REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nabór na stanowiska urzędnicze w gminach i powiatach

Łukasz Sobiech
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudnianie pracowników bez wymaganego stażu pracy oraz pomijanie procedur konkursowych przy obsadzaniu stanowisk urzędniczych - to główne wnioski pokontrolne sformułowane w raporcie NIK na temat prawidłowości zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej.

REKLAMA

Zgodnie z ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Nowelizacja ustawy z 6 maja 2005 r. wprowadziła obowiązkowe konkursy na wolne stanowiska urzędnicze w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz w samorządowych zakładach i jednostkach budżetowych, z wyjątkiem stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania. Stanowisko pracy jest wolne w przypadku wakatu albo zamiaru utworzenia nowego miejsca pracy.

Redakcja poleca: Ściąga Kadrowego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (PDF)

REKLAMA

Przeprowadzenie naboru należy do kierownika jednostki, a na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych odpowiednio do wójta, burmistrza, prezydenta lub zarządu powiatu (województwa). Kierownik jednostki może sam przeprowadzić nabór lub powołać komisję konkursową do oceny zgłoszonych kandydatów. Zasady rekrutacji stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie mianowania oraz umowy o pracę.

Pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Ponadto powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie, nie być karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nabór kandydatów na wolne miejsca pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadza się jedynie na stanowiska urzędnicze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nabór i kwalifikacje

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.

REKLAMA

Wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach prawa stanowią minimum, jakie musi spełniać pracownik, tak aby zapewnić wysoki standard świadczenia usług publicznych. Pracodawca może jednak wprowadzić dodatkowe, wyższe wymagania w stosunku do standardów określonych przez ustawodawcę. Ogłoszenie może zawierać również inne elementy ułatwiające rekrutację, takie jak np. informacja o wynagrodzeniu czy planowanym czasie trwania stosunku pracy. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Pracodawca samorządowy nie ma obowiązku wskazywania w ogłoszeniu, na jaki okres zostanie zawarta umowa o pracę. Ma prawo zawrzeć umowę terminową, a nawet umowę na okres próbny. Jeżeli po okresie próbnym pracodawca uzna, że pracownik nadaje się na określone stanowisko, może z nim zawrzeć umowę o pracę.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista ta zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania. Upublicznienie listy kandydatów spełniających formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kończy pierwszy etap procedury konkursowej. Po ogłoszeniu listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, następuje kolejny etap naboru zmierzający do wyboru właściwego kandydata. Może on składać się np. z testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze sporządza się protokół.

Ustanie stosunku pracy

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu trzech miesięcy od nawiązania stosunku pracy, można na tym stanowisku zatrudnić kolejną osobę spośród kandydatów z konkursu. Nieistotny jest powód ustania stosunku pracy, może to być upływ umowy na okres próbny, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia. Pracodawca może zatrudnić kolejnego najlepszego kandydata; ale może też ogłosić nowy konkurs. Pracodawca nie może jednak odstąpić od konkursu, jeśli stosunek pracy trwał dłużej niż trzy miesiące. Nie ma też podstaw do zatrudnienia pracownika bez konkursu, jeżeli nie przystąpił do niego żaden kandydat spełniający wymagania.

Przed umową

Przed zawarciem umowy o pracę kandydat przedkłada pracodawcy zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych, oraz zaświadczenie o zdolności do pracy. Badania lekarskie kandydata na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy pracownik powinien zostać skierowany na szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie czynności wykonywanych na określonym stanowisku pracy.

Informacja o wynikach

Po dokonaniu wyboru kandydata lub też niewybraniu odpowiedniej osoby, przeprowadzający nabór ma obowiązek umieścić w BIP i na tablicy ogłoszeń, w terminie 14 dni od zakończenia procedury, informację o jej wynikach.

Informacja taka powinna zawierać: nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska urzędniczego, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze. Informacja ta umieszczona jest w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej trzech miesięcy.

INFORMACJA O NABORZE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska urzędnicze powinno zawierać:

 - nazwę i adres jednostki,

 - określenie stanowiska urzędniczego,

 - określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

 - wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

 - wskazanie wymaganych dokumentów,

 - określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

CO W PROTOKOLE

Protokół z naboru na stanowiska urzędnicze powinien mieć formę pisemną i zawierać:

 - liczbę kandydatów,

 - imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 - informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

 - uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

PODSTAWA ZATRUDNIENIA

Na stanowiska urzędnicze, na które nie przeprowadza się konkursów, zatrudnia się na podstawie:

 - wyboru (marszałek, wicemarszałkowie, członkowie zarządu województwa, starosta, wicestarosta i pozostali członkowie zarządu powiatu, wójt, burmistrz, prezydent miasta);

 - powołania (zastępca wójta, burmistrza, prezydenta, sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa).

Regulamin naboru

Wprowadzenie regulaminu nie jest obowiązkowe. W opinii ekspertów usprawnia i ułatwia przeprowadzenie procedury naboru. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa szereg procedur związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, porządkuje cały proces i rozwiązuje problemy, mogące pojawić się przy wyłanianiu komisji konkursowej czy przy wstępnej selekcji kandydatów. W regulaminie naboru powinny się znaleźć zapisy określające podstawowe fazy rekrutacji, takie jak: sposób podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze czy sposobu powołania oraz skład komisji rekrutacyjnej. W nim mogą się również znaleźć procedury porządkujące etapy naboru, sposób przyjmowania oraz rodzaje dokumentów aplikacyjnych.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

 - Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (...) (Dz.U. nr 146, poz. 1233 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZNP o elektronicznych dziennikach w szkołach. Rodzice oczekują odpowiedzi od nauczyciela w nocy

Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Dodatkowe 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe

Są zwolnienia grupowe na rynku pracy, jest też reakcja rządowa. "Chcemy dmuchać na zimne, dlatego podjęłam decyzję, żeby prewencyjnie uruchomić dodatkowe 50 mln zł dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe" - przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PFRON +15%: Nowe stawki dofinansowań dla przedsiębiorców. [dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych]

PFRON: zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (do tej pory: 2400 zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (do tej pory: 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (do tej pory: 500zł)

REKLAMA

Około 6000 zł minimalnego wynagrodzenia od 1 maja 2024 r. Dla kursanta w Straży Granicznej. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. Wyższy mnożnik kwoty bazowej [rozporządzenie MSWiA]

Opublikowany 22 kwietnia 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł  oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. Te zmiany spowodują podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta do ok. 6.000 zł (z dodatkami o charakterze stałym). 

Wenecja - od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wjazdu, obowiązkowa rejestracja i opłata?

Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt. Ponadto w tych dniach odbyło się także Biennale Sztuki. Takich tłumów we włoskim mieście jeszcze nie było. 

Kto wygrał w drugiej turze wybory na prezydenta miasta? PKW podała wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki II tury niedzielnych wyborów samorządowych. Jak wyglądają one w największych miastach?

Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

REKLAMA

Min. edukacji B. Nowacka: W najbliższym roku szkolnym nie będzie HIT, WOS i edukacji obywatelskiej

Min. B. Nowacka Nowacka odrzuciła pomysł ZNP co do przywrócenia WOS na rok szkolny 2024/2025. Krótko stwierdziła: To byłby chaos.

Wniosek o bon energetyczny będą przyjmowały gminy do 31 października 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci nowe świadczenie!

Bon energetyczny jako nowe świadczenie pieniężne ma być przyznawany na wniosek beneficjenta złożony do końca października 2024 r. Obsługą bonu będą zajmowały się gminy i to tam należy kierować swoje kroki, by przejść całą procedurę. Szczegóły dotyczące składania wniosku zawiera ustawa, która właśnie ujrzała światło dzienne. Sprawdź, czy bon energetyczny jest dla Ciebie!

REKLAMA