reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Negatywny oraz pozytywny spór kompetencyjny – postępowanie administracyjne

Negatywny oraz pozytywny spór kompetencyjny – postępowanie administracyjne

Spór kompetencyjny powstaje pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej. Wśród sporów kompetencyjnych wyróżnić należy spór pozytywny i negatywny. Spory rozstrzygane są przez sąd administracyjny, a z wnioskiem wystąpić może strona, organ pozostający w sporze, jak również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Spory między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej są sporami kompetencyjnymi.

Wyróżnia się spór negatywny oraz pozytywny. Pierwszy z nich polega na tym, że żaden z organów nie uważa się za właściwy do rozpatrzenia danej sprawy. Z kolei przy sporze pozytywnym dwa lub więcej organy uznają się za właściwe do rozpatrzenia danej sprawy.

Spory kompetencyjne uregulowane zostały w art. 22 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z artykułem, o którym mowa w zdaniu poprzednim spory pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

Zobacz również: Prawo administracyjne

Kto może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny?

Z wnioskiem takim może wystąpić strona, minister właściwy do spraw administracji publicznej, jak również sprawiedliwości. Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich także omawiany wniosek może skierować do sądu administracyjnego.

Uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sporu jest również organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ administracji publicznej. Warunkiem jest to, aby wymienione w zdaniu poprzednim organy pozostawały w sporze.

Kto rozstrzyga spór o właściwość?

Poniższa tabela została opracowana na podstawie art. 22 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przejrzysty sposób przedstawiono kto rozstrzyga spory o właściwość.

Art. 22 § 1. pkt:

Między jakimi organami powstał spór

Kto rozstrzyga spór o właściwość

1.

organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2–4

wspólny dla nich organ wyższego stopnia,

a w razie braku takiego organu

– sąd administracyjny

2.

kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty

starosta

3.

organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2

wojewoda

4.

organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej

minister właściwy do spraw

administracji publicznej

6.

wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach

minister właściwy do spraw

administracji publicznej

7.

wojewodą a organami administracji niezespolonej

minister właściwy do spraw

administracji publicznej po porozumieniu

z organem sprawującym nadzór

nad organem pozostającym w sporze z wojewodą

8.

organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1–4, 6 i 7 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu

minister właściwy do spraw

administracji publicznej

9.

organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister

Prezes Rady Ministrów

Opracowano na podstawie: art. 22 Kodeksu postępowania administracyjnego

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama