| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Podatki i opłaty > Upomnienie za brak opłaty reklamowej

Upomnienie za brak opłaty reklamowej

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z opłatą reklamową jest wskazanie sposobów jej poboru i terminów płatności. Bez względu jednak, jakiego wyboru dokona gmina, wątpliwości mogą wiązać się z obowiązkiem wystawiania upomnienia.

W przypadku opłaty reklamowej organy stanowiące w gminach uzyskały możliwość wyboru formy poboru tej opłaty, opłacanej na podstawie złożonej deklaracji lub (tak jak np. opłata targowa) do wyznaczonych inkasentów.

Pobór w drodze inkasa

Jeżeli rada gminy (miasta) zdecydowałaby się na pobieranie opłaty reklamowej w drodze inkasa, to w pierwszej kolejności musiałaby podjąć uchwałę, w której wskazałaby inkasentów oraz określiła należne im wynagrodzenie za wykonywane w tym zakresie czynności (określane najczęściej jako kilka lub kilkanaście procent od pobranych i wpłaconych na konto wierzyciela kwot). Przy tej formie poboru rada gminy (miasta) nie określa terminów dokonywania inkasa z uwagi na wskazanie przez ustawodawcę w art. 19 pkt 1 lit. g i lit. h ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) na dzienny charakter tych stawek.

Polecamy produkt: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

W sytuacji gdy inkasent nie dokonałby poboru opłaty reklamowej z uwagi na np. odmowę realizacji tego obowiązku przez podmiot do tego zobowiązany, wówczas powinien sporządzić notatkę, wykonać zdjęcie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, a następnie przekazać taką dokumentację do urzędu gminy (miasta). Na jej podstawie organ wykonawczy powinien wszcząć postępowanie podatkowe w celu wydania na podstawie art. 21 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) decyzji określającej wysokość należnej do zapłaty opłaty reklamowej.

Obowiązek składania deklaracji

Jeżeli rada gminy (miasta) zdecydowałaby o formie poboru opłaty reklamowej poprzez wprowadzenie obowiązku składania deklaracji przez podmioty zobowiązane do zapłaty tej opłaty, to niezależnie od tego, czy:

1) deklaracja byłaby złożona, a opłata nie byłaby dokonywana,

2) deklaracja nie byłaby złożona,

3) kwota zobowiązania do zapłaty byłaby inna niż wynikająca z deklaracji

– organ podatkowy miałby obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji określającej wysokość należnego do zapłaty zobowiązania.

W przypadku wprowadzenia przez organ stanowiący obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową, rada gminy (miasta):

1) określa wzór takiej deklaracji (analogicznie jak w przypadku informacji i deklaracji związanych z podatkami: od nieruchomości, rolnym i leśnym, składanymi przez osoby fizyczne i prawne będące podatnikami w tym zakresie),

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »