| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Jak przenieść siedzibę gimnazjum

Jak przenieść siedzibę gimnazjum

Nie ma przepisów regulujących zasady przenoszenia siedziby szkoły. Pomocne w tym zakresie może być natomiast orzecznictwo.

Gmina chce przenieść gimnazjum do innej miejscowości. Nie będzie się to wiązać ze zmianą jego obwodu. Dlatego czytelnik zwrócił się do nas z pytaniem, czy w takiej sytuacji trzeba zastosować procedurę, jak przy likwidacji szkoły i tworzeniu nowej? Czy można przenieść siedzibę szkoły bez tylu formalności?

Nie ma przepisów regulujących wprost przeniesienie siedziby szkoły. W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się jednak pogląd, że jest to możliwe bez stosowania procedury obowiązującej przy likwidacji i tworzeniu szkoły. Najważniejszą kwestią, zwłaszcza w przypadku szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny, jest zmiana sieci szkół, co powinna dokonać rada gminy stosowną uchwałą (por. wyroki NSA: z 22 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 2121/10 i z 18 lipca 2008 r., sygn. akt I OSK 235/08; wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1655/07).

Zobacz również: Stan nieczynny i odprawa w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela

Jak wskazał NSA we wspomnianym wyroku z 22 marca 2011 r., brak jest podstaw do rozszerzającej wykładni pojęcia „likwidacja szkoły” i obejmowania tym terminem także przeniesienia siedziby szkoły. Nawet przeniesienie siedziby szkoły do innej miejscowości nie unicestwia bytu prawnego określonej placówki, gdyż szkoła w sensie prawnym istnieje nadal. Nie łączy się też (w odróżnieniu od likwidacji szkoły) z przeniesieniem uczniów do innej szkoły publicznej w celu kontynuowania nauki (art. 59 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: u.s.o.) ani z przekazaniem dokumentacji zlikwidowanej szkoły organowi prowadzącemu (art. 59 ust. 3 u.s.o.), ani ze zwolnieniami wszystkich nauczycieli czy innych pracowników szkoły. Zmiana siedziby szkoły musi być powiązana z regulacjami dotyczącymi zmiany sieci szkół, o której mowa w art. 17 u.s.o. Siedziba szkoły jest bowiem jednym z ogniw takiej sieci. Zmiana każdego z elementów przedmiotowego układu wymaga zatem zmiany obowiązującej w gminie sieci szkół. Artykuł 17 u.s.o. określa wymogi prawne, jakim musi odpowiadać sieć szkół publicznych, stanowiąc, że należy ją tak zorganizować, aby zapewniała wszystkim uczniom możliwość pobierania nauki w zakresie obowiązku szkolnego. W związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 2 u.s.o., szkoły powinny być tak rozmieszczone, by droga dziecka z domu nie przekraczała określonych odległości od miejsca zamieszkania uczniów do szkoły, a więc do jej siedziby. W przypadku przekroczenia takich wymagań co do drogi, dzielącej dziecko od szkoły, a także w razie niepełnosprawności ucznia, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Kompetencje stanowiące w tym przedmiocie ustawodawca w art. 17 ust. 4 u.s.o. przypisał radzie gminy. To ona, w drodze uchwały, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów tych szkół.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »