REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak uzyskać mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej

Jolanta Góra
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Tegoroczny egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się już 21 czerwca. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja. Przyjmuje je Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

REKLAMA

Tegoroczne postępowanie kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej, zwane potocznie egzaminem na urzędnika mianowanego, organizuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Redakcja poleca: Ściąga Kadrowego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (PDF)

Aby przystąpić do egzaminu, należy spełnić warunki wymienione w ustawie o Służbie Cywilnej, zarejestrować się na stronie internetowej KSAP, wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać je, uzyskać na nim potwierdzenie dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego nadania w placówce pocztowej, zatem zgłoszenia wysłane drogą pocztową ostatniego dnia maja też będą poddane weryfikacji.

Ustawowe wymagania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O mianowanie może ubiegać się osoba, która:

• jest pracownikiem Służby Cywilnej;

• posiada co najmniej trzyletni staż pracy w Służbie Cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w Służbie Cywilnej;

• posiada tytuł magistra lub równorzędny;

• zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej, czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, węgierski, portugalski, szwedzki, fiński, niderlandzki, grecki, duński, estoński, słoweński, litewski, czeski, słowacki, łotewski, irlandzki, bułgarski, rumuński, maltański;

• jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta. Nie są nimi tytuły inżyniera i licencjata.

Osoba zgłaszająca się do postępowania musi posiadać wymagany staż pracy najpóźniej w dniu 31 maja 2008 r.

Polecamy serwis: Pracownicy

Co najmniej trzy lata pracy

REKLAMA

Wymagany staż pracy liczony jest od daty złożenia podpisu przez dyrektora generalnego właściwego urzędu. Osoba, która podjęła pracę w urzędzie 28 maja 2005 r., a dyrektor podpisał jej zgłoszenie 20 maja 2008 r., nie będzie miała wymaganego trzyletniego stażu. Ponadto jako stażu nie zalicza się czasu pracy przed 1 lipca 1999 r. Nieważny jest już również przepis przejściowy stanowiący, że w okresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy, a więc do 2001 roku, jako staż pracy zalicza się pracę w administracji publicznej.

Przykładowo: urzędnik X, który pracował w urzędzie wojewódzkim do lipca 2000 r, następnie przeszedł do sektora prywatnego, a w styczniu 2007 r. powrócił do pracy w administracji publicznej, nie ma trzyletniego stażu pracy w Służbie Cywilnej.

Potwierdzenie znajomości języków

Znajomość języków obcych należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem. Listę tych dokumentów określa załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej.

Na liście tych dokumentów figurują m.in. certyfikaty na poziomie nie niższym niż B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozporządzenie nie wymienia jednak certyfikatów wydanych przez firmę telc GmbH. Przepisy w obecnym brzmieniu dopuszczają do egzaminu tylko osoby, które zdały egzamin TELC, otrzymując certyfikat z firmy WBT GmbH. Taką nazwę firma telc GmbH nosiła do grudnia 2006 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia, uwzględniający zmiany w nazwie tej firmy dopuszczające dokumenty wydane przez telc GmbH od stycznia 2007 r. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie podpisany.

Zamiast certyfikatu

REKLAMA

Znajomość języka potwierdza również m.in.: dyplom ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego studium języków obcych, dyplom matury międzynarodowej, a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych za granicą lub w Polsce, ale prowadzonych we współpracy z uczelnią zagraniczną i z językiem obcym jako wykładowym.

Osoby, które mieszkały za granicą nawet kilka lat i biegle władają np. językiem francuskim, ale nie posiadają odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego znajomość, nie zostaną dopuszczone do postępowania.

Obowiązek rejestracji

Aby przystąpić do egzaminu, należy zarejestrować się na stronie internetowej http://rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/, tj. w Internetowym Systemie Zgłoszeń. Formularz zgłoszenia składa się z dwóch części.

W części A wpisuje się dane osobowe i kontaktowe. W części B dyrektor generalny urzędu potwierdza, że dany kandydat spełnia wymagania ustawowe. W jednym z punktów należy podać daty potwierdzające staż. Pierwsza nie może być wcześniejsza niż 1 lipca 1999 r., a druga późniejsza niż dzień podpisania zgłoszenia przez dyrektora.

W kolejnym punkcie trzeba wskazać dokument potwierdzający znajomość języka obcego. Pracownicy Służby Cywilnej, którzy już się zarejestrowali w systemie, ostrzegają, że po każdym logowaniu trzeba sprawdzać zaznaczony certyfikat językowy. System bowiem nie zapamiętuje tego wybranego przez kandydata i za każdym razem wprowadza pierwszy z listy.

Z chwilą zarejestrowania się - zatem przed wysłaniem zgłoszenia do KSAP - kandydaci mają własne konto w Internetowym Systemie Zgłoszeń, za którego pośrednictwem otrzymują na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wszystkie ważne informacje. Szkoła natomiast ma dostęp do zgłoszeń.

Kandydaci poza elektroniczną rejestracją są zobowiązani do przesłania zgłoszenia pocztą. Wypełnione w Internetowym Systemie Zgłoszeń zgłoszenie trzeba wydrukować, podpisać, potwierdzić u dyrektora generalnego urzędu i wysłać na adres Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Kandydat podpisuje się na części A. Na części B podpis musi złożyć dyrektor generalny właściwego urzędu.

Konieczna opłata

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2008 roku opłata ta wynosi 394,10 zł. Należy ją wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej.

Trzyczęściowy egzamin pisemny

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech sprawdzianów:

• wiedzy - w formie testu wyboru trwającego nie krócej niż 60 minut i zawierającego 100 pytań m.in. z prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, Służby Cywilnej oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych. Przykładowe materiały egzaminacyjne pochodzące z lat 2000-2006 dostępne są na stronie internetowej www.dsc.kprm.gov.pl. Jednak ubiegłoroczne podobno były znacznie trudniejsze i tych KSAP nie upublicznia. Za prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów,

• umiejętności - zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie: umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności analizy i wykorzystania informacji, umiejętności planowania i organizacji, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności interpersonalnych. Trwa nie dłużej niż 120 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

• predyspozycji kierowniczych - zakres tematyczny obejmuje sprawdzenie następujących predyspozycji: motywacji, odporności na stres, predyspozycji osobowościowych, zdolności przywódczych. Trwa nie dłużej niż 90 minut. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

Punkty do zdobycia

Aby zdać egzamin na urzędnika mianowanego, należy zdobyć ponad 60 proc. punktów z każdego ze sprawdzianów, czyli 61 i więcej punktów ze sprawdzianu wiedzy i 31 punktów i więcej ze sprawdzianu umiejętności oraz predyspozycji kierowniczych. Nie wystarczy mieć więcej niż 60 proc. wszystkich punktów.

Aby uzyskać mianowanie, należy zdać egzamin i zmieścić się w limicie mianowań określonym w ustawie budżetowej. W tym roku wynosi on 1 tys.

Ważne!

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. Jej wysokość w danym roku wynosi 35 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku jest to 394,10 zł. Opłatę należy wnieść na konto KSAP podane na jej stronie internetowej

DLACZEGO WARTO STARAĆ SIĘ O MIANOWANIE

Urzędnik mianowany:

• ma większą stabilność pracy - zwolnienie może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie o Służbie Cywilnej,

• oprócz wynagrodzenia dostaje dodatek Służby Cywilnej w wysokości zależnej od posiadania stopnia służbowego.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Więcej informacji na:

http://www.dsc.kprm.gov.pl/

http://rekrutacja.ksap.gov.pl/sc/

 

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 13, poz. 82 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe kursy samoobrony "Bezpieczny Warszawiak" i "Bezpieczna Warszawianka". Miejsce, terminy

26 czerwca będzie można zapisać się na kursy samoobrony "Bezpieczna Warszawianka” i "Bezpieczny Warszawiak”. Zajęcia będą odbywać się w lipcu. Są organizowane przez Straż Miejską.

FORUM LIDERÓW PPP 2024. Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

REKLAMA

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

REKLAMA

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA