REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej ceny za prąd? Jakie oświadczenia, do kiedy? [Tabele]

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej cen za prąd?
Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej cen za prąd?
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W tabelach zasady składania oświadczeń dla maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh (79 groszy za 1 kWh) do 30 listopada 2022 r. Jakie są warunki nabycia prawa do ceny prądu do 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh)? Jak nabywa się prawo do limitów 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh?

REKLAMA

Dwie formy taniego prądu:

 1. Zamrożenie ceny prądu na poziomie z początku 2022 r. – dla gospodarstw domowych, ta niska cena prądu jest limitowana: 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh.
 2. Maksymalna cena prądu:
 • 79 groszy netto za 1 kWh dla firm i instytucji (od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r.) oraz
 • 69 groszy netto za 1 kWh dla gospodarstw domowych (po wyczerpaniu w 2023 r. limitu 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh).

Do maksymalnej ceny 79 groszy i 69 groszy trzeba doliczyć podatek VAT i akcyzowy oraz opłaty dystrybucyjne. Inaczej jest w przypadku zamrożenia cen prądu dla 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh. Zamrożone są także opłaty dystrybucyjne. Dlatego o prawie do limitów 2600 i 3000 kWh powiadamia się nie tylko wytwórcę energii, ale i jej dystrybutora, jeżeli mamy na licznik podpisane umowy z tymi podmiotami.

Podstawa prawna dla zamrożenie cen prądu

Ustawa o zamrożeniu cen prądu:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Podstawa prawna dla maksymalnej ceny prądu

Ustawa o maksymalnej cenie prądu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Tani prąd dla "wszystkich" - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 2000 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 2000 kWh 

W 2023 r. każda rodzina albo osoba samotna ma prawo do ceny prądu z 2022 r. na cele mieszkalne, ale w ramach limitu 2000 kWh. Po wyczerpaniu limitu 2000 kWh, cena wyniesie nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh.

Nie trzeba nic robić, aby skorzystać z tej możliwości - nie składa się żadnych oświadczeń do przedsiębiorstw energetycznych.

Subsydiowany przez Państwo prąd jest nie tylko dla gospodarstw domowych w rozumieniu liczników w mieszkaniach i domach, ale i dla:

 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 2000 kWh - od 1 stycznia 2023 r. do momentu zużycia.

Uprawniony nie składa oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – uprawnienie przysługuje z mocy ustawy.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 2000 kWh maksymalna cena prądu w 2023 r. - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Także dla tego bonusu nie składa się żadnych oświadczeń.

Osoby niepełnosprawne - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 2600 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 2600 kWh 

W 2023 r. osoby niepełnosprawne mają do wykorzystania na cele mieszkalne dodatkowe 600 kWh prądu w porównaniu do limitu 2000 kWh "dla wszystkich" (według cen z 2022 r.).

Po jego zużyciu płacą za prąd tak jak wszyscy maksymalnie 69 groszy za 1 kWh.

Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

2. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione muszą złożyć oświadczenie dostawcom prądu, że są:

 1. osobami niepełnosprawnymi albo, że
 2. mieszkają z taką osobą.

Oświadczenie składane dostawcy prądu ma za zadanie poinformować go o posiadanym uprawnieniu do wyższego limitu niż 2000 kWh "dla wszystkich Kowalskich". Oświadczenie nie ma wzoru ustawowego. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowały na podstawie przepisów aktywne druki w PDF (do pobrania z ich stron www). Można je składać u swojego dostawcy prądu przez Internet po podpisaniu m.in. podpisem zaufanym.  

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 2600 kWh do wykorzystania od 1 stycznia 2023 r. do wyczerpania.
 

Licznik nie musi być na osobę niepełnosprawną.
 

Trzeba złożyć oświadczenie. Nie dołącza się do niego żadnych dokumentów (np. kopii oświadczenia o niepełnosprawności albo zaświadczeń lekarskich).

W wyjątkowych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo żądać okazania orzeczenia o niepełnosprawności w celu weryfikacji danych.
 

Termin złożenia oświadczenia u dostawcy prądu:

1) Składa się u dostawcy prądu "niezwłocznie", nie później niż do 30 czerwca 2023 r. - dotyczy posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przed 19 października 2022 r. albo otrzymania go w okresie po tej dacie do 31 grudnia 2022 r. Niezłożenie oświadczenia oznacza, że dostawca energii stosuje w 2023 r. limit 2000 kWh.

2) Składa się w terminie 30 dni - w przypadku otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności w 2023 r.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 2600 kWh maksymalna cena prądu w 2023 r. - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Nie składa się żadnych oświadczeń.

Tani prąd dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 3000 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 3000 kWh

W 2023 r. rodziny wielodzietne mają do wykorzystania na cele mieszkalne dodatkowe 1000 kWh prądu w porównaniu do limitu 2000 kWh "dla wszystkich" (według cen z 2022 r.).

Po jego zużyciu rodziny wielodzietne płacą za prąd tak jak wszyscy maksymalnie 69 groszy za 1 kWh. 

UWAGA! Uprawnienie mają osoby, które obecnie wychowują 3+ dzieci albo zrobiły to w przeszłości (dziś już nie sprawują tej opieki, są np. emerytami).

Oświadczenie składane dostawcy prądu ma za zadanie poinformować go o posiadanym uprawnieniu do wyższego limitu niż 2000 kWh "dla wszystkich Kowalskich". Oświadczenie nie ma wzoru ustawowego. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowały na podstawie przepisów aktywne druki w PDF (do pobrania z ich stron www). Można je składać u swojego dostawcy prądu przez Internet po podpisaniu m.in. podpisem zaufanym.  

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 3000 kWh w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wyczerpania.
 

Licznik musi być na osobę posiadającą KDR (wychowującą obecnie albo w przeszłości 3+ dzieci).
 

Dodatkowe dokumenty załączone do oświadczenia:

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje w oświadczeniu przedsiębiorstwu energetycznemu numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty. Zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ważnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji danych.
 

Termin złożenia oświadczenia u dostawcy prądu:

1) Składa się u dostawcy prądu "niezwłocznie", nie później niż do 30 czerwca 2023 r. - dotyczy posiadania Karty Dużej Rodziny przed 19 października 2022 r. albo zdobycia jej w okresie po tej dacie do 31 grudnia 2022 r. Niezłożenie oświadczenia oznacza, że dostawca energii stosuje w 2023 r. limit 2000 kWh.

2) Składa się w terminie 30 dni - w przypadku otrzymania Karty Dużej Rodziny w 2023 r.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 3000 kWh maksymalna cena prądu - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Nie składa się żadnych oświadczeń.

Rolnicy - w 2023 r. ceny prądu z 2022 r. dla 3000 kWh, 69 groszy za 1 kWh po zużyciu 3000 kWh

W 2023 r. rolnicy mają do wykorzystania na cele mieszkalne i związane z działalnością rolniczą dodatkowe 1000 kWh prądu w stosunku do limitu 2000 kWh "dla wszystkich" (według cen z 2022 r.).

Po jego zużyciu rolnicy płacą za prąd tak jak wszyscy maksymalnie 69 groszy za 1 kWh.

Oświadczenie składane dostawcy prądu ma za zadanie poinformować go o posiadanym uprawnieniu do wyższego limitu niż 2000 kWh "dla wszystkich Kowalskich". Oświadczenie nie ma wzoru ustawowego. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowały na podstawie przepisów aktywne druki w PDF (do pobrania z ich stron www). Można je składać u swojego dostawcy prądu przez Internet po podpisaniu m.in. podpisem zaufanym.     

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Limit 3000 kWh w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wyczerpania.

Licznik musi być na rolnika. Nie może prowadzić działalności gospodarczej, a tylko działalność rolniczą.
 

Termin złożenia oświadczenia:

1) Składa się u dostawcy prądu "niezwłocznie", nie później niż do 30 czerwca 2023 r. - dotyczy rolników prowadzących działalność rolniczą przed 19 października 2022 r. albo po rozpoczęciu jej w okresie po tej dacie do 31 grudnia 2022 r. Niezłożenie oświadczenia oznacza, że dostawca energii stosuje w 2023 r. limit 2000 kWh.

2) Składa się w terminie 30 dni - w przypadku rozpoczęcia działalności rolniczej w  2023 r.


 

Dodatkowe dokumenty:

Rolnik w oświadczeniu:

a) podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

b) podaje nazwę organu podatkowego, który wydał ww. decyzję,

c) załącza kopię decyzji.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Po zużyciu limitu 3000 kWh maksymalna cena prądu - 693 zł/MWh (69 groszy za 1 kWh). Nie składa się żadnych oświadczeń.

Przedsiębiorcy – mikro, mali i średni a tani prąd 79 groszy za 1 kWh

Przedsiębiorcy i instytucje użyteczności publicznej muszą złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022 r.

Przykład opracowany przez ENEA.

Problemem dla składających jest:

 1. wypełnianie tabeli w oświadczeniu (zob. wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla Infor.pl)
 2. pojęcie "podstawowej działalności przedsiębiorcy" (zob wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla Infor.pl).

Ustawa o zamrożeniu cen prądu

Przedsiębiorcy nie korzystają z tej ustawy - w 2023 r. nie mają prawa do zamrożonej ceny prądu z 2022 r.

Ustawa o maksymalnej cenie za prąd

Maksymalna cena za prąd 785 zł/MWh (79 groszy za 1 kWh) od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. Pod warunkiem złożenia oświadczenia dostawcy prądu na wzorze ustawowym do 30 listopada 2022 r.
 

Subsydiowany prąd można wykorzystać w podstawowej działalności przedsiębiorcy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(5)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Elwira
  2022-11-21 08:04:16
  Skąd Enea będzie wiedziała w styczniu. Jak mnie obciążyć za prąd, skoro oświadczenia się składa do 30 czerwca 23 r.?
  0
 • Stachu671
  2022-11-21 22:02:52
  Mam altanę z garażem rekracyjną w taryfie C 11 Enea nalicza mi obecnie 3 zł za kWh, Osoba w Enea powiedziała mi że żadne zamrożenie cen mi nie przysługuje!!! Dlaczego?? ?
  1
 • burst
  2022-12-30 08:57:28
  Tani prąd raczej tani żart, Enea Poznań taryfa G12 po przekroczeniu magicznego limitu (2000-2600-3000), uwzględniając koszty dystrybucji, VAT, akcyzę, taryfa szczytowa 1,2634/kWh brutto, taryfa nocna 0,9057/kWh brutto. Było 0,7612 i 0,3355. Taryfa G11 1,2192/kWh. To dopiero początek, od 2024 roku ceny energii zostaną uwolnione (wyrok TSUE z 2015). Dla grzejących gazem też raczej nie ma dobrych wieści, cena kWh w taryfie W 3 zamrożona na poziomie 0,20PLN + dystrybucja i podatki, taryfa zatwierdzona przez URE mówi 0,65382 za kWh prawdopodobnie od 2024 roku ceny prądu i gazu zostaną zrównane. Po co te wszystkie mrożonki, w przyszłym roku są wybory, a po wyborach można ceny podnieść i jak zwykle winny będzie Tusk i UE.
  0
 • Artur
  2022-12-20 20:14:47
  Posiadam mieszkanie dwupokojowe. Dostałem informacje i prognozę zużycia wg. wyliczeń sprzedawcy Polski prąd i gaz 1,95 zł za kWh i ani słowa o zamrożeniu cen energii. O co chodzi???
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

"Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

REKLAMA

Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

Podwyżki o 30%-33% z kłopotem dla nauczycieli. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

REKLAMA

Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

REKLAMA