REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić wniosek 500+?

Rodzina/ Fotolia
Rodzina/ Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Jak wypełnić wniosek 500+? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada jak prawidłowo uzupełnić dokumenty, aby otrzymać świadczenie wychowawcze.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze?

REKLAMA

Część I

1.    Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W części 1, w pkt 1 wpisujemy dane rodzica/opiekuna składającego wniosek. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione (oprócz nr telefonu). W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Polecamy: Rodzina 500+ (PDF)

2.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku bliźniaków (wieloraczków) w wieku do ukończenia 18. roku życia pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica/opiekuna.

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy:

  ☒ Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci).

Jeśli zaznaczyliśmy powyższą opcję, wypełniamy tabelę A. Jeśli ubiegamy się o świadczenie również na kolejne dzieci, wypełniamy także tabelę B.

Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy:

  ☒  Nie wnoszę  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz  pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę B).

W tym przypadku wypełniamy tylko tabelę B.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny.

Zobacz również: Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego

3.    Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/ dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko

W przypadku, kiedy wnioskujemy o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko, wypełniamy tabelę B, nie wpisując do niej pierwszego dziecka. W tym przypadku nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych oświadczeń o dochodach ani liczyć dochodu na rodzinę. Nie trzeba składać żadnych innych dokumentów.

Bez względu na liczbę dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, wypełniamy  tylko 1 wniosek.

Tabela B:

B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższa lista nie obejmuje pierwszego dziecka):

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4.    Dane członków rodziny

Tutaj wpisujemy dane wszystkich członków rodzinyosoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeli A i B, wspólnie zamieszkujące. Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko(oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Dane urzędu skarbowego wpisujemy tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Polecamy serwis: Opieka społeczna

5.    Dziecko niepełnosprawne

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wypełniamy pkt 5:

Jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, wypełniamy pkt 6 i 7:

Jeśli podlegamy obowiązkowi alimentacyjnemu wypełniamy pkt 7.1.

W pkt. 7.2 i 7.3 zaznaczamy odpowiednie oświadczenie o dochodach za rok poprzedni (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014) :

Część II

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

Zaznaczamy, zgodnie ze stanem faktycznym, czy osoba wnioskująca o świadczenie lub członek jej rodziny przebywają poza granicami RP w państwie, w którym maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

Wpisujemy nr rachunku bankowego, na który ma zostać przelane świadczenie oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, jakie załączamy do wniosku:

Wpisujemy miejsce wypełnienia wniosku, datę i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie:

Oświadczenia, jakie należy dołączyć do wniosku

Jeśli ubiegamy się świadczenie na pierwsze dziecko i rozliczamy przez PIT, nie trzeba przedkładać dokumentu PIT (gmina sama sprawdzi dochody).

Jeśli osiągamy dochody inne niż podlegające opodatkowaniu PIT, do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie.

Załącznik 2:

Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął poniższy dochód (inny niż podlegający opodatkowaniu PIT (np. otrzymuje alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie):

Załącznik 3:

Jeśli rozliczamy się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wypełniamy poniższe oświadczenie (dotyczy każdego członka rodziny rozliczającego się w ten sposób):

Załącznik 4:

Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne:

Zobacz również: Świadczenie wychowawcze (500 zł na dziecko) - sprawozdania w 2016 i 2017 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Matura 2024. Zdajesz maturę z geografii? Zrób powtórkę z naszymi testami wiedzy

Matura 2024. W jakim terminie maturzyści będą pisać egzamin z geografii? Jakie są wymagania egzaminacyjne? 

Wystarczy 3 godziny dziennie i dolegliwości masz jak w banku. Może to dotyczyć nawet co drugiego Polaka

Najnowsze badania potwierdzają starą prawdę, że granie na komputerze nie służy zdrowiu. Dlaczego jednak profesjonalni gracze, którzy poświęcają na grę bardzo dużo czasu, nie cierpią bardziej niż amatorzy?

RPO: Nauczyciele mianowani są gorzej traktowani co do ochrony przedemerytalnej. MEN rozważy zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra edukacji o rozważenie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o zrównanie uprawnień nauczycieli mianowanych z uprawnieniami nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z ochroną przedemerytalną i prawem do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd pracy i podjęcia przez niego zatrudnienia. Barbara Nowacka, minister edukacji zapowiedziała powołanie Zespołu, który będzie analizował zgłaszane postulaty odnośnie sytuacji prawnej nauczycieli – także w zakresie ochrony przedemerytalnej i prawa do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy przez sąd pracy.

Ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną i nie zmniejszy się liczba miejsc w przedszkolach. Trzeba też zerwać łatkę miasta maczet.

Trzeba szukać oszczędności, ale ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną. Nie zmniejszy się też liczba miejsc w przedszkolach. Łukasz Gibała twierdzi też, że ma pomysł na Kraków bez partyjniactwa i opowiedział o tym w programie Gość INFOR.PL

REKLAMA

60 złotych brutto za godzinę dodatkowych zajęć dla nauczycieli. Będzie można wykorzystać 100 dodatkowych godzin

W programie „Aktywna Szkoła” właśnie wprowadzono istotne zmiany. Osoby prowadzące zajęcia dostaną wyższe wynagrodzenie. Poszerzy się też katalog osób prowadzących zajęcia.

Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

Dostajesz podejrzane SMS-y? Twój operator sieci komórkowej je zablokuje

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni podłączyli się do systemu służącego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach – telegraf.cert.pl. System służy do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS.

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zrób powtórkę z naszymi testami wiedzy

Egzamin ósmoklasisty już coraz bliżej. Uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpią do sprawdzianów wiedzy w dniach 14-16 maja 2024. Przygotowaliśmy małą powtórkę z języka polskiego. 

Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

REKLAMA