Kategorie

Należyte wykonanie zamówienia - brak obowiązku przedstawiania dowodów

Blog Prawa Zamówień Publicznych
Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych
Grzegorz Bebłowski
Brak przedstawienia dowodów w zamówieniu publicznym
ShutterStock
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w odpowiednim wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Brak obowiązku przedstawienia dowodów należytego wykonania zamówienia, a spór o uznanie należytego wykonania zamówienia

Jakiś czas temu w trakcie badania i oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane moją uwagę zwrócił jeden mały problem związany z przepisem § 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – dalej Rozporządzenie.

Reklama

W myśl tego przepisu w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w odpowiednim wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w § 1 ust. 2 w/w Rozporządzenia (poświadczenia i inne dokumenty).

Z jednej strony fajnie, mniej dokumentów do sprawdzenia z drugiej zaś co jeśli w takim przypadku istnieje spór pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym co do tego czy dana usługa, dostawa, czy robota budowlana zrealizowana przez tego wykonawcę na rzecz zamawiającego została wykonana należycie lub zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, a wykonawca wykazuje się wykonaniem takiej dostawy, usługi lub roboty budowlanej na rzecz takiego zamawiającego? Nie mam tu na myśli sytuacji gdzie zapadł prawomocny wyrok ze względu na wyrządzoną szkodę lub nienależyte wykonanie zamawiania (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, lub sytuacji rozwiązania czy wypowiedzenia umowy o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). W moim przypadku chodzi o etap przygotowania pozwu przez zamawiającego. Wykonawca, co prawda został wykluczony z postępowania, ale za inne przewinienia, niemniej jednak w ofercie wykazał się robotą budowlaną realizowaną na rzecz zamawiającego i nie dołączył dowodów potwierdzających wykonania jej zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowego ich ukończenia, korzystając przy tym z dobrodziejstwa § 1 ust. 3 Rozporządzenia. Z jednej strony nie mógł – bo nie miał i by nie dostał, z drugiej strony nie musiał.

Zobacz również: Wybór drugiej najkorzystniejszej oferty a odwołanie do KIO

Reklama

Co w takim przypadku powinien zrobić zamawiający? Próżno szukać odpowiedzi chociażby w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia. Jak zwykle zastosowano prostą regułę myślową i wskazano, iż projektowany przepis zapobiegnie sytuacji, gdy wykonawca, po to by przedstawić dokumenty służące zweryfikowaniu jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia, zwraca się do zamawiającego z wnioskiem o wydanie poświadczenia, po to by potwierdzić fakty, które temu zamawiającemu są znane. Czyli sytuacji, która de facto prowadzi do tego, że zamawiający sam dla siebie wystawia poświadczenie. To wszystko, reszty trzeba się domyślać.

Pierwszą czynnością jaką powinien wykonać zamawiający jest uznanie takiego oświadczenia za wadliwe i wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia wykazu, uznając przez to, iż sporna usługa, dostawa, czy robota budowlana nie wykazuje spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Trzeba dać wykonawcy szansę, gdyż może takie działanie jest wynikiem jakiejś omyłki, wówczas uzupełni (lub nie) i mamy podstawę do dalszego działania. Gorzej, gdy wykonawca idzie w zaparte i uznaje, iż nasze wezwanie jest chybione, gdyż kwestionowane zamówienia było w jego ocenie wykonane należycie itd. W takiej sytuacji nie pozostało nam nic innego jak wykluczenie takiego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Uważam, iż nie może mieć w takiej sytuacji większego znaczenia fakt istnienia sporu pomiędzy stronami w zakresie tego czy zamówienia zostało wykonane, czy też niewykonane należycie. Skoro zamówienie w ocenie zmawiającego (obiektywnej) nie zostało wykonane należycie, to nie może ono służyć dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Trudno było by również wykazać się wykonaniem takiego zamówienia biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia u innego zamawiającego, gdyż wykonawca musiałby w nim przedstawić dowody należytego wykonania zamówienia, a takich na skutek opisanej wyżej sytuacji by nie posiadał. Nie sądzę również, aby miał podstawę do skorzystania z dyspozycji § 1 ust. 2 pkt 2) i 3) Rozporządzenia, gdyż trudno byłoby znaleźć uzasadnienie przyczyn o obiektywnym charakterze, przez które wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Podsumowując, zachowanie zamawiającego w zakresie oceny należytego wykonania zamówienia w opisanej powyżej sytuacji powinno być analogiczne do sytuacji, w której ma on do czynienia z wykazaniem się wykonania zamówienia, które nie było realizowane na jego rzecz, z taką równicą, że w pierwszym przypadku należyte wykonanie zamówienia ocenia na podstawie własnej wiedzy, w drugim zaś na podstawie dołączonego do oferty dowodu.

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.