reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dodatkowe obowiązki głównego księgowego przy kontroli zarządczej

Dodatkowe obowiązki głównego księgowego przy kontroli zarządczej

W sytuacji gdy pracownikowi, np. głównemu księgowemu, zwiększa się zakres obowiązków, powinno się to wiązać ze zmianami w umowie o pracę. Umowę o pracę można zmienić zarówno w drodze porozumienia zmieniającego, jak i wypowiedzenia zmieniającego.

Główny księgowy jednostki samorządowej, zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem dyrektora regulaminem kontroli zarządczej, sprawuje nadzór nad jej realizacją, wspólnie z dyrektorem odpowiada za całość kontroli zarządczej w jednostce oraz analizuje i sporządza dokumentację. Wykracza to poza zwykłe obowiązki głównego księgowego. Czy w związku z tym powinien dostać na piśmie nowy zakres obowiązków, czy wystarczy zapis w regulaminie kontroli zarządczej?

Takie zwiększenie obowiązków głównego księgowego powinno się wiązać ze zmianami w umowie o pracę. Umowę o pracę można zmienić zarówno w drodze aneksu (porozumienia zmieniającego), jak i wypowiedzenia zmieniającego.

Zakres kontroli zarządczej

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

● prowadzenia rachunkowości jednostki,

● wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

● dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (art. 54 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: ustawa o finansach publicznych).

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

● zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

● skuteczności i efektywności działania,

● wiarygodności sprawozdań,

● ochrony zasobów,

● przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

● efektywności i skuteczności przepływu informacji,

● zarządzania ryzykiem (art. 68 ustawy o finansach publicznych).

Kontrola zarządcza obejmuje więc dużo większy zakres niż sprawy związane z finansami, należące do głównego księgowego.

Czytaj także: Nowe standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych>>

Rodzaj pracy a zakres obowiązków

Umowa o pracę określa m.in. rodzaj pracy (art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Pracodawca musi zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt 1 k.p.).

Rodzaj pracy w umowie o pracę jest określany z reguły ogólnie (bez wymienienia konkretnych obowiązków pracownika) przez wskazanie stanowiska pracy, zawodu, funkcji (np. główny księgowy), charakteru czynności itp. W takiej sytuacji pracodawca powinien sprecyzować zakres zadań, czynności pracownika. Muszą one być jednak zgodne z rodzajem pracy, ustalonym w umowie o pracę.

Zmiana warunków pracy a umowa o pracę

Sąd Najwyższy (dalej: SN) w wyroku z 2 października 2008 r. (sygn. akt I PK 73/08) wskazał, że zmiana warunków pracy może być istotna lub nieistotna. Nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w zakresie uprawnień kierowniczych pracodawcy i jest dokonywana w drodze polecenia służbowego, które wiąże pracownika. Istotna zmiana tych warunków, w razie braku zgody pracownika, wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Na to zróżnicowanie SN zwracał uwagę wielokrotnie:

● ocena, czy w konkretnym przypadku następuje zmiana na niekorzyść pracownika istotnych składników (warunków) umowy o pracę, musi być dokonana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, w szczególności tego, co strony uzgodniły bądź bezpośrednio w umowie o pracę, bądź w sposób pośredni, przez odwołanie się do związanych z rodzajem pracy stawek płac wynikających z postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów premiowania lub właściwych w danym wypadku aktów normatywnych wyższego rzędu; z tego względu, zmiana zakresu czynności pracownika przez pracodawcę nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją (uchwała SN z 16 czerwca 1972 r., sygn. akt III PZP 17/72),

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Burchard

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama