Kategorie

Trzynastki za 2012 rok – bez dodatkowych pieniędzy dla samorządów

Trzynasta pensja za 2012 rok
Trzynasta pensja za 2012 rok
ShutterStock
Trzynastki za 2012 rok będą przysługiwały pracownikom, korzystającym z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego bez obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Tak zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja. Koszty wypłaty dodatkowych trzynastych pensji poniosą samorządy.

Pisaliśmy o tym: Trzynastki dla matek sfery budżetowej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, jest wypłacane do 31 marca roku następnego po roku, za który to świadczenie przysługuje, z wyodrębnionych na ten cel środków przeznaczonych na wynagrodzenie.

Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planowane są w budżecie państwa oraz budżetach jednostek samorządu terytorialnego na rok następny po roku, za który przysługuje to świadczenie. W przypadku zatem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 dla pracowników jednostek sfery budżetowej, środki przeznaczone na ten cel są planowane w budżetach na rok 2013. 

Polecamy serwis: Pracownicy

Jak zakłada projekt, koszty generowane przez projektowaną ustawę począwszy od 2012 r. finansowane będą z budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Potwierdza to Rządowe Centrum Legislacji, do którego zwróciliśmy się o szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii:

Reklama

"Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej należy do regulacji z dziedziny prawa pracy, a normowane nią dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja) stanowi składnik wynagrodzenia za pracę. Również projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej odnosi się wyłącznie do jednego z elementów wynagrodzenia za pracę pracowników jednostek sfery budżetowej, w tym pracowników jst, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaznaczyć przy tym należy, że tzw. trzynasta pensja przysługuje pracownikom od początku obowiązywania ww. ustawy, a projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej modyfikuje jedynie katalog osób uprawnionych w kierunku odpowiadającym wymogom Konstytucji RP. W związku z powyższym koszty regulacji w zakresie, w jakim dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, będą finansowane z budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze fakt, iż w przypadku objętym projektem przygotowanym przez Rządowe Centrum Legislacji nie dochodzi do nałożenia na jst nowych zadań, brak jest podstaw do tego, aby Rząd zabezpieczał w budżecie państwa środki na wypłatę trzynastek matkom wracającym z urlopu macierzyńskiego zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego. Zauważyć przy tym należy, że w tej samej sytuacji są również inny pracodawcy publiczni zobowiązani do stosowania przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Reklama

Proces prac nad projektem ustawy budżetowej na dany rok dla państwowych jednostek sfery budżetowej przez dysponentów części budżetowych – stosownie do rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – rozpoczyna się na początku III kwartału roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok wypłacane jest do 31 marca roku następnego, a proces planowania budżetu przez dysponentów rozpoczyna się na początku III kwartału roku, za który ma przysługiwać to wynagrodzenie (czyli w połowie roku), można przyjąć założenie, iż kwoty planowane na wypłatę tzw. trzynastki obejmują pełne kwoty bez ewentualnych zmniejszeń wynikających, po pierwsze z ewentualnego korzystania z urlopu macierzyńskiego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu roku kalendarzowego 6 miesięcy. Po drugie, ze zmniejszeń wynikających ze zastosowania art. 2 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, związanych z nabyciem prawa do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego przez pracownika.

Tym samym, dysponenci części budżetowych nie mają na tym etapie możliwości zaplanowania dokładnych kwot na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników, i co do zasady, planując wydatki na ten cel, muszą przyjąć założenie, że pracownik za okres między planowaniem budżetu a końcem roku nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zweryfikowanie rzeczywistej wysokości tych kwot, następuje w momencie ustalania, czy pracownik nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz w jakiej wysokości, czyli począwszy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca roku następnego.”

                                                                                                                             Rządowe Centrum Legislacji

Zobacz również: Dodatek funkcyjny

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wytyczne dla szkół od 1 września 2021 r. [MEiN, MZ, GIS]

  Wytyczne dla szkół od 1 września 2021 r. - jakie są rekomendacje MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych?

  Oszustwa metodą "na loterię" - ostrzeżenie NFZ

  Loteria szczepionkowa staje się okazją do zarobku dla oszustów. NFZ ostrzega przed oszustwami metodą "na loterię". Na czym polegają?

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?