reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Dwie nagrody jubileuszowe dla jednego nauczyciela

Dwie nagrody jubileuszowe dla jednego nauczyciela

Może się zdarzyć, że jednemu nauczycielowi będzie przysługiwać uprawnienie do dwóch nagród jubileuszowych. Są to odrębne świadczenia, które nie wykluczają się wzajemnie.

Nauczyciele, którym z uwagi na warunki pracy lub kwalifikacje przysługują uprawnienia lub świadczenia branżowe, zachowują te uprawnienia lub świadczenia nadal w zakresie obowiązującym w dniu wejścia w życie ustawy (art. 99 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że gdy nauczyciel uprawniony był do otrzymania świadczeń branżowych, tj. świadczeń z Karty Górnika, powinien otrzymywać je jako świadczenia dodatkowe, na zasadach określonych właśnie w Karcie Górnika.

Uwaga!
Nagroda jubileuszowa otrzymana przez nauczyciela na podstawie Karty Górnika jest świadczeniem odrębnym i jej otrzymanie nie ma następnie wpływu na uprawnienie do otrzymania nagrody jubileuszowej na podstawie Karty Nauczyciela.

Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w dwóch placówkach oświatowych przysługuje nagroda jubileuszowa z każdego stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku - w każdej placówce - oprócz wcześniejszych, zakończonych okresów zatrudnienia - bierze się pod uwagę zatrudnienie z tej placówki, a nie z drugiego, równoległego miejsca zatrudnienia.

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zobacz również: Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - termin wypłaty

Dokumentami poświadczającymi prawo do nagrody jubileuszowej są świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w dwóch szkołach (placówkach) jednocześnie nagroda jubileuszowa przysługuje oddzielnie z każdego stosunku pracy, przepisy nie przewidują bowiem wypłacania nagrody wyłącznie w podstawowym miejscu zatrudnienia.

Uwaga!
W przypadku równoczesnego pozostawania przez nauczyciela w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się tylko jeden z tych okresów. Oznacza to, że nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie np. w dwóch szkołach okres zatrudnienia w pierwszej szkole nie jest uwzględniany w podjętej pracy w drugiej szkole. Jest to bowiem zatrudnienie trwające jednocześnie. Nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w drugim miejscu zatrudnienia w sytuacji, gdy dodatkowe zatrudnienie wraz z poprzednio zakończonymi okresami zatrudnienia nauczyciela przekroczy odpowiednio: 20, 25, 30, 35 lub 40 lat pracy.

Podstawa prawna:
- art. 20, art. 39 ust. 4, art. 47, art. 99 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
- art. 79 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
- art. 36, art. 51, art. 1031 § 2, pkt 1, art. 1032,art. 174' § 2, art. 177 § 4, art. 1865, art. 205 § 4, art. 282 § 1 pkt 1, art. 291 § 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
- art. 359 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- rozporządzenie MENiS z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418),
- § 1 ust. 2, § 2, § 3, § 4, § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 ze zm.),
- § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

Masz pytania? Podziel się swoimi wątpliwościami na Forum

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama