| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Stan nieczynny

Stan nieczynny

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny jest alternatywą rozwiązania z nim stosunku pracy. Niewątpliwie przeniesienie w stan nieczynny przesuwa w czasie moment ustania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeniesienie w stan nieczynny następuje na podstawie jednostronnego aktu dyrektora szkoły, jednak wyłącznie na wniosek nauczyciela. Wniosek taki jest oświadczeniem woli złożonym w zamiarze kontynuowania zatrudnienia, a zatem skierowanym przeciwko rozwiązaniu stosunku pracy.

Przeniesienie przez pracodawcę nauczyciela będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej w stan nieczynny może nastąpić po uprzednim uzyskaniu na to zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

Swoboda dyrektora szkoły w wyborze między stanem nieczynnym a rozwiązaniem stosunku pracy jest ograniczona wnioskiem nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.

ZAPAMIĘTAJ!

Nauczycielowi należy stworzyć realną możliwość dokonania wyboru między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem w stan nieczynny.

Możliwość wyboru między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem w stan nieczynny daje jedynie wiedza o niej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został pogląd, że przed rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek poinformowania nauczyciela o możliwości przeniesienia go w stan nieczynny (np. wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., sygn. akt I PK 15/02).

Zobacz również: Zatrudnienie nauczyciela na czas określony

Ani sposób, ani forma, ani termin powiadomienia nauczyciela o przysługującym mu uprawnieniu do przejścia w stan nieczynny nie zostały w przepisach określone. Oznacza to, że informacja (oświadczenie wiedzy) może być nauczycielowi przekazana przez dyrektora szkoły w jakikolwiek (mniej lub bardziej sformalizowany) sposób, który uzna on za właściwy. Nauczyciel może być wobec tego zawiadomiony o możliwości przejścia w stan nieczynny na piśmie lub ustnie. Informacja może mu być podana w osobnym piśmie poprzedzającym wypowiedzenie stosunku pracy lub zbiegającym się w czasie z tą czynnością, a także w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu.

Złożenie przez nauczyciela pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 2, skutkuje bezskutecznością wypowiedzenia (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela). Ponadto z upływem 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa (nie rozwiązuje się). Jednak wygaśnięcie stosunku pracy po upływie okresu pozostawania w stanie nieczynnym powoduje takie same skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy w zakresie świadczeń przedemerytalnych. Przeniesienie w stan nieczynny prowadzi do ustania stosunku pracy wskutek jego wygaśnięcia. Jest to ustawowy skutek upływu czasu, a nie czynności dyrektora szkoły rozwiązującej stosunek pracy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »