Kategorie

Nie wszystkich pracowników samorządowych trzeba oceniać

Michał Culepa
Michał Culepa
Michał Culepa Culepa
Michał Culepa Culepa
inforCMS
Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych jest obowiązkiem ustawowym. Nie wszyscy jednak mu podlegają. Wyłączone są z niego między innymi osoby zatrudnione w spółkach samorządowych lub piastujące stanowiska pochodzące z wyboru.

Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) określa obowiązek dokonywania ocen w art. 17 ust. 1. Przepis ten stanowi, że: „pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego podlega również pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze”.

Definicja pracownika samorządowego

Cytowany przepis wskazuje przede wszystkim, kto ma być oceniany. Oceniany jest pracownik samorządowy - pod względem prawnym to szczególna kategoria osoby zatrudnionej. Żeby ustalić, kogo możemy zaliczyć do tej grupy, konieczne jest sięgnięcie do art. 1 ustawy.

Według tego przepisu, pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w:

urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Oceny dotyczyć więc będą wyłącznie pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy - umowy o pracę, mianowania lub powołania.

WAŻNE

Ocenom okresowym nie mogą podlegać osoby zatrudnione na innej niż stosunek pracy podstawie. Nie można więc w trybie określonym ustawą oceniać np. zleceniobiorców czy osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich.

Ustawa nie obejmuje pracowników spółek

Cytowany art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych wymienia grupę podmiotów - pracodawców samorządowych, do których stosuje się wszystkie przepisy o pracownikach samorządowych. Jest to katalog zamknięty. Nie ma w nich wymienionych żadnych samorządowych osób prawnych - jest tylko mowa o urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych, zakładach budżetowych. Ci pracodawcy nie mają osobowości prawnej, nie są więc samodzielnym podmiotem prawa publicznego - chociaż mogą być odrębną strukturą organizacyjną. Wszystkie zaś spółki, spółdzielnie i inne przedsiębiorstwa zakładane przez samorządy są całkowicie odrębne i posiadają własną osobowość prawną. Samorząd (gmina, powiat, województwo) może być jedynie ich właścicielem bądź głównym, a nawet jedynym udziałowcem. Jednak zatrudnieni tam pracownicy, z punktu widzenia ustawy, nie mogą być zaliczani do grupy pracowników samorządowych. Nie ma do nich zastosowania ustawa i nie można wobec nich stosować przepisów o ocenach okresowych.

PRZYKŁAD

W mieście W. funkcjonuje kilka przedsiębiorstw założonych przez samorząd i obsługujących infrastrukturę i transport lokalny. Wśród nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej SA (zajmujące się wodociągami i kanalizacją) oraz Zakłady Komunikacyjne Miasta W. sp. z o.o. (obsługujące miejskie linie autobusowe).

Obydwa te przedsiębiorstwa funkcjonują jako spółki prawa handlowego, których jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem jest miasto W.

Ani pracownicy zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, ani członkowie zarządów tych spółek nie są pracownikami samorządowymi. Nie mogą więc podlegać ocenom okresowym, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych.

Niezależnie od tego należy pamiętać, że w przypadku osób pełniących funkcje w takich przedsiębiorstwach (np. zasiadających w radzie nadzorczej), ale zarazem nadal zatrudnionych w jednostkach samorządu, o których mowa w art. 1 ustawy, ustawa będzie miała zastosowanie i będą oni podlegać ocenom - tyle że wyłącznie jako pracownicy samorządowi.

PRZYKŁAD

Zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w E. jest jednocześnie - z racji swoich obowiązków służbowych - członkiem rady nadzorczej E-skiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o.

Ponieważ jest on nadal pracownikiem starostwa, podlega ocenom okresowym jako pracownik samorządowy. Jednym z kryteriów oceny może być wykonywanie obowiązków przedstawiciela powiatu w radzie nadzorczej powiatowej spółki.

Jak określić stanowiska urzędnicze

Kolejnym ograniczeniem dotyczącym ocen jest zawężenie kręgu ocenianych do osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Stanowiska te oznaczone są w odpowiednich tabelach kwalifikacji i zaszeregowań zawartych w dwóch rozporządzeniach Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r.:

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223),

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222).

Żeby więc dowiedzieć się, który pracownik powinien być oceniony, należy najpierw skonfrontować określenie stanowiska w umowie o pracę, akcie powołania lub mianowania, względnie w ostatnim angażu (jeżeli osoba ta była już wcześniej zatrudniania i awansowała), z odpowiednim stanowiskiem w jednej z tabel zaszeregowań w wymienionych rozporządzeniach. Tylko osoby na stanowiskach, które określone są jako urzędnicze lub kierownicze stanowiska urzędnicze, podlegają ocenom. Bez znaczenia jest też podstawa zatrudnienia.

PRZYKŁAD

W gminnych (miejskich) ośrodkach pomocy społecznej ocenom kwalifikacyjnym podlegać będzie jedynie część pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Są to osoby wskazane w części III tabeli II załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zajmujące stanowiska:

głównego administratora,

koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej,

starszego administratora,

administratora.

Ocenie będą podlegać także osoby na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych, oznaczonych jako wspólne dla jednostek organizacyjnych w części I tabeli II załącznika nr 3 do wymienionego rozporządzenia.

Pracownicy pomocy społecznej znajdujący się na dalszych pozycjach części III tabeli II, oznaczonych jako stanowiska pracownicze (np. lekarz, psycholog, konsultant, główny specjalista), jako osoby zajmujące stanowiska pracownicze (nieurzędnicze), nie będą podlegać ocenie kwalifikacyjnej.

Poza pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach urzędniczych ocenom okresowym podlegają także pracownicy mianowani niebędący urzędnikami. Są to jednak przypadki wyjątkowo rzadkie.

Wybieranych zweryfikują wyborcy?

Wyznaczenie jako pracowników ocenianych praktycznie tylko zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wyłącza tym samym z oceny pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru. Nie są to stanowiska urzędnicze - stanowią odrębną grupę pracowników, ujętą w osobnych (najczęściej pierwszych) częściach poszczególnych tabel zaszeregowań.

Oznacza to, że nie można dokonywać ocen:

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw,

innych pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru (dotyczy przede wszystkim członków zarządów powiatów i województw, a także członków zarządów dzielnic).

Inni pracownicy - wedle uznania pracodawcy

Oprócz wymienionych pracowników z wyboru ustawa „usuwa” też z grupy pracowników ocenianych inne osoby, zatrudnione na stanowiskach „nieurzędniczych”.

W tabelach zaszeregowań będą to osoby zatrudnione:

na stanowiskach pomocniczych lub obsługi,

w związku z pracami interwencyjnymi lub robotami publicznymi,

na pozostałych stanowiskach pracowniczych.

Zarazem nie ma więc przeszkód, aby gminy, powiaty czy województwa samodzielnie wprowadziły systemy ocen okresowych dla nieurzędników. Mogą obejmować część lub wszystkie stanowiska nieurzędnicze, zarówno w urzędach, jak i w innych jednostkach organizacyjnych samorządów.

Prawo do tworzenia takich systemów ocennych dla nieurzędników wynika z ogólnej kompetencji pracodawcy jako kierującego pracą pracowników (por. art. 22 par. 1 k.p.) oraz ustalania w przepisach prawa pracy kwalifikacji zawodowych pracowników (a więc i kontroli kwalifikacji) - w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych (art. 102 k.p.).

 

Michał Culepa

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne?

  Zgromadzenia spontaniczne - czy są legalne? Rząd łagodzi obostrzenia covidowe, ale utrzymuje całkowity zakaz zgromadzeń spontanicznych. RPO przesłał swoje stanowisko do premiera Mateusza Morawieckiego.

  Rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów 

  Najwyższe kierownictwo - rola we wdrażaniu Compliance i systemów dla sygnalistów. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwaną potocznie dyrektywą o sygnalistach, pozostało 6 i pół miesiąca, aby sektor publiczny oraz duże przedsiębiorstwa wdrożyły systemy dla sygnalistów. Odpowiedzialność za to ponosi najwyższe kierownictwo.

  Program "Sportowe Wakacje+" w 2021 roku

  "Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

  Polski Ład - utrata dochodów samorządów

  Polski Ład - w dużej mierze zapłacą za niego samorządy. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o ok. 10–11 mld zł, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca.

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa

  Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dotyczących samorządów lokalnych. Dzięki nowym rozwiązaniom, młode osoby będą miały szersze możliwości do angażowania się w życie publiczne i obywatelskie.