Kategorie

Znaczenie terytorialnych komisji wyborczych

Mirosława Gaffke
Znaczenie terytorialnych komisji wyborczych/ Fot. Fotolia
Znaczenie terytorialnych komisji wyborczych/ Fot. Fotolia
Wyłącznie w wyborach samorządowych komisarz wyborczy powołuje terytorialne komisje wyborcze. Zadania realizowane przez te komisje od dnia powołania do chwili ustalenia wyników wyborów niejednokrotnie wymagają od jej członków ogromnego zaangażowania i wiedzy. Niestety, bywa z tym różnie.

Wybory samorządowe pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych przeprowadzają wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) komisje wyborcze, które wykonują zadania określone w ustawie z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (dalej: Kodeks wyborczy) i uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej.

Skład komisji

W 55. dniu przed dniem wyborów komisarz wyborczy powołuje terytorialne komisje wyborcze spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych. Wyborcy zgłoszeni do składu terytorialnych komisji wyborczych muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady oraz być wpisani do właściwego stałego rejestru wyborców. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie może być osoba pełniąca funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego lub męża zaufania. Można być członkiem wyłącznie jednej komisji wyborczej. Skład osobowy komisji liczy od siedmiu do dziewięciu osób, z tym że w skład wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu z urzędu wchodzi, jako jej przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego.

Polecamy serwis: Wybory samorządowe 2014

Przewodniczącego gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych wybiera się ze składu tych komisji na pierwszym posiedzeniu zwołanym odpowiednio przez starostę, wójta (burmistrza, prezydenta) oraz przez komisarza wyborczego (art. 178 Kodeksu wyborczego). Jak wynika z tego przepisu, w skład terytorialnych komisji wyborczych wchodzą (z wyjątkiem przewodniczących wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej w miastach na prawach powiatu) kandydaci wskazani przez komitety wyborcze. Kandydaci wskazani przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych to niejednokrotnie osoby po raz pierwszy uczestniczące w takich komisjach. Najczęściej niezdające sobie sprawy ze stopnia trudności oraz ogromu zadań wynikających z przepisów Kodeksu wyborczego, przepisów wykonawczych, jak również ze szczegółowych wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Kilkugodzinne szkolenie w tym zakresie nie rozstrzyga problemu i nie zapewnia odpowiedniego poziomu pracy komisji. Nieocenioną pomoc komisjom w tym zakresie niosą pracownicy Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, a także pełnomocnicy wyborczy w gminach.

W wyborach samorządowych wybierzemy prawie 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i niemal 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zadania komisji

Zgodnie z art. 180 Kodeksu wyborczego, zadaniem terytorialnej komisji wyborczej jest:

● rejestrowanie kandydatów na radnych,

zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,

zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym,

● rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,

● ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie,

● przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu,

● rejestrowanie kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta) oraz ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów oraz ich ogłoszenie,

● wykonywanie wszelkich czynności określonych w kodeksie lub zleconych przez komisarza wyborczego.

W tych wymienionych zadaniach obsługę administracyjną właściwej komisji terytorialnej zapewnia marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent) jako zadanie zlecone. W tym celu zostaje ustanowiony pełnomocnik do spraw wyborów – tzw. urzędnik wyborczy.

Listy kandydatów

Reklama

Terytorialne komisje wyborcze powinny zachować należytą staranność w przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów, dokonując sprawdzenia, czy poprawnie została wpisana nazwa komitetu wyborczego, numer okręgu wyborczego, a przede wszystkim, czy poprawnie wpisano nazwiska i imiona oraz miejsce zamieszkania kandydatów. Poprawność pisowni tych ostatnich komisja powinna sprawdzić z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a także we właściwej komórce ewidencji ludności (do zgłoszenia należy załączyć niezbędne dokumenty wymienione w przepisach Kodeksu wyborczego).

Po przyjęciu zgłoszenia terytorialne komisje wyborcze dokonują rejestracji zgłoszonych list kandydatów we wskazanych okręgach wyborczych, sporządzając odpowiedni protokół rejestracji. Wszystkie zarejestrowane listy oznacza się numerami, zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Kodeksie wyborczym. To terytorialne komisje wyborcze dokonują wszelkich skreśleń z zarejestrowanych list kandydatów oraz unieważniają rejestracje list, jeżeli zaistnieją przesłanki zawarte w Kodeksie wyborczym, jak również komisje wyborcze zarządzają wydrukowanie odrębnie dla każdego okręgu kart do głosowania i zapewniają ich dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym (art. 437 § 1 Kodeksu wyborczego).

Głosowanie i wyniki

Reklama

Zarówno w przeddzień, jak i w dniu głosowania terytorialne komisje wyborcze pełnią dyżury w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami, rozpatrywania skarg, udzielania pomocy obwodowym komisjom wyborczym i podejmowania niezbędnych działań w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Powiatowa komisja wyborcza przyjmuje od obwodowych komisji wyborczych protokoły głosowania z wyborów do rady powiatu oraz do sejmiku województwa, natomiast gminna (miejska) komisja wyborcza przyjmuje protokoły głosowania z wyborów do rady gminy oraz z wyborów wójta (burmistrza, prezydenta). Na podstawie protokołów obwodowych komisji wyborczych, terytorialne komisje wyborcze ustalają wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego poprzez sporządzenie odpowiedniego zestawienia wyników głosowania, a następnie – już po ustaleniu wyników wyborów – sporządzają protokół z wyborów do poszczególnych rad oraz protokół z wyboru wójta (burmistrza, prezydenta). Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych terytorialne komisje wyborcze zobowiązane są niezwłocznie podać do publicznej wiadomości przez ich wywieszenie w siedzibie komisji (art. 446 Kodeksu wyborczego).

Terytorialne komisje wyborcze, po stwierdzeniu prawidłowości ustalenia wyników wyborów przez komisarzy wyborczych, wydają radnym i wójtom (burmistrzom, prezydentom) zaświadczenia o wyborze.

Potrzeba wiedzy

Należy zastanowić się nad wprowadzeniem w wyborach samorządowych przynajmniej w części stałych składów terytorialnych komisji wyborczych (np. 50% komisji stanowiliby stali jej członkowie). Naboru na stałych członków komisji dokonywałby komisarz wyborczy spośród mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców. Członkowie komisji na bieżąco i systematycznie byliby szkoleni w zakresie przepisów Kodeksu wyborczego, przepisów wykonawczych, uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, jak również umieliby rozwiązywać problemy komitetów wyborczych, wyborców oraz obwodowych komisji wyborczych. Pozostały skład komisji mógłby być powoływany na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie ze zgłoszeniami pełnomocników komitetów wyborczych. Powołanie terytorialnych komisji w takim mieszanym składzie przyniosłoby skutek bardziej wymierny niż kilkugodzinne szkolenie przypadkowego składu komisji.

MIROSŁAWA GAFFKE

Autorka jest naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lęborku

PODSTAWA PRAWNA

● art. 178, art. 437 § 1, art. 446 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

Zobacz również: Obowiązki wyborcze JST w listopadzie

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?