reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Kary dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Kary dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Kary dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne wymienia na swoich stronach internetowych Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Ponadto inspektorat wskazuje, iż większość gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych frakcji odpadów; a w niektórych gminach wcale nie prowadzono selektywnej zbiórki tych odpadów.

Zbliża się półmetek ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego celem jest sprawdzenie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego poradziły sobie z wdrażaniem znowelizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zakończył kontrolę 10 gmin, spośród 32 zaplanowanych do kontroli w ramach cyklu kontrolnego. W 9 kolejnych gminach kontrole trwają, a w pozostałych 13 zostaną przeprowadzone do 15 października br.

Najważniejsze wnioski z dotychczasowych kontroli:

Gminy nie prowadziły kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

W większości gmin brak jest zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK;

Większość gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych frakcji odpadów; w niektórych gminach wcale nie prowadzono selektywnej zbiórki tych odpadów.

Polecamy serwis: Środowisko

W związku z tym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku kontrolowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pod kątem przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypomina również o karach, wynikających z art. 9x tej ustawy, które powinny być wymierzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcy podlegają karom pieniężnym za:

Przekazanie kwartalnego sprawozdania po terminie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
Przekazanie nierzetelnego sprawozdania – od 500 zł do 5000 zł;
Nieprzekazanie do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania – od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek, za kolejne przypadki - wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na okres 3 lat;
Odbieranie odpadów bez wpisu do rejestru działalności regulowanej – 5000 zł za pierwszy miesiąc takiej działalności, 10000 zł za każdy kolejny miesiąc;
Mieszanie selektywnie zebranych odpadów – od 10 000 zł do 50 000 zł;
Nieosiąganie wymaganych poziomów: a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, b) ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji – wysokość kary naliczana jest jako iloczyn stawki opłaty za umieszczenie zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku i wyrażonej w Mg brakującej masy odpadów komunalnych, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że do kontroli przestrzegania zasad czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości i nakładania grzywien uprawnieni są upoważnieni pracownicy gminy lub funkcjonariusze straży gminnej albo miejskiej. Ich kontroli podlega także przestrzeganie przez mieszkańców obowiązków, określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Źródło: Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 04.09.2013 r. w sprawie sankcji jakie gminy mogą stosować wobec przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Zobacz również: Wymagania stawiane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama