REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. A to nie koniec bonusów dla budżetówki

Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. Koszt 765 mln zł
Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. Koszt 765 mln zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

900 zł netto [1125 zł brutto] nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to efekt porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność.

Podpisy pod porozumieniem zawartym w Stalowej woli złożyli premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

REKLAMA

Podwyżki, bonusy, nagrody dla budżetówki 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie gov.pl, na mocy porozumienia, w 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Na wypłatę dodatkowych świadczeń zaplanowano: 906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej; 765 mln zł dla nauczycieli oraz 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych. Nagród – jak zaznaczono - nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe.

Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela

Rząd wypłaci każdemu nauczycielowi  nagrodę specjalną w wysokości 900 zł. Są to nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Koszt 765 mln zł. 

Tak naprawdę będzie to około 766 zł przy następujących założeniach. Przy obliczeniach nie uwzględniamy:

1) kwoty wolnej od podatku 300 zł i 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) kosztów uzyskania przychodów (zazwyczaj 250 zł). 

Obie kwoty zmniejszają wielkość pobranego podatku PIT. Ich pominięcie da finalnie około 766 zł netto (obliczenia dla nauczyciela, który nie korzysta z PPK).

A to nie koniec bonusów dla budżetówki.

Około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia otrzyma blisko 55 tys. pracowników Domów Pomocy Społecznej. Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), dodatki będą dotyczyć okresu od kwietnia do grudnia 2023 r.

W 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną też wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Na wypłatę dodatkowych świadczeń rząd przeznaczy:

- 906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej;

- 765 mln zł dla nauczycieli (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 900 zł)

- 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych.

Korzystniejsze finansowo obliczanie minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie jest obliczane z uwzględnieniem różnych części składowych. Do tej pory wliczane były dodatki, które przysługują pracownikom za szczególne warunki pracy z powodu m.in.:

- wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;

- pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym;

- pracy szczególnie niebezpiecznej

- za wysługę lat

Od 1 stycznia 2024 roku dodatki te mają nie być składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznaczałoby zwiększenie wynagrodzenia pracowników, którzy je otrzymują.

Zasada 1 – Ile wynosi specjalna nagroda dal nauczycieli w 2023 r.?

W roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 1125 zł.

Zasada 2 – Jacy nauczyciele nie otrzymają nagrody?

Nagroda nie przysługuje nauczycielowi, który w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. przebywa nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

Zasada 3 – Jaka jest data wypłaty nagrody?

Nagroda jest wypłacana w terminie do dnia 14 października 2023 r. 

Zasada 4 - Kto wypłaca nagrodę 1125 zł dla nauczycieli?

Nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel pozostawał w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r.

Zasada 5 – Jak wypłacić nagrodę nauczycielowi pracującemu w kilku szkołach?

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach nagrodę 1125 zł wypłaca szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w najwyższym wymiarze.

REKLAMA

WAŻNE! Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, nagrodę wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, nagrodę wypłaca szkoła o niższym numerze w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185), spośród szkół, w których ten nauczyciel jest zatrudniony.

Zasada 6 – czy nagrodę 1125 zł dla nauczycieli wlicza się do średniego wynagrodzenia nauczycieli?

Nagrody nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Zasada 7 – Czy tylko nauczyciele zatrudnieni w szkołach otrzymają nagrodę 1125 zł

Nagrodę 1125 zł według ww. zasad otrzymają także:

1) nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) nauczyciele zatrudnieni w: 

a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 

b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, 

c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

 

 

Szczegółowy opis porozumienia dającemu podwyżki wynagrodzeń dla budżetówki

 

Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych i dodatkowe środki dla pracowników tzw. budżetówki - to niektóre kwestie uregulowane w porozumieniu zawartym w środę w Stalowej Woli między rządem a NSZZ "Solidarność”.

Stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a stronę związkową przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

REKLAMA

Strony uzgodniły m.in., że uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych. To rozwiązanie, które pozwala na wypłacanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z tej możliwości korzystają osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to np. zatrudnionych w górnictwie, energetyce, ale także nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy członków zespołów ratownictwa medycznego. Muszą oni spełniać warunki dotyczące m.in. odpowiednich okresów odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Do tej pory emerytury pomostowe miały charakter wygasający – zgodnie z założeniami przyjętymi prawie 15 lat temu. Zgodnie z porozumieniem zmieni się to od 1 stycznia 2024 r.

W porozumieniu zapisano, że Domy Pomocy Społecznej zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł, przeznaczoną na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji. Oznacza to, że ok. 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia otrzyma blisko 55 tys. pracowników DPS-ów. Dodatki będą dotyczyć okresu od kwietnia do grudnia 2023 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie gov.pl, na mocy porozumienia, w 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Na wypłatę dodatkowych świadczeń zaplanowano: 906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej; 765 mln zł dla nauczycieli oraz 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych. Nagród – jak zaznaczono - nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe.

Składniki wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia

Uzgodniono, że rozszerzony zostanie katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia. Do tej pory wliczane były dodatki, które przysługują pracownikom za szczególne warunki pracy z powodu m.in. wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia; pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym oraz pracy szczególnie niebezpiecznej. Zgodnie z zapisami porozumienia, od 1 stycznia 2024 roku te dodatki nie będą składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że dzięki temu zwiększy się wynagrodzenie pracowników, którzy otrzymują ten dodatek.

 

Dzięki porozumieniu zwiększą się środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wsparcie z tego Funduszu przeznaczane jest bezpośrednio dla pracowników – np. w postaci dofinansowania do wypoczynku. Odprowadzane na ZFŚS środki zależą od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 jako punkt odniesienia wykorzystywany był 2019 rok. Od lipca 2023 r. odniesieniem będzie rok 2021. W 2024 r. na podstawie ustawy budżetowej nastąpi odmrożenie do poziomu z roku 2022 r. To sprawi, że ZFŚS będzie dysponował większymi środkami dla pracowników.

 

Podwyższony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony – z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(19)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Polka
  2023-06-07 21:47:49
  To chyba jakiś żart. Jednorazowe nagrody po 900 zł? A nosił się ten związkowy konus z porozumieniem a nazywał przełomem, o podwyżkach z wyrównaniem od lipca gadał a załatwił jakiś ochłap jednorazowy? Niech sobie ten kryptopiździelec wsadzi takie grosze w buty...
  9
  pokażodpowiedzi (2)
 • fsdf
  2023-06-10 14:10:08
  w **** niech sobie wsadzą to jednorazowe 900 zł ja chce więcej zarabiać po prostu !!
  1
 • Adrian
  2023-06-07 23:56:35
  Ale super, pięknie PiS kupuje głosy wyborcze. I co ciekawe czegoś takiego nie może robić opozycja, więc jak tu nie głosować na PiS. Szkoda tylko że pisuary zapomniały o emerytach, nie wszyscy emeryci dostają tzw 14 a niektórzy tylko jej część a waloryzacja na minimalnym poziomie a podwyżki i inflacja dotyczy tak samo emerytów jak nauczycieli, sędziow i pracowników budżetowki.
  4
  pokażodpowiedzi (2)
 • Uou
  2023-06-07 22:40:28
  A reszta to co !!!!!
  3
 • Adrian
  2023-06-08 00:11:06
  A co nie podobał się mój komentarz, nieładnie kasować tylko dlatego że nie pasuje do propagandy rządu, przecież miało nie być tak jak za komuny.
  2
 • Adrian
  2023-06-08 00:12:28
  Sorry ukazał się z opóźnieniem
  0
 • Aga
  2023-06-09 09:27:57
  Dodatek za wysługę lat już od jakiegoś czasu nie jest częścią minimalnego wynagrodzenia
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Marcin
  2023-06-08 13:49:20
  Dyskryminacja w rzymsko katolickim kraju ma się dobrze. A co z nauczycielami z prywatnych placówek? Mogą się iść "pożalić" do księdza proboszcza. Jaka "wiara" takie ludzi traktowanie. Bogatemu więcej, biednemu mniej...ehhhh...
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • TUSKRaymond
  2023-06-14 16:08:26
  Psychiatryk rozdają kwoty i zakres jak z kapelusza partyjnego wesołka
  1
 • Magda
  2023-07-30 07:32:17
  No tak,a prawnicy urzędów gmin czy starostw nie dostaną nic? Dość ,że odesłany najgorszą robotę i mamy marne zarobki to jeszcze teraz jesteśmy omijani... Dno i wodorosty
  0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
"Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotka się z protestującymi rolnikami

Dziś w Warszawie odbędzie się "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami protestujących rolników.

Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

REKLAMA

Podwyżki o 30%-33% z kłopotem dla nauczycieli. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

REKLAMA

Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

REKLAMA