reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Jakie są warunki udzielania takiego urlopu?

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do instytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym w ramach istniejącego indywidualnego stosunku pracy łączącego nauczyciela ze szkołą, a jego celem jest zagwarantowanie trwałości tego stosunku oraz możliwość korzystania przez pracownika z dotychczasowych uprawnień w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, w tym socjalnych - zapewnienie nauczycielowi możliwości poddania się zalecanemu leczeniu dla odzyskania pełnej zdolności do pracy i kontynuowania zatrudnienia (wyr. SN z dnia 13 czerwca 2012 r. II PK 298/11).
Urlop dla nauczyciela celem poratowania zdrowia udzielany jest na podstawie art. 71 Karty Nauczyciela (Dz.U.2006.97.674). Zgodnie z tym przepisem nauczycielowi można udzielić tego typu urlopu, jeżeli jest on zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony oraz pod warunkiem, że przepracował w danej placówce co najmniej 7 lat. Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Należy mieć na względzie, iż taka regulacja ma zastosowanie do nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na podstawie mianowania lub w stosunku do nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony. Pozostali nauczycieli nie są uprawnieni do urlopu dla poratowania zdrowia niezależnie od stopnia awansu, gdyż nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć oraz na podstawie umowy na czas nieokreślony. Jednakże należy zaznaczyć, że nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługuje również urlop dla poratowania zdrowia na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy (wyr. SN z dnia 14 lipca 1999 r. I PKN 156/99).

Zobacz również: Formy zatrudniania nauczycieli


Warunki udzielania urlopu

Warunkiem udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest okres co najmniej 7 letni przepracowany w danej placówce. Do tego okresu na podstawie art. 73 ust. 3 KN wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego co oznacza, iż prawo do urlopu przysługuje nie wyniku wyrażonej zgody przez dyrektora szkoły lecz na podstawie stosownego dokumentu. W linii orzeczniczej wskazuje się, iż urlopu dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela. Wniosek zainteresowanego nauczyciela jest więc konieczną przesłanką formalną zastosowania instytucji urlopu dla poratowania zdrowia (uchwała SN z dnia 14 lutego 2012 r. III PZP 1/12). Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (art. 73 ust. 5 KN). Należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość nieprzyznania uprawnienia do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Może to nastąpić jedynie poprzez odwołanie od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Takie prawo nie przysługuje dyrektorowi placówki. Jedynie w sytuacji nawiązania stosunku pracy lub podjęcia innej działalności zarobkowej przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia. dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 KN).

Urlopu udziela się również zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (z dnia 27 października 2005 r. Dz.U.2005.233.1991). Na mocy § 2 lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego, wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne oraz dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Zadaj pytanie na forum: Samorząd - Oświata

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama