| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys

Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys

Kontrolę nad działalnością sołtysa w zakresie bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz tych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym sprawuje rada gminy. Rada ma prawo żądania w każdym czasie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji sołectwa.

Czytaj także: Sołtysa może wybrać tylko zebranie wiejskie>>

Odwołanie rady sołeckiej

Odwołanie członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. Zebranie w celu odwołania rady w całości albo poszczególnych członków najczęściej zwołuje wójt gminy. Wnioski o odwołanie mogą być kierowane do rady gminy bądź wójta. O odwołanie członków może występować wójt, radni, jak również organizacje społeczne, stowarzyszenie, instytucje gospodarcze bądź społeczne działające na terenie sołectwa, jak również jego mieszkańcy. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję odwoławczą, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. Wyniki uchwały podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Sołtys oraz członek rady sołeckiej może również złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w toku kadencji. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny uniemożliwiające sprawowanie urzędu przez sołtysa jest najczęściej równoznaczne z zarządzeniem przez radę gminy wyborów uzupełniających.

Czytaj także: Ochrona danych osobowych sołtysa>>

ROLA SOŁTYSA

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

-  zwoływanie zebrań wiejskich, 

-  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 

-  działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, 

-  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, 

-  reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

-  uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, 

-  pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Czytaj także: Sekretarz gminy może być sołtysem, lecz inkasentem podatków lokalnych raczej nie>>

ROLA RADY SOŁECKIEJ

Zadania Rady Sołeckiej to: 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie, 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu, 

-  zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa, 

-  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, 

-  organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji, 

-  współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA 

-  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »