Kategorie

Będzie więcej czasu na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości powojennych

Wioletta Kępka
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przychyliło się do postulatów samorządowców w sprawie wydłużenia terminu na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości powojennych. Resort proponuje także inne, korzystne dla samorządów zmiany.

Ustawa z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (dalej: ustawa o ujawnieniu prawa własności nieruchomości), która weszła w życie 19 listopada 2007 r., nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) obowiązki dotyczące uporządkowania stanu prawnego nieruchomości. Obowiązek ten dotyczył nieruchomości (dalej: nieruchomości powojenne), które po II wojnie światowej przeszły na własność Skarbu Państwa, m.in. na mocy dekretów z:

● 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz

● 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez państwo mienia nierolniczego w obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Obecnie nieruchomości te są własnością Skarbu Państwa, JST albo nie pozostają w posiadaniu właścicieli, a są zajmowane przez osoby objęte przepisami ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Obowiązki samorządów

Reklama

Ustawa o ujawnieniu prawa własności nieruchomości nałożyła na samorządy m.in. trzy rodzaje obowiązków. Określono też limit czasu na ich zrealizowanie, przy czym po wielokrotnych postulatach przedstawicieli samorządów w 2008 roku został on wydłużony.

Pierwszy obowiązek dotyczył starostów. Zostali oni zobowiązani do przygotowania w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli do 19 maja 2009 r., wykazu nieruchomości powojennych i przekazania ich wojewodom.

Reklama

Drugi nakładał na publicznych właścicieli nieruchomości powojennych obowiązek złożenia w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych swojego prawa. Mieli na to 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 19 listopada 2009 r. Przy czym obowiązek ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa spoczywał na starostach. Wyjątkiem była sytuacja, gdy na podstawie odrębnych przepisów Skarb Państwa reprezentował inny organ niż starosta albo prawo własności było powierzone innej jednostce organizacyjnej. Wtedy obowiązek uporządkowania zapisów w księgach wieczystych powierzono tym instytucjom.

W przypadku nieruchomości będących własnością JST obowiązek złożenia w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych swojego prawa spoczywa na właściwych w sprawach gospodarowania nieruchomościami organach samorządów. W przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dalej: wójt), powiatu – starosta, a województwa – marszałek.

Trzeci obowiązek jest konsekwencją drugiego. Marszałkowie, starostowie oraz wójtowie w terminie do 15. każdego miesiąca muszą składać wojewodom miesięczne sprawozdania z realizacji obowiązku składania w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych swojego prawa do nieruchomości powojennych.

Czytaj także: Dialog z mieszkańcami przy tworzeniu planów miejscowych>>

Niezrealizowanie zadanie

Już w 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) informowało, że starostowie nie wywiązali się w pełni z obowiązku przygotowania wykazów nieruchomości powojennych (komunikat MSWiA z 25 sierpnia 2009 r., źródło: www.mswia.gov.pl). Według danych MWSiA w 2009 roku aż 36 powiatów w ogóle nie przekazało żadnych informacji.

Także rok później MWSiA informowało, że zadania przewidziane ustawą o ujawnieniu prawa własności nieruchomości nie zostały zrealizowane. Ponadto okazało się, że część wykazów nieruchomości powojennych jest niekompletna. Pojawiła się więc propozycja kolejnej nowelizacji. Postulowali o to samorządowcy, którzy wskazywali przede wszystkim na konieczność wydłużenia terminów sporządzania wykazów nieruchomości i składania wniosków o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych do sądów rejonowych.

Projekt nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na te apele MSWiA przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ujawnieniu prawa własności nieruchomości.

Najważniejsza zmiana dotyczy wydłużenia terminu na przygotowanie albo uzupełnienie przez starostów wykazu nieruchomości poniemieckich i przekazanie ich wojewodom z 18 do 54 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o ujawnieniu prawa własności nieruchomości. Proponowany w projekcie termin to 19 maja 2012 r.

Ponadto projekt nakłada nowe obowiązki na marszałków i wójtów. Będą oni musieli współpracować ze starostami przy przygotowywaniu i kompletowaniu wykazów nieruchomości poniemieckich.

Wojewoda będzie mógł żądać od starostów uzupełnienia w określonym terminie i zakresie wykazu.

Wydłużony zostanie także do 60 miesięcy termin na złożenie przez właścicieli wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości. Nowy termin to 19 listopada 2012 r.

Marszałkowie, starostowie i wójtowie będą też mieli mniej obowiązków sprawozdawczych. Zamiast co miesiąc sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących składania w sądach wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych ich prawa własności nieruchomości będą przekazywać wojewodzie raz na sześć miesięcy.

Czytaj także: Planowanie przestrzenne to przywilej, a nie przykry obowiązek>>

Kary dla urzędników

Obecnie obowiązujące przepisy określają kary za niewykonanie obowiązków przewidzianych ustawą o ujawnieniu prawa własności nieruchomości. Wojewoda może na osobę zobowiązaną do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa albo JST, która nie zrobiła tego do 19 listopada 2008 r., nałożyć karę pieniężną do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Kara może zostać powtórzona. Projekt proponuje uchylić ten przepis, przewidując jedynie, że już wszczęte postępowania będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

KOMPLETNY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWOJENNYCH

Według MSWiA kompletny wykaz nieruchomości powojennych to taki, który jest zgodny z ewidencją gruntów i budynków, czyli jedynym publicznym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, obejmującym całe terytorium Polski, z wyjątkiem morza terytorialnego, prowadzonym na podstawie:

● ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i

● rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wykaz ten musi być także zgodny z obowiązującymi zasobami nieruchomości prowadzonymi przez reprezentantów sektora publicznego na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Podstawy prawne

•  Ustawa z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 116, poz. 733)

•  Ustawa z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 191, poz. 1365; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 116, poz. 733)

•  Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 3, poz. 13)

•  Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 64, poz. 341)

•  Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287)

•  Dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. nr 13, poz. 87; ost.zm. Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 95) – nie obowiązuje od 1 sierpnia 1985 r.

•  Dekret z 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez państwo mienia nierolniczego w obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. nr 71, poz. 389; ost.zm. Dz.U. z 1947 r. nr 66, poz. 410) – nie obowiązuje od 23 grudnia 1952 r.

•  Rozporządzenie z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?