reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Reforma oświaty > Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Rozporządzenie podpisane 8 sierpnia 2017 roku przez minister Annę Zalewską nakłada na publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki wychowawcze obowiązek udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Co zmieni się 1 września 2017 roku w sytuacji osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to przede wszystkim działania szkoły mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się. Równie ważne jest jednak wspieranie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych.

Opisywana w rozporządzeniu pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna. Jej formy powinny być dostosowane do wieku i sytuacji korzystających z niej osób, dlatego Rozporządzenie wprowadza szeroki katalog działań wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rozporządzenie, które wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów do zmienionego ustawą Prawo oświatowe systemu szkół oraz uszczegółowienie zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szerszy zakres obowiązków nauczycieli

Ministerstwo uzasadnia, że to nauczyciele i inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi mogą najłatwiej i najtrafniej zaobserwować i zdiagnozować problemy uczniów. Autorzy projektu zapewniają, że nauczyciele są przygotowani do rozpoznawania specjalnych potrzeb uczniów ze względu na standardy kształcenia w tej grupie zawodowej.

Autorzy podkreślają, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkolni specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni) pełnią ważną rolę w systemie oświaty i dlatego ich zadania nie zmienią się: będą zapewniali diagnozę, oddziaływania terapeutyczne i wspierali szkoły we właściwej organizacji kształcenia dzieci i młodzieży. Ponadto będą udzielali bezpośredniej pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Nową formą opisywanej pomocy będą zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. Rozporządzenie określa również czas trwania zajęć prowadzonych w szkołach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz limity liczebności grup (§7 – 11, §15). Zajęcia takie prowadzone powinny być z użyciem aktywizujących metod pracy.

Zindywidualizowana ścieżka dla wybranych uczniów

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan zdrowia pozwala na uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, powinni uczyć się wraz z rówieśnikami i mieć zapewnione odpowiednie wsparcie i opiekę ze strony szkoły. Można jednak dostosować proces nauczania do szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, którzy nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem. W projekcie przewiduje się nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (§ 6 i § 12), w ramach której uczeń powinien realizować wszystkie zajęcia określone w programie nauczania – z oddziałem przedszkolnym lub indywidualnie z nauczycielem czy wychowawcą. Ministerstwo podkreśla, że najważniejsze w działaniu każdej placówki powinno być dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami ucznia, również ucznia niepełnosprawnego.

Tak określony priorytet stoi również za zmianą w funkcjonowaniu klas terapeutycznych opisaną w § 13 Rozporządzenia. Od 1 września 2017 roku klasy takie organizowane będą również dla uczniów wymagających niestandardowego sposobu nauczania ze względu na stan zdrowia.

W projektowanych przepisach wskazano, że zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, ani uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem. Nauka tych uczniów będzie odbywała się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

Opracowano na postawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 8 sierpnia 2017 roku.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama