjski wpływ na polski kontrwywiad. Korzystając ze zgody premiera D. Tuska na współpracę podpisano porozumienie między SKW i FSB - to główne tezy cząstkowego raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 przedstawione przez jej członków w środę 29 listopada 2023 r. na konferencji prasowej.

  REKLAMA

  Rząd Tuska już 11 grudnia? Marszałek Hołownia: tego dnia M. Morawiecki wygłosi expose i będzie głosowanie nad wotum zaufania

  W dniu 11 grudnia o godzinie 10 premier M. Morawiecki wygłosi expose; ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - powiedział 29 listopada 2023 r. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

  Rząd ostrzega przed "zaświadczeniami na druku MEN/MEiN". Ministerstwo nie wydaje takich dokumentów na potwierdzenie kwalifikacji po kursach

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach - informuje MEiN. 

  REKLAMA