reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 16 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Zmiany związane są elektronizacją postępowania przed sądami administracyjnymi. Zmiany wchodzą w życie 31 maja 2019 r.

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do wymogów wynikających z informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.

Zmiana ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi związana jest z mającą nastąpić od 31 maja 2019 r. elektronizacją postępowania przed sądami administracyjnymi. Elektronizacja postępowania przed sądami administracyjnymi została wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw jest uzupełnieniem i doprecyzowaniem ww. ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

W uzasadnieniu do projektowanej ustawy wskazano, że na konieczność wprowadzenia kolejnych zmian do ww. ustaw wpłynęła chęć dostosowania regulacji zawartych w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do regulacji obowiązujących w zakresie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie cywilne.

 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw m.in. wprowadza możliwość doręczania pism w formie dokumentu elektronicznego, zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu. Konsekwencją tego jest obowiązek informowania sądu o zmianie adresu elektronicznego. Pisma będą doręczane stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego, albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże sądowi adres elektroniczny, albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres elektroniczny. Jeżeli natomiast strona zrezygnuje z elektronicznego sposobu doręczania korespondencji, to sąd będzie obowiązany do komunikowania się ze stroną w sposób tradycyjny. Jednocześnie sąd doręczając stronie pierwsze pismo w sprawie w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego będzie miał obowiązek informowania strony o warunkach wnoszenia pism oraz ich doręczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa wprowadziła prawne narzędzia do prowadzenia pełnych akt sprawy w wersji elektronicznej, ich udostępniania stronom oraz przekazywania organom administracji. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą pisma składane w trakcie rozprawy nie będą już pismami procesowymi tylko załącznikami do protokołu, co pełniej odzwierciedli zasadę ustności procesu.

Dla zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzony został obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym odpowiedniego numeru PESEL, KRS, REGON lub NIP.

Mając na względzie szybkość postępowania sądowoadministracyjnego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego został uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych, w szczególności wzoru skargi administracyjnej. Wzory te zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ustawa zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań sądowoadministracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że strona może dokonać wyboru wnoszenia pisma strony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sądu obsługującego postępowanie sądowe oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.    

Ustawa wejdzie w życie z dniem 31 maja 2019 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama