reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Sposób obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego

Sposób obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego

Stanowisko sądów administracyjnych odnośnie sposobu obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, jest wyraźnie niejednolite. Szczególny problem, stanowi możliwość jego „wydłużenia”, gdy koniec terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Ustawa o samorządzie gminnym przyznaje w art. 91 ust. 1 kompetencję organowi nadzoru do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w sytuacji stwierdzenia zaistnienia istotnej sprzeczności uchwały (zarządzenia) organu gminy z prawem. Termin na wydanie rozstrzygnięcia wynosi 30 dni od dnia doręczenia aktu organowi nadzoru.

W praktyce stosowania przedmiotowego przepisu pojawił się problem czy w przypadku, gdy koniec określonego w ten sposób terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, należy przyjąć, iż – analogicznie do regulacji zawartej w kpa – termin ten niejako ulega wydłużeniu do następnego dnia roboczego, czy też upływa bezwzględnie na charakter przypadającego wówczas dnia.

Polecamy: Seria poradników z prawa pracy

Kwestię tę rozważał w swoim niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 428/20). Przedmiot wniesionej skargi stanowiło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozstrzygnięciu wojewoda argumentował, iż uchwała sprzeczna jest z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazywał m.in., iż ogranicza ona w sposób nieuprawniony odbieranie bioodpadów z terenu nieruchomości oraz wychodząc poza granice upoważnień ustawowych normuje obowiązki właścicieli nieruchomości, a także reguluje uprawnienia odbierającego odpady w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do odmowy przyjęcia odpadów zmieszanych lub zanieczyszczonych.

Gmina nie zgodziła się z przedmiotowym rozstrzygnięciem wojewody, w związku z czym do Sądu wniesiona została stosowna skarga.

Niezależnie od argumentacji obu stron, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, ze względu na niedochowanie przez wojewodę zdaniem Sądu 30 – dniowego terminu na jego wydanie.

Sporna uchwała rady gminy doręczona została wojewodzie dnia 9 stycznia 2020 r., termin 30 – dniowy upływał więc w sobotę 8 lutego 2020 r., natomiast rozstrzygnięcie nadzorcze wydano 10 lutego 2020 r. w poniedziałek.

Zgodnie z treścią art. 57 § 4 kpa, „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”. Przy zastosowaniu powyższego uregulowania do terminu określonego w usg, należałoby uznać, iż dzień 10 lutego 2020 r. mieści się jeszcze w ustawowym okresie przewidzianym dla dokonania czynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie opowiedział się jednakże za drugim funkcjonującym w orzecznictwie poglądem, wykluczającym możliwość pomocniczego stosowania kpa. Sąd uznał, iż przepisy te stworzone są dla strony postępowania, która ma dokonać jakiejś czynności, natomiast nie można stosować ich do biegu terminu wyznaczającego czasowe kompetencje organu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Jak podkreślił WSA, „oświadczenie woli organu nadzoru zastosowania sankcji nieważności musi zostać uzewnętrznione w dniu, w którym upływa ustawowy termin  kompetencji nadzorczej”.

Autorzy artykułu:

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Magdalena Kurnatowska

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama