Kategorie

Gmina nie pobiera opłat za wycinkę drzewa od przedsiębiorcy przesyłowego

Ewa Barańska
3 marca 2011 weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Wprowadziła ona udogodnienia dla właścicieli urządzeń przesyłowych. Skutki nowelizacji nieznacznie odczują także gminy.

Obecnie właściciel urządzenia przesyłowego, nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie znajdujących się na terenie nieruchomości drzew i krzewów (art. 83 ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dalej: ustawa o ochronie przyrody zmieniony ustawą z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody). Co z kolei skutkuje tym, iż to usunięcie może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości.

Tego rodzaju uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego naruszają prawo własności. Jest to jednak konieczne dla zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego polegającego na zapewnieniu stałych dostaw np. energii elektrycznej.

Wspomniane urządzenia przesyłowe to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, energii elektrycznej, wody (art. 49 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) czyli dóbr społecznych, do których każdy obywatel powinien mieć zapewniony dostęp.

Wniosek o usunięcie drzewa

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu właściciel urządzenia przesyłowego składa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie to nastąpi z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wtedy należy z wnioskiem wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydane zostanie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Rozszerzono zawartość wspomnianego wniosku. Teraz powinien on zawierać oprócz:

1)    nazwy gatunku drzewa lub krzewu,

2)    obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm,

3)    przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

4)    przyczyny i terminu zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

5)    wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

6)    rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

także imię, nazwisko i adres albo nazwę lub siedzibę właściciela urządzenia przesyłowego (art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Ważną zmianą jest to, że właściciel urządzenia przesyłowego nie musi wykazywać swojego prawa do nieruchomości, na której ono się znajduje. O ten punk zmniejszono zawartość wniosku. Przyczyni się to do przyspieszenia uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa. Procedura więc została uproszczona.

Opłaty

Zasadą jest, że w przypadkach usunięcia drzewa lub krzewu, w których wymagane jest zezwolenie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia opłaty. Zasady jednak są po to, aby były od nich wyjątki. Tak jest i w tym przypadku. Do katalogu zwolnień z opłat dodano - zwolnienie przedsiębiorcy przesyłowego z opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają funkcjonowaniu urządzeń (art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody).

Czytaj także: Nowa lista przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko>>

Odszkodowanie

Reklama

Właściciel nieruchomości, na której wycięte zostało drzewo lub krzew, na wniosek właściciela urządzenia przesyłowego, może ubiegać się o odszkodowanie za jego wycięcie i za samo przeprowadzenie jego wycinki (art. 83 ust. 7-9 ustawy o ochronie przyrody). W celu ustalenia wysokości odszkodowania może zawrzeć umowę z właścicielem urządzenia. Termin na to działanie wyznaczony przez ustawodawcę to 30 dni od usunięcia drzewa.

Gdy we wskazanym terminie do umowy nie dojdzie odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie czyli np. wójt (burmistrz, prezydent miasta) stosując odpowiednio przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Przed nowelizacją często właściciele nieruchomości nie otrzymywali żadnego odszkodowania.


Podstawy prawne

Ustawa z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 170)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 170)

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010  r. nr 102, poz. 651; ost. zm. Dz.U. nr 200, poz. 1323)

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037)

Ewa Barańska

samorzad.infor.pl

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?