Kategorie

Kto może zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających

Tomasz Gąsior
Wybory, głosowanie/ Fot. Fotolia
Wybory, głosowanie/ Fot. Fotolia
Komitet wyborczy zarejestrowany w celu zgłaszania kandydatów w powszechnych wyborach samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2014 r., nadal nie został rozwiązany. W gminie (niebędącej miastem na prawach powiatu) zarządzone zostały przez wojewodę wybory uzupełniające w związku z wyborem radnego na wójta lub w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego. Czy w wyborach tych może uczestniczyć nierozwiązany komitet zarejestrowany w wyborach samorządowych w 2014 roku?

Odpowiedź

Nie. Wybory uzupełniające do organów jednostek samorządu terytorialnego (JST) są odrębnym procesem, w którym uczestniczą nowo zarejestrowane komitety wyborcze. Podmioty zamierzające zgłaszać kandydata lub kandydatów w tych wyborach zawiadamiają o swoim utworzeniu zawsze właściwego komisarza wyborczego.

Uzasadnienie

Możliwa jest sytuacja, w której komitety wyborcze zarejestrowane w celu zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych, które miały miejsce w listopadzie 2014 r., nie ulegną rozwiązaniu przed dniem wyborów uzupełniających do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, spowodowanych np. tym, że wybrany w wyborach powszechnych radny uzyskał mandat wójta lub też zrzekł się mandatu radnego. Komitet wyborczy ulega bowiem rozwiązaniu z mocy prawa po upływie 60 dni od dnia:

1) przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez właściwy organ wyborczy lub

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia skargi od uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), lub

3) bezskutecznego upływu terminu do wnoszenia odwołania od postanowienia komisarza wyborczego w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu, lub

4) wydania przez właściwy sąd orzeczenia uwzględniającego skargę albo odwołanie na postanowienie właściwego organu wyborczego w przedmiocie odrzucenia sprawozdania.

Zobacz również: Wybory samorządowe 2014 - ruchy miejskie przegrały?

Jeżeli wniesiono protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub ważności wyboru określonej osoby, komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów lub kandydata, nie ulega rozwiązaniu przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądu (art. 100 § 1 pkt 1, 2, 3 i § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy; dalej: Kodeks wyborczy). Biorąc to pod uwagę, a także to, że pełnomocnikowi finansowemu komitetu wyborczego na złożenie sprawozdania finansowego komitetu przysługuje trzymiesięczny termin liczony od dnia wyborów, a organom wyborczym na jego rozpatrzenie sześciomiesięczny termin liczony od dnia złożenia sprawozdania, należy stwierdzić, że komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu nawet dopiero po ok. 11, 12 miesiącach po dniu wyborów.

Terminy wyborów uzupełniających

Reklama

Wybory uzupełniające do rad w gminach niebędących miastami na prawach powiatu zarządza wojewoda. Wybory te przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu wyborczego). Wyjątek stanowi sytuacja, w której uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Wówczas wojewoda nie zarządza wyborów uzupełniających do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę. Jeżeli w wyniku wyroku sądu administracyjnego zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządza się je i przeprowadza w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 388 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego).

Wygaśnięcie mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu lub wyboru na wójta stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (termin ten uznawany jest za instrukcyjny), a zatem od dnia doręczenia pisemnego zrzeczenia się mandatu lub od dnia ogłoszenia przez gminną komisję wyborczą oficjalnych wyników wyborów, potwierdzających wybór danej osoby (radnego) na wójta.

Polecamy serwis: Organizacja

Pierwsze wybory uzupełniające mogą odbyć się już na początku marca br.

Możliwa jest więc sytuacja, że wybory uzupełniające do rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu odbędą się już ok. trzy i pół miesiąca po dniu wyborów powszechnych, a zatem w czasie, kiedy nie ulegną jeszcze rozwiązaniu komitety wyborcze zarejestrowane w celu zgłaszania kandydatów w powszechnych wyborach samorządowych. Jeżeli od postanowienia komisarza wyborczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu z powodu zrzeczenia się mandatu radnego zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego (siedmiodniowy termin) i będzie ona rozpatrywana przez sąd (14-dniowy termin liczony od dnia jej wniesienia), wówczas wybory uzupełniające mogą odbyć się ok. cztery i pół miesiąca po dniu wyborów powszechnych. A zatem również w terminie, w którym mogą jeszcze nie ulec rozwiązaniu komitety wyborcze biorące udział w powszechnych wyborach samorządowych w 2014 roku (jeżeli w sprawie wniesiona została skarga kasacyjna, wówczas wybory mogą odbyć się w późniejszym terminie, ale również często jeszcze przed rozwiązaniem komitetów uczestniczących w wyborach powszechnych). Nierozwiązane jeszcze komitety nie mają jednak prawa do udziału w wyborach uzupełniających, a tym samym do zbierania podpisów pod zgłoszeniem kandydata w tych wyborach, ani do zgłaszania w nich kandydata.

Komitet w wyborach uzupełniających

Reklama

W przypadku zarządzenia przez wojewodę wyborów uzupełniających do rady gminy wszystkie podmioty (partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także obywatele) zamierzające zgłaszać kandydata lub kandydatów w tych wyborach, mają obowiązek złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego właściwemu komisarzowi wyborczemu (art. 398 § 1 Kodeksu wyborczego). Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie wymaga zebrania podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 398 § 2 Kodeksu wyborczego). Komitety powoływane w celu uczestniczenia w wyborach uzupełniających do rady gminy mogą być tworzone przez te same partie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, które zarejestrowały komitety w powszechnych wyborach samorządowych, jak również przez tych samych wyborców. Pełnomocnikami tych komitetów (wyborczym i finansowym) mogą być również osoby pełniące te funkcje w jeszcze nierozwiązanym komitecie, który uczestniczył w listopadowych wyborach samorządowych. Przepisy prawa wyborczego nie zabraniają także zarejestrowania w wyborach uzupełniających komitetu wyborczego pod tą samą nazwą, pod którą uczestniczył on w jesiennych wyborach. Jak wskazuje praktyka, komitety wyborcze tworzone przez wyborców w wyborach uzupełniających pod tą samą nazwą, której używały w wyborach powszechnych, mogą mieć problem z dokonaniem zgłoszenia identyfikacyjnego w odpowiednim urzędzie skarbowym. Zdarza się bowiem, że naczelnicy urzędów skarbowych odmawiają takiemu komitetowi nadania numeru NIP, albowiem z punktu widzenia tego organu skarbowego jest to ten sam komitet, któremu numer identyfikacyjny został już nadany. Cały czas istnieje bowiem pod tą samą nazwą komitet, który zgłaszał kandydatów w wyborach powszechnych i któremu został już nadany NIP.

W przypadku odmowy nadania NIP komitetowi przysługuje droga odwoławcza do dyrektora właściwej izby skarbowej, za pośrednictwem danego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Skorzystanie z tej procedury może jednak przedłużać w czasie rozpoczęcie kampanii wyborczej komitetu. Być może warto, by w takiej sytuacji komitety wyborcze rozważyły dokonanie w swojej nazwie takiej zmiany, która nie będzie miała znaczenia dla możliwości identyfikowania tego komitetu przez wyborców, a dla urzędu skarbowego będzie oznaczała, że jest to nowy podmiot, któremu naczelnik tego urzędu będzie zobowiązany nadać NIP. Problemy te nie dotyczą komitetów wyborczych partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, albowiem te mają prawo posługiwać się numerem NIP tworzących je podmiotów.

TOMASZ GĄSIOR

pracownik Krajowego Biura Wyborczego, autor publikacji związanych z tematyką wyborczą

PODSTAWA PRAWNA

● 100 § 1 pkt 1, 2, 3 i § 3, art. 388 § 1 i 2, art. 398 § 1 i 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

Zobacz również: Kampania samorządowa w internecie

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.