REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Upomnienie za brak opłaty reklamowej

Marcin Binaś
Reklama, miasto, bilboard/ Fot. Fotolia
Reklama, miasto, bilboard/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z opłatą reklamową jest wskazanie sposobów jej poboru i terminów płatności. Bez względu jednak, jakiego wyboru dokona gmina, wątpliwości mogą wiązać się z obowiązkiem wystawiania upomnienia.

W przypadku opłaty reklamowej organy stanowiące w gminach uzyskały możliwość wyboru formy poboru tej opłaty, opłacanej na podstawie złożonej deklaracji lub (tak jak np. opłata targowa) do wyznaczonych inkasentów.

REKLAMA

Pobór w drodze inkasa

Jeżeli rada gminy (miasta) zdecydowałaby się na pobieranie opłaty reklamowej w drodze inkasa, to w pierwszej kolejności musiałaby podjąć uchwałę, w której wskazałaby inkasentów oraz określiła należne im wynagrodzenie za wykonywane w tym zakresie czynności (określane najczęściej jako kilka lub kilkanaście procent od pobranych i wpłaconych na konto wierzyciela kwot). Przy tej formie poboru rada gminy (miasta) nie określa terminów dokonywania inkasa z uwagi na wskazanie przez ustawodawcę w art. 19 pkt 1 lit. g i lit. h ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) na dzienny charakter tych stawek.

Polecamy produkt: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

W sytuacji gdy inkasent nie dokonałby poboru opłaty reklamowej z uwagi na np. odmowę realizacji tego obowiązku przez podmiot do tego zobowiązany, wówczas powinien sporządzić notatkę, wykonać zdjęcie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, a następnie przekazać taką dokumentację do urzędu gminy (miasta). Na jej podstawie organ wykonawczy powinien wszcząć postępowanie podatkowe w celu wydania na podstawie art. 21 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) decyzji określającej wysokość należnej do zapłaty opłaty reklamowej.

Obowiązek składania deklaracji

Jeżeli rada gminy (miasta) zdecydowałaby o formie poboru opłaty reklamowej poprzez wprowadzenie obowiązku składania deklaracji przez podmioty zobowiązane do zapłaty tej opłaty, to niezależnie od tego, czy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) deklaracja byłaby złożona, a opłata nie byłaby dokonywana,

2) deklaracja nie byłaby złożona,

3) kwota zobowiązania do zapłaty byłaby inna niż wynikająca z deklaracji

organ podatkowy miałby obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji określającej wysokość należnego do zapłaty zobowiązania.

W przypadku wprowadzenia przez organ stanowiący obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową, rada gminy (miasta):

1) określa wzór takiej deklaracji (analogicznie jak w przypadku informacji i deklaracji związanych z podatkami: od nieruchomości, rolnym i leśnym, składanymi przez osoby fizyczne i prawne będące podatnikami w tym zakresie),

2) wskazuje w treści podjętej uchwały: termin, warunki i tryb składania takich deklaracji.

W określonym przez organ stanowiący wzorze deklaracji powinny zostać zawarte takie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu, jakie będą niezbędne do wymiaru i poboru tej opłaty.

Ponadto rada gminy (miasta), określając na podstawie art. 19 pkt 1 u.p.o.l. obowiązujący na terenie danej gminy termin płatności tej opłaty, powinna uwzględnić to, że określone w u.p.o.l. stawki mają charakter dzienny i może się tak zdarzyć, że podmiot zobowiązany do zapłaty tej opłaty będzie również podatnikiem. Dlatego przed podjęciem uchwały w tym zakresie organ stanowiący powinien kwestię terminu zapłaty poddać szczególnej rozwadze i pamiętać, żeby odpowiednio w tym przedmiocie określić wzór deklaracji.

Obowiązek wystawienia upomnienia

REKLAMA

Co do zasady, jeśli wierzyciel wyznaczy termin na realizację obowiązku o charakterze pieniężnym, termin bezskutecznie minie, a obowiązek nie zostanie zrealizowany, wówczas egzekucja może zostać wszczęta, jeżeli po tym fakcie wierzyciel doręczy zobowiązanemu upomnienie, w którym wezwie go do realizacji obowiązku z jednoczesnym zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W przypadku opłaty reklamowej należy jednak rozważyć zasadność wystawiania upomnienia z uwagi na rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. W § 2 pkt 2 tego rozporządzenia przewidziano brak obowiązku wystawiania upomnienia w przypadku tych należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość została określona w ostatecznym orzeczeniu.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „ostatecznego orzeczenia” zawiera w sobie wydawane przez organy podatkowe decyzje (zarówno deklaratoryjne, jak i konstytutywne). W sytuacji, w której zobowiązanie dotyczące obowiązku zapłaty nie powstaje z mocy prawa, po wydaniu decyzji określającej wysokość należności niezbędne będzie przed sporządzeniem tytułu wykonawczego doręczenie dłużnikowi przez wierzyciela upomnienia.

REKLAMA

Sam sposób powstawania zobowiązania „z mocy prawa” został przez ustawodawcę wskazany w art. 21 § 1 pkt 1 O.p. i oznacza sytuację, gdy zachodzi zdarzenie ujęte w ustawie regulującej konstrukcję podatku, z którym ta ustawa łączy powstanie takiego obowiązku. Tylko zapis aktu prawnego stanowiącego ustawę może połączyć wystąpienie określonego w nim stanu faktycznego z powstaniem zobowiązania podatkowego. Wynika to wprost z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”.

W przypadku opłaty reklamowej stan faktyczny związany ze złożeniem w określonym terminie deklaracji wynika z aktu prawa miejscowego (uchwały). Nie ma podstaw, żeby utożsamiać to z obowiązkiem bezpośrednio uregulowanym w przepisach aktu prawnego stanowiącego ustawę. Dlatego czynniki, takie jak np. zamiar podatnika dotyczący realizacji obowiązku, nie mają znaczenia i może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie on świadomy faktu powstania zobowiązania podatkowego.

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

Tylko zapis aktu prawnego stanowiącego ustawę może połączyć wystąpienie określonego w nim stanu faktycznego z powstaniem zobowiązania podatkowego.

Przykładem zobowiązania podatkowego powstającego „z mocy prawa” może być np. podatek od nieruchomości należny od osób prawnych, podatek od środków transportowych, podatek rolny należny od osób prawnych, podatek leśny czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku opłaty reklamowej – w przeciwieństwie do wymienionych podatków – ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie ustawowego zapisu o określonym stanie faktycznym, z którego wystąpieniem wiązałoby się powstanie zobowiązania z tytułu uiszczenia tej opłaty. Dlatego w przypadku opłaty reklamowej, bez względu na sposób jej poboru, organ podatkowy gminy ma obowiązek wystawienia upomnienia.

MARCIN BINAŚ

specjalista w zakresie podatków i opłat stanowiących w całości dochody własne gmin, pracownik Wydziału Kontroli RIO w Szczecinie

PODSTAWY PRAWNE

● art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946)

● art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2184)

● art. 19 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890)

● § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1494; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2289)

Polecamy serwis: Finanse

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ostrzeżenie dla Polaków podróżujących do Iranu. MSZ wydało ważny komunikat

Ze względu na rosnące napięcia między Iranem a Izraelem oraz ryzyko działań zbrojnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza podróże do Iranu. Polscy obywatele, którzy aktualnie przebywają w Iranie, powinni jak najszybciej opuścić ten kraj.

Ponad 27 mln zł dofinansowania na zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków rozstrzygnięty

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 27 026 000 zł.

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2024-2029. "Wkrótce zostaną zaprezentowane szczegóły"

Wiceminister cyfryzacji, Paweł Olszewski, zapowiedział w piątek, że szczegóły nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2024-2029 zostaną wkrótce zaprezentowane.

Zakaz reklamy fast foodów na bilboardach. Powód: plaga otyłości. Kiedy w Polsce takie przepisy? Czego nie można reklamować już teraz?

Otyłość to problem coraz większej liczby nastolatków. Głównie z tego powodu lokalni politycy w Anglii zakazują reklamowania produktów wysokoprzetworzonych na billboardach. Ogólnokrajowych czy ogólnoeuropejskich zasad regulujących tę kwestię nie należy się spodziewać, ale eksperci podkreślają, że ten sam nośnik można wykorzystać do kampanii pro-zdrowotnej. 

REKLAMA

Wystarczy 3 godziny dziennie i dolegliwości masz jak w banku. Może to dotyczyć nawet co drugiego Polaka

Najnowsze badania potwierdzają starą prawdę, że granie na komputerze nie służy zdrowiu. Dlaczego jednak profesjonalni gracze, którzy poświęcają na grę bardzo dużo czasu, nie cierpią bardziej niż amatorzy?

RPO: Nauczyciele mianowani są gorzej traktowani co do ochrony przedemerytalnej. MEN rozważy zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra edukacji o rozważenie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o zrównanie uprawnień nauczycieli mianowanych z uprawnieniami nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z ochroną przedemerytalną i prawem do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd pracy i podjęcia przez niego zatrudnienia. Barbara Nowacka, minister edukacji zapowiedziała powołanie Zespołu, który będzie analizował zgłaszane postulaty odnośnie sytuacji prawnej nauczycieli – także w zakresie ochrony przedemerytalnej i prawa do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy przez sąd pracy.

Ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną i nie zmniejszy się liczba miejsc w przedszkolach. Trzeba też zerwać łatkę miasta maczet.

Trzeba szukać oszczędności, ale ceny biletów komunikacji miejskiej nie wzrosną. Nie zmniejszy się też liczba miejsc w przedszkolach. Łukasz Gibała twierdzi też, że ma pomysł na Kraków bez partyjniactwa i opowiedział o tym w programie Gość INFOR.PL

60 złotych brutto za godzinę dodatkowych zajęć dla nauczycieli. Będzie można wykorzystać 100 dodatkowych godzin

W programie „Aktywna Szkoła” właśnie wprowadzono istotne zmiany. Osoby prowadzące zajęcia dostaną wyższe wynagrodzenie. Poszerzy się też katalog osób prowadzących zajęcia.

REKLAMA

Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

REKLAMA