Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dagmara Kafar
Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
Trwają prace nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który zakłada zlikwidowanie prawnych i proceduralnych barier realizacji inwestycji. Kodeks zastąpi kilka obowiązujących obecnie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, specustawy branżowe, a także część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Źle zagospodarowana i niedostatecznie wyposażona w infrastrukturę techniczną i społeczną przestrzeń stała się zjawiskiem niepożądanym nie tylko z powodów estetycznych, ale również ekonomicznych. Problemy te ma rozwiązać długo oczekiwany Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Do końca października 2016 r. trwała faza opinii i uzgodnień projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dalej: Kodeks). Upubliczniono go 30 września br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290463). Według założeń, Kodeks ma zlikwidować przestrzenne, instytucjonalne, prawne i proceduralne bariery realizacji inwestycji. Jest efektem prac resortu budownictwa wykorzystujących dorobek działającej od lipca 2012 r. do początku 2016 r. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz licznych postulatów środowisk planistów przestrzennych, organów władzy publicznej, projektantów oraz inwestorów. Kodeks zastąpi kilka obowiązujących obecnie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, specustawy branżowe, a także część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Polecamy produkt: Gazeta Samorządu i Administracji

Zasady ogólne

Główny ciężar zmian dotyczy fazy planowania i zagospodarowania przestrzeni. Po niemal 13 latach obowiązywania dotychczasowa formuła zasad prawnych w tym zakresie zupełnie się wyczerpała, a dalsze ich funkcjonowanie stało się nieekonomiczne. Ideą przewodnią Kodeksu stało się więc wprowadzenie generalnej zasady realizacji inwestycji na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Ma to skłonić władze różnych szczebli do uchwalania aktów planowania miejscowego uwzględniających realne prognozy potrzeb i możliwości rozwojowych. Tylko tak przygotowane i uchwalone narzędzia prawa lokalnego zagwarantują władzom realny wpływ na kierunki rozwoju pozostającej w ich gestii przestrzeni, gdyż cały ciężar wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych skierowany będzie do władz wyższych szczebli, powiatowych i regionalnych.

Autorzy Kodeksu duży nacisk kładą też na szeroką i różnoraką partycypację społeczną w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego oczekując rezultatów w postaci mniejszej ilości konfliktów na tle zagospodarowania otaczającej przestrzeni.

Polityka przestrzenna w gminie

Według projektu Kodeksu, na poziomie gminy sporządzane będą następujące akty planowania przestrzennego:

1) studium rozwoju przestrzennego gminy,

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

3) miejscowe przepisy urbanistyczne.

Uzyskanie indywidualnej decyzji inwestycyjnej na terenie pozbawionym planu miejscowego będzie traktowane jako wyjątek od reguły, a będzie możliwe jedynie na terenach zurbanizowanych, określonych przez władze lokalne.

Studium rozwoju przestrzennego gminy sporządzać się będzie dla całego obszaru gminy. Jest odpowiednikiem obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lecz obejmie swym zakresem więcej zagadnień oraz będzie mieć rangę aktu miejscowego. Dzięki temu studium będzie miało realny wpływ na wydawane zgody inwestycyjne. Przy sporządzaniu i uchwalaniu tego dokumentu władze lokalne muszą uwzględnić ponadlokalne treści planistyczne zawarte w innych aktach – studium ramowym, planie województwa, krajowym planie rozmieszczenia, ale również w decyzjach dokonujących lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przywrócona zatem zostanie hierarchia aktów planistycznych, a szczególnie zaakcentowana ranga inwestycji celów publicznych. Najważniejszą nowością będzie konieczność wyznaczenia w studiach obszarów zurbanizowanych, na których będzie możliwe wydawanie zgód inwestycyjnych, nawet w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszary nowej urbanizacji mogą być określone jedynie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami i możliwościami rozwoju gminy, zgodnie z programami rozwoju przestrzennego. Zapobiegnie to nieuzasadnionemu przeszacowywaniu opracowań gminnych i wyznaczaniu zbyt rozległych terenów rozwoju urbanizacji.

Nowością będzie możliwość konstrukcji odmiennych ustaleń planu miejscowego dla różnych poziomów przestrzeni, również położonych pod i nad poziomem gruntów.

W ślad za uchwaleniem studium, w uzasadnionych przypadkach i równolegle, sporządza się i uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obejmą one tereny głównie nowych inwestycji, które pozwolą na kompleksową regulację zagadnień funkcjonalno-przestrzennych (cała strefa funkcjonalna łącznie z kompletną infrastrukturą techniczną i społeczną, drogami, a także obszarami oddziaływania). Nowością będzie możliwość, a nawet konieczność, dokonania w planie scaleń i podziałów lub tylko podziałów, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji jego ustaleń.

Ustawodawca przewiduje dodatkowe rodzaje planów miejscowych o charakterze specjalnym:

1) plan miejscowy sporządzany na wniosek inwestora na mocy umowy urbanistycznej, który swym zakresem może obejmować inwestycję komercyjną skorelowaną z inwestycjami wykonywanymi na rzecz gminy (infrastruktura, drogi, obiekty użyteczności publicznej itp.),

2) plan miejscowy ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko, gdy przewidywana jest realizacja inwestycji wymagająca takiej oceny,

3) uproszczony plan miejscowy sporządzany dla obszarów o ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, które nie wymagają budowy nowych dróg czy infrastruktury technicznej,

4) plan miejscowy lokalizujący inwestycję Narodowego Operatora Mieszkaniowego, sporządzany w celu wyznaczenia obszarów dla społecznego budownictwa czynszowego – wyjątkowo plan taki może przygotować do uchwalenia Operator na mocy porozumienia zawartego z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),

5) miejscowe przepisy urbanistyczne, które zastąpią obecną uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Plany miejscowe, które w ciągu pięciu lat od ich uchwalenia nie doczekają się realizacji, będą uchylane. Podobnie będzie, gdy zmiana studium obejmie rezygnację z wyznaczenia obszarów nowej urbanizacji. Zapobiegnie to z jednej strony nieuzasadnionym rezerwom terenów, z drugiej zaś – bezterminowym roszczeniom.

Polityka przestrzenna w województwie...

Dokumentem planistycznym na poziomie regionalnym, pozostającym w gestii samorządu wojewódzkiego, będzie plan województwa sporządzany w zgodzie ze strategią rozwoju i uwzględniający wojewódzki plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Głównym zadaniem planu województwa jest określenie obszarów funkcjonalnych, ale również obszarów dopuszczalnej lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, obszarów dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (dla obszarów funkcjonalnych innych niż związku metropolitarnego) oraz 5000 m2 (dla pozostałych obszarów), obszary zakazu zmian przeznaczenia użytków rolnych wysokich klas, obszary krajobrazów priorytetowych, limitów obszarów rewitalizacji, kryteria pozwalające na uznanie terenu za obszar o skupionej zabudowie. Uwarunkowania te muszą być uwzględniane w aktach planistycznych niższego rzędu.

...i na poziomie krajowym

Na bazie długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju powstanie krajowa strategia rozwoju zawierająca opis uwarunkowań polityki przestrzennej kraju. Będzie ona przyjmowana uchwałą Rady Ministrów po zaopiniowaniu przez samorządy wojewódzkie oraz po przeprowadzeniu konsultacji publicznych.

Centralnym dokumentem planistycznym będzie również krajowy plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, uchwalany przez Radę Ministrów po uzgodnieniu z Komitetem Rady Ministrów do spraw Rozwoju Przestrzennego. Ustalenia krajowych aktów planowania przestrzennego będą musiały być uwzględniane we wszystkich aktach niższego rzędu.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Lista przedmiotów w klasie IV szkoły podstawowej w 2022/2023 r.
  Jakich przedmiotów uczą się uczniowie klas IV w roku szkolnym 2022/2023 r.?
  DGP: W 2021 r. NFZ nie wykorzystał 10 mld zł na leczenie Polaków
  Ponad 10 mld zł zostało w budżecie NFZ – tak wynika ze sprawozdania funduszu za 2021 r., do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Płatnik zeszły rok zakończył z rekordowo wysoką kwotą na plusie. Głównym powodem jest nie wykorzystanie dostępnych w budżecie NFZ pieniędzy na leczenie.
  Nowy Program Czyste Powietrze Plus [wnioski od 15 lipca 2022 r.]
  Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła uruchomienie programu Czyste Powietrze Plus. Wskazała na istotną rolę samorządów w programie. Budżet programu "Czyste Powietrze +", to 1,8 mld zł z możliwością zwiększenia tej kwoty przez rząd.
  Wniosek o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie bez PESELa uchodźcy [tylko do 15 lipca 2022 r.]
  Tylko do 15 lipca 2022 r. we wnioskach o świadczenie 40 zł za dzień zakwaterowania niepotrzebny jest PESEL uchodźcy. Dotyczy to pomocy udzielanej przed 30 kwietnia 2022 r. Za okres późniejszy PESEL uchodźcy jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania wniosku.
  CKE: Maturę zdało 78,2% tegorocznych absolwentów
  Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  Od 2024 r. samorządy otrzymają 3 mld zł wpływów budżetu państwa z ryczałtu?
  W 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego [licea i technika, klasy I]
  W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).
  Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 r. [rozporządzenie]
  Od 1 września zaczną obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z projektowanym przez MEiN rozporządzeniem wyniosą one od 3329 zł do 4224 zł.
  MKiDN: do 1 sierpnia wnioski o stypendium do 4000 zł brutto miesięcznie
  Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. - poinformowało w poniedziałek MKiDN.
  CKE: Jakie były wyniki na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r.?
  Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 % punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 %.
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.