Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

28 przykładów jak wypełnić deklarację A i B do CEEB w 2022 r.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
deklaracja CEEB, przykład, ewidencja CEEB
deklaracja CEEB, przykład, ewidencja CEEB
Inne
Do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości, w których były działające źródła energii przed 1 lipca 2021 r. muszą złożyć deklaracje do CEEB rodz. A i rodz. B. W artykule zbieramy przykłady ilustrujące jak należy postąpić składając deklarację do CEEB.

Przykłady opracowano na podstawie informacji GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO.  

  

Przykład 1. Czy zaznacza się w deklaracji CEEB np. kocioł zasypowy, który jest zamontowany w garażu (w tym garażu jest prowadzona działalność – naprawa samochodów)?

W przypadku, gdy garaż jest w bryle domu, ale ma odrębne źródło ciepła niż dom wówczas w deklaracji do CEEB typu A pkt. C01 zaznaczamy checkbox i dodatkowo wypełniamy i dołączamy deklarację typu B. Jeśli garaż jest budynkiem wolnostojącym z własnym numerem budynku, wówczas składamy deklarację typu B. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach należy wybrać pozycję nr 02 - kocioł na paliwa stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy.

Przykład 2. W przypadku korzystania z ciepła z sieci miejskiej, w moim budynku nie ma węzła cieplnego, czy wtedy muszę wypełnić deklarację CEEB?

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przykład 3. W budynku urzędu gminy znajduje się punkt apteczny. Czy ten punkt ma złożyć deklaracje do CEEB?

Deklarację do CEEB dotyczącą źródeł ciepła lub spalania paliw składa właściciel lub zarządca tego budynku lub lokalu. Jeżeli właścicielem budynku jest gmina to obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na gminie. Najemca punktu aptecznego w budynku urzędu gminy nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Przykład 4. W związku z wypełnianiem deklaracji do CEEB dot. źródeł ciepła lub spalania paliw dla nieruchomości na której stoją dwa budynki (6A i 7A) i obsługiwane są przez źródło ciepła i ciepłej wody zainstalowane w jednym budynku (6A). Jak w takim przypadku złożyć deklarację?

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację do CEEB z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 6A) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w drugim budynku (7A) lokalnej sieci ciepłowniczej.

Przykład 5. Jeżeli dom jest zamieszkały, ale jeszcze nieoddany do użytku, mieszkaniec w deklaracji wpisuje tylko numer działki, bez numeru domu, to jak uzupełnić bazę CEEB w tym zakresie?

Nawet jeżeli budynek nie ma numeru, to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Przykład 6. Jeśli źródło ciepła znajduje się w jednym budynku i dodatkowo ogrzewa inne budynki to wprowadzamy tylko ten budynek do CEEB, w którym znajduje się źródło ciepła, czy musimy do CEEB wprowadzić każdy budynek?

Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację do CEEB z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

Przykład 7. Czy na nieruchomości na której są dwa budynki mieszkalne z innymi źródłami ciepła składa się 2 deklaracje do CEEB?

Jeśli budynki te dysponują odrębnymi punktami adresowymi, to deklarację do CEEB należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomość ta ma wspólny punkt adresowy, można złożyć jedna deklarację dla tych budynków.

Przykład 8. Jak rozwiać wątpliwość dotyczące klasy kotła? Większość osób składających deklaracje nie wie, jak określić jego klasę. Np. na etykiecie widnieje wpis EKO jednak rok produkcji kotła to 2012 r. , kiedy obowiązywały inne normy. Czym różni się taki kocioł od tego wyprodukowanego w roku 2018?

W przypadku kotła posiadającego konkretną klasę należy wskazać to poprzez znaczenie odpowiedniego pola w sekcji B02. Jeżeli na tabliczce znamionowej kotła brak jest informacji na temat jego odpowiedniej klasy, należy wypełnić poz. 01 „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”. W przypadku kotłów klasy 5 spełniających normy Ekoprojektu należy wskazać poz. 04 – Klasa 5.

Przykład 9. Czy Nadleśnictwo jako zarządca leśnictw na swoim terenie zobowiązane jest do składania deklaracji do CEEB A czy deklaracji B?

Jeżeli pod zarząd nadleśnictwa podlegają zarówno budynki mieszkalne jaki i budynki niemieszkalne, to należy złożyć oba typy deklaracji.

Przykład 10. Jeśli zarządca złoży deklaracje do CEEB, to czy mieszkaniec bloku musi składać deklarację, jeśli posiada bojler elektryczny?

Obowiązek składania deklaracji do CEEB dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych w tym przedmiotowego bojlera. Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu.

Przykład 11. Jeden kocioł ogrzewa trzy bloki mieszkalne w Spółdzielni - jak mają wypełnić deklaracje do CEEB dla poszczególnych budynków - 3 razy wykazują ten sam piec?

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację do CEEB z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 1) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w odrębnych deklaracjach dla drugiego i trzeciego budynku lokalną sieć ciepłowniczą.

Przykład 12. W budynku wielolokalowym są lokale mieszkalne i niemieszkalne, wszystkie ogrzewane jednym źródłem ciepła - ile lokali należy wykazać w deklaracji CEEB - tylko te mieszkalne czy wszystkie łącznie?

W przypadku, kiedy jest jedno źródło ciepła lub spalania paliw dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wystarczy, że wypełnimy deklarację do CEEB rodz. A wskazując wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.

Przykład 13. Czy w CEEB garaż jest lokalem niemieszkalnym w budynku jednorodzinnym?

Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację do CEEB typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Przykład 14. Dom po pożarze. Na razie nikt tam nie mieszka i nie ma kotła. Czy na taki budynek również należy złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje w CEEB składa się tylko i wyłącznie dla budynków/lokali z zainstalowanym źródłem ciepła lub spalania paliw.

Przykład 15. Co w przypadku gdy deklaracja w CEEB złożona jest przez osobę niebędącą w ewidencji gruntów i budynków właścicielem danej nieruchomości?

Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji do CEEB przez pełnomocnika właściciela nieruchomości na zasadach ogólnych.

Przykład 16. Jak wypełnić deklarację w CEEB (o ile taka w ogóle w tym przypadku jest wymagana) dla stacji gazowej, która wykorzystuje agregat prądotwórczy.

W tym przypadku nie ma obowiązku składania deklaracji w CEEB.

Przykład 17. Co oznacza w deklaracji do CEEB, iż dotyczy ona wszystkich lokali mieszkalnych? W budynku jednorodzinnym mieszka jedna rodzina natomiast posiada kilka pokoi. Czy w tym przypadku jest adekwatne zaznaczenie, iż deklaracja dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych?

W przypadków domów jednorodzinnych z wyodrębnionymi izbami w punkcie A09 należy zaznaczyć poz. 01

Przykład 18. Co oznacza pozycja: „Łączna moc źródła/źródeł (kW)” w deklaracji do CEEB B? Skąd osoba składająca deklarację ma pozyskać taką informację?

Informację o nominalnej mocy źródła można pozyskać z tabliczki znamionowej urządzenia.

Przykład 19. Jak uzupełnić deklarację dotyczącą domku letniskowego, który nie ma nadanego numeru porządkowego budynku oraz jaki rodzaj budynku wybrać?

Dla domków letniskowych należy złożyć deklarację do CEEB B, w punkcie A09 zaznaczyć poz. 18 Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Przykład 20. Czy powinno się wypełnić osobne deklaracje do CEEB dla obu budynków (gospodarczego i mieszkalnego), jeżeli kotłownia znajduje się w budynku gospodarczym i budynek gospodarczy też jest częściowo ogrzewany z niej, a budynek mieszkalny ogrzewany jest z kotłowni i kominkiem?

Jeśli budynki te stanowią jeden punkt adresowy wystarczy jedna deklaracja do CEEB np. A uwzględniająca wszystkie źródła ciepła lub spalania paliw.

Przykład 21. Czy w deklaracji A do CEEB należy ujmować kominki, które nie są użytkowane, albo są użytkowane rekreacyjnie?

Tak, zgłoszeniu do CEEB podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Przykład 22. Jak powinna być złożona deklaracja do CEEB, gdy jest budynek wielorodzinny i w każdym lokalu jest indywidualne źródło ogrzewania, a jest jeden właściciel całego budynku? Czy można na jedną deklarację złożyć dla wszystkich mieszkań?

Właściciel budynku powinien złożyć jedną deklarację do CEEB z uwzględnieniem wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw znajdujących się we wszystkich lokalach w tym budynku.

Przykład 23. W jednym budynku pod tym samym adresem mieszkają dwie rodziny, każda z rodzin ma własne źródło ciepła. Jak złożyć deklarację do CEEB? Nie ma numerów mieszkań a adres budynku jest taki sam dla obydwu rodzin?

W tym przypadku każdy z właścicieli składa odrębną deklarację do CEEB uwzględniającą swoje źródło ciepła lub spalania paliw.

Przykład 24. Część budynku gospodarczego jest przekształcona na lokal mieszkalny. Jaką deklarację do CEEB należy wypełnić? Na budynek mieszkalny czy niemieszkalny?

W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

Przykład 25. W jaki sposób wypełnić deklarację do CEEB w przypadku kościoła i plebani? Dwa budynki są ogrzewane jednym kotłem. Czy osobną deklarację wprowadzamy na kościół, a osobny na plebanię?

Jeżeli kościół i plebania mieszczą się pod tym samym adresem wystarczy złożyć deklarację A lub B ze wskazaniem przedmiotowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Przykład 26. Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła ? Czy mamy obowiązek zgłaszać ją w deklaracji do CEEB dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

Przykład 27. Co w sytuacji gdy złożono dwie deklaracje CEEB na jeden budynek jednorodzinny, przez dwóch współwłaścicieli?

Obaj współwłaściciele mogą złożyć deklarację za swój lokal. Obie deklaracje będzie można wprowadzić z uwagi na indywidualny atrybut każdej z nich – imię i nazwisko zgłaszającego. Dane zostaną zagregowane pod danym punktem adresowym.

Przykład 28. Dom należy np. do córki, która mieszka za granicą. Jako kto deklarację CEEB ma wypełnić osoba która faktycznie tam mieszka? Jako zarządca?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Osoba zamieszkująca lokal składa deklarację tylko wtedy, gdy jest jego właścicielem lub zarządcą lub też posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu powyższych osób.

opracował Tomasz Król - prawnik - prawo sektora publicznego, podatki

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(21)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Dziadostwo
  2022-03-18 11:56:04
  Szkoda pisać bo cenzura ma się wspaniale. Z punktu widzenia przyjmującego deklaracje wygląda to tragicznie. Ludzie nie mają zielonego pojęcia o deklaracjach, wyposażeniu domów i aspektach technicznych. Dopiero obrobione przez nas deklarację są w miarę poprawne i czytelne dla siedzących wyżej za biurkami. PINB wyręczył się gminami. Jak zwykle, myślicie że gminy nie maja co robić? szkoda słów...
  4
  pokażodpowiedzi (3)
 • Ciekawy
  2022-06-10 19:12:27
  Co to znaczy, że źródło jest "eksploatowane"? Na poddaszu mam termę gazową do ciepłej wody, ale teraz nikt tam nie mieszka, więc się nie używa, jak to zapisać w deklaracji?
  3
 • NazwaWłaściwaUstawy
  2022-06-22 16:01:03
  INWIGILACJA obywatela, nastepny poziom.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Palacz
  2022-06-20 11:26:04
  Do każdej deklaracji powinna być instrukcja wypełniania, przecietny Polak nie jest inżynierem aby znać szczegóły techniczne budynku i termodynamiki jak i np. zagadnienia prawne dotyczące służebności. Nie dało się prościej zrobić formularza? Tak dla Polki i Polaka. Po co komplikować życie?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • grzejnik akumulacyjny
  2022-06-27 15:33:42
  Grzejnik akumulacyjny podłączony wtyczką do gniazdka elektrycznego jest "zainstalowany", czy nie? Zgłaszać go, czy nie?
  0
 • wacek
  2022-06-22 16:00:08
  Sku....wys...kie przepisy, niby proste z zagmatwane jak zwykle
  0
 • Stefka
  2022-06-17 16:35:32
  W jednym budynku mieszkają dwie rodziny. Właściciel i w drugim mieszkaniu rodzice właścicciela z ustanowioną służebnością mieszkania. Każde z tych mieszkań ma odrębne ogrzewanie.Nie ma numerów mieszkań , a adres jest ten sam . Jak wykazać w deklaracji, chodzi o zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla.
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Ewa
  2022-03-25 13:54:37
  Artykuł bardzo przydatny. Nie wiem tylko czy kamienicę gdzie są mieszkania i biura zarządca ma zgłosić jako lokal zbiorowego zamieszkania ?
  3
 • Zbebus
  2022-06-24 12:27:49
  Mam pytanie odnośnie domku letniskowego gdzie nie ma żadnego ogrzewania i nawet ciepłej wody, tylko zimna? nigdzie w deklaracji nie ma miejsca na informację - nie posiadam źródła ciepła to znaczy że nie muszę składać deklaracji? nigdzie na ten temat nie mogę znaleźć informacji.
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Stefka
  2022-06-17 16:59:11
  Gdzie znikło moje pytanie? Krasnoludki usunęły?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Nie zostało jeszcze opublikowane odpowiednie rozporządzenie, ale autorzy ustawy o dodatku już udostępnili wzór wniosku. W artykule załączamy go w formacie PDF.
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636
Kwalifikacje na stanowisku pedagoga specjalnego
Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zatrudnianych na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących szkołami specjalnymi znalazło się w projekcie rozporządzenia. Zmieni ono rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Ile wyniosą podwyżki opłat za wodę i ścieki w 2023 r.?
Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki - poinformowały w we wspólnym komunikacie Wody Polskie oraz Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie".
Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.
Przedmioty dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r.
Deklaracja przystąpienia do matury 2023 r. - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
Czy piec kaflowy i koza na węgiel dają prawo do dodatku węglowego?
Kontrola prawa do dopłaty do pelletu i węgla [urzędnicy w gminach, straż miejska i kominiarze]
W Rzeszowie do połowy zeszłego tygodnia korekty deklaracji zgłosiło 30 osób, a w Częstochowie w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia było ich 26 (co stanowiło niemal jedną piątą wszystkich złożonych deklaracji w tym czasie). Ale już np. w Katowicach w zeszłym tygodniu urzędnicy szacowali, że zmiany wcześniejszych deklaracji mogło dokonać ponad 200 właścicieli i zarządców nieruchomości.
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [jednolite rozporządzenie]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2017 r. z późn. zm.)
Czy dodatek węglowy jest opodatkowany?
Pytanie: Czy po otrzymaniu dodatku węglowego, mam zapłacić podatek dochodowy PIT od 3000 zł?
Czy jest dopuszczalna egzekucja obowiązku szkolnego w wakacje
Do organu prowadzącego szkołę podstawową wpłynął wniosek dyrektora tej szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej wobec rodziców uchylających się od obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Wniosek wpłynął 14 czerwca 2022 r. Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Czy zasadne jest by wójt gminy jako organ egzekucyjny wszczynał procedurę w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego?
Czy urzędnik na stanowisku kierowniczym może też być kierownikiem jednostki organizacyjnej w gminie?
Czy pracownik na stanowisku urzędniczym kierowniczym w urzędzie gminy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w gminie, na zasadzie wydania zarządzenia wójta w sprawie powierzenia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej X z zaznaczeniem, że pełnienie tych obowiązków wygasa z dniem zatrudnienia kierownika tej jednostki?
Jak wyjaśnić rażąco niską cenę zamówienia publicznego
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Złożono trzy oferty. Wartość jednej z ofert jest o 90% niższa od pozostałych dwóch ofert oraz o 90% od oszacowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obawy co do możliwości prawidłowej realizacji zamówienia. Czy zamawiający może w tym przypadku zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny rażąco niskiej?
Ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym [pełna treść]
Poniżej treść ustawa z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym:
Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy 3000 zł? Do kiedy? Gdzie jest wzór? Czy trzeba wykazywać dochody? [Kompendium]
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 3000 zł składa się do dnia 30 listopada 2022 r. Można go złożyć przez ePUAP, a wzór opracuje minister do spraw energii.
Wniosek o dofinansowanie do pelletu, LPG, oleju, drewna. Co z dopłatami do gazu?
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaprezentowała projekt ustawy dotyczącej wsparcia dla niektórych źródeł ciepła i ciepłowni. Według niego używający pelletu otrzymają 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a gazu LPG – 500 zł.
Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.