REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

28 przykładów jak wypełnić deklarację A i B do CEEB w 2022 r.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
deklaracja CEEB, przykład, ewidencja CEEB
deklaracja CEEB, przykład, ewidencja CEEB
Inne

REKLAMA

REKLAMA

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości, w których były działające źródła energii przed 1 lipca 2021 r. mieli czas złożyć deklaracje do CEEB rodz. A i rodz. B. Obecnie obowiązek dotyczy "spóźnialskich" i osób zgłaszających źródło ciepła po raz pierwszy. Albo dokonujących korekty zgłoszenia. W artykule zbieramy przykłady ilustrujące jak należy postąpić składając deklarację do CEEB.

Przykłady opracowano na podstawie informacji GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO.  

REKLAMA

  

Przykład 1. Czy zaznacza się w deklaracji CEEB np. kocioł zasypowy, który jest zamontowany w garażu (w tym garażu jest prowadzona działalność – naprawa samochodów)?

W przypadku, gdy garaż jest w bryle domu, ale ma odrębne źródło ciepła niż dom wówczas w deklaracji do CEEB typu A pkt. C01 zaznaczamy checkbox i dodatkowo wypełniamy i dołączamy deklarację typu B. Jeśli garaż jest budynkiem wolnostojącym z własnym numerem budynku, wówczas składamy deklarację typu B. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach należy wybrać pozycję nr 02 - kocioł na paliwa stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy.

Przykład 2. W przypadku korzystania z ciepła z sieci miejskiej, w moim budynku nie ma węzła cieplnego, czy wtedy muszę wypełnić deklarację CEEB?

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przykład 3. W budynku urzędu gminy znajduje się punkt apteczny. Czy ten punkt ma złożyć deklaracje do CEEB?

Deklarację do CEEB dotyczącą źródeł ciepła lub spalania paliw składa właściciel lub zarządca tego budynku lub lokalu. Jeżeli właścicielem budynku jest gmina to obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na gminie. Najemca punktu aptecznego w budynku urzędu gminy nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład 4. W związku z wypełnianiem deklaracji do CEEB dot. źródeł ciepła lub spalania paliw dla nieruchomości na której stoją dwa budynki (6A i 7A) i obsługiwane są przez źródło ciepła i ciepłej wody zainstalowane w jednym budynku (6A). Jak w takim przypadku złożyć deklarację?

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację do CEEB z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 6A) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w drugim budynku (7A) lokalnej sieci ciepłowniczej.

Przykład 5. Jeżeli dom jest zamieszkały, ale jeszcze nieoddany do użytku, mieszkaniec w deklaracji wpisuje tylko numer działki, bez numeru domu, to jak uzupełnić bazę CEEB w tym zakresie?

Nawet jeżeli budynek nie ma numeru, to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Przykład 6. Jeśli źródło ciepła znajduje się w jednym budynku i dodatkowo ogrzewa inne budynki to wprowadzamy tylko ten budynek do CEEB, w którym znajduje się źródło ciepła, czy musimy do CEEB wprowadzić każdy budynek?

Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację do CEEB z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

Przykład 7. Czy na nieruchomości na której są dwa budynki mieszkalne z innymi źródłami ciepła składa się 2 deklaracje do CEEB?

Jeśli budynki te dysponują odrębnymi punktami adresowymi, to deklarację do CEEB należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomość ta ma wspólny punkt adresowy, można złożyć jedna deklarację dla tych budynków.

Przykład 8. Jak rozwiać wątpliwość dotyczące klasy kotła? Większość osób składających deklaracje nie wie, jak określić jego klasę. Np. na etykiecie widnieje wpis EKO jednak rok produkcji kotła to 2012 r. , kiedy obowiązywały inne normy. Czym różni się taki kocioł od tego wyprodukowanego w roku 2018?

W przypadku kotła posiadającego konkretną klasę należy wskazać to poprzez znaczenie odpowiedniego pola w sekcji B02. Jeżeli na tabliczce znamionowej kotła brak jest informacji na temat jego odpowiedniej klasy, należy wypełnić poz. 01 „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”. W przypadku kotłów klasy 5 spełniających normy Ekoprojektu należy wskazać poz. 04 – Klasa 5.

Przykład 9. Czy Nadleśnictwo jako zarządca leśnictw na swoim terenie zobowiązane jest do składania deklaracji do CEEB A czy deklaracji B?

Jeżeli pod zarząd nadleśnictwa podlegają zarówno budynki mieszkalne jaki i budynki niemieszkalne, to należy złożyć oba typy deklaracji.

Przykład 10. Jeśli zarządca złoży deklaracje do CEEB, to czy mieszkaniec bloku musi składać deklarację, jeśli posiada bojler elektryczny?

Obowiązek składania deklaracji do CEEB dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych w tym przedmiotowego bojlera. Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu.

Przykład 11. Jeden kocioł ogrzewa trzy bloki mieszkalne w Spółdzielni - jak mają wypełnić deklaracje do CEEB dla poszczególnych budynków - 3 razy wykazują ten sam piec?

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację do CEEB z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 1) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w odrębnych deklaracjach dla drugiego i trzeciego budynku lokalną sieć ciepłowniczą.

Przykład 12. W budynku wielolokalowym są lokale mieszkalne i niemieszkalne, wszystkie ogrzewane jednym źródłem ciepła - ile lokali należy wykazać w deklaracji CEEB - tylko te mieszkalne czy wszystkie łącznie?

W przypadku, kiedy jest jedno źródło ciepła lub spalania paliw dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wystarczy, że wypełnimy deklarację do CEEB rodz. A wskazując wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.

Przykład 13. Czy w CEEB garaż jest lokalem niemieszkalnym w budynku jednorodzinnym?

Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację do CEEB typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Przykład 14. Dom po pożarze. Na razie nikt tam nie mieszka i nie ma kotła. Czy na taki budynek również należy złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje w CEEB składa się tylko i wyłącznie dla budynków/lokali z zainstalowanym źródłem ciepła lub spalania paliw.

Przykład 15. Co w przypadku gdy deklaracja w CEEB złożona jest przez osobę niebędącą w ewidencji gruntów i budynków właścicielem danej nieruchomości?

Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji do CEEB przez pełnomocnika właściciela nieruchomości na zasadach ogólnych.

Przykład 16. Jak wypełnić deklarację w CEEB (o ile taka w ogóle w tym przypadku jest wymagana) dla stacji gazowej, która wykorzystuje agregat prądotwórczy.

W tym przypadku nie ma obowiązku składania deklaracji w CEEB.

Przykład 17. Co oznacza w deklaracji do CEEB, iż dotyczy ona wszystkich lokali mieszkalnych? W budynku jednorodzinnym mieszka jedna rodzina natomiast posiada kilka pokoi. Czy w tym przypadku jest adekwatne zaznaczenie, iż deklaracja dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych?

W przypadków domów jednorodzinnych z wyodrębnionymi izbami w punkcie A09 należy zaznaczyć poz. 01

Przykład 18. Co oznacza pozycja: „Łączna moc źródła/źródeł (kW)” w deklaracji do CEEB B? Skąd osoba składająca deklarację ma pozyskać taką informację?

Informację o nominalnej mocy źródła można pozyskać z tabliczki znamionowej urządzenia.

Przykład 19. Jak uzupełnić deklarację dotyczącą domku letniskowego, który nie ma nadanego numeru porządkowego budynku oraz jaki rodzaj budynku wybrać?

Dla domków letniskowych należy złożyć deklarację do CEEB B, w punkcie A09 zaznaczyć poz. 18 Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Przykład 20. Czy powinno się wypełnić osobne deklaracje do CEEB dla obu budynków (gospodarczego i mieszkalnego), jeżeli kotłownia znajduje się w budynku gospodarczym i budynek gospodarczy też jest częściowo ogrzewany z niej, a budynek mieszkalny ogrzewany jest z kotłowni i kominkiem?

Jeśli budynki te stanowią jeden punkt adresowy wystarczy jedna deklaracja do CEEB np. A uwzględniająca wszystkie źródła ciepła lub spalania paliw.

Przykład 21. Czy w deklaracji A do CEEB należy ujmować kominki, które nie są użytkowane, albo są użytkowane rekreacyjnie?

Tak, zgłoszeniu do CEEB podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Przykład 22. Jak powinna być złożona deklaracja do CEEB, gdy jest budynek wielorodzinny i w każdym lokalu jest indywidualne źródło ogrzewania, a jest jeden właściciel całego budynku? Czy można na jedną deklarację złożyć dla wszystkich mieszkań?

Właściciel budynku powinien złożyć jedną deklarację do CEEB z uwzględnieniem wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw znajdujących się we wszystkich lokalach w tym budynku.

Przykład 23. W jednym budynku pod tym samym adresem mieszkają dwie rodziny, każda z rodzin ma własne źródło ciepła. Jak złożyć deklarację do CEEB? Nie ma numerów mieszkań a adres budynku jest taki sam dla obydwu rodzin?

W tym przypadku każdy z właścicieli składa odrębną deklarację do CEEB uwzględniającą swoje źródło ciepła lub spalania paliw.

Przykład 24. Część budynku gospodarczego jest przekształcona na lokal mieszkalny. Jaką deklarację do CEEB należy wypełnić? Na budynek mieszkalny czy niemieszkalny?

W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

Przykład 25. W jaki sposób wypełnić deklarację do CEEB w przypadku kościoła i plebani? Dwa budynki są ogrzewane jednym kotłem. Czy osobną deklarację wprowadzamy na kościół, a osobny na plebanię?

Jeżeli kościół i plebania mieszczą się pod tym samym adresem wystarczy złożyć deklarację A lub B ze wskazaniem przedmiotowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Przykład 26. Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła ? Czy mamy obowiązek zgłaszać ją w deklaracji do CEEB dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

Przykład 27. Co w sytuacji gdy złożono dwie deklaracje CEEB na jeden budynek jednorodzinny, przez dwóch współwłaścicieli?

Obaj współwłaściciele mogą złożyć deklarację za swój lokal. Obie deklaracje będzie można wprowadzić z uwagi na indywidualny atrybut każdej z nich – imię i nazwisko zgłaszającego. Dane zostaną zagregowane pod danym punktem adresowym.

Przykład 28. Dom należy np. do córki, która mieszka za granicą. Jako kto deklarację CEEB ma wypełnić osoba która faktycznie tam mieszka? Jako zarządca?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Osoba zamieszkująca lokal składa deklarację tylko wtedy, gdy jest jego właścicielem lub zarządcą lub też posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu powyższych osób.

opracował Tomasz Król - prawnik - prawo sektora publicznego, podatki

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(21)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Dziadostwo
  2022-03-18 11:56:04
  Szkoda pisać bo cenzura ma się wspaniale. Z punktu widzenia przyjmującego deklaracje wygląda to tragicznie. Ludzie nie mają zielonego pojęcia o deklaracjach, wyposażeniu domów i aspektach technicznych. Dopiero obrobione przez nas deklarację są w miarę poprawne i czytelne dla siedzących wyżej za biurkami. PINB wyręczył się gminami. Jak zwykle, myślicie że gminy nie maja co robić? szkoda słów...
  4
  pokażodpowiedzi (3)
 • Ciekawy
  2022-06-10 19:12:27
  Co to znaczy, że źródło jest "eksploatowane"? Na poddaszu mam termę gazową do ciepłej wody, ale teraz nikt tam nie mieszka, więc się nie używa, jak to zapisać w deklaracji?
  3
 • grzejnik akumulacyjny
  2022-06-27 15:33:42
  Grzejnik akumulacyjny podłączony wtyczką do gniazdka elektrycznego jest "zainstalowany", czy nie? Zgłaszać go, czy nie?
  0
 • NazwaWłaściwaUstawy
  2022-06-22 16:01:03
  INWIGILACJA obywatela, nastepny poziom.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Palacz
  2022-06-20 11:26:04
  Do każdej deklaracji powinna być instrukcja wypełniania, przecietny Polak nie jest inżynierem aby znać szczegóły techniczne budynku i termodynamiki jak i np. zagadnienia prawne dotyczące służebności. Nie dało się prościej zrobić formularza? Tak dla Polki i Polaka. Po co komplikować życie?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • wacek
  2022-06-22 16:00:08
  Sku....wys...kie przepisy, niby proste z zagmatwane jak zwykle
  0
 • Stefka
  2022-06-17 16:35:32
  W jednym budynku mieszkają dwie rodziny. Właściciel i w drugim mieszkaniu rodzice właścicciela z ustanowioną służebnością mieszkania. Każde z tych mieszkań ma odrębne ogrzewanie.Nie ma numerów mieszkań , a adres jest ten sam . Jak wykazać w deklaracji, chodzi o zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla.
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Ewa
  2022-03-25 13:54:37
  Artykuł bardzo przydatny. Nie wiem tylko czy kamienicę gdzie są mieszkania i biura zarządca ma zgłosić jako lokal zbiorowego zamieszkania ?
  3
 • Zbebus
  2022-06-24 12:27:49
  Mam pytanie odnośnie domku letniskowego gdzie nie ma żadnego ogrzewania i nawet ciepłej wody, tylko zimna? nigdzie w deklaracji nie ma miejsca na informację - nie posiadam źródła ciepła to znaczy że nie muszę składać deklaracji? nigdzie na ten temat nie mogę znaleźć informacji.
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Stefka
  2022-06-17 16:59:11
  Gdzie znikło moje pytanie? Krasnoludki usunęły?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

REKLAMA

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

REKLAMA

Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

REKLAMA