| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Klasyfikacja budżetowa wydatków ze środków pochodzących z projektów UE

Klasyfikacja budżetowa wydatków ze środków pochodzących z projektów UE

PROBLEM: Wojewódzka jednostka samorządowa realizuje projekt inwestycyjny w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Dodatkowo jedno z zadań jest finansowane ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów zadania, a 15% stanowi dotacja z budżetu państwa (jako zadanie zlecone).

Do realizacji tego zadania został powołany specjalny dział (dalej: PIU). Stosownie do podpisanej umowy o dofinansowaniu, która jest realizowana przy pomocy jednostki pośredniczącej, jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, koszty osobowe i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem PIU, które można przypisać bezpośrednio do zadania finansowanego ze środków POiŚ, mogą być również dofinansowane ze środków POiŚ w wysokości 85%.

Obecnie z uwagi na trudności związane z dokładnym wyszacowaniem wydatków na utrzymanie PIU związanych z realizacją zadania unijnego, wydatki te są wstępnie finansowane ze środków samorządu województwa, a następnie po ustaleniu ich rzeczywistej wysokości będą podlegały refundacji.

Problem dotyczy klasyfikacji budżetowej oraz refundowanych wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2017 r. i wydatków poniesionych w trakcie roku 2017. Jeśli chodzi o stronę dochodową, to zamierzamy uzyskane dochody na refundację poniesionych wydatków zakwalifikować w rozdziale 01078, § 2007 – taka jest przyjęta klasyfikacja budżetowa dla zadania inwestycyjnego. Aktualnie ponoszone wydatki związane z utrzymaniem PIU są klasyfikowane w rozdziale 01006 z czwartą cyfrą "zero". Jak wcześniej wspomniano, są to wydatki osobowe: 401, 411, 412 oraz wydatki rzeczowe: 421, 426, 430, 436 itp.

Jak powinna się przedstawiać prawidłowa klasyfikacja budżetowa omówionej operacji?

ODPOWIEDŹ: Klasyfikacja środków po stronie dochodowej w rozdziale 01078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w paragrafie 200, w którym ujmowane są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, takich jak środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, jest prawidłowa. Ponadto w paragrafie tym nie należy ujmować dochodów zaklasyfikowanych w § 205, do którego klasyfikuje się dochody uzyskane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, przeznaczonych na realizację programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna i programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1), oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł:

Klasyfikacja budżetowa wydatków ze środków pochodzących z projektów UE

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »