| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Kto może zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających

Kto może zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających

Komitet wyborczy zarejestrowany w celu zgłaszania kandydatów w powszechnych wyborach samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2014 r., nadal nie został rozwiązany. W gminie (niebędącej miastem na prawach powiatu) zarządzone zostały przez wojewodę wybory uzupełniające w związku z wyborem radnego na wójta lub w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego. Czy w wyborach tych może uczestniczyć nierozwiązany komitet zarejestrowany w wyborach samorządowych w 2014 roku?

Wygaśnięcie mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu lub wyboru na wójta stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (termin ten uznawany jest za instrukcyjny), a zatem od dnia doręczenia pisemnego zrzeczenia się mandatu lub od dnia ogłoszenia przez gminną komisję wyborczą oficjalnych wyników wyborów, potwierdzających wybór danej osoby (radnego) na wójta.

Polecamy serwis: Organizacja

Pierwsze wybory uzupełniające mogą odbyć się już na początku marca br.

Możliwa jest więc sytuacja, że wybory uzupełniające do rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu odbędą się już ok. trzy i pół miesiąca po dniu wyborów powszechnych, a zatem w czasie, kiedy nie ulegną jeszcze rozwiązaniu komitety wyborcze zarejestrowane w celu zgłaszania kandydatów w powszechnych wyborach samorządowych. Jeżeli od postanowienia komisarza wyborczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu z powodu zrzeczenia się mandatu radnego zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego (siedmiodniowy termin) i będzie ona rozpatrywana przez sąd (14-dniowy termin liczony od dnia jej wniesienia), wówczas wybory uzupełniające mogą odbyć się ok. cztery i pół miesiąca po dniu wyborów powszechnych. A zatem również w terminie, w którym mogą jeszcze nie ulec rozwiązaniu komitety wyborcze biorące udział w powszechnych wyborach samorządowych w 2014 roku (jeżeli w sprawie wniesiona została skarga kasacyjna, wówczas wybory mogą odbyć się w późniejszym terminie, ale również często jeszcze przed rozwiązaniem komitetów uczestniczących w wyborach powszechnych). Nierozwiązane jeszcze komitety nie mają jednak prawa do udziału w wyborach uzupełniających, a tym samym do zbierania podpisów pod zgłoszeniem kandydata w tych wyborach, ani do zgłaszania w nich kandydata.

Komitet w wyborach uzupełniających

W przypadku zarządzenia przez wojewodę wyborów uzupełniających do rady gminy wszystkie podmioty (partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także obywatele) zamierzające zgłaszać kandydata lub kandydatów w tych wyborach, mają obowiązek złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego właściwemu komisarzowi wyborczemu (art. 398 § 1 Kodeksu wyborczego). Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie wymaga zebrania podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 398 § 2 Kodeksu wyborczego). Komitety powoływane w celu uczestniczenia w wyborach uzupełniających do rady gminy mogą być tworzone przez te same partie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, które zarejestrowały komitety w powszechnych wyborach samorządowych, jak również przez tych samych wyborców. Pełnomocnikami tych komitetów (wyborczym i finansowym) mogą być również osoby pełniące te funkcje w jeszcze nierozwiązanym komitecie, który uczestniczył w listopadowych wyborach samorządowych. Przepisy prawa wyborczego nie zabraniają także zarejestrowania w wyborach uzupełniających komitetu wyborczego pod tą samą nazwą, pod którą uczestniczył on w jesiennych wyborach. Jak wskazuje praktyka, komitety wyborcze tworzone przez wyborców w wyborach uzupełniających pod tą samą nazwą, której używały w wyborach powszechnych, mogą mieć problem z dokonaniem zgłoszenia identyfikacyjnego w odpowiednim urzędzie skarbowym. Zdarza się bowiem, że naczelnicy urzędów skarbowych odmawiają takiemu komitetowi nadania numeru NIP, albowiem z punktu widzenia tego organu skarbowego jest to ten sam komitet, któremu numer identyfikacyjny został już nadany. Cały czas istnieje bowiem pod tą samą nazwą komitet, który zgłaszał kandydatów w wyborach powszechnych i któremu został już nadany NIP.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »