| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Oddawanie mienia ruchomego jednostki samorządowej w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Oddawanie mienia ruchomego jednostki samorządowej w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Czy gminna jednostka budżetowa może wypożyczać sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik itp.) swoim pracownikom do celów prywatnych? Jak postąpić w przypadku, gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu?

Niezależnie od trybu przyjętego w danej jednostce organizacyjnej dotyczącego oceny przydatności składników majątkowych jednostki i składania wniosków w sprawie sposobu ich zagospodarowania, ostateczna decyzja o uznaniu ich za zbędne (to znaczy takie, które nie są i z różnych względów nie będą także w przyszłości wykorzystywane w działalności jednostki) należy do kierownika jednostki. Również to kierownik jednostki podejmuje decyzję o dalszym toku postępowania ze zbędnymi składnikami majątku – w tym zakresie może postanowić o ich przekazaniu innej jednostce budżetowej macierzystej jednostki samorządu terytorialnego, sprzedaży, wynajęciu, wydzierżawieniu lub oddaniu w nieodpłatne użytkowanie, darowiźnie, np. na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy fizycznej likwidacji.

Jeśli chodzi o wynajmowanie, wydzierżawianie lub oddanie w nieodpłatne użytkowanie zbędnych składników majątkowych, to w tym względzie zastosowanie mają przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Podstawowe uregulowania w tym zakresie zostały wskazane w tabeli.

TABELA. Podstawowe uregulowania w zakresie oddawania składników majątkowych jednostki w najem, dzierżawę lub użytkowanie

@RY1@i40/2011/006/i40.2011.006.000.0006.001.jpg@RY2@

Wybierając formę zagospodarowania zbędnych składników majątkowych, kierownik jednostki zawsze powinien mieć na uwadze, że obowiązują go nadrzędne zasady gospodarowania mieniem publicznym wynikające z przepisów uofp, mówiące o tym, że gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych powinna być prowadzona w sposób efektywny i oszczędny, jednym słowem, przy wyborze tej formy powinien brać pod uwagę przysporzenie jednostce jak największych dochodów (cena sprzedaży, czynsz najmu lub dzierżawy) przy jak najmniejszych kosztach (organizacji sprzedaży, napraw rzeczy wynajmowanych lub wydzierżawianych). Ponieważ mamy do czynienia z samorządową jednostką budżetową, należy przy tym mieć na uwadze, że dochody uzyskane w związku ze sprzedażą, najmem lub dzierżawą zbędnych składników majątkowych będą podlegały odprowadzeniu do budżetu gminy – ponieważ stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli chodzi o formę udokumentowania faktu najmu/dzierżawy lub oddania w użytkowanie zbędnych składników mienia jednostki, to właściwym dokumentem będzie tu stosowna umowa sporządzona w formie pisemnej (dla celów dowodowych), którą w imieniu jednostki budżetowej zawiera jednoosobowo kierownik jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu w trybie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »