Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej ceny za prąd? Jakie oświadczenia, do kiedy? [Tabele]

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej cen za prąd?
Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej cen za prąd?
Fotolia
W tabelach zasady składania oświadczeń dla maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh (79 groszy za 1 kWh) do 30 listopada 2022 r. Jakie są warunki nabycia prawa do ceny prądu do 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh)? Jak nabywa się prawo do limitów 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh?

Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami

20 pytań o „tani prąd” [Kompendium, oświadczenie, 79 groszy/kWh]

Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu

Dwie formy taniego prądu:

 1. Zamrożenie ceny prądu na poziomie z początku 2022 r. – dla gospodarstw domowych, ta niska cena prądu jest limitowana: 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh.
 2. Maksymalna cena prądu:
 • 79 groszy netto za 1 kWh dla firm i instytucji (od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r.) oraz
 • 69 groszy netto za 1 kWh dla gospodarstw domowych (po wyczerpaniu w 2023 r. limitu 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh).

Do maksymalnej ceny 79 groszy i 69 groszy trzeba doliczyć podatek VAT i akcyzowy oraz opłaty dystrybucyjne. Inaczej jest w przypadku zamrożenia cen prądu dla 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh. Zamrożone są także opłaty dystrybucyjne. Dlatego o prawie do limitów 2600 i 3000 kWh powiadamia się nie tylko wytwórcę energii, ale i jej dystrybutora, jeżeli mamy na licznik podpisane umowy z tymi podmiotami.

Tani prąd: Zawiesiłem firmę. Czy składam oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada 2022 r.? [prąd 79 groszy/kWh]

Podstawa prawna dla zamrożenie cen prądu

Ustawa o zamrożeniu cen prądu:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Podstawa prawna dla maksymalnej ceny prądu

Ustawa o maksymalnej cenie prądu:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Tani prąd dla "wszystkich" - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 2000 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 2000 kWh 

W 2023 r. każda rodzina albo osoba samotna ma prawo do ceny prądu z 2022 r. na cele mieszkalne, ale w ramach limitu 2000 kWh. Po wyczerpaniu limitu 2000 kWh, cena wyniesie nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh.

Nie trzeba nic robić, aby skorzystać z tej możliwości - nie składa się żadnych oświadczeń do przedsiębiorstw energetycznych.

Subsydiowany przez Państwo prąd jest nie tylko dla gospodarstw domowych w rozumieniu liczników w mieszkaniach i domach, ale i dla:

 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 2000 kWh - od 1 stycznia 2023 r. do momentu zużycia.

Uprawniony nie składa oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – uprawnienie przysługuje z mocy ustawy.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 2000 kWh maksymalna cena prądu w 2023 r. - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Także dla tego bonusu nie składa się żadnych oświadczeń.

Osoby niepełnosprawne - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 2600 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 2600 kWh 

W 2023 r. osoby niepełnosprawne mają do wykorzystania na cele mieszkalne dodatkowe 600 kWh prądu w porównaniu do limitu 2000 kWh "dla wszystkich" (według cen z 2022 r.).

Po jego zużyciu płacą za prąd tak jak wszyscy maksymalnie 69 groszy za 1 kWh.

Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

2. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione muszą złożyć oświadczenie dostawcom prądu, że są:

 1. osobami niepełnosprawnymi albo, że
 2. mieszkają z taką osobą.

Oświadczenie składane dostawcy prądu ma za zadanie poinformować go o posiadanym uprawnieniu do wyższego limitu niż 2000 kWh "dla wszystkich Kowalskich". Oświadczenie nie ma wzoru ustawowego. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowały na podstawie przepisów aktywne druki w PDF (do pobrania z ich stron www). Można je składać u swojego dostawcy prądu przez Internet po podpisaniu m.in. podpisem zaufanym.  

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 2600 kWh do wykorzystania od 1 stycznia 2023 r. do wyczerpania.
 

Licznik nie musi być na osobę niepełnosprawną.
 

Trzeba złożyć oświadczenie. Nie dołącza się do niego żadnych dokumentów (np. kopii oświadczenia o niepełnosprawności albo zaświadczeń lekarskich).

W wyjątkowych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo żądać okazania orzeczenia o niepełnosprawności w celu weryfikacji danych.
 

Termin złożenia oświadczenia u dostawcy prądu:

1) Składa się u dostawcy prądu "niezwłocznie", nie później niż do 30 czerwca 2023 r. - dotyczy posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przed 19 października 2022 r. albo otrzymania go w okresie po tej dacie do 31 grudnia 2022 r. Niezłożenie oświadczenia oznacza, że dostawca energii stosuje w 2023 r. limit 2000 kWh.

2) Składa się w terminie 30 dni - w przypadku otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności w 2023 r.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 2600 kWh maksymalna cena prądu w 2023 r. - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Nie składa się żadnych oświadczeń.

Tani prąd dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 3000 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 3000 kWh

W 2023 r. rodziny wielodzietne mają do wykorzystania na cele mieszkalne dodatkowe 1000 kWh prądu w porównaniu do limitu 2000 kWh "dla wszystkich" (według cen z 2022 r.).

Po jego zużyciu rodziny wielodzietne płacą za prąd tak jak wszyscy maksymalnie 69 groszy za 1 kWh. 

UWAGA! Uprawnienie mają osoby, które obecnie wychowują 3+ dzieci albo zrobiły to w przeszłości (dziś już nie sprawują tej opieki, są np. emerytami).

Oświadczenie składane dostawcy prądu ma za zadanie poinformować go o posiadanym uprawnieniu do wyższego limitu niż 2000 kWh "dla wszystkich Kowalskich". Oświadczenie nie ma wzoru ustawowego. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowały na podstawie przepisów aktywne druki w PDF (do pobrania z ich stron www). Można je składać u swojego dostawcy prądu przez Internet po podpisaniu m.in. podpisem zaufanym.  

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 3000 kWh w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wyczerpania.
 

Licznik musi być na osobę posiadającą KDR (wychowującą obecnie albo w przeszłości 3+ dzieci).
 

Dodatkowe dokumenty załączone do oświadczenia:

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje w oświadczeniu przedsiębiorstwu energetycznemu numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty. Zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ważnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji danych.
 

Termin złożenia oświadczenia u dostawcy prądu:

1) Składa się u dostawcy prądu "niezwłocznie", nie później niż do 30 czerwca 2023 r. - dotyczy posiadania Karty Dużej Rodziny przed 19 października 2022 r. albo zdobycia jej w okresie po tej dacie do 31 grudnia 2022 r. Niezłożenie oświadczenia oznacza, że dostawca energii stosuje w 2023 r. limit 2000 kWh.

2) Składa się w terminie 30 dni - w przypadku otrzymania Karty Dużej Rodziny w 2023 r.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 3000 kWh maksymalna cena prądu - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Nie składa się żadnych oświadczeń.

Masz kilka mieszkań. Jedno wynajmujesz. Co z zamrożeniem cen prądu? [2600 kWh 3000 kWh]

Czy oświadczenie o tanim prądzie składam przez ePuap? Na jaki adres?

Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator

Tańszy prąd i paliwa: Karta Dużej Rodziny to nie tylko limit 3000 kWh na prąd, ale i zniżki - Orlen, Shell, Lotos, Circle K

Rolnicy - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 3000 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 3000 kWh

W 2023 r. rolnicy mają do wykorzystania na cele mieszkalne i związane z działalnością rolniczą dodatkowe 1000 kWh prądu w stosunku do limitu 2000 kWh "dla wszystkich" (według cen z 2022 r.).

Po jego zużyciu rolnicy płacą za prąd tak jak wszyscy maksymalnie 69 groszy za 1 kWh.

Oświadczenie składane dostawcy prądu ma za zadanie poinformować go o posiadanym uprawnieniu do wyższego limitu niż 2000 kWh "dla wszystkich Kowalskich". Oświadczenie nie ma wzoru ustawowego. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowały na podstawie przepisów aktywne druki w PDF (do pobrania z ich stron www). Można je składać u swojego dostawcy prądu przez Internet po podpisaniu m.in. podpisem zaufanym.     

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 3000 kWh w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wyczerpania.

Licznik musi być na rolnika. Nie może prowadzić działalności gospodarczej, a tylko działalność rolniczą.
 

Termin złożenia oświadczenia:

1) Składa się u dostawcy prądu "niezwłocznie", nie później niż do 30 czerwca 2023 r. - dotyczy rolników prowadzących działalność rolniczą przed 19 października 2022 r. albo po rozpoczęciu jej w okresie po tej dacie do 31 grudnia 2022 r. Niezłożenie oświadczenia oznacza, że dostawca energii stosuje w 2023 r. limit 2000 kWh.

2) Składa się w terminie 30 dni - w przypadku rozpoczęcia działalności rolniczej w  2023 r.


 

Dodatkowe dokumenty:

Rolnik w oświadczeniu:

a) podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

b) podaje nazwę organu podatkowego, który wydał ww. decyzję,

c) załącza kopię decyzji.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 3000 kWh maksymalna cena prądu - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Nie składa się żadnych oświadczeń.

Przedsiębiorcy – mikro, mali i średni a tani prąd 79 groszy za 1 kWh

Przedsiębiorcy i instytucje użyteczności publicznej muszą złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022 r.

Przykład opracowany przez ENEA.

Problemem dla składających jest:

 1. wypełnianie tabeli w oświadczeniu (zob. wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla Infor.pl)
 2. pojęcie "podstawowej działalności przedsiębiorcy" (zob wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla Infor.pl).

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Przedsiębiorcy nie korzystają z tej ustawy - w 2023 r. nie mają prawa do zamrożonej ceny prądu z 2022 r.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Maksymalna cena za prąd 785 zł/MWh (79 groszy za 1 kWh) od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. Pod warunkiem złożenia oświadczenia dostawcy prądu na wzorze ustawowym do 30 listopada 2022 r.
 

Subsydiowany prąd można wykorzystać w podstawowej działalności przedsiębiorcy.

Więcej o cenie maksymalnej za prąd:

Więcej o zamrożeniu ceny prądu:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Elwira
  2022-11-21 08:04:16
  Skąd Enea będzie wiedziała w styczniu. Jak mnie obciążyć za prąd, skoro oświadczenia się składa do 30 czerwca 23 r.?
  0
 • Stachu671
  2022-11-21 22:02:52
  Mam altanę z garażem rekracyjną w taryfie C 11 Enea nalicza mi obecnie 3 zł za kWh, Osoba w Enea powiedziała mi że żadne zamrożenie cen mi nie przysługuje!!! Dlaczego?? ?
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wzór wniosku o dodatek elektryczny obowiązuje od 29 listopada 2022 r. [Dz.U. poz. 2443]
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2443
Wzór: Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.
Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB. Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r. zużyłeś 5000 kWh i więcej. Jest tu domniemanie, że tak wysokie zużycie prądu powtórzy się zimą 2022/2023 r. I to uzasadnia 1500 zł dodatku.
Rak prostaty, jądra i prącia to typowe męskie nowotwory
Rak prostaty, jądra, prącia. Najistotniejszymi z punktu widzenia epidemiologicznego nowotworami typowo męskimi są rak prostaty, jądra i prącia – wyjaśnił ekspert dr Maciej Kaczorowski. W każdym z narządów urologicznych może wystąpić co najmniej kilkanaście nowotworów, więc globalnie jest ich ponad sto.
DGP: Dodatek elektryczny nie na bojler podgrzewający wodę [Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu]
Od 1 grudnia 2022 r. odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej będą mogli składać wnioski o dodatek do prądu. Jego wysokość wynosi 1000 zł może sięgnąć nawet 1500 złotych. Czy skorzystają z niego także użytkownicy bojlerów elektrycznych, czyli popularnych term?
Ilu Polaków otrzyma zwrot VAT zapłaconego w cenie gazu w 2023 r.? [Projekt ustawy]
300 000 osób i rodzin otrzyma zwrot podatku VAT od ceny gazu w 2023 r. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh.
Polacy opracowali metodę wykrywania kobiet zagrożonych genetycznie rakiem piersi [badania, patent]
Prof. Andrzej Pławski oraz inż. Emilia Lis-Tanaś z Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu uzyskali patent na wykrywanie genetycznej predyspozycji do agresywnego nowotworu piersi.
Neonatolog: W tej chwili mamy dziewczynkę, która waży 440 gramów, mieści się w dłoni pielęgniarki [Wcześniaki, Wywiad]
Obecnie nie przerażają nas wcześniaki, które ważą 1000 gramów, tylko takie, które ważą 500 gramów. Ale i takie dzieci mają szansę na to, żeby nie tylko żyć, ale także dobrze żyć - mówi w rozmowie z PAP pediatra i neonatolog, prof. Bożena Kociszewska-Najman.
Niewidzialna maska antywirusowa
Naukowcy z Technion-Israel Institute of Technology w Hajfie opracowali niewidzialną maskę, która chroni użytkowników przed przenoszeniem Covid, MERS, grypy i innych wirusów, poinformował w niedzielę 27 listopada 2022 r. The JerusalemPost.
Nadciśnienie może nasilać neurotyzm
Wysokie ciśnienie tętnicze, szczególnie rozkurczowe, z dużym prawdopodobieństwem przyczynia się do rozwoju neurotyzmu. Ta cecha osobowości wiąże się z podatnością na negatywne emocje i sprzyja zaburzeniom nastroju.
20 pytań o „tani prąd” [Kompendium, oświadczenie, 79 groszy/kWh]
W artykule zebraliśmy pytania czytelników o „tani prąd” wraz z odpowiedziami. 30 listopada 2022 r. mija termin na złożenie oświadczenia o tanim prądzie.
Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu
Definicja „podstawowej działalności”, to mina w ustawie o tanim prądzie. Do 30 listopada 2022 r. przedsiębiorcy mają oszacować, ile zużyją prądu na „działalność podstawą” w roku 2022/2023, a ile na "nie-podstawową". Tylko ta pierwsza może korzystać z prądu z ceną netto 79 groszy/kWh.
Zwrot VAT od gazu – dochody do 2100 zł dla osób samotnych, 1500 zł na osobę w rodzinach [nie będzie dodatku gazowego w 2023 r.]
W 2023 r. osoby, które uzyskują dochód nie większy niż 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, mogą liczyć na zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.
Tani prąd: Zawiesiłem firmę. Czy składam oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada 2022 r.? [prąd 79 groszy/kWh]
Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą może złożyć "oświadczenie odbiorcy uprawnionego". Na tej podstawie skorzysta z taniego prądu w w cenie do 79 groszy/kWh (785 zł/MWh).
Zaostrzenie zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych [projekt ustawy]
W dniu 18 listopada 2022 r. pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji kolejna wersja projektu nowelizacji UOPZ (datowana na dzień 3 listopada 2022 r.). Widać więc, że w Ministerstwie trwają pracę nad projektem nowelizacji.
Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami
Najemca bez umowy na dostawę prądu nie skorzysta z "taniego prądu". Bo obowiązuje zasada „tani prąd dla właściciela licznika”. Inaczej jest przy dodatku węglowym i osłonowym. Tam to najemca, a nie właściciel otrzymywał dodatek. Decydowało faktyczne miejsce zamieszkania.
Masz kilka mieszkań. Jedno wynajmujesz. Co z zamrożeniem cen prądu? [2600 kWh 3000 kWh]
Jestem osobą niepełnosprawną z prawem do limitu 2600 kWh taniego prądu. Mam dwa mieszkania. Czy limit 2600 kWh jest dla każdego mieszkania? Czyli mam 2600 kWh x 2 = 5200 kWh?
Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator
Gminy nie muszą wyłączać oświetlenia ulicznego. Obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół, hale sportowe (z wyjątkiem ww. urzędów zapewniających obsługę JST). Ministerstwo udostępniło na swojej stronie www kalkulator oszczędzania energii.
Czy oświadczenie odbiorcy uprawnionego można złożyć przez email?
Czy oświadczenie o tanim prądzie składam emailem czy przez ePUAP?
Czy oświadczenie odbiorcy uprawnionego wysyłam przez ePuap?
Dodatek węglowy: Niektórym gminom wystarcza oświadczenie o odrębności lokalu. I przeprowadzają wywiady środowiskowe
Rodziny, które mają ten sam adres miejsca zamieszkania, mogą otrzymać dodatki węglowe, jeśli do 30 listopada nie da się ustanowić dla nich odrębnych adresów. Wątpliwości budzi to, czy i w jaki sposób mają potwierdzać, że podjęły jakieś kroki w tym celu.
Lekarka w Białymstoku pozbawiona prawa wykonywania zawodu na rok za wypowiedź przeciwko szczepionkom na COVID-19
Karę roku pozbawienia prawa wykonywania zawodu wymierzył Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku lekarce dr Dorocie Marzenie Sienkiewicz za opublikowany w internecie filmik, w którym krytykowała szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci i młodzieży. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że lekarka "nie może korzystać z ochrony wynikającej z wolności słowa", bo zaniechanie takich zabiegów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się – zwłaszcza chorób zakaźnych – powoduje negatywne konsekwencje społeczne.
Rynek terminowy, czyli jak ustala się cenę prądu na kolejny rok
O wysokości cen energii decydują mechanizmy precyzyjnie zapisane w polskim i europejskim prawie. Obejmują one głównych uczestników rynku: producentów energii, jej sprzedawców oraz odbiorców końcowych, czyli konsumentów. Transakcje między producentami i sprzedawcami odbywają się m.in. na Towarowej Giełdzie Energii po określonych stawkach. I to one mają największy wpływ na wysokość cen energii sprzedawanej dalej do odbiorców końcowych
Leczenie SMA. Sukcesy polskiej medycyny wobec rdzeniowego zaniku mięśni
Refundacja pierwszej przełomowej terapii w leczeniu SMA. Od stycznia 2019 roku w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni”, którą obecnie otrzymuje ponad 830 pacjentów, a następnie wprowadzenie badań przesiewowych, którymi od marca br. są objęte wszystkie noworodki, sprawiają, że Polska stała się jednym z liderów leczenia SMA w Europie.
Tani prąd. Czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą? Sprawdź [Przykłady]
Z maksymalnej ceny prądu do 785 zł/MHW korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W oświadczeniu odbiorcy uprawnionego, nie musisz precyzować: "Moja firma, to mikroprzedsiębiorca".
Drogi prąd: Gminy wyłączają oświetlenie na ulicach. Bo przepisy nakazują im zaoszczędzić nie 10%, a 37% prądu w grudniu 2022 r. [błąd w przepisach]
W grudniu ograniczenie zużycia prądu o 10 proc. graniczy z cudem – uważa wójt Marek Śmiech. Jeśli do końca listopada nie zostaną zmienione przepisy, to w gminie Walce zrobi się ciemno – ostrzega.