reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Jak przenieść siedzibę gimnazjum

Jak przenieść siedzibę gimnazjum

Nie ma przepisów regulujących zasady przenoszenia siedziby szkoły. Pomocne w tym zakresie może być natomiast orzecznictwo.

Gmina chce przenieść gimnazjum do innej miejscowości. Nie będzie się to wiązać ze zmianą jego obwodu. Dlatego czytelnik zwrócił się do nas z pytaniem, czy w takiej sytuacji trzeba zastosować procedurę, jak przy likwidacji szkoły i tworzeniu nowej? Czy można przenieść siedzibę szkoły bez tylu formalności?

Nie ma przepisów regulujących wprost przeniesienie siedziby szkoły. W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się jednak pogląd, że jest to możliwe bez stosowania procedury obowiązującej przy likwidacji i tworzeniu szkoły. Najważniejszą kwestią, zwłaszcza w przypadku szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny, jest zmiana sieci szkół, co powinna dokonać rada gminy stosowną uchwałą (por. wyroki NSA: z 22 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 2121/10 i z 18 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 235/08; wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1655/07).

Zobacz również: Stan nieczynny i odprawa w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela

Jak wskazał NSA we wspomnianym wyroku z 22 marca 2011 r., brak jest podstaw do rozszerzającej wykładni pojęcia „likwidacja szkoły” i obejmowania tym terminem także przeniesienia siedziby szkoły. Nawet przeniesienie siedziby szkoły do innej miejscowości nie unicestwia bytu prawnego określonej placówki, gdyż szkoła w sensie prawnym istnieje nadal. Nie łączy się też (w odróżnieniu od likwidacji szkoły) z przeniesieniem uczniów do innej szkoły publicznej w celu kontynuowania nauki (art. 59 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: u.s.o.) ani z przekazaniem dokumentacji zlikwidowanej szkoły organowi prowadzącemu (art. 59 ust. 3 u.s.o.), ani ze zwolnieniami wszystkich nauczycieli czy innych pracowników szkoły. Zmiana siedziby szkoły musi być powiązana z regulacjami dotyczącymi zmiany sieci szkół, o której mowa w art. 17 u.s.o. Siedziba szkoły jest bowiem jednym z ogniw takiej sieci. Zmiana każdego z elementów przedmiotowego układu wymaga zatem zmiany obowiązującej w gminie sieci szkół. Artykuł 17 u.s.o. określa wymogi prawne, jakim musi odpowiadać sieć szkół publicznych, stanowiąc, że należy ją tak zorganizować, aby zapewniała wszystkim uczniom możliwość pobierania nauki w zakresie obowiązku szkolnego. W związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 2 u.s.o., szkoły powinny być tak rozmieszczone, by droga dziecka z domu nie przekraczała określonych odległości od miejsca zamieszkania uczniów do szkoły, a więc do jej siedziby. W przypadku przekroczenia takich wymagań co do drogi, dzielącej dziecko od szkoły, a także w razie niepełnosprawności ucznia, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Kompetencje stanowiące w tym przedmiocie ustawodawca w art. 17 ust. 4 u.s.o. przypisał radzie gminy. To ona, w drodze uchwały, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów tych szkół.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama