REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PFRON odpowiada na pytania o program dopłat 120 000 zł do samochodu. Start programu 1 marca 2023 r.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
PFRON, osoba niepełnosprawna
PFRON, osoba niepełnosprawna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez zainteresowanych dopłatami do samochodu pytania. Dotyczą programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

1. Czy do składając wniosek należy dołączyć fakturę pro forma?

Do złożenia wniosku nie potrzebujemy faktury proforma. Podajemy jedynie przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

REKLAMA

2. Czy można przedstawić dwie faktury: jedną za zakup samochodu, drugą za dostosowanie i montaż dodatkowych elementów?

W chwili zakupu samochód musi być już dostosowany. Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu już dostosowanego. Nie jest możliwe przedstawienie do rozliczenia dofinansowania dwóch faktur, jedną za samochód, a drugą za dostosowanie samochodu.

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku oprócz zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia o niepełnosprawności? Czy konieczne jest dołączenie oświadczenia o dochodach, potwierdzające posiadanie środków na wkład własny do zakupu samochodu?

W przypadku gdy wniosek dotyczy samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością - należy dodatkowo dołączyć skan prawa jazdy kategorii B. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to należy dołączyć pełnomocnictwo. Nie załączamy oświadczenia o dochodach.

4. Czy jest możliwość odwołania się od ewentualnej odmowy przyznania dofinansowania?

Decyzja odmowna będzie uzasadniona. Program nie przewiduje odwołań od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze naboru. Program przewiduje cztery tury naboru wniosków. Każda z nich trwa miesiąc, a ostania tura naboru trwa od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.

5. Czy będzie wykaz dostosowań samochodu, kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania? Kto będzie decydował, że dostosowany pojazd spełnia kryteria i jest odpowiednio wyposażony, np. czy pojazd wyposażony w rampę spełnia warunek dostosowania, czy wymagany jest podnośnik lub szyny?

Program nie przewiduje wykazu dostosowań pojazdu, decyzje podejmuje Wnioskodawca, w zależności od jego potrzeb.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. Kiedy zostaną udostępnione wnioski na platformie SOW?

Wnioski można składać od 01.03.2023 r. w systemie SOW. Wcześniej można założyć konto w SOW.

7. Od jakiej godziny w dniu 1 marca będzie można składać wnioski? 

Wnioski będzie można składać po godz. 24:00, w nocy z 28.02 na 01.03.2023.

8. Czy o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku?

Kolejność złożenia wniosków może mieć znaczenie w przypadku wyczerpania się budżetu programu.

9. Czy opiekun prawny rejestruje konto w SOW na swoje dane czy na dane podopiecznego?

Tak, opiekun prawny rejestruje się w SOW i składa wniosek w imieniu podopiecznego.

10. Jakie kryteria będą brane przy ocenie wniosku – czy kryteria takie jak wiek, dochód, aktywność zawodowa, mają znaczenie?

Dofinasowanie może być przyznane osobie spełniające następujące warunki:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy że, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
 • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 • posiada ważne prawa jazdy kategorii B - w przypadku wnioskowania o dofinasowanie samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością.

11. Czy PFRON dysponuje listą marek samochodów, które spełniają wymagania dostosowania, listą salonów sprzedaży i/lub warsztatów wykonujących dostosowania? 

Nie dysponujemy taką listą.

12. Czy można zakupić samochód sprowadzony z USA?

Jeśli chodzi o samochody używane, to dostosowany samochód osobowy może być zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów  osobowych samochodowych, potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

13. Czy prawdą jest, że dofinansowanie samochodu dostosowanego dla dziecka niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim przysługuje, jeśli dziecko waży więcej niż 30 kg i ma więcej niż 150 wzrostu? Czy w takim przypadku należy skorzystać z innego programu, na dofinansowania do zakupu fotelika samochodowego?

W programie nie mamy ograniczeń wiekowych dla potencjalnych Beneficjentów, w tym również dla Beneficjentów – dzieci. Opiekun prawny dziecka może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu dostosowanego samochodu osobowego jeżeli spełnia warunki określone w programie. Dodatkowo program zakłada, że Beneficjent – dziecko porusza się na wózku inwalidzkim i kontynuuje jazdę w samochodzie także na wózku inwalidzkim.

14. Dlaczego program jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców i osoby potrafiące samodzielnie przesiąść się samochodu z wózka inwalidzkiego nie mogą z niego skorzystać?

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim. Osoby nie objęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

15. Gdzie znajduje się opisany proces wnioskowania o dofinansowanie?

Dokumenty programowe dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/

16. Dlaczego osoby z umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności nie są objęte programem? 

Osoby nieobjęte programem Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z likwidacją barier transportowych w programie „Aktywny samorząd” poprzez dostosowanie posiadanych pojazdów.

PFRON: 70 000 zł dofinansowania do wyposażenia samochodu osoby niepełnosprawnej

Charakteryzuje się tym, że nie ma zamkniętego katalogu rzeczy, które za 70 000 zł można kupić. Hipotetycznie może być to każdy dodatkowy element samochodu, o ile pomaga w radzeniu sobie z niepełnosprawnością.

Każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w Obszarze A Zadanie 1 programu może otrzymać dopfinansowanie 70 000 zł:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

REKLAMA

Na wszelkie urządzenia potrzebne do użytkowania samochodu - w charakterze kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Nowy poziom finansowania jeszcze w większym niż dotychczas stopniu zapewni wyposażenie samochodu nawet w wysoko zaawansowane technologie wspomagające i umożliwi zastosowanie kompletnej gamy ułatwień lub funkcjonalności niezbędnych do korzystania z posiadanego samochodu. 

Nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu. 

Wyboru konkretnego przedmiotu dofinansowania i jego sprzedawcy lub usługodawcy, dokonuje Wnioskodawca. 

Dofinansowaniem mogą być objęte przykładowo: 

 • systemy/stacje dokowania/mocowania wózków bez udziału użytkownika samochodu, 
 • systemy ładowania wózka z elektrycznie przesuwanymi drzwiami, 
 • specjalistyczne podnośniki umożliwiające transfer użytkownika do samochodu, 
 • systemy sterowania głosem urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, sygnał dźwiękowy),
 • rampy/platformy elektroniczne, 
 • sterowanie elektroniczne (piloty wielofunkcyjne, pulpity sterujące na kierownicy) i każde inne urządzenie/rozwiązanie, jeśli tylko wyeliminuje lub ograniczy indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu
 

17. Czy dofinansowanie z tego programu wyklucza ewentualnie dofinansowanie z programu aktywny samorząd?

Dofinansowanie w ramach programu SAM Mobilność osób z niepełnosprawnością nie wyklucza korzystania z innych programów PFRON, w tym programu Aktywny Samorząd. 

W programie mamy zapisane: "Beneficjent Programu przez 72 miesiące od dnia uzyskania dofinansowania nie może otrzymać dofinansowania z PFRON na zakup dostosowanego samochodu osobowego."

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych jest w dwóch wariantach:

 1. samochód kupuje osoba niepełnosprawna i ona ma go prowadzić,
 2. samochód ma służyć do przewożenia tej osoby. 

Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością" – kto może skorzystać?

Z programu "Mobilność osób z niepełnosprawnością" skorzysta osoba z niepełnosprawnością, która:

 • nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Osoba niepełnosprawna prowadzi samochód – progi dofinansowania

Dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu
 • nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%
 • nadwyżka między 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%

REKLAMA

Są obawy, że z tego dofinansowania będzie trudno skorzystać. W praktyce samochód dla osoby spełniającej warunki PFRON, może wymagać poważnych przeróbek pozwalających np. wjazd wózka na miejsce kierowcy. Przebudowa samochodu może wymagać wyjęcie fotela kierowcy, zmiany mechanizmów sterowania gazem/hamulcem i wymóg automatycznej skrzyni biegów. A to oznacza koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część środków można próbować pozyskać od PFRON.

Są też wątpliwości, na ile osoby z tak poważną sytuacją zdrowotną jak opisano w dokumentacji PFRON, będą w stanie samodzielnie prowadzić samochód., a wcześniej pozyskać prawo jazdy. 

Samochód prowadzi pomocnik osoby niepełnosprawnej – progi dofinansowania

Dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

 • do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu
 • nadwyżka między 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%
 • nadwyżka między 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%.

Ten wariant dofinansowania może się cieszyć większą popularnością. Bo samochód będzie prowadziła osoba zdrowa. O wiele łatwiej kupić samochód fabrycznie przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej niż dla wariantu pierwszego dofinansowania z PFRON.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PFRON
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • ka
  2023-03-20 12:21:59
  ktoś wział za to kase, moze do producentow aut? Wind ? program jest kompletnie bezsensowny, kierowany dla osob prowadzacych działalność z przewozem osób niepełnosprawnych. Kto wymyślił takie kryterium, że osoba niepełnosprawna nie może przesiąść się z wózka na siedzenie? To jakaś bzdura, bo kazdy kto jest w stanie prowadzić auto jest tez w stanie przesiasc sie na siedznie. Wielki przekręt i nitk sie tym nie zainteresował.
  2
 • tata niepłnosprawnej córki
  2023-03-14 18:23:19
  Mam pytanie bardzo istiotne bo te ze strony nie wyczerpują tematu ,a mianowicie czy i dlaczego z dofinansowania wykluczony jest jak twierdzą firmy specyjalizujące się przeróbka samochoów fotel obrotowy który umozliwia transport osoby niepełnosprawnej w dużo bardziej dogodny sposób,czy to jakaś parodia czy może to tylko program na niby gak zwane fatum
  1
 • Zula
  2023-05-31 15:45:13
  To jest program z którego mało kto skorzysta i tu chyba o to chodzi. Podajcie mi adres gdzie kupie samochod nowy albo nawet uzywany do kwoty 130 tys, jako pasazer, nigdzie takiego nie znajdziesz, nie moze byc starszy niz 6cio latek! owszem kupie za 200 i wiecej tysiecy, po co mi taki drogi? osoby nieoelnosprawne to raczej ludzie biedni, zyja z rent, zasilkow itp.a koszty ubezpieczenia takiego samoichodu a paliwom kogo stac na to?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Roman
  2023-07-21 12:49:36
  Program dla zamożnych -koszty ubezpieczenia (ok 8-10 tys) auta ,auto może być tylko zarejestrowane na osobę niepełnosprawną (czyli brak zniżek i bardzo wysokie składki ubezpieczeniowe OC?AC przez 5 lat ) i roczny płatny przegląd (2500).Nie można przedstawić dwóch faktur od zakupu auta i dostosowania tylko kupić gotowy bagatela za 230-250 tys!
  2
 • Maria
  2023-03-26 23:02:10
  Wymóg, że kierowca niepełnosprawny musi prowadzić samochód będąc na wózku jest absurdalny i niedorzeczny ponieważ jest to po pierwsze bardzo niebezpieczne gdyż wózek nie zapewnia stabilności tak jak fotel kierowcy i nie jest bezpiecznym siedziskiem (pas, poduszki powietrzne).Po drugie podróżowanie na wózku aktywnym jest bardzo niewygodne. Na dodatek po takim przystosowaniu samochód może prowadzić tylko osoba na wózku (brak fotela). Pozostaje kwestia homologacji na przeróbkę w postaci pozbycia się fotela kierowcy. Program jest ukierunkowany na opiekunów osób niepełnosprawnych głównie dzieci bo tam łatwiej spełnić kryteria. Niestety wyklucza większość osób niepełnosprawnych mogących samemu prowadzić auto.
  2
 • Niepełnosprawny.
  2023-03-26 22:17:34
  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Auta które mogą spełnić warunki do przystosowania to tylko duże wany i samochody dostawcze np: przystosowany Ford Custom 321 500 zł brutto, a i tak osoba niepełnosprawna przesiada się na fotel kierowcy co jest wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem w powadzeniu auta. Wskażcie przynajmniej jedną firmę która sprzeda i przystosuje samochód do wymogów stawianych w programie w łącznej kwocie 150000 zł.Wymóg że (kierowca niepełnosprawny) musi prowadzić siedząc na wózku wyklucza większość aktywnych osób z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”
  2
 • TOM
  2023-08-11 22:49:34
  Tylko weryfikujcie te oświadczenie o ilości osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie bo niektórzy mogą "nie doczytać" kwestii "spełniających warunki udziału w programie" . Ot takie niedopatrzenie a punkty dostaną. No i dobrze byłoby abyście weryfikowali faktyczny stan a nie opierali się ślepo na przedstawianych zaświadczeniach. Papier wszystko przyjmie.
  0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

REKLAMA

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

REKLAMA

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

REKLAMA