Kategorie

Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego./ fot. Fotolia
Nieuprawnione wydatki w budżecie jednostki samorządu terytorialnego./ fot. Fotolia
STAN FAKTYCZNY: W uchwale rady gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 2000 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75406 „Straż Graniczna”, § 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami  święta Straży Granicznej.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Poznaj przepisy

Art. 44 ust. 2 uofp

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

Art. 5 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej

Terenowymi organami Straży Granicznej są:

1) komendanci oddziałów Straży Granicznej;

2) komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej.

Art. 7b ustawy o Straży Granicznej

Dzień 16 maja ustanawia się Świętem Straży Granicznej.

Art. 8 ustawy o Straży Granicznej

Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Granicznej pokrywane są z budżetu państwa.

Art. 8a ustawy o Straży Granicznej

Reklama

1. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej "Funduszem", składa się z funduszu centralnego, funduszy oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

4. Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od podmiotów, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych przez:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej - są przychodami funduszu centralnego;

2) komendantów oddziałów Straży Granicznej - są przychodami funduszy oddziałów;

3) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej - są przychodami funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;

4) komendantów ośrodków Straży Granicznej - są przychodami funduszy ośrodków Straży Granicznej.

5. Środki Funduszu są przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

2) zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

6. Środkami Funduszu dysponują:

1) Komendant Główny Straży Granicznej - w zakresie funduszu centralnego;

2) komendanci oddziałów Straży Granicznej - w zakresie funduszy oddziałów;

3) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;

4) komendanci ośrodków Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków Straży Granicznej.

7. Komendant Główny Straży Granicznej sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu.

8. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu.

KOMENTARZ: W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości w 1918 r. pojawiły się różne inicjatywy uczczenia tego faktu, co wiąże się z potrzebą pozyskania środków pieniężnych na ten cel. Inicjatywy takie często powiązane są z wnioskami, jakie poszczególne instytucje kierują do jednostek samorządu terytorialnego o uzyskanie wsparcia i finansowanie różnego rodzaju wydatków związanych z:

 • organizacją jubileuszowych imprez,
 • finansowaniem zakupu nagród rzeczowych o charakterze okolicznościowym lub innych przedmiotów upamiętniających to wydarzenie

- a także innych świąt okolicznościowych, takich jak święto Straży Granicznej.

Finansowanie takich wydatków wiąże się z pozyskaniem z jednej strony, a z drugiej wydatkowaniem środków w postaci dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wskazane przepisy prawa nie dają jednak wprost podstawy do przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych w ramach dotacji na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami święta Straży Granicznej.

Analizowana uchwała - w przedstawionej treści - w sposób istotny narusza m.in. art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp).

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do:

 • ochrony granicy państwowej,
 • kontroli ruchu granicznego,
 • zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Terenowymi organami Straży Granicznej są komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci placówek oraz dywizjonów Straży Granicznej.

Dzień 16 maja jest świętem Straży Granicznej.

W 2018 r. często poszczególne święta "branżowe" łączone są z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak nie powinno to być podstawą do wnioskowania czy wręcz żądania od organów jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych środków pieniężnych na organizację takich imprez - co ma miejsce m.in. w analizowanym przypadku.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Reklama

Stosownie do art. 44 ust. 2 uofp, jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Ujęcie w budżecie gminy takiego wydatku jest więc bezpodstawne, ponieważ nie istnieje podstawa prawna uprawniająca do żądania od jednostki samorządu terytorialnego finansowania takich wydatków .

Realizacja przez gminę zadania polegającego na sfinansowaniu obchodów święta Straży Granicznej nie mieści się w określonym w art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym katalogu spraw, będących zadaniami własnymi gminy, poprzez realizację których zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty lokalnej.

Warto tu przywołać pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (znak: K-0542-07/MK/08) z 28 stycznia 2008 r. dotyczące możliwości finansowania z budżetu gminy kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

W piśmie tym wskazano, że zgodnie z art. 8a ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu:

 • wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych,
 • kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

- a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać Straży Granicznej pomocy zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej.

Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o Straży Granicznej, na podstawie umów zawartych przez:

 • komendanta głównego Straży Granicznej,
 • komendantów oddziałów Straży Granicznej,
 • komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej

- są przychodami Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, odpowiednio: funduszu centralnego, funduszy oddziałów i funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą więc dofinansować Straż Graniczną, przekazując środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Drugą formą udzielania pomocy Straży Granicznej przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, m.in. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów, przeprowadzenie remontów itp. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na ten cel powinny być sklasyfikowane odpowiednio do rodzaju pomocy, np.:

 • § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" lub
 • § 4270 "Zakup usług remontowych".

W przypadku udzielania pomocy Straży Granicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, jak też poza tym Funduszem, wymagane jest podpisanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stosownej umowy, odpowiednio: z komendantem głównym Straży Granicznej, komendantem oddziału Straży Granicznej lub komendantem ośrodka szkolenia Straży Granicznej. Przedmiotowy wymóg wynika z przepisów ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o finansach publicznych.

Zobacz: Finanse

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: W opisywanej sytuacji odpowiedzialność ponosi rada gminy, ponieważ to ona doprowadziła do zaplanowania w uchwale budżetowej na rok 2018 wydatków w kwocie 2000 zł w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75406 "Straż Graniczna", § 2300 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy", na zorganizowanie obchodów związanych ze 100-leciem niepodległości w połączeniu z obchodami święta Straży Granicznej.

Podstawy prawne

 • art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1366)

 • art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1432)

 • art. 8a ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2365; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1544)

ADAM BŁASZKO

radca prawny, członek kolegium regionalnej izby obrachunkowej, wcześniej członek samorządowego kolegium odwoławczego, były pracownik izby i urzędu skarbowego

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?