Kategorie

Nie wszystkich pracowników samorządowych trzeba oceniać

Michał Culepa
Michał Culepa
Michał Culepa Culepa
Michał Culepa Culepa
inforCMS
Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych jest obowiązkiem ustawowym. Nie wszyscy jednak mu podlegają. Wyłączone są z niego między innymi osoby zatrudnione w spółkach samorządowych lub piastujące stanowiska pochodzące z wyboru.

Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) określa obowiązek dokonywania ocen w art. 17 ust. 1. Przepis ten stanowi, że: „pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego podlega również pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze”.

Definicja pracownika samorządowego

Cytowany przepis wskazuje przede wszystkim, kto ma być oceniany. Oceniany jest pracownik samorządowy - pod względem prawnym to szczególna kategoria osoby zatrudnionej. Żeby ustalić, kogo możemy zaliczyć do tej grupy, konieczne jest sięgnięcie do art. 1 ustawy.

Według tego przepisu, pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w:

urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Oceny dotyczyć więc będą wyłącznie pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy - umowy o pracę, mianowania lub powołania.

WAŻNE

Ocenom okresowym nie mogą podlegać osoby zatrudnione na innej niż stosunek pracy podstawie. Nie można więc w trybie określonym ustawą oceniać np. zleceniobiorców czy osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich.

Ustawa nie obejmuje pracowników spółek

Cytowany art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych wymienia grupę podmiotów - pracodawców samorządowych, do których stosuje się wszystkie przepisy o pracownikach samorządowych. Jest to katalog zamknięty. Nie ma w nich wymienionych żadnych samorządowych osób prawnych - jest tylko mowa o urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych, zakładach budżetowych. Ci pracodawcy nie mają osobowości prawnej, nie są więc samodzielnym podmiotem prawa publicznego - chociaż mogą być odrębną strukturą organizacyjną. Wszystkie zaś spółki, spółdzielnie i inne przedsiębiorstwa zakładane przez samorządy są całkowicie odrębne i posiadają własną osobowość prawną. Samorząd (gmina, powiat, województwo) może być jedynie ich właścicielem bądź głównym, a nawet jedynym udziałowcem. Jednak zatrudnieni tam pracownicy, z punktu widzenia ustawy, nie mogą być zaliczani do grupy pracowników samorządowych. Nie ma do nich zastosowania ustawa i nie można wobec nich stosować przepisów o ocenach okresowych.

PRZYKŁAD

W mieście W. funkcjonuje kilka przedsiębiorstw założonych przez samorząd i obsługujących infrastrukturę i transport lokalny. Wśród nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej SA (zajmujące się wodociągami i kanalizacją) oraz Zakłady Komunikacyjne Miasta W. sp. z o.o. (obsługujące miejskie linie autobusowe).

Obydwa te przedsiębiorstwa funkcjonują jako spółki prawa handlowego, których jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem jest miasto W.

Ani pracownicy zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, ani członkowie zarządów tych spółek nie są pracownikami samorządowymi. Nie mogą więc podlegać ocenom okresowym, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych.

Niezależnie od tego należy pamiętać, że w przypadku osób pełniących funkcje w takich przedsiębiorstwach (np. zasiadających w radzie nadzorczej), ale zarazem nadal zatrudnionych w jednostkach samorządu, o których mowa w art. 1 ustawy, ustawa będzie miała zastosowanie i będą oni podlegać ocenom - tyle że wyłącznie jako pracownicy samorządowi.

PRZYKŁAD

Zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w E. jest jednocześnie - z racji swoich obowiązków służbowych - członkiem rady nadzorczej E-skiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o.

Ponieważ jest on nadal pracownikiem starostwa, podlega ocenom okresowym jako pracownik samorządowy. Jednym z kryteriów oceny może być wykonywanie obowiązków przedstawiciela powiatu w radzie nadzorczej powiatowej spółki.

Jak określić stanowiska urzędnicze

Kolejnym ograniczeniem dotyczącym ocen jest zawężenie kręgu ocenianych do osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Stanowiska te oznaczone są w odpowiednich tabelach kwalifikacji i zaszeregowań zawartych w dwóch rozporządzeniach Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r.:

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223),

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222).

Żeby więc dowiedzieć się, który pracownik powinien być oceniony, należy najpierw skonfrontować określenie stanowiska w umowie o pracę, akcie powołania lub mianowania, względnie w ostatnim angażu (jeżeli osoba ta była już wcześniej zatrudniania i awansowała), z odpowiednim stanowiskiem w jednej z tabel zaszeregowań w wymienionych rozporządzeniach. Tylko osoby na stanowiskach, które określone są jako urzędnicze lub kierownicze stanowiska urzędnicze, podlegają ocenom. Bez znaczenia jest też podstawa zatrudnienia.

PRZYKŁAD

W gminnych (miejskich) ośrodkach pomocy społecznej ocenom kwalifikacyjnym podlegać będzie jedynie część pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Są to osoby wskazane w części III tabeli II załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zajmujące stanowiska:

głównego administratora,

koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej,

starszego administratora,

administratora.

Ocenie będą podlegać także osoby na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych, oznaczonych jako wspólne dla jednostek organizacyjnych w części I tabeli II załącznika nr 3 do wymienionego rozporządzenia.

Pracownicy pomocy społecznej znajdujący się na dalszych pozycjach części III tabeli II, oznaczonych jako stanowiska pracownicze (np. lekarz, psycholog, konsultant, główny specjalista), jako osoby zajmujące stanowiska pracownicze (nieurzędnicze), nie będą podlegać ocenie kwalifikacyjnej.

Poza pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach urzędniczych ocenom okresowym podlegają także pracownicy mianowani niebędący urzędnikami. Są to jednak przypadki wyjątkowo rzadkie.

Wybieranych zweryfikują wyborcy?

Wyznaczenie jako pracowników ocenianych praktycznie tylko zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wyłącza tym samym z oceny pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru. Nie są to stanowiska urzędnicze - stanowią odrębną grupę pracowników, ujętą w osobnych (najczęściej pierwszych) częściach poszczególnych tabel zaszeregowań.

Oznacza to, że nie można dokonywać ocen:

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw,

innych pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru (dotyczy przede wszystkim członków zarządów powiatów i województw, a także członków zarządów dzielnic).

Inni pracownicy - wedle uznania pracodawcy

Oprócz wymienionych pracowników z wyboru ustawa „usuwa” też z grupy pracowników ocenianych inne osoby, zatrudnione na stanowiskach „nieurzędniczych”.

W tabelach zaszeregowań będą to osoby zatrudnione:

na stanowiskach pomocniczych lub obsługi,

w związku z pracami interwencyjnymi lub robotami publicznymi,

na pozostałych stanowiskach pracowniczych.

Zarazem nie ma więc przeszkód, aby gminy, powiaty czy województwa samodzielnie wprowadziły systemy ocen okresowych dla nieurzędników. Mogą obejmować część lub wszystkie stanowiska nieurzędnicze, zarówno w urzędach, jak i w innych jednostkach organizacyjnych samorządów.

Prawo do tworzenia takich systemów ocennych dla nieurzędników wynika z ogólnej kompetencji pracodawcy jako kierującego pracą pracowników (por. art. 22 par. 1 k.p.) oraz ustalania w przepisach prawa pracy kwalifikacji zawodowych pracowników (a więc i kontroli kwalifikacji) - w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych (art. 102 k.p.).

 

Michał Culepa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?

  Stan wyjątkowy w Polsce 2021 - czy jest zgodny z prawem? [PODCAST]

  2 września 2021 na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. Jest to odpowiedź polskich władz na, trwający od kilku tygodni, kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza dla obywateli? Czy działania rządu są zgodne z prawem? Te kwestie w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) wyjaśnia mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony?

  Podział uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych - czy jest dozwolony? Oto odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i już działa pod numerem telefonu 800 800 605. Można na niej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Połączenia są bezpłatne.