reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Roszczenia samorządów wobec Skarbu Państwa o zwrot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Roszczenia samorządów wobec Skarbu Państwa o zwrot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Przepisy przewidują obowiązek przekazania dotacji celowej samorządom, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej. Praktyka pokazuje jednak, że mogą wystąpić trudności w uzyskaniu zwrotu wydatków poniesionych przez samorządy z tego tytułu.

Z przepisów art. 49 ust. 1 i 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: u.d.j.s.t.) wynika, że jednostka samorządu wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Ich wysokość ma zapewnić realizację tych zadań. Dotacje te z reguły przekazują wojewodowie.

Dotacje celowe na takie cele powinny być przekazywane samorządom w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonywanie zlecanych zadań. Co ważne, w przypadku niedotrzymania tego warunku jednostkom przysługuje prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych (art. 49 ust. 5 i 6 u.d.j.s.t.).

Sąd Najwyższy podkreślił m.in., że przepisy art. 49 ust. 1 i 4 u.d.j.s.t. stanowią gwarancję finansowania rzeczywiście zrealizowanych przez samorząd terytorialny ze środków Skarbu Państwa zadań zleconych (wyrok SN z 18 listopada 2016 r., sygn. akt I CSK 823/15). Sąd zwrócił tu uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze, dotacja celowa dla JST na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest dotacją o charakterze obligatoryjnym, do której stosuje się zasadę adekwatności. Jej wysokość ma bowiem zapewnić realizację zadań powierzonych do realizacji. W związku z tym:

  • ustawodawca przyjął w tym zakresie pełną odpowiedzialność administracji rządowej za finansowanie zadań publicznych należących do jej kompetencji, zleconych do wykonania samorządowi,
  • żaden przepis rangi ustawowej nie nakłada na JST obowiązku finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, jeżeli poziom środków przekazanych w formie dotacji nie jest wystarczający,
  • przepis art. 49 ust. 6 u.d.j.s.t. stanowi samodzielną podstawę roszczenia o zapłatę kwoty rzeczywiście potrzebnej do pełnego wykonania zadań zleconych.

Po drugie, dotacja ma być przekazana "w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań". Chodzi tu nie tyle o przekazanie dotacji w terminie, ile o przekazanie jej w takiej wysokości, aby JST miała możliwość pełnego i terminowego wykonania zlecanych jej zadań z zakresu administracji rządowej.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Po trzecie, roszczenie przysługujące JST nie ma charakteru odszkodowawczego (zob. np. wyroki SN: z 10 lutego 2012 r., sygn. akt II CSK 195/11 oraz z 20 lutego 2015 r., sygn. akt V CSK 295/14). Ponadto warto podkreślić, że skoro art. 49 ust. 6 u.d.j.s.t. przyznaje JST, która wykonuje zadania zlecone, roszczenie o zasądzenie kwoty potrzebnej do pełnego i terminowego wykonania zadań zleconych, a JST wykaże, że kwota dotacji nie była wystarczającą - to przepis ten jest wystarczającą podstawą dla roszczenia o zapłatę kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją a uzasadnionymi wydatkami, które poniosła JST dla pełnego wykonania zleconego zadania (zob. wyrok SN z 10 lutego 2012 r., sygn. akt II CSK 195/11).

Oznacza to, że nie trzeba powoływać się na naruszenie art. 417 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.).

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł:

Roszczenia samorządów wobec Skarbu Państwa o zwrot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dowiedz się jak omawiana sprawę rozstrzygają sądy powszechne i administracyjne.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Aktualizacja: 04.10.2017

Źródło:

INFOR LEX Sektor Publiczny

Zdjęcia

Roszczenia samorządów wobec Skarbu Państwa o zwrot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej./ fot. Shutterstock
Roszczenia samorządów wobec Skarbu Państwa o zwrot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej./ fot. Shutterstock

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama