reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Co powinny zawierać statut i rejestr związków międzygminnych

Co powinny zawierać statut i rejestr związków międzygminnych

Jednym z najważniejszych problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem związków międzygminnych są ich statuty. Dotyczy to zarówno podziału kompetencji związanych z przyjmowaniem i zmianą tych dokumentów, jak i samej ich zawartości. Natomiast obowiązki związane z rejestrem związków międzygminnych dotyczą administracji rządowej.

Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (art. 67 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Jednak już zmiana statutu wymaga uchwały zgromadzenia związku (art. 67a ust. 1 u.s.g.). Uchwała ta jest przekazywana przez przewodniczącego zgromadzenia związku w ciągu siedmiu dni od dnia jej podjęcia uczestnikom związku, a gdy uchwała dotyczy przystąpienia do związku nowej gminy – to również organom tej gminy (art. 67a ust. 2 u.s.g.). Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 67a ust. 4 u.s.g.).

Ustawodawca zastrzega, że rada gminy może wnieść w formie uchwały sprzeciw do uchwały zmieniającej statut związku. Aby było to skuteczne, musi mieć miejsce w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały (art. 67a ust. 3 u.s.g.).

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (książka)

W statucie związku powinny znaleźć się m.in. następujące elementy:

1) nazwa i siedziba związku,

2) uczestnicy i czas trwania związku,

3) zadania związku,

4) organy związku,

5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,

6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności związku, zyskach i stratach,

7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,

8) zasady i tryb likwidacji związku

– art. 67 ust. 2 u.s.g.

Warto zwrócić uwagę, jak orzecznictwo odnosi się do wybranych zagadnień związanych ze statutem. Można tutaj zaznaczyć obowiązek określania w statucie związku zasad występowania jego członków. NSA uznał, że można to rozumieć tylko w jeden sposób – statut związku nie może pozbawić gminy prawa do wystąpienia ze związku. Pozbawienie gminy tego prawa będzie niedopuszczalne zarówno w ten sposób, że statut wprost wprowadza zasadę, że gmina nie może wystąpić ze związku, jak też w ten sposób, że statut nie zawiera jakichkolwiek postanowień określających wystąpienie gminy ze związku.

Projekt statutu związku międzygminnego podlega uzgodnieniu z wojewodą.

Sąd stwierdził również, że rada gminy ma prawo podjęcia uchwały o wystąpieniu ze związku i sprawa ta należy do tych z zakresu współdziałania z innymi gminami – nie można więc w konsekwencji tego traktować jako oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku cywilnoprawnego (wyrok NSA z 27 arca 2012 r., sygn. akt II OSK 48/12). Z kolei WSA wskazał, że przepisy określające materię statutową związku nie stwarzają i nie stanowią podstawy prawnej do przyznawania przez radę gminy dla zgromadzenia związku gmin kompetencji ustalania wysokości diet dla członków zgromadzenia (wyrok WSA we Wrocławiu z 15 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Wr 137/13).

Natomiast rejestr związków międzygminnych jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej (art. 68 ust. 1 u.s.g.). Wpis w rejestrze związków będzie dokonywany na podstawie zgłoszenia wojewody i może dotyczyć rejestracji związków, zmiany ich statutu oraz ich wykreślenia (art. 68 ust. 1a i 1b u.s.g.).

MACIEJ J. NOWAK

radca prawny, ekspert w zakresie prawa administracyjnego

PODSTAWA PRAWNA

● art. 67 ust. 1, 1a i 2, art. 67a, art. 68 ust. 1, 1a i 1b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Polecamy serwis: Prawo administracyjne

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Prawo administracyjne Fot. Fotolia
Prawo administracyjne Fot. Fotolia

INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama