REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego./ fot. Fotolia
Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

STAN FAKTYCZNY: W uchwale rady gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 2000 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75406 „Straż Graniczna”, § 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami  święta Straży Granicznej.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

REKLAMA

Poznaj przepisy

Art. 44 ust. 2 uofp

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

Art. 5 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terenowymi organami Straży Granicznej są:

1) komendanci oddziałów Straży Granicznej;

2) komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej.

Art. 7b ustawy o Straży Granicznej

Dzień 16 maja ustanawia się Świętem Straży Granicznej.

Art. 8 ustawy o Straży Granicznej

Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Granicznej pokrywane są z budżetu państwa.

Art. 8a ustawy o Straży Granicznej

REKLAMA

1. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej "Funduszem", składa się z funduszu centralnego, funduszy oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

4. Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od podmiotów, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych przez:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej - są przychodami funduszu centralnego;

2) komendantów oddziałów Straży Granicznej - są przychodami funduszy oddziałów;

3) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej - są przychodami funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;

4) komendantów ośrodków Straży Granicznej - są przychodami funduszy ośrodków Straży Granicznej.

5. Środki Funduszu są przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

2) zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

6. Środkami Funduszu dysponują:

1) Komendant Główny Straży Granicznej - w zakresie funduszu centralnego;

2) komendanci oddziałów Straży Granicznej - w zakresie funduszy oddziałów;

3) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;

4) komendanci ośrodków Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków Straży Granicznej.

7. Komendant Główny Straży Granicznej sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu.

8. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu.

KOMENTARZ: W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości w 1918 r. pojawiły się różne inicjatywy uczczenia tego faktu, co wiąże się z potrzebą pozyskania środków pieniężnych na ten cel. Inicjatywy takie często powiązane są z wnioskami, jakie poszczególne instytucje kierują do jednostek samorządu terytorialnego o uzyskanie wsparcia i finansowanie różnego rodzaju wydatków związanych z:

 • organizacją jubileuszowych imprez,
 • finansowaniem zakupu nagród rzeczowych o charakterze okolicznościowym lub innych przedmiotów upamiętniających to wydarzenie

- a także innych świąt okolicznościowych, takich jak święto Straży Granicznej.

Finansowanie takich wydatków wiąże się z pozyskaniem z jednej strony, a z drugiej wydatkowaniem środków w postaci dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wskazane przepisy prawa nie dają jednak wprost podstawy do przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych w ramach dotacji na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami święta Straży Granicznej.

Analizowana uchwała - w przedstawionej treści - w sposób istotny narusza m.in. art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp).

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do:

 • ochrony granicy państwowej,
 • kontroli ruchu granicznego,
 • zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Terenowymi organami Straży Granicznej są komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci placówek oraz dywizjonów Straży Granicznej.

Dzień 16 maja jest świętem Straży Granicznej.

W 2018 r. często poszczególne święta "branżowe" łączone są z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak nie powinno to być podstawą do wnioskowania czy wręcz żądania od organów jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych środków pieniężnych na organizację takich imprez - co ma miejsce m.in. w analizowanym przypadku.

Zobacz: Ustrój i jednostki

REKLAMA

Stosownie do art. 44 ust. 2 uofp, jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Ujęcie w budżecie gminy takiego wydatku jest więc bezpodstawne, ponieważ nie istnieje podstawa prawna uprawniająca do żądania od jednostki samorządu terytorialnego finansowania takich wydatków .

Realizacja przez gminę zadania polegającego na sfinansowaniu obchodów święta Straży Granicznej nie mieści się w określonym w art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym katalogu spraw, będących zadaniami własnymi gminy, poprzez realizację których zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty lokalnej.

Warto tu przywołać pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (znak: K-0542-07/MK/08) z 28 stycznia 2008 r. dotyczące możliwości finansowania z budżetu gminy kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

W piśmie tym wskazano, że zgodnie z art. 8a ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu:

 • wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych,
 • kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

- a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać Straży Granicznej pomocy zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej.

Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o Straży Granicznej, na podstawie umów zawartych przez:

 • komendanta głównego Straży Granicznej,
 • komendantów oddziałów Straży Granicznej,
 • komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej

- są przychodami Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, odpowiednio: funduszu centralnego, funduszy oddziałów i funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą więc dofinansować Straż Graniczną, przekazując środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Drugą formą udzielania pomocy Straży Granicznej przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, m.in. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów, przeprowadzenie remontów itp. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ten cel powinny być sklasyfikowane odpowiednio do rodzaju pomocy, np.:

 • § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" lub
 • § 4270 "Zakup usług remontowych".

W przypadku udzielania pomocy Straży Granicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, jak też poza tym Funduszem, wymagane jest podpisanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stosownej umowy, odpowiednio: z komendantem głównym Straży Granicznej, komendantem oddziału Straży Granicznej lub komendantem ośrodka szkolenia Straży Granicznej. Przedmiotowy wymóg wynika z przepisów ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o finansach publicznych.

Zobacz: Finanse

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: W opisywanej sytuacji odpowiedzialność ponosi rada gminy, ponieważ to ona doprowadziła do zaplanowania w uchwale budżetowej na rok 2018 wydatków w kwocie 2000 zł w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75406 "Straż Graniczna", § 2300 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy", na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami święta Straży Granicznej.

Podstawy prawne

 • art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1366)

 • art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1432)

 • art. 8a ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2365; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1544)

ADAM BŁASZKO

radca prawny, członek kolegium regionalnej izby obrachunkowej, wcześniej członek samorządowego kolegium odwoławczego, były pracownik izby i urzędu skarbowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Donald Tusk powołał Anitę Noskowską-Piątkowską na stanowisko Szefa Służby Cywilnej

  Jest nowy Szef Służby Cywilnej. Premier powołał na to stanowisko Anitę Noskowską-Piątkowską.

  Otyłość to poważna, przewlekła choroba. Matka wszystkich chorób. Jak ją skutecznie leczyć? Są leki, trzeba zmienić styl życia, w ostateczności operacja bariatryczna

  Na całym świecie 4 marca jest obchodzony Światowy Dzień Otyłości. Z tej okazji wczoraj na konferencji w centrum prasowym PAP prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) prof. Lucyna Ostrowska podkreśliła, że otyłość to choroba, nie defekt kosmetyczny. "Jest to choroba, którą widać, ale która jest niestety przezroczysta, ponieważ wciąż mamy niedodiagnozowaną tę chorobę i niedostatecznie leczoną" - powiedziała. W wywiadzie dla PAP endokrynolog prof. Wojciech Bik powiedział, że choroba otyłościowa jest matką wszystkich chorób i możemy mówić o epidemii. Jego zdaniem leczenie otyłości należy zacząć od modyfikacji stylu życia. W leczeniu otyłości są też sprawdzone leki inkretynowe, które modulują wydzielanie insuliny i pobudzają uczucie sytości. 

  Darmowe badania w 18 szpitalach i placówkach medycznych Województwa Małopolskiego. Kraków, Tarnów, Zakopane i inne miasta

  Badania wzroku, piersi, poziomu cukru we krwi, echo serca, EKG czy USG – to niektóre z darmowych badań, jakie będzie można wykonać w 18 wojewódzkich szpitalach i placówkach medycznych w niemal wszystkie soboty marca (oprócz ostatniej) - poinformował w czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na Małopolan czekają również konlsultacje z lekarzami specjalistami i fizjoterapeutami. Z porad będzie można skorzystać bezpłatnie i bez skierowania. 

  Maksymalnie 20 uczniów w klasie, bezpłatne korepetycje i darmowe posiłki w szkołach (z opcją wegetariańską i wegańską). Obietnice dla Warszawy kandydatki Lewicy

  Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy obiecuje zmniejszenie liczebności klas do 20 osób, bezpłatne korepetycje i posiłki w szkołach oraz uspokojenie ruchu ulicznego wokół szkół.

  REKLAMA

  Faktyczne usunięcie z listy lektur szkolnych „Pana Tadeusza"? [O zmianach w podstawie programowej proponowanych przez resort B. Nowackiej]

  W szkole podstawowej jest tylko fragment „Pana Tadeusza”, a w szkole średniej to nie jest lektura obowiązkowa.

  33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

  Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  REKLAMA

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  REKLAMA