Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających

Tomasz Gąsior
Wybory, głosowanie/ Fot. Fotolia
Wybory, głosowanie/ Fot. Fotolia
Komitet wyborczy zarejestrowany w celu zgłaszania kandydatów w powszechnych wyborach samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2014 r., nadal nie został rozwiązany. W gminie (niebędącej miastem na prawach powiatu) zarządzone zostały przez wojewodę wybory uzupełniające w związku z wyborem radnego na wójta lub w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego. Czy w wyborach tych może uczestniczyć nierozwiązany komitet zarejestrowany w wyborach samorządowych w 2014 roku?

Odpowiedź

Nie. Wybory uzupełniające do organów jednostek samorządu terytorialnego (JST) są odrębnym procesem, w którym uczestniczą nowo zarejestrowane komitety wyborcze. Podmioty zamierzające zgłaszać kandydata lub kandydatów w tych wyborach zawiadamiają o swoim utworzeniu zawsze właściwego komisarza wyborczego.

Uzasadnienie

Możliwa jest sytuacja, w której komitety wyborcze zarejestrowane w celu zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych, które miały miejsce w listopadzie 2014 r., nie ulegną rozwiązaniu przed dniem wyborów uzupełniających do rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, spowodowanych np. tym, że wybrany w wyborach powszechnych radny uzyskał mandat wójta lub też zrzekł się mandatu radnego. Komitet wyborczy ulega bowiem rozwiązaniu z mocy prawa po upływie 60 dni od dnia:

1) przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez właściwy organ wyborczy lub

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia skargi od uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), lub

3) bezskutecznego upływu terminu do wnoszenia odwołania od postanowienia komisarza wyborczego w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu, lub

4) wydania przez właściwy sąd orzeczenia uwzględniającego skargę albo odwołanie na postanowienie właściwego organu wyborczego w przedmiocie odrzucenia sprawozdania.

Zobacz również: Wybory samorządowe 2014 - ruchy miejskie przegrały?

Jeżeli wniesiono protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub ważności wyboru określonej osoby, komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów lub kandydata, nie ulega rozwiązaniu przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądu (art. 100 § 1 pkt 1, 2, 3 i § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy; dalej: Kodeks wyborczy). Biorąc to pod uwagę, a także to, że pełnomocnikowi finansowemu komitetu wyborczego na złożenie sprawozdania finansowego komitetu przysługuje trzymiesięczny termin liczony od dnia wyborów, a organom wyborczym na jego rozpatrzenie sześciomiesięczny termin liczony od dnia złożenia sprawozdania, należy stwierdzić, że komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu nawet dopiero po ok. 11, 12 miesiącach po dniu wyborów.

Terminy wyborów uzupełniających

Wybory uzupełniające do rad w gminach niebędących miastami na prawach powiatu zarządza wojewoda. Wybory te przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu (art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu wyborczego). Wyjątek stanowi sytuacja, w której uchwała rady albo postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego zostały zaskarżone do sądu administracyjnego. Wówczas wojewoda nie zarządza wyborów uzupełniających do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę. Jeżeli w wyniku wyroku sądu administracyjnego zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządza się je i przeprowadza w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 388 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego).

Wygaśnięcie mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu lub wyboru na wójta stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (termin ten uznawany jest za instrukcyjny), a zatem od dnia doręczenia pisemnego zrzeczenia się mandatu lub od dnia ogłoszenia przez gminną komisję wyborczą oficjalnych wyników wyborów, potwierdzających wybór danej osoby (radnego) na wójta.

Polecamy serwis: Organizacja

Pierwsze wybory uzupełniające mogą odbyć się już na początku marca br.

Możliwa jest więc sytuacja, że wybory uzupełniające do rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu odbędą się już ok. trzy i pół miesiąca po dniu wyborów powszechnych, a zatem w czasie, kiedy nie ulegną jeszcze rozwiązaniu komitety wyborcze zarejestrowane w celu zgłaszania kandydatów w powszechnych wyborach samorządowych. Jeżeli od postanowienia komisarza wyborczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu z powodu zrzeczenia się mandatu radnego zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego (siedmiodniowy termin) i będzie ona rozpatrywana przez sąd (14-dniowy termin liczony od dnia jej wniesienia), wówczas wybory uzupełniające mogą odbyć się ok. cztery i pół miesiąca po dniu wyborów powszechnych. A zatem również w terminie, w którym mogą jeszcze nie ulec rozwiązaniu komitety wyborcze biorące udział w powszechnych wyborach samorządowych w 2014 roku (jeżeli w sprawie wniesiona została skarga kasacyjna, wówczas wybory mogą odbyć się w późniejszym terminie, ale również często jeszcze przed rozwiązaniem komitetów uczestniczących w wyborach powszechnych). Nierozwiązane jeszcze komitety nie mają jednak prawa do udziału w wyborach uzupełniających, a tym samym do zbierania podpisów pod zgłoszeniem kandydata w tych wyborach, ani do zgłaszania w nich kandydata.

Komitet w wyborach uzupełniających

W przypadku zarządzenia przez wojewodę wyborów uzupełniających do rady gminy wszystkie podmioty (partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także obywatele) zamierzające zgłaszać kandydata lub kandydatów w tych wyborach, mają obowiązek złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego właściwemu komisarzowi wyborczemu (art. 398 § 1 Kodeksu wyborczego). Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie wymaga zebrania podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 398 § 2 Kodeksu wyborczego). Komitety powoływane w celu uczestniczenia w wyborach uzupełniających do rady gminy mogą być tworzone przez te same partie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, które zarejestrowały komitety w powszechnych wyborach samorządowych, jak również przez tych samych wyborców. Pełnomocnikami tych komitetów (wyborczym i finansowym) mogą być również osoby pełniące te funkcje w jeszcze nierozwiązanym komitecie, który uczestniczył w listopadowych wyborach samorządowych. Przepisy prawa wyborczego nie zabraniają także zarejestrowania w wyborach uzupełniających komitetu wyborczego pod tą samą nazwą, pod którą uczestniczył on w jesiennych wyborach. Jak wskazuje praktyka, komitety wyborcze tworzone przez wyborców w wyborach uzupełniających pod tą samą nazwą, której używały w wyborach powszechnych, mogą mieć problem z dokonaniem zgłoszenia identyfikacyjnego w odpowiednim urzędzie skarbowym. Zdarza się bowiem, że naczelnicy urzędów skarbowych odmawiają takiemu komitetowi nadania numeru NIP, albowiem z punktu widzenia tego organu skarbowego jest to ten sam komitet, któremu numer identyfikacyjny został już nadany. Cały czas istnieje bowiem pod tą samą nazwą komitet, który zgłaszał kandydatów w wyborach powszechnych i któremu został już nadany NIP.

W przypadku odmowy nadania NIP komitetowi przysługuje droga odwoławcza do dyrektora właściwej izby skarbowej, za pośrednictwem danego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Skorzystanie z tej procedury może jednak przedłużać w czasie rozpoczęcie kampanii wyborczej komitetu. Być może warto, by w takiej sytuacji komitety wyborcze rozważyły dokonanie w swojej nazwie takiej zmiany, która nie będzie miała znaczenia dla możliwości identyfikowania tego komitetu przez wyborców, a dla urzędu skarbowego będzie oznaczała, że jest to nowy podmiot, któremu naczelnik tego urzędu będzie zobowiązany nadać NIP. Problemy te nie dotyczą komitetów wyborczych partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, albowiem te mają prawo posługiwać się numerem NIP tworzących je podmiotów.

TOMASZ GĄSIOR

pracownik Krajowego Biura Wyborczego, autor publikacji związanych z tematyką wyborczą

PODSTAWA PRAWNA

● 100 § 1 pkt 1, 2, 3 i § 3, art. 388 § 1 i 2, art. 398 § 1 i 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

Zobacz również: Kampania samorządowa w internecie

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
  Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
  Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
  W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
  Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
  Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
  Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
  Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
  Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
  Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
  Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
  Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
  Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
  Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
  Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
  Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?