reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Gmina nie pobiera opłat za wycinkę drzewa od przedsiębiorcy przesyłowego

Gmina nie pobiera opłat za wycinkę drzewa od przedsiębiorcy przesyłowego

3 marca 2011 weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Wprowadziła ona udogodnienia dla właścicieli urządzeń przesyłowych. Skutki nowelizacji nieznacznie odczują także gminy.

Obecnie właściciel urządzenia przesyłowego, nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie znajdujących się na terenie nieruchomości drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dalej: ustawa o ochronie przyrody zmieniony ustawą z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody). Co z kolei skutkuje tym, iż to usunięcie może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości.

Tego rodzaju uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego naruszają prawo własności. Jest to jednak konieczne dla zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego polegającego na zapewnieniu stałych dostaw np. energii elektrycznej.

Wspomniane urządzenia przesyłowe to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, energii elektrycznej, wody (art. 49 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) czyli dóbr społecznych, do których każdy obywatel powinien mieć zapewniony dostęp.

Wniosek o usunięcie drzewa

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu właściciel urządzenia przesyłowego składa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie to nastąpi z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wtedy należy z wnioskiem wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydane zostanie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Rozszerzono zawartość wspomnianego wniosku. Teraz powinien on zawierać oprócz:

1)    nazwy gatunku drzewa lub krzewu,

2)    obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm,

3)    przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

4)    przyczyny i terminu zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

5)    wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

6)    rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

także imię, nazwisko i adres albo nazwę lub siedzibę właściciela urządzenia przesyłowego (art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Ważną zmianą jest to, że właściciel urządzenia przesyłowego nie musi wykazywać swojego prawa do nieruchomości, na której ono się znajduje. O ten punk zmniejszono zawartość wniosku. Przyczyni się to do przyspieszenia uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa. Procedura więc została uproszczona.

Opłaty

Zasadą jest, że w przypadkach usunięcia drzewa lub krzewu, w których wymagane jest zezwolenie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia opłaty. Zasady jednak są po to, aby były od nich wyjątki. Tak jest i w tym przypadku. Do katalogu zwolnień z opłat dodano - zwolnienie przedsiębiorcy przesyłowego z opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają funkcjonowaniu urządzeń (art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody).

Czytaj także: Nowa lista przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko>>

Odszkodowanie

Właściciel nieruchomości, na której wycięte zostało drzewo lub krzew, na wniosek właściciela urządzenia przesyłowego, może ubiegać się o odszkodowanie za jego wycięcie i za samo przeprowadzenie jego wycinki (art. 83 ust. 7-9 ustawy o ochronie przyrody). W celu ustalenia wysokości odszkodowania może zawrzeć umowę z właścicielem urządzenia. Termin na to działanie wyznaczony przez ustawodawcę to 30 dni od usunięcia drzewa.

Gdy we wskazanym terminie do umowy nie dojdzie odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie czyli np. wójt (burmistrz, prezydent miasta) stosując odpowiednio przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Przed nowelizacją często właściciele nieruchomości nie otrzymywali żadnego odszkodowania.


Podstawy prawne

Ustawa z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 170)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 170)

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010  r. nr 102, poz. 651; ost. zm. Dz.U. nr 200, poz. 1323)

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037)

Ewa Barańska

samorzad.infor.pl

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama