Kategorie

Podział subwencji oświatowej w 2010 r.

Renata Maciejczak
W tym roku o 1,6 mld zł wzrośnie subwencja oświatowa dla samorządów m.in. w związku z podwyżkami dla nauczycieli. Nie zabraknie też środków na realizację rządowego programu „Radosna szkoła”, na którą przewidziano w rezerwach celowych 150 mln zł.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (dalej: rozporządzenie o subwencji oświatowej). Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na rok 2010 wynosi 35 009 597 tys. zł i jest o 4,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2009.

Minister Edukacji Narodowej (dalej: MEN), Katarzyna Hall podpisując rozporządzenie o subwencji oświatowej zwróciła uwagę na zastosowanie zasady, że „pieniądz idzie za uczniem”, co oznacza, że subwencja jest wyliczana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i samorządy województw.

Czytaj także: Podział części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011>>

Szczegóły podziału

Reklama

Zwiększenie w stosunku do roku 2009 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest m.in. ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku 2009 przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także ze zmianami w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST.

Na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz etatów nauczycieli przyjętych do naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 szacuje się, że podział kwoty 35 009 597 tys. zł na poszczególne rodzaje JST ukształtuje się następująco:

● gminy – 20 796 989 tys. zł,

● powiaty – 13 298 391 tys. zł,

● samorządy województw – 704 158 tys. zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu z rokiem 2009 średnio o około 8,0%.

Analizy te mogą ulec weryfikacji w przypadku zmiany danych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz liczbie nauczycieli posiadających poszczególne stopnie awansu zawodowego w porównaniu z danymi przyjętymi do naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 r. wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa w wysokości 210 057,582 tys. zł, która została powiększona o kwotę 1485 zł wynikającą z zaokrągleń.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono nowe zadania, m.in. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

W rozporządzeniu o subwencji oświatowej wprowadzono kilka zmian w porównaniu z rozporządzeniem obowiązującym w roku 2009.

1. Wykreślono wyrazy „szkół ponadpodstawowych”, gdyż od roku szkolnego 2009/2010 w systemie oświaty nie funkcjonują szkoły ponadpodstawowe.

2. Zmieniono źródło gromadzenia danych o etatach nauczycieli przez zastąpienie sprawozdania EN-3 danymi systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2009 r. i 10 października 2009 r. (zmiana ta wynika z rezygnacji od 2009 r. ze zbierania danych o zatrudnieniu nauczycieli według formularza EN-3).

3. Doprecyzowano za pomocą wzoru zapisy dotyczące określania statystycznej liczby uczniów.

4. Podwyższono wartości następujących wag (określone symbolem P):

Reklama

● P7, dotyczącej uczniów szkół ponadgimnazjalnych – z 0,08 do 0,082 (zmiana ta związana jest z potrzebą uwzględnienia w podziale części oświatowej subwencji ogólnej nowego zadania związanego z koniecznością zapewnienia JST środków na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego);

● P8, dotyczącej uczniów szkół zawodowych – z 0,17 do 0,19 (zmiana ta wynika z wysokich kosztów kształcenia w tych szkołach); w procesie kształcenia zawodowego wdrażane są obecnie modułowe programy nauczania, co umożliwia prowadzenie nauczania nowoczesnego, dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia oraz do rzeczywistego rynku pracy, przy czym realizacja kształcenia modułowego jest znacznie kosztowniejsza, gdyż wymaga między innymi pracy w kilkuosobowych grupach i spełnienia standardów wyposażenia techno-dydaktycznego poszczególnych stanowisk do nauki;

Czytaj także: Subwencje dla samorządów w 2012 r. wzrosną o 3,9 proc.>>

5. Zmieniono opisy wag:

● P9 = 0,20 i P10 = 1,50 (dotyczy rozszerzenia opisów wag o uczniów niebędących obywatelami polskimi, którzy korzystają z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego – art. 94a ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty);

● P24 = 0,60, dotyczącej uczniów klas terapeutycznych i wyrównawczych przez doprecyzowanie, że waga ta odnosi się do „ogólnodostępnych lub integracyjnych” szkół podstawowych i gimnazjów;

● P28 = 4,000, dotyczącej dzieci objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego przez wykreślenie wyrazów „z zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi”.

6. Zmieniono ust. 8 załącznika do rozporządzenia o subwencji oświatowej, tak aby możliwe było uwzględnienie liczby dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, w ogólnej liczbie uczniów szkoły (dotyczy szkoły, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki) oraz przeliczanej poszczególnymi wagami z wyjątkiem liczebności uczniów (N5,i) przeliczanych wagą P5 = 9,50.

Liczba dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeliczana będzie tak jak dotychczas wagą P36 = 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Koszty specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla wspomnianej grupy uczniów – mających na celu zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności sprzężonej – ponoszą nie szkoły, lecz ośrodki, w których ci uczniowie spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Czytaj także: Kryteria podziału 0.6 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2011 r.>>

Będą środki na „Radosną szkołę”

Program rządowy „Radosna szkoła”, zakłada wsparcie finansowe dla JST, które są organami prowadzącymi szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. Środki można przeznaczyć na zakup – lub zwrot kosztów zakupu – pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie – lub zwrot kosztów urządzenia – szkolnego placu zabaw.

Koszt całego programu, który ma trwać do 2014 r., wynieść ma 2438 mln zł, z czego 1278 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1160 mln zł stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących. W rozpoczynającej się obecnie edycji programu na 2010 r. zaplanowano kwotę 150 mln zł.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1705)

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz.U. nr 222, poz. 1756)

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz.U. nr 235, poz. 1588) – nie obowiązuje

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.