reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Podatki i opłaty > Samorządowy zakład budżetowy jako inkasent opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Samorządowy zakład budżetowy jako inkasent opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy istnieje możliwość upoważnienia dyrektora samorządowego zakładu budżetowego do poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie jako inkasenta tej opłaty samorządowego zakładu budżetowego?

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego możliwości wyznaczenia jako inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi samorządowego zakładu budżetowego izba wyjaśnia, iż  zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stosownie do art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Mając powyższe na względzie, brak jest przeszkód aby inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był zakład budżetowy. Zwrócić uwagę należy, iż decyzja co do określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należy do organu stanowiącego. Rada gminy może zatem 3 określić wynagrodzenie, uzależnione od wysokości pobranych świadczeń, najczęściej w praktyce jest to pewien procent odnoszony do zainkasowanych kwot.

Zobacz również: Zaokrąglanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Posługiwanie się w tym celu art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) wydaje się nieuzasadnione, gdyż przepis ten stanowi podstawę udzielenia z budżetu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowanych według stawek jednostkowych. Dotacje przedmiotowe definiowane są jako dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych. Uzasadnieniem dotowania przedmiotowego jest założenie, że cena usługi komunalnej lub socjalnej nie kompensuje kosztów jej wytworzenia.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego zobowiązania dyrektora samorządowego zakładu budżetowego do przestrzegania tajemnicy skarbowej stwierdzić należy, że stosownie do art. 293 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, natomiast wykaz osób zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy skarbowej zawarty został w art. 294 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w którym w sposób enumeratywny zostali wymienieni:

  •  pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych;
  •  funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;
  •  wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących;
  •  członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów;
  •  minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów;
  •  osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych;
  •  przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z wymianą informacji.

Stosownie do art. 294 § 4 Ordynacji podatkowej, do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.

Z powyższych przepisów wynika, że inkasenci pomimo tego, że nie zostali wprost wskazani w art. 294 § 1 Ordynacji podatkowej są jednak zobowiązani do jej przestrzegania na mocy wskazanego art. 294 § 4 powołanej ustawy.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, NA.III-0221-26/2014

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama