REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dagmara Kafar
Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego

REKLAMA

REKLAMA

Trwają prace nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który zakłada zlikwidowanie prawnych i proceduralnych barier realizacji inwestycji. Kodeks zastąpi kilka obowiązujących obecnie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, specustawy branżowe, a także część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

REKLAMA

Źle zagospodarowana i niedostatecznie wyposażona w infrastrukturę techniczną i społeczną przestrzeń stała się zjawiskiem niepożądanym nie tylko z powodów estetycznych, ale również ekonomicznych. Problemy te ma rozwiązać długo oczekiwany Kodeks urbanistyczno-budowlany.

REKLAMA

Do końca października 2016 r. trwała faza opinii i uzgodnień projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dalej: Kodeks). Upubliczniono go 30 września br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290463). Według założeń, Kodeks ma zlikwidować przestrzenne, instytucjonalne, prawne i proceduralne bariery realizacji inwestycji. Jest efektem prac resortu budownictwa wykorzystujących dorobek działającej od lipca 2012 r. do początku 2016 r. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz licznych postulatów środowisk planistów przestrzennych, organów władzy publicznej, projektantów oraz inwestorów. Kodeks zastąpi kilka obowiązujących obecnie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, specustawy branżowe, a także część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Polecamy produkt: Gazeta Samorządu i Administracji

Zasady ogólne

Główny ciężar zmian dotyczy fazy planowania i zagospodarowania przestrzeni. Po niemal 13 latach obowiązywania dotychczasowa formuła zasad prawnych w tym zakresie zupełnie się wyczerpała, a dalsze ich funkcjonowanie stało się nieekonomiczne. Ideą przewodnią Kodeksu stało się więc wprowadzenie generalnej zasady realizacji inwestycji na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Ma to skłonić władze różnych szczebli do uchwalania aktów planowania miejscowego uwzględniających realne prognozy potrzeb i możliwości rozwojowych. Tylko tak przygotowane i uchwalone narzędzia prawa lokalnego zagwarantują władzom realny wpływ na kierunki rozwoju pozostającej w ich gestii przestrzeni, gdyż cały ciężar wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych skierowany będzie do władz wyższych szczebli, powiatowych i regionalnych.

Autorzy Kodeksu duży nacisk kładą też na szeroką i różnoraką partycypację społeczną w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego oczekując rezultatów w postaci mniejszej ilości konfliktów na tle zagospodarowania otaczającej przestrzeni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polityka przestrzenna w gminie

Według projektu Kodeksu, na poziomie gminy sporządzane będą następujące akty planowania przestrzennego:

1) studium rozwoju przestrzennego gminy,

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

3) miejscowe przepisy urbanistyczne.

Autopromocja

Uzyskanie indywidualnej decyzji inwestycyjnej na terenie pozbawionym planu miejscowego będzie traktowane jako wyjątek od reguły, a będzie możliwe jedynie na terenach zurbanizowanych, określonych przez władze lokalne.

Studium rozwoju przestrzennego gminy sporządzać się będzie dla całego obszaru gminy. Jest odpowiednikiem obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lecz obejmie swym zakresem więcej zagadnień oraz będzie mieć rangę aktu miejscowego. Dzięki temu studium będzie miało realny wpływ na wydawane zgody inwestycyjne. Przy sporządzaniu i uchwalaniu tego dokumentu władze lokalne muszą uwzględnić ponadlokalne treści planistyczne zawarte w innych aktach – studium ramowym, planie województwa, krajowym planie rozmieszczenia, ale również w decyzjach dokonujących lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przywrócona zatem zostanie hierarchia aktów planistycznych, a szczególnie zaakcentowana ranga inwestycji celów publicznych. Najważniejszą nowością będzie konieczność wyznaczenia w studiach obszarów zurbanizowanych, na których będzie możliwe wydawanie zgód inwestycyjnych, nawet w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszary nowej urbanizacji mogą być określone jedynie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami i możliwościami rozwoju gminy, zgodnie z programami rozwoju przestrzennego. Zapobiegnie to nieuzasadnionemu przeszacowywaniu opracowań gminnych i wyznaczaniu zbyt rozległych terenów rozwoju urbanizacji.

Nowością będzie możliwość konstrukcji odmiennych ustaleń planu miejscowego dla różnych poziomów przestrzeni, również położonych pod i nad poziomem gruntów.

W ślad za uchwaleniem studium, w uzasadnionych przypadkach i równolegle, sporządza się i uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obejmą one tereny głównie nowych inwestycji, które pozwolą na kompleksową regulację zagadnień funkcjonalno-przestrzennych (cała strefa funkcjonalna łącznie z kompletną infrastrukturą techniczną i społeczną, drogami, a także obszarami oddziaływania). Nowością będzie możliwość, a nawet konieczność, dokonania w planie scaleń i podziałów lub tylko podziałów, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji jego ustaleń.

Ustawodawca przewiduje dodatkowe rodzaje planów miejscowych o charakterze specjalnym:

1) plan miejscowy sporządzany na wniosek inwestora na mocy umowy urbanistycznej, który swym zakresem może obejmować inwestycję komercyjną skorelowaną z inwestycjami wykonywanymi na rzecz gminy (infrastruktura, drogi, obiekty użyteczności publicznej itp.),

2) plan miejscowy ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko, gdy przewidywana jest realizacja inwestycji wymagająca takiej oceny,

3) uproszczony plan miejscowy sporządzany dla obszarów o ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, które nie wymagają budowy nowych dróg czy infrastruktury technicznej,

REKLAMA

4) plan miejscowy lokalizujący inwestycję Narodowego Operatora Mieszkaniowego, sporządzany w celu wyznaczenia obszarów dla społecznego budownictwa czynszowego – wyjątkowo plan taki może przygotować do uchwalenia Operator na mocy porozumienia zawartego z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),

5) miejscowe przepisy urbanistyczne, które zastąpią obecną uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Plany miejscowe, które w ciągu pięciu lat od ich uchwalenia nie doczekają się realizacji, będą uchylane. Podobnie będzie, gdy zmiana studium obejmie rezygnację z wyznaczenia obszarów nowej urbanizacji. Zapobiegnie to z jednej strony nieuzasadnionym rezerwom terenów, z drugiej zaś – bezterminowym roszczeniom.

Polityka przestrzenna w województwie...

Dokumentem planistycznym na poziomie regionalnym, pozostającym w gestii samorządu wojewódzkiego, będzie plan województwa sporządzany w zgodzie ze strategią rozwoju i uwzględniający wojewódzki plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Głównym zadaniem planu województwa jest określenie obszarów funkcjonalnych, ale również obszarów dopuszczalnej lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, obszarów dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (dla obszarów funkcjonalnych innych niż związku metropolitarnego) oraz 5000 m2 (dla pozostałych obszarów), obszary zakazu zmian przeznaczenia użytków rolnych wysokich klas, obszary krajobrazów priorytetowych, limitów obszarów rewitalizacji, kryteria pozwalające na uznanie terenu za obszar o skupionej zabudowie. Uwarunkowania te muszą być uwzględniane w aktach planistycznych niższego rzędu.

...i na poziomie krajowym

Na bazie długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju powstanie krajowa strategia rozwoju zawierająca opis uwarunkowań polityki przestrzennej kraju. Będzie ona przyjmowana uchwałą Rady Ministrów po zaopiniowaniu przez samorządy wojewódzkie oraz po przeprowadzeniu konsultacji publicznych.

Centralnym dokumentem planistycznym będzie również krajowy plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, uchwalany przez Radę Ministrów po uzgodnieniu z Komitetem Rady Ministrów do spraw Rozwoju Przestrzennego. Ustalenia krajowych aktów planowania przestrzennego będą musiały być uwzględniane we wszystkich aktach niższego rzędu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  UWAGA! Ratownik medyczny zrobi USG i poda leki na ciśnienie, przeciwpłytkowe i przeciwkrwotoczne. I pobierze wymaz na obecność grypy

  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  Zmiany na maturze: zwolnienie z opłat, przechowywanie protokołów, liczba członków komisji [projekt rozporządzenia]

  Nowy termin końcowy składania wniosku o zwolnienie z opłat, zmiany w komisjach i terminach przechowywania protokołów zbiorczych. I matura z łaciny oraz biznesu.

  Kto deklaruje przekazanie swojego ciała po śmierci do celów naukowych? "Ludzkiej anatomii nie da się odtworzyć na żadnym plastikowym modelu"

  Przekazanie zwłok po śmierci na cele dydaktyczne funkcjonuje w społecznej świadomości znacznie mniej, niż dawstwo narządów. Kto przekazuje swoje ciało po śmierci do celów naukowych? Dlaczego żaden model nie będzie tak doskonały jak ciało człowieka?  

  Połowa Polaków nie wie, gdzie wyrzucać elektrośmieci

  Czy Polacy potrafią prawidłowo zidentyfikować elektroodpad? Czy wiedzą, gdzie oddawać zużyte sprzęty? W teorii tak, w praktyce niekoniecznie. 

  REKLAMA

  Dodatek osłonowy wraca w 2024 r.! 2,3 mld do wydania! Dla 7 mln rodzin. Poprzednio do 1437,50 zł! Ile dostaną w 2024 r.? [druk sejmowy nr 72]

  Dodatek osłonowy ma być wypłacony jednorazowo do końca czerwca 2024 r. Projekt ustawy złożyli posłowie (druk sejmowy nr 72). I nie są to posłowie PIS, a mający większość posłowie KO i Polski 2050 - TD.

  Koszt miesięcznego utrzymania studenta wynosi średnio 3 867 zł. Coraz więcej żaków się zadłuża

  O ile wzrosło miesięczne utrzymanie studenta? Jaki procent studentów bierze pod uwagę rezygnację z kształcenia z przyczyn materialnych? Na jaką kwotę średnio zadłużony jest student? 

  Kiedy zgłosić się do okulisty, a kiedy do optometrysty?

  Wady i choroby oczu dotykają coraz więcej osób. Przyczynia się do tego również nadmierna ekspozycja na ekrany oraz brak profilaktyki. Kiedy umówić się na badanie wzroku z optometrystą, a kiedy konieczna jest wizyta u lekarza okulisty wyjaśnia ekspert.

  Cząstkowy raport komisji ds. rosyjskich wpływów: W czasie rządów D.Tuska Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

  Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji. Zaistniał rosyjski wpływ na polski kontrwywiad. Korzystając ze zgody premiera D. Tuska na współpracę podpisano porozumienie między SKW i FSB - to główne tezy cząstkowego raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 przedstawione przez jej członków w środę 29 listopada 2023 r. na konferencji prasowej.

  REKLAMA

  Rząd Tuska już 11 grudnia? Marszałek Hołownia: tego dnia M. Morawiecki wygłosi expose i będzie głosowanie nad wotum zaufania

  W dniu 11 grudnia o godzinie 10 premier M. Morawiecki wygłosi expose; ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - powiedział 29 listopada 2023 r. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

  Rząd ostrzega przed "zaświadczeniami na druku MEN/MEiN". Ministerstwo nie wydaje takich dokumentów na potwierdzenie kwalifikacji po kursach

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane przez organizatora kursu i potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach - informuje MEiN. 

  REKLAMA