Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy wójt może poprawić wydaną decyzję

Jolanta Kardasz
inforCMS
Decyzja wójta, prezydenta czy starosty po doręczeniu nie może być zmieniana. Jak jednak samorządowiec, jako organ I instancji, może zmienić własną decyzję? Samokontrolę wydawanych aktów można zastosować w ściśle określonych przypadkach.

Prawie każda sprawa administracyjna załatwiana w urzędzie kończy się wydaniem decyzji. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie (jako organy I instancji) rozstrzygają w ten sposób o indywidualnych sprawach zainteresowanych podmiotów, np. o zezwoleniu na wycięcie drzewa, o zajęciu pasa drogowego, o przyznaniu pomocy społecznej, ustalają warunki zabudowy nieruchomości oraz opłaty adiacenckie.

Do momentu ogłoszenia (w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w Biuletynie Informacji Publicznej) lub doręczenia (adresatowi) decyzja może być poprawiana i to nawet wielokrotnie. Może być zmieniana nawet choćby była już przygotowana pisemnie i podpisana. Natomiast po ogłoszeniu stronie (przekazaniu ustnym) lub doręczeniu - już niestety nie (art. 110 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; dalej - k.p.a.).

Kiedy wójt może zmienić decyzję

Z chwilą doręczenia decyzji (ogłoszenia) organ wydający jest nią związany. Przepisy k.p.a. dopuszczają wyjątki od tej zasady, ale w sytuacjach wyraźnie wskazanych, a nie wynikających z woli organu wydającego decyzję (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty).

Wyjątkami umożliwiającymi zmianę decyzji są sytuacje, gdy m.in.:

• przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 154 i 155 k.p.a.),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (decyzja warunkowa), a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.),

• przewidują to przepisy szczególne (art. 163 k.p.a.), zawarte w innych ustawach (np. Prawie ochrony środowiska),

• strona wniosła odwołanie od decyzji (art. 132 k.p.a.).

Zawsze dwie instancje

Autonaprawa decyzji następuje najczęściej na skutek zgłoszenia odwołania przez stronę (osoby fizycznej, osoby prawnej, adresata decyzji). Od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji. Wydana w I instancji jest decyzją nieostateczną i przed upływem terminu do wniesienia odwołania nie ulega wykonaniu (14 dni od dnia jej doręczenia), chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Skutkiem prawnym wniesienia odwołania jest przeniesienie kompetencji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy do organu odwoławczego (II instancji). Jest jednak jeszcze możliwość poprawienia decyzji, przez organ, który ją wydał.

Odwołanie daje czas na analizę

Odwołanie wnosi się do II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty). Zgodnie z racjonalnym działaniem ustawodawcy obowiązek złożenia odwołania poprzez organ I instancji podyktowany jest przymuszeniem wójta (burmistrza, prezydenta, starosty) do tego, aby jeszcze raz przeanalizował wnikliwie swoje stanowisko w sprawie i przeprowadził ponowną ocenę wydanej decyzji.

Samokontrola wójta

Kodeks postępowania administracyjnego ustanawia instytucję określoną jako samokontrola administracji:jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (...), przepis stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania (art. 132 k.p.a.). Od nowej decyzji stronie (stronom) również służy odwołanie.

Samokontrola tylko dla całości decyzji

Tylko uwzględnienie odwołania strony w całości uprawnia organ I instancji do zmiany bądź uchylenia decyzji (zależnie od żądania strony). Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) nie może natomiast zastosować tej procedury w sytuacjach, gdy (art. 132 k.p.a.):

• zamierza zmienić decyzję częściowo (którą strona zaskarżyła w całości) - spowoduje to, że ta nowa decyzja dotknięta jest wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.) na skutek naruszenia właściwości organu odwoławczego,

• zmieni zaskarżoną decyzję (kiedy organ administracji dopiero poprzez odwołanie strony dopatrzy się innych swoich błędów i chcąc je naprawić, wyda nową decyzję, np. w zezwoleniu na ustawienie reklamy w pasie drogowym przez pomyłkę nie ustalił należnych opłat administracyjnych) - w takiej sytuacji, gdy strona odwoła się od decyzji, bo jego zdaniem nie odpowiada mu ustalony termin zajęcia pasa na umieszczenie reklamy, wójt nie może zastosować trybu określonego w art. 132 i wydać nowej decyzji, obciążając stronę stosownymi opłatami.

Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) może ponownie rozpoznać sprawę również przy wielości stron, tj. gdy odwołanie wniosła jedna strona, a pozostałe wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Brak oświadczenia woli pozostałych stron (pisemnie lub ustnie do protokołu) wyłącza możliwość samokontroli decyzji.

Zmiany tylko na korzyść

W k.p.a. przyjęto generalną zasadę zakazu zmiany decyzji na niekorzyść strony. Oznacza to, że organ I instancji, uwzględniając w całości żądanie zawarte w odwołaniu, może zmienić decyzję tylko na korzyść strony.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent, starosta) uzna, że żądanie strony może być uwzględnione tylko częściowo, albo całkowicie jest bezzasadne, to nie może wzruszyć własnej decyzji, czyli nie może wydać nowej, poprawionej decyzji. Ma wtedy obowiązek przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji.

Na zmianę decyzji 7 dni

Organ I instancji powinien w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania przesłać je wraz z aktami sprawy do organu II instancji. Organ I instancji (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) nie jest uprawniony do zwrócenia odwołania lub pozostawienia bez biegu, chociażby odwołanie w sposób oczywisty było niedopuszczalne lub też złożone po terminie (14 dni). Uprawnienia takie należą wyłącznie do kompetencji organu II instancji.

Czytaj także: Za co odpowiada zastępca wójta>>

 

Samokontrola jest wyjątkiem

Samokontrola decyzji należy do rozwiązań wyjątkowych. Jak w przypadku wszystkich wyjątków od ogólnej reguły, tak i tutaj zastosowanie ma zasada - wyjątków nie można interpretować rozszerzająco (exceptiones non sunt extender). Dlatego uchylenie własnej decyzji i wydanie w jej miejsce nowej, może być stosowane tylko przy spełnieniu wszystkich określonych w k.p.a. przesłanek.

Od nowej decyzji zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych, czyli do organu II instancji.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA - PRZYKŁAD

1) organ I instancji (wójt) wydaje decyzję,

2) strona (mieszkaniec) składa odwołanie,

3) organ I instancji może:

• zgodzić się w całości z odwołaniem i ponownie wydać decyzję,

• nie zgodzić się i oddać sprawę do organu II instancji.

W przypadku ponownej decyzji organu I instancji, strona (mieszkaniec) również może zaskarżyć ją (jeżeli się z nią nie zgadza) do organu II instancji.

Czytaj także: Zakres obowiązków zastępcy wójta a wysokość jego wynagrodzenia>>

 

Z PRAKTYKI SKO

Z praktyki orzeczniczej samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) wynika, że organy I instancji zbyt często naruszają tryb samokontroli decyzji. Organy I instancji nieprawidłowo stosują art. 132 k.p.a. jako sposób i okazję do uzdrawiania własnych błędnych decyzji. Ingerują tym w sferę kompetencji organu odwoławczego (jakim jest SKO).

PONOWNA DECYZJA WÓJTA

Możliwość dokonania przez wójta ponownego rozpoznania tej samej sprawy w trybie samokontroli uwarunkowana jest następującymi przesłankami:

• odwołanie wniosły wszystkie strony, lub odwołanie wniosła jedna strona, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania;

• uznanie przez organ I instancji, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie;

• organ rozstrzyga tę samą sprawę, tj. ten sam przedmiot sprawy, oraz obecna jest ta sama lub te same strony postępowania w tym samym stanie faktycznym i prawnym.

Wójt w tym trybie nie prowadzi ponownie całego postępowania od początku, a jedynie rozpatruje sprawę wyłącznie w aspekcie zarzutów zawartych w odwołaniu.

Z orzecznictwa

Decyzja, która w jakikolwiek sposób pogarsza sytuację strony odwołującej się, jest decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa.

Wyrok NSA z 1 kwietnia 1988 r., sygn. akt IV S.A. 1000/87

Jolanta Kardasz

Podstawa prawna:

• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565)

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?