REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kary za brak informacji o odpadach

Paweł Górski

REKLAMA

Do 15 marca 2011 r. wytwórcy odpadów, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy, mieli obowiązek przekazać marszałkom województw zbiorcze zestawienie o wytworzonych w 2010 roku odpadach. Tych, którzy tego nie zrobili albo przygotowali nierzetelne zestawienia, marszałek musi ukarać grzywną 10 tys. zł.

Wytwórcy odpadów (dalej: posiadacz odpadów) mają obowiązek ich ewidencjonowania. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców oraz jednostki organizacyjne, takie jak urzędy, szkoły czy zakłady opieki zdrowotnej. Nie dotyczy on wytwórców odpadów komunalnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Ponadto obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; dalej: ustawa o odpadach).

REKLAMA

Informacja do urzędu marszałkowskiego

REKLAMA

Do 15 marca posiadacz odpadów ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania, zbierania, odzysku lub ich unieszkodliwiania, zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok poprzedni. W przypadku informacji za 2010 rok termin ten minął 15 marca 2011 r.

Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać informację o ich rodzajach i ilości, sposobach gospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do ich odzysku i unieszkodliwiania. Ponadto musi się tam znaleźć imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby posiadacza odpadów.

Odrębne zestawienia, dostosowane do specyfiki wytwarzania i sposobu wykorzystywania odpadów, muszą sporządzać wytwórca komunalnych osadów ściekowych oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Weryfikacja zestawień

Za weryfikację informacji zawartych w zbiorczych zestawieniach danych odpowiada marszałek. Jeżeli w jej wyniku okaże się, że dane nie są zgodne ze stanem faktycznym, zobowiązuje on (w drodze decyzji) posiadacza odpadów do korekty sporządzonego zestawienia danych we wskazanym terminie. Konsekwencją braku takiej korekty jest uznanie, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na podstawie m.in. zbiorczych zestawień danych marszałek prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Czytaj także: Zezwolenie na zbieranie odpadów a wymagania wobec składowisk>>

Kary pieniężne

REKLAMA

Niezłożenie lub nierzetelne przygotowanie zbiorczego zestawienia podlega karze pieniężnej w wysokości 10 tys. zł (art. 79c. ust. 3 ustawy o odpadach). Kary wymierza (w drodze decyzji) marszałek województwa. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się zaś odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

W tym roku wielu posiadaczy odpadów spóźniło się z terminowym przekazaniem zbiorczego zestawienia danych. Powodem było przede wszystkim to, że w poprzednich latach termin na składanie dokumentów mijał dopiero 31 marca. Niestety, marszałek nie ma dowolności w wymierzeniu kary. Musi być ona nałożona.

Decyzje o wymierzaniu kar podtrzymują samorządowe kolegia odwoławcze, a sądy administracyjne oddalają w większości wnoszone na nie skargi.

Karę należy zapłacić w ciągu 14 dni od momentu, gdy decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna. Środki trafiają na odrębny rachunek bankowy zarządu województwa.

Marszałkowie nie muszą jednak spieszyć się z nakładaniem kar, ponieważ mają na to aż trzy lata. Według art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanego odpowiednio, zobowiązanie podatkowe o takim charakterze nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Kara 10 tys. zł. za opóźnienie złożenia informacji o odpadach wielu ekspertom wydaje się jednak rażąco wysoka, w stosunku do przewinienia, a tym samym niekonstytucyjna. Podobne wątpliwości ma Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. 9 marca 2011 r. łódzki WSA wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz jedną z ratyfikowanych umów międzynarodowych (sygn. akt I SA/Łd 1509/10).

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK pozostaje niepewność co do losu przepisu. W tej sytuacji usprawiedliwione jest powstrzymanie się przez urzędy marszałkowskie od wszczynania postępowań dotyczących nakładania kar za nieterminowe składanie informacji o odpadach.

Czytać: Są sprawdzone metody gospodarowania odpadami>>

Planowane zmiany zasad wymierzania kar

W projekcie nowej ustawy o odpadach opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (projekt z 11 marca 2011 r.) zmieniono zasady stosowania sankcji za niezłożenie lub nierzetelne przygotowanie zestawienia danych o odpadach. W przypadku niezłożenia rocznego sprawozdania albo złożenia go niezgodnie z dokumentami, nieterminowo lub niekompletnie nie będzie już groziła administracyjna kara pieniężna. Czyny takie będą klasyfikowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny (od 20 zł do 5 tys. zł) lub aresztem. Dotychczasowe przepisy dotyczące ewidencji odpadów mają obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

Z interpretacji ministerstwa

Weryfikacja zbiorczych zestawień danych powinna polegać w pierwszej kolejności na analizie danych będących w posiadaniu urzędów. Analiza taka powinna mieć charakter przeglądowy i przesiewowy. Należy ustalić, czy nadesłane dane są kompletne, nie zawierają błędów (także interpretacyjnych) oraz czy są spójne. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy istnieje ciągłość we wprowadzanych danych, tzn. czy nie występuje sytuacja, w której jakieś dane niespodziewanie pojawiły się albo zniknęły z zestawienia – w porównaniu z danymi z lat poprzednich.

Organ właściwy powinien najpierw wezwać obowiązany podmiot do złożenia zestawienia bądź do korekty nierzetelnie złożonego zestawienia, a dopiero w następnej kolejności należy stosować przepisy karne.

Nie istnieje obowiązek składania odrębnych zbiorczych zestawień danych dla poszczególnych miejsc czy zakładów na terenie województwa, w których jest prowadzone gospodarowanie odpadami. Wystarczy jedno zestawienie. Niezłożenie wszystkich wymaganych danych jest nierzetelnym złożeniem sprawozdania, a nie niezłożeniem sprawozdania. Należy uznać, że w przypadku złożenia części danych nieterminowo, całe zbiorcze zestawienie zostało złożone nieterminowo.

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska, Departamentu Gospodarki Odpadami z 23 lipca 2010 r. do przepisów ustawy o odpadach w związku z wejściem w życie ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Podstawy prawne

•  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 203, poz. 1351)

•  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306)

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. nr 249, poz. 1674)

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 30, poz. 213)

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. nr 152, poz. 1735)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

REKLAMA

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

REKLAMA

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

REKLAMA