| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys

Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys

Kontrolę nad działalnością sołtysa w zakresie bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz tych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym sprawuje rada gminy. Rada ma prawo żądania w każdym czasie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji sołectwa.

Czytaj także: Sołtysa może wybrać tylko zebranie wiejskie>>

Odwołanie rady sołeckiej

Odwołanie członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. Zebranie w celu odwołania rady w całości albo poszczególnych członków najczęściej zwołuje wójt gminy. Wnioski o odwołanie mogą być kierowane do rady gminy bądź wójta. O odwołanie członków może występować wójt, radni, jak również organizacje społeczne, stowarzyszenie, instytucje gospodarcze bądź społeczne działające na terenie sołectwa, jak również jego mieszkańcy. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję odwoławczą, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. Wyniki uchwały podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Sołtys oraz członek rady sołeckiej może również złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w toku kadencji. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny uniemożliwiające sprawowanie urzędu przez sołtysa jest najczęściej równoznaczne z zarządzeniem przez radę gminy wyborów uzupełniających.

Czytaj także: Ochrona danych osobowych sołtysa>>

ROLA SOŁTYSA

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

-  zwoływanie zebrań wiejskich, 

-  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 

-  działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, 

-  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, 

-  reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 

-  uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, 

-  pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Czytaj także: Sekretarz gminy może być sołtysem, lecz inkasentem podatków lokalnych raczej nie>>

ROLA RADY SOŁECKIEJ

Zadania Rady Sołeckiej to: 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie, 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu, 

-  zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa, 

-  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, 

-  organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji, 

-  współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA 

-  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »