Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PFRON odpowiada na pytania o program dopłat 120 000 zł do samochodu. Start programu 1 marca 2023 r.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
PFRON, osoba niepełnosprawna
PFRON, osoba niepełnosprawna
Shutterstock

PFRON opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez zainteresowanych dopłatami do samochodu pytania. Dotyczą programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

1. Czy do składając wniosek należy dołączyć fakturę pro forma?

Do złożenia wniosku nie potrzebujemy faktury proforma. Podajemy jedynie przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

2. Czy można przedstawić dwie faktury: jedną za zakup samochodu, drugą za dostosowanie i montaż dodatkowych elementów?

W chwili zakupu samochód musi być już dostosowany. Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu już dostosowanego. Nie jest możliwe przedstawienie do rozliczenia dofinansowania dwóch faktur, jedną za samochód, a drugą za dostosowanie samochodu.

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku oprócz zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia o niepełnosprawności? Czy konieczne jest dołączenie oświadczenia o dochodach, potwierdzające posiadanie środków na wkład własny do zakupu samochodu?

W przypadku gdy wniosek dotyczy samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością - należy dodatkowo dołączyć skan prawa jazdy kategorii B. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to należy dołączyć pełnomocnictwo. Nie załączamy oświadczenia o dochodach.

4. Czy jest możliwość odwołania się od ewentualnej odmowy przyznania dofinansowania?

Decyzja odmowna będzie uzasadniona. Program nie przewiduje odwołań od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze naboru. Program przewiduje cztery tury naboru wniosków. Każda z nich trwa miesiąc, a ostania tura naboru trwa od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.

5. Czy będzie wykaz dostosowań samochodu, kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania? Kto będzie decydował, że dostosowany pojazd spełnia kryteria i jest odpowiednio wyposażony, np. czy pojazd wyposażony w rampę spełnia warunek dostosowania, czy wymagany jest podnośnik lub szyny?

Program nie przewiduje wykazu dostosowań pojazdu, decyzje podejmuje Wnioskodawca, w zależności od jego potrzeb.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. Kiedy zostaną udostępnione wnioski na platformie SOW?

Wnioski można składać od 01.03.2023 r. w systemie SOW. Wcześniej można założyć konto w SOW.

7. Od jakiej godziny w dniu 1 marca będzie można składać wnioski? 

Wnioski będzie można składać po godz. 24:00, w nocy z 28.02 na 01.03.2023.

8. Czy o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku?

Kolejność złożenia wniosków może mieć znaczenie w przypadku wyczerpania się budżetu programu.

9. Czy opiekun prawny rejestruje konto w SOW na swoje dane czy na dane podopiecznego?

Tak, opiekun prawny rejestruje się w SOW i składa wniosek w imieniu podopiecznego.

10. Jakie kryteria będą brane przy ocenie wniosku – czy kryteria takie jak wiek, dochód, aktywność zawodowa, mają znaczenie?

Dofinasowanie może być przyznane osobie spełniające następujące warunki:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy że, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
 • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 • posiada ważne prawa jazdy kategorii B - w przypadku wnioskowania o dofinasowanie samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością.

11. Czy PFRON dysponuje listą marek samochodów, które spełniają wymagania dostosowania, listą salonów sprzedaży i/lub warsztatów wykonujących dostosowania? 

Nie dysponujemy taką listą.

12. Czy można zakupić samochód sprowadzony z USA?

Jeśli chodzi o samochody używane, to dostosowany samochód osobowy może być zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów  osobowych samochodowych, potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

13. Czy prawdą jest, że dofinansowanie samochodu dostosowanego dla dziecka niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim przysługuje, jeśli dziecko waży więcej niż 30 kg i ma więcej niż 150 wzrostu? Czy w takim przypadku należy skorzystać z innego programu, na dofinansowania do zakupu fotelika samochodowego?

W programie nie mamy ograniczeń wiekowych dla potencjalnych Beneficjentów, w tym również dla Beneficjentów – dzieci. Opiekun prawny dziecka może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu dostosowanego samochodu osobowego jeżeli spełnia warunki określone w programie. Dodatkowo program zakłada, że Beneficjent – dziecko porusza się na wózku inwalidzkim i kontynuuje jazdę w samochodzie także na wózku inwalidzkim.

14. Dlaczego program jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców i osoby potrafiące samodzielnie przesiąść się samochodu z wózka inwalidzkiego nie mogą z niego skorzystać?

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim. Osoby nie objęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

15. Gdzie znajduje się opisany proces wnioskowania o dofinansowanie?

Dokumenty programowe dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/

16. Dlaczego osoby z umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności nie są objęte programem? 

Osoby nieobjęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

PFRON: 70 000 zł dofinansowania do wyposażenia samochodu osoby niepełnosprawnej

Charakteryzuje się tym, że nie ma zamkniętego katalogu rzeczy, które za 70 000 zł można kupić. Hipotetycznie może być to każdy dodatkowy element samochodu, o ile pomaga w radzeniu sobie z niepełnosprawnością.

Każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w Obszarze A Zadanie 1 programu może otrzymać dopfinansowanie 70 000 zł:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na wszelkie urządzenia potrzebne do użytkowania samochodu - w charakterze kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Nowy poziom finansowania jeszcze w większym niż dotychczas stopniu zapewni wyposażenie samochodu nawet w wysoko zaawansowane technologie wspomagające i umożliwi zastosowanie kompletnej gamy ułatwień lub funkcjonalności niezbędnych do korzystania z posiadanego samochodu. 

Nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu. 

Wyboru konkretnego przedmiotu dofinansowania i jego sprzedawcy lub usługodawcy, dokonuje Wnioskodawca. 

Dofinansowaniem mogą być objęte przykładowo: 

 • systemy/stacje dokowania/mocowania wózków bez udziału użytkownika samochodu, 
 • systemy ładowania wózka z elektrycznie przesuwanymi drzwiami, 
 • specjalistyczne podnośniki umożliwiające transfer użytkownika do samochodu, 
 • systemy sterowania głosem urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, sygnał dźwiękowy),
 • rampy/platformy elektroniczne, 
 • sterowanie elektroniczne (piloty wielofunkcyjne, pulpity sterujące na kierownicy) i każde inne urządzenie/rozwiązanie, jeśli tylko wyeliminuje lub ograniczy indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu
 

17. Czy dofinansowanie z tego programu wyklucza ewentualnie dofinansowanie z programu aktywny samorząd?

Dofinansowanie w ramach programu SAM Mobilność osób z niepełnosprawnością nie wyklucza korzystania z innych programów PFRON, w tym programu Aktywny Samorząd. 

W programie mamy zapisane: "Beneficjent Programu przez 72 miesiące od dnia uzyskania dofinansowania nie może otrzymać dofinansowania z PFRON na zakup dostosowanego samochodu osobowego."

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych jest w dwóch wariantach:

 1. samochód kupuje osoba niepełnosprawna i ona ma go prowadzić,
 2. samochód ma służyć do przewożenia tej osoby. 

Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością" – kto może skorzystać?

Z programu "Mobilność osób z niepełnosprawnością" skorzysta osoba z niepełnosprawnością, która:

 • nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Osoba niepełnosprawna prowadzi samochód – progi dofinansowania

Dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu
 • nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%
 • nadwyżka między 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%

Są obawy, że z tego dofinansowania będzie trudno skorzystać. W praktyce samochód dla osoby spełniającej warunki PFRON, może wymagać poważnych przeróbek pozwalających np. wjazd wózka na miejsce kierowcy. Przebudowa samochodu może wymagać wyjęcie fotela kierowcy, zmiany mechanizmów sterowania gazem/hamulcem i wymóg automatycznej skrzyni biegów. A to oznacza koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część środków można próbować pozyskać od PFRON.

Są też wątpliwości, na ile osoby z tak poważną sytuacją zdrowotną jak opisano w dokumentacji PFRON, będą w stanie samodzielnie prowadzić samochód., a wcześniej pozyskać prawo jazdy. 

Samochód prowadzi pomocnik osoby niepełnosprawnej – progi dofinansowania

Dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

 • do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu
 • nadwyżka między 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%
 • nadwyżka między 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%.

Ten wariant dofinansowania może się cieszyć większą popularnością. Bo samochód będzie prowadziła osoba zdrowa. O wiele łatwiej kupić samochód fabrycznie przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej niż dla wariantu pierwszego dofinansowania z PFRON.

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: PFRON
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • tata niepłnosprawnej córki
  2023-03-14 18:23:19
  Mam pytanie bardzo istiotne bo te ze strony nie wyczerpują tematu ,a mianowicie czy i dlaczego z dofinansowania wykluczony jest jak twierdzą firmy specyjalizujące się przeróbka samochoów fotel obrotowy który umozliwia transport osoby niepełnosprawnej w dużo bardziej dogodny sposób,czy to jakaś parodia czy może to tylko program na niby gak zwane fatum
  0
 • ka
  2023-03-20 12:21:59
  ktoś wział za to kase, moze do producentow aut? Wind ? program jest kompletnie bezsensowny, kierowany dla osob prowadzacych działalność z przewozem osób niepełnosprawnych. Kto wymyślił takie kryterium, że osoba niepełnosprawna nie może przesiąść się z wózka na siedzenie? To jakaś bzdura, bo kazdy kto jest w stanie prowadzić auto jest tez w stanie przesiasc sie na siedznie. Wielki przekręt i nitk sie tym nie zainteresował.
  0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
M. Pietrzak: wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Będą wyższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zapowiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Program Dobrowolnych Nabyć nieruchomości pod CPK tylko do 7 kwietnia. Później wywłaszczenia

Właściciele nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego na zgłoszenie się do Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do 7 kwietnia. Później grunty pod lotnisko będą wywłaszczane. Wkrótce ruszy podobny program obejmujący tereny wokół planowanego lotniska. 

Brakuje 13 000 policjantów. Dlaczego mundurowi odchodzą?

Podwyżki, dodatki stażowe, waloryzacja, czyli dorzucanie pieniędzy, bez reformy struktur, nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, przyjęto 772. Policjanci są przeciążeni pracą i zniechęceni. Efekty? Nie ma patroli na ulicach, częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, np. kradzieży w 2022 r. było 124 tys. – to o 12 tys. więcej.

Prezes ZUS: pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów przed Wielkanocą [Harmonogram]

Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

PFRON: Dopłata 120 000 zł do samochodu osobowego. Wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu

PFRON udostępnił wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu. Dokumenty służą rozliczeniu dofinansowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Można otrzymać nawet 120 000 zł.  

Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

"Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.