reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - termin wypłaty

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - termin wypłaty

Zasadą jest, że nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jest to bardzo istotne, ponieważ, jeśli nagroda nie zostanie wypłacona w tym terminie, nauczyciel może zwrócić się do sądu pracy z roszczeniem o wypłatę przez pracodawcę nagrody lub odsetek od nieterminowo wypłaconej nagrody.

Termin wypłaty nagrody w razie rozwiązania stosunku pracy

Nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy. W przeciwnym razie nauczyciel ma prawo zwrócić się do sądu pracy z roszczeniem o wypłatę przez pracodawcę nagrody (lub odsetek od nieterminowo wypłaconej nagrody).

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę brakuje mniej niż rozwiązania 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej stosunku pracy danego stopnia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli zatem nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy, ponieważ chce przejść na emeryturę lub rozwiązano z nim stosunek pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i następnie nauczyciel przeszedł na emeryturę, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty nauczycielowi stosownej nagrody jubileuszowej.

Uwaga!
Nauczyciel ma prawo wystąpić do sądu pracy, jeśli nie wypłacono mu nagrody.

Spory o roszczenia nauczycieli ze stosunku pracy rozpatrywane są przez sądy pracy. W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłacił terminowo należnego świadczenia, nauczyciel może wystąpić do sądu pracy o stosowne roszczenie (mogą to być również odsetki od niewypłaconej terminowo sumy pieniężnej) w ciągu trzech lat od dnia, w którym minął termin wypłaty nagrody (art. 291 § 1 Kodeksu pracy). Natomiast odsetki będą przysługiwały nauczycielowi od nieterminowo wypłaconej nagrody jubileuszowej tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu (art. 3595 ust. 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Niewypłacenie nauczycielowi nagrody jubileuszowej jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

- art. 20, art. 39 ust. 4, art. 47, art. 99 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
- art. 79 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
- art. 36, art. 51, art. 1031 § 2, pkt 1, art. 1032,art. 174' § 2, art. 177 § 4, art. 1865, art. 205 § 4, art. 282 § 1 pkt 1, art. 291 § 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
- art. 359 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- rozporządzenie MENiS z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418),
- § 1 ust. 2, § 2, § 3, § 4, § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 ze zm.),
- § 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

Polecamy serwis: Oświata

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

nagroda jubileuszowa
nagroda jubileuszowa

INFORLEX Księgowość i Kadry425.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama