Kategorie

Siła portali społecznościowych w gminie

Robert Gawłowski
Konsultacje, opinie, wymiana poglądów na temat gminy lub jej włodarzy to tylko kilka z możliwości, jakie dają portale społecznościowe. Ale jest to także miejsce, które buduje relacje i wspólnotę między mieszkańcami.

Internet od wielu już lat jest podstawowym narzędziem w pracy większości branż sektora prywatnego. Trudno wyobrazić dzisiaj sobie funkcjonowanie bez ciągłego dostępu do sieci. Wraz z poszerzaniem się dostępu do Internetu rozpoczęła się debata nad wykorzystaniem go w pracy administracji publicznej. Poza rosnącą liczbą użytkowników przemawiały za tym niskie koszty użycia, nieograniczona możliwość przekazywania informacji, dążenie do ciągłego podnoszenia jakości i przejrzystości pracy administracji publicznej, a także przenikanie ducha przedsiębiorczości do działań sektora publicznego.

Uwarunkowania prawne

Z punktu widzenia funkcjonowania Internetu we wspólnotach lokalnych, jak i w całej administracji publicznej ważnym okresem był rok 2002, w którym weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej). To od tego momentu władze lokalne były prawnie zobowiązane, aby udostępnić informacje na temat władz samorządowych, wiadomości o sposobie rozstrzygania spraw, a także informacje na temat majątku publicznego. Wprowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej było pierwszym krokiem w kierunku informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Jednak sama świadomość korzyści płynących z ustawy o dostępie do informacji publicznej nieco wolniej docierała do lokalnych społeczności.

Czytaj także: Samorządowe www - jeszcze informacja czy już promocja>>

Nieograniczone możliwości

Reklama

Wraz z powstawaniem stron lokalnych samorządów, które początkowo były wykorzystywane głównie do promocji gmin, pojawiła się idea zarządzania usługami publicznymi za pomocą Internetu. Dzięki platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) JST mogły wprowadzać ułatwienia w wydawaniu wielu dokumentów (np. prawa jazdy, dowodu osobistego), pozwoleń, licencji, publikować informacje na temat sposobu załatwiania spraw, udostępniać dokumenty, czy, jak coraz częściej można zauważyć, organizować usługi z zakresu ochrony zdrowia.

Wykorzystanie Internetu w działalności administracji miało także znaczenie w sferze publicznej. Za pomocą stron internetowych obywatele zdobyli dodatkową możliwość kontrolowania władz samorządowych, zdobywania informacji o podjętych działaniach. Jak zauważa Sue Goss (autor Making Local Governance Work) Internet spowodował, że urzędnicy przestali być jedynymi osobami, które posiadały niezbędny zasób wiedzy do podejmowania decyzji.

Portale społecznościowe

Reklama

Zupełnie innym celom niż przedstawione służą lokalne portale społecznościowe. Mogą być zakładane z inicjatywy władz samorządowych (jak miało to miejsce w przypadku orbitorun.pl) lub z inicjatywy osób prywatnych. Ma to zazwyczaj wpływ na sposób, w jaki funkcjonują.

W przypadku inicjatywy oddolnej portale społecznościowe służą zazwyczaj integracji lokalnej wspólnoty. Za pomocą strony internetowej mieszkańcy mogą dowiedzieć się o imprezach kulturalnych, które odbywają się w ich okolicy, zapoznać się z decyzjami władz samorządowych, wymienić swoje przemyślenia na temat problemów występujących w miejscowości. Są one z pewnością cenną inicjatywą integrującą mieszkańców i służącą jako platforma wymiany myśli i dyskusji. Wskazując konkretne przykłady – można wymienić portal społecznościowy namysłowianie.pl, na którym poza wskazanymi wcześniej informacji zarejestrowani uczestnicy mogą zapraszać znajomych, tworzyć grupy dyskusyjne, prowadzić swój blog, uczestniczyć w dyskusjach na forum. Specjalna oferta przygotowana jest także dla firm prywatnych, które mogą wykorzystywać portal do przedstawienia swojej oferty czy reklamy.

Podobną formułę ma portal kolobrzezanie.pl, który skierowany jest do mieszkańców Kołobrzegu. Podobnie jak poprzednio ideą przewodnią jest możliwość utworzenia własnego profilu oraz stworzenie wirtualnej społeczności zrzeszającej mieszkańców miasta. Nową możliwością jest ankieta, w której uczestnicy mogą wypowiedzieć się, czym w przyszłości powinien zająć się portal.

Samorząd tworzy portal

Nieco inną formę mają miejskie portale społecznościowe w przypadku, gdy w ich stworzenie zaangażują się władze samorządowe. Orbitorun.pl to pierwsza tego typu witryna w Polsce, w której stworzenie oraz utrzymanie zaangażowała się administracja publiczna. Oficjalnie serwisem zarządza organizacja pozarządowa, lecz koszty funkcjonowania pokrywają władze miasta. Jakie są najważniejsze różnice w stosunku do wcześniej przedstawionych rozwiązań? Po pierwsze, jedynym jego celem jest integracja mieszkańców miasta wokół istotnych tematów. Cele komercyjne schodzą na dalszy plan, gdyż portal ma zapewnione źródło finansowania. Po drugie, miasto może samo kreować debatę na określone tematy. Urzędnicy w ten sposób mają możliwość sprawdzania pewnych rozwiązań przed ostatecznym podjęciem decyzji. Niestety, ten element pozostaje nadal niezrealizowany, gdyż trudno znaleźć przykłady zaangażowania się bezpośrednio pracowników w debatę nad ważnymi dla miasta problemami. Po trzecie, portal służy jako baza danych pomysłów dla miasta, które mogą zgłaszać zarejestrowani na portalu użytkownicy.

Wskazane wcześniej witryny w sposób znaczący różnią się od popularnych forów dyskusyjnych, które są jedynie płaszczyzną debaty na określone tematy lokalne. Co gorsza, często zamiast miejscem merytorycznej dyskusji stają się sposobem na dyskredytację zwolenników określonego rozwiązania.

Lokalnych (miejskich) portali społecznościowych nie należy także mylić z oficjalnymi stronami internetowymi, które posiada każda JST. Nie zostały one bowiem stworzone w celu integracji społeczności lokalnej. Służą zazwyczaj promocji jednostki samorządowej, przedstawieniu informacji na jej temat czy po prostu lokalnym, internetowym serwisem informacyjnym prowadzonym przez władze samorządowe.

Portale w innych krajach

Przykładem portalu, który będzie służył do porównania funkcjonowania portali społecznościowych, będzie witryna mysociety.org. Jest to przykład brytyjskiego portalu, w ramach którego funkcjonuje 11 zakładek tematycznych (nazywanych na stronie project). Każda z nich powstała w zupełnie innym celu, jednak każda służy zwiększeniu zaangażowania w sprawy publiczne bądź dostarczeniu informacji na temat osób, które wykonują funkcje publiczne. W związku z tym – w zakładce TheyWorkForYou – można odnaleźć informacje na temat polityków, którzy reprezentują obywateli z danego okręgu wyborczego, nawiązać z nimi kontakt (w Wielkiej Brytanii nadal obowiązuje ordynacja jednomandatowa, choć w najbliższym czasie należy spodziewać się reformy systemu wyborczego w kierunku rozwiązań proporcjonalnych). Zakładka – WriteToThem – służy nawiązaniu współpracy z radnymi, którzy pracują na rzecz wspólnot lokalnych.

Mysociety.org służy jednak także jako płaszczyzna rozwiązywania lokalnych problemów, jako miejsce, za pomocą którego mieszkańcy mogą nawiązać kontakt z osobami chcącymi zaangażować się na rzecz pewnej sprawy. „PledgeBank” jest zakładką skierowaną do osób, które często wspominają, że zrobiłyby coś na rzecz swojego osiedla, gdyby inne osoby także się zaangażowały. Jest to zatem niezwykle cenne forum, gdyż jak zauważają socjolodzy, wiele osób z chęcią zaangażowałoby się w problemy swojego osiedla, jednak brakuje im informacji, czy ktoś myśli podobnie jak oni, ile jest takich osób, na jakie zasoby mogą liczyć. Za pomocą zakładki „PledgeBank” w łatwy i szybki sposób można takie wątpliwości rozwiać. Ogranicza to także ryzyko wycofania się z działalności społecznej w obawie przed pozostaniem samemu z pomysłem działania.

Inną propozycją jest możliwość zaangażowania się w naprawę lokalnej drogi. Za pomocą zakładki „FixMyStreet” mieszkańcy mogą poprzez Internet przedstawić problem ulicy z ich sąsiedztwa, która wymaga naprawy. W ten sposób mogą starać się pozyskać wsparcie innych mieszkańców, którzy są gotowi zaangażować się w naprawę i razem z przedsiębiorcami oraz jednostką samorządową zgromadzić kapitał, który jest potrzebny do naprawy chodnika czy załatania dziury w drodze. Korzyści wynikające z zaangażowania się tak wielu podmiotów są obopólne. Z jednej strony miasto wykorzystuje zasoby innych osób i instytucji do rozwiązania problemu, z drugiej, osoby zainteresowane poprawiają stan infrastruktury w swojej okolicy.

Czytaj także: Serwis internetowy buduje wizerunek samorządów>>

Charakter portalu

Wskazując na różnice pomiędzy portalami społecznościowymi, które były przedstawiane, należy zwrócić uwagę, że mysociety.org nie ma charakteru komercyjnego. Jego celem jest umożliwienie kontaktu osobom, które poszukują informacji na temat spraw publicznych, tj. kontaktu ze swoimi przedstawicielami we władzach lokalnych lub krajowych. Ponadto mysociety.org jest platformą do rozwiązywania konkretnych problemów i wymiany informacji na temat tego, ile osób jest zainteresowanych określonym problemem, czy są gotowe zaangażować swoje pieniądze i czas. Nie istnieje możliwość zakładania swoich profili, zapraszania znajomych.

Obie jednak formy portali społecznościowych mają na celu stworzenie możliwości nawiązania kontaktów pomiędzy mieszkańcami, wymiany informacji, poruszania spraw będących problemami społeczności lokalnej. Wartością dodaną, która często jest niezauważana przez użytkowników tego typu portali, jest wzmacnianie kapitału społecznego danej wspólnoty lokalnej.

Polega on na zwiększaniu wiedzy na temat spraw publicznych, sposobu rozwiązywania określonych problemów, zdobywaniu informacji na temat kompetencji władz samorządowych, a także kształtowaniu zdolności negocjacyjnych, pracy w grupie. Wskazany kapitał społeczny jest z kolei niezbędny do sprawnego funkcjonowania proponowanych przez politologów nowych sposobów zarządzania sprawami publicznymi, które opierają się na zaufaniu, współpracy pomiędzy sektorami (publicznym, prywatnym oraz pozarządowym), partycypacji społecznej, konsultacjach. Przykładami może być budżet partycypacji czy nowe zarządzanie publiczne. Z tego punktu widzenia lokalne portale społecznościowe jawią się jako użyteczne narzędzia, które umożliwiają współpracę władz samorządowych oraz mieszkańców jednostek samorządowych. Internet jako coraz powszechniejszy, wygodny i tani sposób wymiany informacji wydaje się ciągle zbyt słabo wykorzystanym narzędziem. Wymaga to jednak zaangażowania ze strony pracowników samorządowych oraz mieszkańców miasta, którzy wykorzystają możliwość debaty na temat problemów publicznych, a nie staną się anonimowymi krytykantami, którym nic nie pasuje.

PRZYKŁADOWE ADRESY POLSKICH LOKALNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

www.jaw.pl

www.orbitorun.pl

www.ciechanowInaczej.pl

www.dlaczestochowy.pl

www.namyslowianie.pl

www.kolobrzezanie.pl

www.piaseczynski.eu

www.miedzychod.info

www.zmigrod24.pl

www.zambrow.org

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?